Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

N. Λάϊος (Γ.Γ. Σωματείου): "Η πρόταξη του συλλογικού, της αλληλεγγύης, της καλλιέργειας μιας κριτικής ματιάς (...) συνιστά εγχείρημα χειραφέτησης."


.


..
Ποιές είναι οι εξελίξεις στο θέμα της πρόληψης και της τοξικοεξάρτησης;
Οι εξελίξεις στα συγκεκριμένα ζητήματα αντανακλούν τις γενικότερες, που αφορούν το λεγόμενο «κοινωνικό κράτος». Ανασυνθέτοντας την περίπλοκη -με επιμέρους στρεβλώσεις- πορεία αυτή σε μια συνισταμένη, μπορούμε να πούμε πως ολοένα περισσότερα από όσα ως σήμερα οι δημοκρατικοί κοινωνικοί αγώνες είχαν καταστήσει δικαιώματα, μετατρέπονται με γοργούς ρυθμούς σε εμπορεύματα. Το δικαίωμα των πολιτών σε δωρεάν πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη δεν εξαιρείται της διαδικασίας.
Ειδικά η πρωτογενής πρόληψη των εξαρτήσεων, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία έχει μπει στο μάτι όλων των τεχνοκρατών, που κατοικοεδρεύουν στο Υπουργείο Υγείας. Η πρόληψη των εξαρτήσεων αφορά στην ανάδειξη και ενίσχυση των ψυχικών και κοινωνικών παραγόντων που μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά ενάντια στις εξαρτήσεις, με έμφαση σε παρεμβάσεις σε παιδιά, έφηβους, νέους. Η πρόταξη του συλλογικού, της αλληλεγγύης, της καλλιέργειας μιας κριτικής, εποπτικής, αξιολογικής ματιάς και της συγκρότησης αντιστάσεων απέναντι στα αίτια του φαινομένου της εξάρτησης μέσα απ’ τις παρεμβάσεις μας στις κοινότητες, συνιστά εγχείρημα χειραφέτησης. Γι’ αυτό ακριβώς συνιστά και κίνδυνο για την κυρίαρχη ιδεολογία του ατομικισμού, του ωφελιμισμού, της επιδίωξης του υλικού κέρδους, της αποδοχής του γίγνεσθαι ως δεδομένο, ως μοιραίο, που στην καλύτερη περίπτωση «ανακουφίζεται», «ξορκίζεται» λ.χ. με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, με την υπερκατανάλωση εικόνων στο διαδίκτυο, με τις εκλογές ανά τετραετία κοκ.
Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 71 Κέντρα Πρόληψης αποδεικνύουν του λόγου ταληθές. Η κλιμακούμενη υποχρηματοδότησή τους, ο πολυκερματισμός τους στην βάση ενός σχήματος πελατειακής αντίληψης και ενίοτε προνομιακών οικονομικών σχέσεων μεταξύ κεντρικής εξουσίας, τοπικών «αρχόντων» και ΟΚΑΝΑ, η έλλειψη κοινής θεσμικής εκπροσώπησής τους, τα σωρευμένα διοικητικά προβλήματα, η παρεπόμενη διαρροή έμπειρου προσωπικού ακόμη και σήμερα, εν μέσω τρομερής συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας, η οικονομική αδυναμία κάλυψης των κενών θέσεων εργασίας και η περιστολή μέρους των προγραμματισμένων παρεμβάσεων προκειμένου να καλύπτονται οι πάγιες δαπάνες λειτουργίας – αυτά δείχνουν ότι η πρόληψη των εξαρτήσεων στην Ελλάδα έχει συνειδητά αφεθεί στην μοίρα της.
Την ίδια στιγμή, όλες οι σχετικές επιστημονικές έρευνες, εγχώριες και διεθνείς, δείχνουν ραγδαία ένταση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και ευθεία σύνδεσή τους τόσο γενικά με την οικονομική κρίση όσο και ειδικά με τις πολιτικές «αντιμετώπισής» της, που περιλαμβάνουν και περικοπή των δημοσίων δαπανών για την υγεία. Οι έρευνες αποδεικνύουν δυναμικό αλληλοσυσχετισμό του υποσιτισμού, των κακών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, της αύξησης της ανεργίας, της αύξησης της κοινωνικής ανισότητας, των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της υπο-εκπαίδευσης, της μειωμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, των περιβαλλοντικών προβλημάτων, της κατάθλιψης, των αυξημένων ποσοστών θνησιμότητας και αυτοκτονιών, της βίας και της παραβατικότητας σε παιδιά και εφήβους, της πολυτοξικομανίας, του αλκοολισμού και των φορέων του AIDS και άλλων λοιμωδών νοσημάτων.


..
Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κέντρα πρόληψης της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας;
Τα γενικά προβλήματα εξειδικεύονται στα Κέντρα Πρόληψης της Περιφέρειας। Από τον Αύγουστο του 2011 εφαρμόζεται περικοπή 50% της χρηματοδότησής τους από πλευράς Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, ακόμη κι αυτό το υπόλοιπο δεν καταβάλλεται στο ακέραιο από τον επιστημονικό επόπτη μας, τον ΟΚΑΝΑ, με επίκληση διαφόρων γραφειοκρατικών κωλυμάτων – τα οποία δεν διόρθωσε ο πρόσφατος νόμος 3966/2011, που πανηγυρίστηκε ως «επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης» από τον ΟΚΑΝΑ ενώ στην πραγματικότητα διατηρεί το θεσμικό χάος και επιτείνει τα παρεπόμενά του προβλήματα. Περίπου στο μισό είναι και η χρηματοδότηση του 2011 από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών-ΚΕΔΕ, ενώ από την ίδια πηγή δεν υπήρξε χρηματοδότηση για το 2010. Επιπλέον, τις εισφορές τους για το 2011 δεν έχουν καταβάλλει η συντριπτική πλειοψηφία των εταίρων καθενός από τα Κέντρα Πρόληψης της Περιφέρειας, ήτοι Περιφέρειες, Δήμοι, τοπικοί συλλογικοί φορείς. Αν συνυπολογίσουμε τις οφειλές Δήμων και τοπικών φορέων για τα προηγούμενα έτη και την νέα μείωση της χρηματοδότησής μας από το Υπουργείο Υγείας για το 2012, ξανά κατά 50%, η τελική εικόνα αποπνέει μαρασμό και εγκατάλειψη.
Ως αποτέλεσμα, αναγκαζόμαστε να περιστείλουμε παρεμβάσεις, ακριβώς την στιγμή που τα αιτήματα βοήθειας, ιδιαίτερα από τις σχολικές κοινότητες, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα। Η λειτουργία μας με προσωπικό πολύ λιγότερο από ό,τι οι πραγματικές ανάγκες επιτάσσουν, μας έχει εξουθενώσει. Χαρακτηριστικά, στην Βοιωτία έχουν απομείνει δύο επιστημονικά στελέχη και στην Ευρυτανία ένα, για να καλύπτουν τις ανάγκες ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητάς τους, αντίστοιχα.


..
Τι διεκδικείτε από την αιρετή περιφέρεια και τι προοπτικές υπάρχουν;
Πρώτα την χρηματοδότηση των πέντε Κέντρων Πρόληψης, σύμφωνα με τα προϋπολογισμένα στις Προγραμματικές Συμβάσεις ποσά συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ύστερα την παρέμβαση της Περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν ρητά τα Κέντρα Πρόληψης στο Σ/Ν «Κώδικας Ναρκωτικών», να διαμορφωθεί επιτέλους ένα βιώσιμο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και να χρηματοδοτηθούν τα Κέντρα Πρόληψης στο ακέραιο από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση Λειτουργίας τους.
Αναφορικά με το ζήτημα των προοπτικών, που βάζετε, τα μηνύματα είναι αντιφατικά. Εμπειρικά, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο δέσμες.
Η πρώτη αφορά στην στάση της Πολιτείας, δηλαδή της Κεντρικής Κρατικής Εξουσίας και της πλειοψηφίας των ΟΤΑ. Εδώ παρατηρούμε συντονισμένες προσπάθειες χειραγώγησης των εργαζομένων και παραπληροφόρησης των τοπικών κοινωνιών, που συμπυκνώνονται σχηματικά στο σλόγκαν: «Η Πρόληψη είναι προτεραιότητά μας και φροντίζουμε γι’ αυτήν παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες». Όσο οι πράξεις τους τούς διαψεύδουν τόσο προσπαθούν με διάφορες επικοινωνιακές μεθόδους να πείσουν πως όλα πάνε καλά και μάλιστα διαγκωνίζονται λεκτικά περί του ποιος είναι καλύτερος προστάτης της Πρόληψης. Τραγική κατάσταση. Αν σε αυτά προσθέσουμε τον υλοποιούμενο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για μετατόπιση των κρατικών πολιτικών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην καταστολή, δηλαδή στην μονομερή και ανεξέλεγκτη χορήγηση υποκαταστάτων ουσιών και στα πογκρόμ εναντίον εξαρτημένων στα μεγάλα αστικά κέντρα, μιλάμε για πολιτικές διάλυσης της Πρόληψης των εξαρτήσεων, της Θεραπείας των εξαρτημένων και της Κοινωνικής Επανένταξής τους. Άρα για πολιτικές όξυνσης της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Κάποιοι αιρετοί βάζουν πλάτη σε αυτές τις πολιτικές, ακολουθώντας τυφλές κομματικές γραμμές. Ας αναλάβουν και τις ευθύνες τους, γνωρίζοντας ότι καλλιεργώντας το ιδεολόγημα του διπόλου «αρρώστια-φάρμακο» δυσκολεύουν επιπλέον το έργο της πρόληψης, καθώς διαχέουν στην νεολαία στρεβλές κοινωνικές αναπαραστάσεις της εξάρτησης, διαγράφοντας με μονοκοντυλιά τους ψυχοκοινωνικούς αιτιώδεις παράγοντες της εξάρτησης.
Η δεύτερη δέσμη προοπτικών, πάντως, αφορά στην στάση των μελών των τοπικών κοινωνιών και μιας μειοψηφίας Αιρετών και είναι η αισιόδοξη. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν στις παρεμβάσεις μας, οι συνεχώς αυξανόμενες συνεργασίες που μας ζητούν σε επίπεδο υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, η συμπαράστασή τους στους χρόνιους αγώνες μας, μας γεμίζουν δύναμη για να συνεχίσουμε.
Και θα συνεχίσουμε, βάζοντας το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων ως στάση ζωής τόσο στις παρεμβάσεις μας όσο και στους αγώνες μας ενάντια στην διάλυση των υπηρεσιών πρόνοιας, υγείας και παιδείας, συντονισμένοι με την κοινωνία που αγωνίζεται καθημερινά, συνεισφέροντας στο όραμα για μια καλύτερη, υγιή, αξιοπρεπή ζωή χωρίς εξαρτήσεις.


..


.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Συμπεράσματα Συνεδρίου ΚΕΔΕ: Επιτυχημένες κοινωνικές δομές τα Κέντρα Πρόληψης - Διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και του προσωπικού τους

OTAnews


.


Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή


.
Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2012 19:09


.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο χιλιάδων κοινωνικών δομών στο σύνολο της χώρας, που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα εδαφικής και κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών, με αποδέκτες χιλιάδες εξυπηρετούμενους πολίτες, όπως: Βρεφικοί – Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ, Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας, Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων.
Παράλληλα, οι Ο.Τ.Α. της χώρας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν αναπτύξει σειρά δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως: λειτουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων, Φαρμακείων, Προγράμματα αστέγων, δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων για στήριξη ευπαθών ομάδων (γυναίκες – θύματα βίας), Ιατροκοινωνικά κέντρα τσιγγάνων, ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού (Δημοτικές Τράπεζες αίματος).


.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ


.
Στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία και με την ραγδαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας αλλά και της αύξησης του ποσοστού της φτώχειας (το 20,1% της χώρας απειλείται με φτώχεια), για την αποτελεσματικότερη συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, κρίνουμε αναγκαίο:
Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των επιτυχημένων κοινωνικών υποστηρικτικών και συμβουλευτικών προνοιακών δομών της αυτοδιοίκησης, με την αντίστοιχη διασφάλιση του προσωπικού (π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας).
Τη δρομολόγηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010, που θα ενισχύσουν τον αποκεντρωμένο ρόλο των Ο.Τ.Α., στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (π.χ. προνοιακά επιδόματα, Δημοτικά Ιατρεία, Δημοτικά Φαρμακεία, Κοινωνικά Παντοπωλεία).
Την παράλληλη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων.
Την εκπόνηση Ειδικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή ειδικών δράσεων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ και των Μεταναστών.


.


Αναδημοσίευση από το:


http://otanews.gr/index.php/kedke/3511-ta-symperasmata-toy-synedrioy-tis-kede-stin-komotini.html


.


Σχόλιο Ιστολόγου:Ξανά ως κοινωνική δομή των ΟΤΑ παρουσιάζονται τα Κέντρα Πρόληψης... Από άλλους πανηγυριζόμαστε ως "δομές του ΟΚΑΝΑ"... Ντόκτορ Τζέκυλλ και Μίστερ Χάυντ; Ούτε καν... Απλώς, "αστικές εταιρείες του αστικού κώδικα"... Κι έτσι ο καθένας λέει -κυριολεκτικά ανέξοδα- ό,τι του κατέβει...Σε θετική κατεύθυνση, βέβαια, οι αποφάνσεις των αιρετών για επιτυχία των Κέντρων Πρόληψης (εννοούν, προφανώς, το έργο μας), για την αναγκαιότητα διασφάλισης των Κέντρων Πρόληψης και του προσωπικού τους, καθώς και για την ζητούμενη αποκέντρωση πόρων παράλληλα με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.Οι κόποι, οι αγώνες μας δεν πάνε χαμένοι. Στους απολογισμούς φαίνεται τι προχωράει και τι 'μποδάει...Συνεχίζουμε, διεκδικώντας τις οφειλές του Υπουργείου Εσωτερικών και τα περικεκομμένα κονδύλια του Υπουργείου Υγείας. Και, φυσικά, την επίλυση του θεσμικού προβλήματος των δομών μας, που σε κάθε βήμα μας το βρίσκουμε απειλητικό μπροστά μας.


.

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Έφυγε το βλέμμα που σήκωνε την Οδύσσειά μας, τις σκιές της Αθανασίας μας

.
.
«Ένα κι ένα κάνουν δύο
και το βράδυ στις οχτώ

ραντεβού στο καφενείο

μ' ένα έργο διαλεχτό»

.
.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ


.


Εκπρόσωποι και στελέχη από ΚΨΥ και Κινητές Μονάδες ψυχικής υγείας πήραν μέρος, στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2011, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις εργασίες της διημερίδας «Η Κοινοτική Ψυχική Υγεία στη σημερινή περίοδο της οικονομικής κρίσης», ανοίγοντας, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, μιαν επικοινωνία και ένα διάλογο, μεταξύ αυτών ακριβώς που είναι έμπρακτα στην πρώτη γραμμή της κοινοτικής ψυχικής υγείας, για το πώς διαμορφώνεται υπό τις παρούσες συνθήκες το αίτημα που απευθύνεται στις κοινοτικές υπηρεσίες, για το τι σημαίνει και πώς συγκροτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινοτικών υπηρεσιών εν μέσω των σημερινών συνθηκών της κρίσης, που απειλεί την ίδια ύπαρξη υπηρεσιών με μακρόχρονη ιστορική διαδρομή και αναντικατάστατη προσφορά.


Σε μια περίοδο που διαγράφεται μια αλματώδης αύξηση των αιτημάτων, ολοένα πιο πολύπλοκων, καθώς ο μέχρι τώρα τρόπος ζωής των ανθρώπων και τα ποικίλα υποστηρικτικά τους συστήματα (οικογένεια κλπ) μπαίνουν σε κρίση και καταρρέουν, οι ίδιες πολιτικές που παράγουν αυτή την αύξηση οδηγούν ταυτόχρονα στην αποδόμηση των υπηρεσιών που καλούνται ν΄ απαντήσουν, φέρνοντας μερικές από αυτές στο χείλος της απλής επιβίωσης και στα όρια της απλώς εικονικής παρουσίας.


Από όλες τις πλευρές εκφράστηκε η ανάγκη και η επιθυμία αυτή η πρώτη συνάντηση ν΄ αποτελέσει την αρχή μιας σταθερής επικοινωνίας μεταξύ των ΚΨΥ (ενός δικτύου που μέλει να εγκαθιδρυθεί), για την περαιτέρω ανταλλαγή εμπειρίας, πρακτικών, τρόπων οργάνωσης, μεθόδων προσέγγισης, με στόχο την εξεύρεση κοινών τόπων για μια πολιτική για την κοινοτική ψυχική υγεία.


Ως τέτοιοι κοινοί τόποι προσδιορίστηκαν, σ΄ αυτή την πρώτη ανταλλαγή, το πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, που λειτουργεί απαντώντας στο σύνολο των αναγκών για ψυχική υγεία (με έμφαση στις πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές) ενός ορισμένου πληθυσμιακού τομέα ευθύνης (όχι πάνω από 100.000 κατοίκους), στον οποίο θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας, παρέμβασης στην κρίση και θεραπευτικής και κοινωνικής φροντίδας, για την στήριξη του ψυχικά πάσχοντος στον τόπο κατοικίας και γενικώς, εντός του κοινωνικού ιστού, μέσα από μια κίνηση της υπηρεσίας ‘προς’ το αίτημα (κατ΄ οίκον επισκέψεις κλπ).


Στα πλαίσια του τομέα, το ΚΨΥ αποτελεί την κεντρική υπηρεσία γύρω από την οποία διαρθρώνεται το δίκτυο, με απαραίτητη την διασύνδεση με μια μονάδα νοσηλείας, αλλά και ένα πλέγμα στεγαστικών μονάδων, όπως και δομών και υπηρεσιών για διασφάλιση της ένταξης και στήριξης στην εργασία, ενώ, παράλληλα, θεωρήθηκε εκ των ουκ άνευ η αναζήτηση διασύνδεσης με την Πρωτοβάθμια Υγεία παρόλο τον ανεπαρκή, αυτοαναφορικό, κατακερματισμένο και εσωστρεφή της χαρακτήρα.


Η υπηρεσία ψυχικής υγείας πρέπει να διασυνδέεται, επιπλέον, με όλες τις κοινωνικές/προνοιακές υπηρεσίες, φορείς, συλλογικότητες και κινήσεις σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να κινητοποιήσει πόρους και υποστηρικτικά συστήματα τους για τους χρήστες των υπηρεσιών, όσο και για την εκτύλιξη διαδικασιών που συντελούν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων της κρίσης πάνω σε πλατιά στρώματα του πληθυσμού.


Το δίκτυο αυτό των υπηρεσιών θα πρέπει, ως θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση και ως τρόπος οργάνωσης, να λειτουργεί εναλλακτικά προς το ψυχιατρικό ίδρυμα, δηλαδή, προς την λογική και την πρακτική του εγκλεισμού, μέσα από την δημιουργία των όρων για την εγκαθίδρυση μιας διαφορετικής σχέσης με τον ψυχικά πάσχοντα που θα σέβεται και θα διασφαλίζει δικαιώματα και ποιότητα παροχής υπηρεσιών.


Το δίκτυο των τομεοποιημένων υπηρεσιών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει και να είναι αποτελεσματικό χωρίς την άμεση εξασφάλιση προσωπικού (προσλήψεις) όλων των ειδικοτήτων, αυτών που έχει ανάγκη η κάθε υπηρεσία και χωρίς την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των ΚΨΥ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από απειλή, καθώς προωθείται η ιδιωτικοποίησή τους μέσω αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας (2716/99), έτσι ώστε να εκχωρείται η δυνατότητα ίδρυσης ΚΨΥ και σε ΜΚΟ. Τα υπάρχοντα ΚΨΥ ωθούνται μέσω της στέρησης πόρων και προσωπικού σε αδιέξοδο και πιθανόν, ορισμένα και στο κλείσιμο. Αλλά η Ομάδα για την Αναθεώρηση του «Ψυχαργώς» προτείνει την ίδρυση, μέσω του ΕΣΠΑ, 15 καινούργιων ΚΨΥ από ΜΚΟ.


Αντίστοιχα ισχύουν για τις παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, πάντα ισχνές και ανεπαρκείς, εντός ενός συστήματος που για τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά με τις πιο πολύπλοκες ανάγκες, επιφυλάσσει, αντί για φροντίδα και ένταξη, την ιδρυματική αποθήκη.


Σε μια κατάσταση που οι επίσημες πολιτικές αιωρούνται, υπό το κράτος της αλεστικής μηχανής του μνημονίου, ανάμεσα στο κλείσιμο των ψυχιατρείων (σε μια καταργησιακή λογική και όχι μέσω της οικοδόμησης ολοκληρωμένων εναλλακτικών υπηρεσιών) και στην επικρεμάμενη απειλή, αντί να κλείσουν, να ξαναγεμίσουν με ενοίκους στεγαστικών δομών που φυλλοροούν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης (οι οποίοι είχαν μεταστεγαστεί εκεί από τα ψυχιατρεία και τώρα διατρέχουν τον κίνδυνο να επιστρέψουν σ΄ αυτά), η επαγρύπνηση όλων των λειτουργών ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα όσων δίνουν τη μάχη από το δύσκολο μέτωπο της κοινοτικής ψυχικής υγείας, η ανάγκη για συσπείρωση, για συγκλίσεις και κοινές διεκδικήσεις είναι όσο ποτέ αναγκαία.


Καλούμε όλα τα ΚΨΥ πανελλαδικά, και όσα δεν μπόρεσαν, για ποικίλους λόγους, να παρευρεθούν στην διημερίδα του Δεκέμβρη 2011, να συντονιστούν και να μπουν στο δίκτυο επικοινωνίας, μαζί μ’ αυτά που συμμετείχαν.


Να επεξεργαστούμε αυτή τη σύγκλιση (να προχωρήσουμε, πχ, στη συλλογή ενιαίων στοιχείων για όλα τα ΚΨΥ, να επεξεργαστούμε από κοινού τους πιθανόν διαφοροποιημένους τρόπους απάντησής μας σε συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών κοκ), να οργανώσουμε περαιτέρω συζητήσεις, κοινές δράσεις, διεκδικήσεις.


Να εγκαθιδρύσουμε άμεσα μια ροή πληροφοριών μεταξύ όλων των ΚΨΥ προκειμένου, αφενός, η πληροφορία να κυκλοφορεί παντού και αφετέρου, για να μπορεί να οργανώνεται κοινή, πανελλαδική δράση στήριξης και υπεράσπισης όποιας υπηρεσίας υφίσταται μέτρα αποδόμησης, εξασθένισης και ακύρωσης της.


Μια επόμενη συνάντηση των ΚΨΥ, συλλογικά οργανωμένη αυτή τη φορά, θα ήταν δυνατή μετά από μερικούς μήνες, με προσδιορισμένη θεματολογία που θα προωθούσε παραπέρα την συζήτηση που άνοιξε στην διημερίδα.


.


Κινητή Μονάδα Αλεξανδρούπολης, Κων/νος Μπίκος, Δ/ντής ψυχίατρος


Εξωνοσοκομειακή μονάδα τύπου ΚΨΥ, του ΨΤ Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Μαρία Σαμακουρή, επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής


ΚΨΥ Αγίων Αναργύρων, Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου, Δ/ντής ψυχίατρος


ΚΨΥ Βύρωνα/Καισαριανής, Δημήτρης Πλουμπίδης, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής


ΚΨΥ Κατερίνης, Γιώργος Αγγελίδης, Δ/ντής ψυχίατρος


ΚΨΥ Κέρκυρας, Ανδρέας Κατσαρός, Δ/ντής ψυχίατρος


ΚΨΥ Κορυδαλλού, Βασίλης Φωτόπουλος, Δ/ντής ψυχίατρος


ΚΨΥ Παπάγου/Χολαργού-ΕΠΙΨΥ, Γιάννης Δημόπουλος, ψυχίατρος- ψυχαναλυτής, επιστημονικός υπεύθυνος


ΚΨΥ Περιστερίου, Γρηγόρης Τυχόπουλος, Δ/ντής ψυχίατρος


ΚΨΥ Ρεθύμνου, Αντώνης Λιοδάκης, Δ/ντής ψυχίατρος


ΚΨΥ Σερρών, Ροδόπη Νικολάρα, Δ/ντρια ψυχίατρος


ΚΨΥ Χαλανδρίου, Αλίκη Ρίζου, Δ/ντρια ψυχίατρος


ΚΨΥ Χαλκίδας, Αφροδίτη Καψάλη, Δ/ντρια ψυχίατρος


ΚΨΥ Χανίων, Γιώργος Κοκκινάκος, Δ/ντής ψυχίατρος


.
12/1/2012


.
Αναδημοσίευση από το:
http://www.psyspirosi.gr/2009-02-22-18-34-08/502-2012-01-23-18-11-47.html


.

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Για τους τρεις απολυμένους συναδέλφους μας στη δομή ψυχικής υγείας "Το Περιβολάκι"


Του Αντώνη Δημάκη,
Μέλος του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων στο «Περιβολάκι»
  • Καταγγέλλουμε τη μη ανανέωση των συμβάσεων τριών συναδέλφων από τη διοίκηση του «Περιβολάκι»
  • Απαιτούμε την άμεση ανάκληση αυτής της απόφασης
  • Αποφασίζουμε τριήμερη απεργία στις 17-18-19/01
Καλή χρονιά χωρίς δουλειά για τρεις εργαζόμενους συμβασιούχους στο Περιβολάκι εύχεται η διοίκηση του φορέα.

Ενώ ο σκληρός αγώνας του φθινοπώρου με κινητοποιήσεις που κράτησαν πάνω από τρεις μήνες οδήγησαν τελικά στην αναίρεση της απόφασης του ΥΥΚΑ για περικοπή του 50% της χρηματοδότησης του 2011 τα μέτρα που καταστρέφουν ότι στην κρίση θεωρείται πολυτέλεια δεν έχουν τέλος.

Με ήδη μειωμένο προσωπικό, με δεδομένες περικοπές στα λειτουργικά και με την περικοπή του προϋπολογισμού για το 2012 να αγγίζει το 55% η διοίκηση ανακοίνωσε απροειδοποίητα σε τρεις συνάδελφους να μην ξαναέρθουν για δουλειά την επόμενη μέρα(!). Λες και τρεις εργαζόμενοι λιγότεροι λύνουν το οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης του χώρου. Τέτοια «περιποίηση» ούτε σε πολυεθνική δεν σου επιφυλάσσουν. Τουλάχιστον εκεί κρατάνε τα προσχήματα.

Στο Περιβολάκι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δυο είδη ανθρώπων που μιλάνε δυο διαφορετικές γλώσσες. Όσοι με κατεβασμένα τα χέρια λενε «ε, τι να κάνουμε, αφού είναι δύσκολα τα πράγματα ότι μπορέσουμε να σώσουμε» και όσοι αγωνιούν πραγματικά για τη δουλειά τους και το μέλλον τους και παλεύουν να κάνουν κάτι για αυτό.

Οι πρώτοι ως διοίκηση υποταγμένοι και σε συμφωνία με το σχέδιο διάλυσης της Ψυχικής Υγείας επιβάλλουν και θα προσπαθήσουν να επιβάλουν περαιτέρω απολύσεις, περικοπές και συγχωνεύσεις. Αδιαφορούν για το χάος που ρίχνεις έναν εργαζόμενο σήμερα όταν τον απολύεις. Αδιαφορούν για το μέλλον των ανθρώπων που χρειάζονται τη στήριξη τέτοιων υπηρεσιών. Φαίνεται πια ότι στόχος των διοικήσεων δεν είναι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση αλλά να σώσουν τον εαυτούλη τους όντας πειθήνια όργανα μιας παράνομης κυβέρνησης που καταδυναστεύει όλη την κοινωνία.

Οι δεύτεροι είμαστε όλοι οι εργαζόμενοι που καταγγέλλουμε τις προσπάθειες συρρίκνωσης του φορέα μας, τις τρεις αυτές επί της ουσίας απολύσεις που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του χώρου και στέλνουν τρεις ανθρώπους στη πιο βάρβαρη συνθήκη ανεργίας. Οι τρεις συνάδελφοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δομής. Η μάχη για ανάκληση της απόφασης για μη ανανέωση της σύμβασής τους είναι μονόδρομος. Αν σήμερα περάσει αυτό αύριο θα ακολουθήσουμε εμείς αλλά και συνάδελφοι σε όλους τους φορείς με την ίδια άθλια δικαιολογία της δύσκολης συγκυρίας και της ανάγκης επιβίωσης με κάθε κόστος.

Το βαρέλι δεν έχει πάτο, άλλωστε ότι συμβαίνει στο Περιβολάκι είναι ότι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε εργασιακό χώρο και στην κοινωνία συνολικά, το αντικείμενο της δουλειάς είναι δευτερεύον στις συνθήκες αυτές. Ίσα ίσα που είμαστε πολυτέλεια για ένα ανθρωποφάγο σύστημα σε κρίση.

Ήδη μετά από μια μαζική συνέλευση αποφασίστηκε σε πρώτη φάση η πραγματοποίηση 48ωρης απεργίας στο χώρο στις 18-19/01. Αίτημα μας είναι τόσο η ανάκληση της απόφασης και η επιστροφή των συναδέλφων που το επιθυμούν στη θέση τους, δίνουμε όμως και προειδοποιητικό χαρακτήρα για τις όποιες προθέσεις για νέες περικοπές μπορεί να υπάρχουν. Επιπλέον στις 17/01 θα συμμετέχουμε στην Παναττική Απεργία υιοθετώντας τα αιτήματα που προβάλλονται. Σε δεύτερη φάση αυτό πρέπει να πάει και στους άλλους χώρους πρωτίστως της Ψυχικής Υγείας όπου η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο ώστε να οργανωθεί μια κινητοποίηση σε μεγαλύτερη κλίμακα και περισσότερα αιτήματα. Αυτό σημαίνει να πάρει θέση το Συντονιστικό Εργαζομένων και Απολυμένων στην Ψυχική Υγεία-Πρόνοια και Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και να υπάρξει ένα σχέδιο κλιμάκωσης με συνελεύσεις των σωματείων και προτάσεις για κινητοποιήσεις κάθε βδομάδα αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Στα πλαίσια των νέων επιθέσεων από την ηγεσία του ΥΥΚΑ, την κυβέρνηση, το ΔΝΤ βάζουμε πλέον και τις διοικήσεις που επιλέγουν να σταθούν απέναντί μας. Είναι ανάγκη να δράσουμε από κοινού με όλους τους εργαζόμενους που είναι στην ίδια θέση με μας.
.
Αναδημοσίεση από το: Ξεκίνημα
.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή ΚΕΔΕ για ρητή συμπερίληψη Κέντρων Πρόληψης ως θεσμοθετημένοι φορείς Πρόληψης στο Σ/Ν "Κώδικας Ναρκωτικών" (προς Υπ. Δικαιοσύνης και Υγείας)

.


.
Αναδημοσίευση από το:
..

Επιστολή Δημάρχου Χανίων για νομοθετική κατοχύρωση και επαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης (προς Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών & Υγείας)

ΑΝΑΤΟΛΗ online

.
Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2012 13:01

.


.
Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Χανίων στους κ. Μ. Παπαϊωάννου Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Α. Λοβέρδο Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Γιαννίτση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα την «νομοθετική κατοχύρωση και θεσμική ενδυνάμωση Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας»

.
Αναφέρει:

.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

.
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγράμματα για την αποτροπή κάθε μορφής εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των πολιτών, μέσα από την επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και εκπαίδευσή τους, επιδιώκοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών στον αγώνα της πρόληψης των Εξαρτήσεων

.
Ωστόσο, το σημαντικό έργο που επιτελείται από τα Κέντρα Πρόληψης – ένα εκ των οποίων είναι και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Χανίων με έδρα την πόλη των Χανίων – δυσχεραίνεται από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω δομές.

.
Στα παραπάνω προσετέθη πρόσφατα και η «θεσμική αγνόηση» των Κέντρων Πρόληψης μια και στην επικείμενη ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κώδικας Ναρκωτικών» του Υπουργείου Δικαιοσύνης - και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 55 «Προγράμματα Πρόληψης» - δεν γίνεται καμία αναφορά στα Κέντρα Πρόληψης ως θεσμοθετημένους φορείς πρόληψης των εξαρτήσεων (σύμφωνα και με το άρθρο 58 παρ. 4 του Ν.3966/2011) και κατά συνέπεια απουσιάζει από το υπό ψήφιση σ/ν οποιαδήποτε ρητή αναφορά στη λειτουργία, χρηματοδότηση, επιστημονική παρακολούθηση και εποπτεία τους, στους σκοπούς τους καθώς και στην διοικητική και λειτουργική σχέση τους με την Πολιτεία.

.
Με δεδομένα τα παραπάνω, θεωρούμε επιβεβλημένο οι συναρμόδιοι φορείς, ιδιαιτέρως τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και η Πολιτεία συνολικά - ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο βαθειάς κρίσης και συνακόλουθης όξυνσης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των εξαρτήσεων - όπως μεριμνήσουν για:

.
1. τη ρητή νομοθετική κατοχύρωση και παραπέρα θεσμική ενδυνάμωση των Κέντρων Πρόληψης και των σκοπών τους, που είναι η Πρόληψη των Εξαρτήσεων και η Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, μέσα από το υπό ψήφιση σ/ν «Κώδικας Ναρκωτικών»,

.
2. την επαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση Λειτουργίας τους, προκειμένου αυτά να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους το οποίο έχει αναγνωρισθεί τόσο πανευρωπαϊκά - μέσα από τις ειδικές αναφορές στις ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) - όσο και από τα μέλη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιούνται.

.
Με εκτίμηση

.
Μανώλης Σκουλάκης
Δήμαρχος Χανίων

.
Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΧΑΝΙΑ
.

Αναδημοσίευση από το:

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Παναττική Απεργία και Πανελλαδική Στάση Εργασίας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Διεύθυνση Γραμματείας: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β.
Τηλ.: 6978741064, 6945833231, 6936828341. ΦΑΞ: 2265072441, 2273023441.


.

16 Ιανουαρίου 2012


.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

.
Κάθε μέρα που περνά ξεκαθαρίζει στον ελληνικό λαό την κατάντια του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου που μάς οδηγεί στην χρεωκοπία. Καταστέλλοντας βίαια τους μαζικούς αγώνες του λαού για δημοκρατία, ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη, οι απάτριδες «εθνοσωτήρες» εκτέλεσαν το ένα πραξικόπημα πάνω στ’ άλλο κατ’ εντολή της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, φτάνοντας στο σημείο να διορίσουν «πρωθυπουργό» και «κυβέρνηση», χωρίς εκλογές, και να καλοδεχτούν την εγκατάσταση τοποτηρητών στην χώρα.

.
Οι διεθνείς και οι ντόπιοι τοκογλύφοι ενεργούν αποκλειστικά για να σωθούν οι ίδιοι από την κρίση που δημιούργησαν, βαθαίνοντάς την, μετατρέποντας ολόκληρες χώρες σε κατεχόμενους τομείς πλιατσικολογήματος δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου, και τους πολίτες σε δούλους, που θα πληρώνουν κεφαλικούς φόρους υποτέλειας, θα δουλεύουν όπως και όπου διαταχθούν για ένα κομμάτι ψωμί, χωρίς υγειονομικές παροχές, χωρίς παιδεία, χωρίς δικαιώματα.

.
Αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών αυτών ολοκληρωτικής μετατόπισης από τον άνθρωπο και την κοινωνία, στο κέρδος και την αγορά, είναι και οι πρόσφατες περικοπές στους προϋπολογισμούς των δομών ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

.
Τα Κέντρα Πρόληψης, συγκεκριμένα, έχουν λάβει το 50% της προβλεπόμενης για το 2010 και το 2011 χρηματοδότησης, και ξεκινούν την νέα χρονιά με νέα περικοπή – στο 50% της προβλεπόμενης από την 5ετή Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδότησης του 2012. Και ακριβώς επειδή οι κυβερνήσεις «δεσμεύονται» να λύσουν το χρόνιο θεσμικό πρόβλημα των δομών μας, η φράση «θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης» παραμένει το πιο σύντομο ανέκδοτο στον χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας εντείνονται και τα αιτήματα που μας απευθύνουν αυξάνονται, ενώ απαραίτητες προσλήψεις παγώνουν εξ αιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης και έμπειρο προσωπικό συνεχίζει να διαρρέει, εξ αιτίας του συνδυασμού αυξημένου όγκου δουλειάς και ανασφάλειας.

.
Οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόληψης αντιδρούμε συμμετέχοντας στην Παναττική Απεργία της Τρίτης, 17 Γενάρη, στην οποία καλεί το Ε.Κ.Α., όπου υπαγόμαστε. Παράλληλα, κηρύσσουμε δίωρη στάση εργασίας στην λήξη του ωραρίου για τα μέλη του Σωματείου σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, καλούμε σε κοινή προσυγκέντρωση με τους εργαζόμενους και απολυμένους στις δομές ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΟΚΑΝΑ, Ψυχαργώς, Ειδική Αγωγή), στις 11.00 πμ., στην συμβολή των οδών Αιόλου και Σταδίου, από όπου θα πορευτούμε προς την Βουλή.

.
Διεκδικούμε:
- Άμεση καταβολή των οφειλών του ΥΠΕΣ προς τα Κέντρα Πρόληψης.
- Ανάκληση της περικοπής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας για το 2011 και το 2012.
- Θεσμική κατοχύρωση των Κέντρων Πρόληψης, των υπηρεσιών και του προσωπικού τους.
- Διασφάλιση του δικαιώματος σε δημόσιες, δωρεάν, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους και όλες.
- Κανένας εργαζόμενος να μην μείνει απλήρωτος, καμιά περαιτέρω περικοπή σε μισθούς και συντάξεις. Όχι στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, στην περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας. Να μην χρεωκοπήσει ο λαός για να σωθούν οι τραπεζίτες και οι κοψομεσιασμένοι απ’ τις υποκλίσεις ντόπιοι «πρόθυμοι».
- Καμιά «αξιοποίηση» δημόσιου πλούτου, καμιά ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών. Ο πλούτος της χώρας ανήκει στον λαό και όχι στον Παπαδήμο και στους «αντιπολιτευτικά συμπολιτευόμενους».
- Άμεση ανάκληση των απολύσεων τριών συναδέλφων μας εργαζομένων στο Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας «Το Περιβολάκι».
- Ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων στην «Ελληνική Χαλυβουργία», στον Τ/Σ «ALTER», στην «Ελευθεροτυπία», στην «Γερολυμάτος Cosmetics», στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», στην «Λουκίσα», στην «3Ε Εκτυπωτική» και όλων των αγωνιζόμενων εργαζομένων στην Αττική και σε όλη την χώρα.

.
Το Δ.Σ. του Σωματείου

.