Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 18 ΑΝΩ-ΨΝΑ

  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ


ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡ Τ ΗΣΗΣ Τ ΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ

    18 ΑΝΩ

18 ΑΝΩ – Μονάδα Απεξάρτησης από ναρκωτικά, διαδίκτυο – ιντερνετ, αλκοόλ,  διατροφικές διαταραχές| Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 18 ΑΝΩ-ΨΝΑ

Χαϊδάρι 2/09/2020


Η Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω του ΨΝΑ με  χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει τα σπουδαία αποτελέσματα των μαθητών/θεραπευομένων του Σχολείου 18 Άνω στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις. Συγκεκριμένα ανακοινώνουμε  6 εισαγωγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα στις παρακάτω σχολές: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ψυχολογίας Ρεθύμνου, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου

Το Σχολείο του 18 Άνω, αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας  που πραγματοποιείται στη Μονάδα Απεξάρτησης  18 Άνω, διασύνδεει την θεραπεία με την ομαλή κοινωνικοποίηση και αποδεικνύει στην πράξη, ότι υπάρχει η δυνατότητα για επανορθωτικές εμπειρίες και χτίσιμο μιας ζωής με νόημα και ελπίδα. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου μας, τις υπηρεσίες και τη διοίκηση του ΨΝΑ, το Υπουργείο Υγείας και φυσικά το Υπουργείο Παιδείας η συμβολή του οποίου είναι καθοριστική και το ευχαριστούμε θερμά. 

Ευχαριστούμε τους Θεραπευτές της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω οι οποίοι  ως συνοδοιπόροι στην προσπάθεια των θεραπευομένων καθιστούν το σπουδαίο αυτό εγχείρημα  ρεαλιστικό.

Ένα μεγάλο όμως ευχαριστώ οφείλουμε στην ψυχή αυτής της επιτυχίας, τους Εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι επιδεικνύουν  άψογο επαγγελματισμό αλλά κυρίως ευαισθητοποίηση και αγάπη για τον εξαρτημένο. 

Φυσικά θα θέλαμε να συγχαρούμε αλλά και να ευχαριστήσουμε τους μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου αποτελούν πρότυπο για όλους τους εξαρτημένους,  αποδεικνύουν έμπρακτα την αξία της θεραπείας και κρατούν αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας και της απεξάρτησης. 

Καλή συνέχεια λοιπόν στα καινούρια ταξίδια και στους νέους ορίζοντες που τους ανοίγονται.

Ο Εκπαιδευτικά  Υπεύθυνος του Σχολείου 18 Άνω    Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Σχολείου 18 Άνω

Κωστόπουλος Ηλίας                                                    Δασκαλοπούλου Λένα

Φιλόλογος                                                                                Ψυχολόγος


Η Δ/ντρια της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω

Χρηστίδη Στέλλα

Ψυχίατρος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18 ΑΝΩ – ΨΝΑ

Η Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, αποτελεί το μεγαλύτερο στεγνό δημόσιο πρόγραμμα απεξάρτησης ενταγμένο στο ΕΣΥ.  Λειτουργώντας για περισσότερα από 30 χρόνια το 18 Άνω έχει μια μακρά πορεία  προσφοράς και υπηρεσιών στο χώρο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης καθώς και μια μεγάλη εμπειρία παρεμβάσεων και θεραπευτικών προσεγγίσεων.  Στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω λειτουργούν μια σειρά εξειδικευμένων τμημάτων, ανάμεσά τους και τα Τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείο 18 Άνω. 
Το Σχολείο 18 Άνω, αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής πρότασης του 18 Άνω στην ελληνική πραγματικότητα, διασυνδέει τη θεραπεία με την εκπαίδευση έχοντας ως αρχή ότι η ασφαλής κοινωνικοποίηση των μαθητών/θεραπευομένωνσε ένα εμπλουτιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτές που συνεργάζονται με τοθεραπευτικό προσωπικό, αποτελείσημαντική παράμετρο εξέλιξης στη ζωή τους.
Το Σχολείο του 18 Άνω στόχο έχει να συμβάλλει στην ολοκλήρωση του θεραπευτικού αιτήματος και της κοινωνικής επανένταξης των υπό θεραπεία ατόμων, να εμπλουτίσει την επιμορφωτική εμπειρία των θεραπευομένων με νέες δεξιότητες και εφόδια, να συμβάλλει στην ομαλή και πλήρη κοινωνικοποίηση μέσα από την διασύνδεση με τον πλούτο της εκπαιδευτικής κοινότητας και να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς στη δυναμική της εξάρτησης καθώς και να διασφαλίσει την απαραίτητη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τη θεραπεία. 
Απευθύνεται σεθεραπευόμενους που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης  όλων των  προγραμμάτων απεξάρτησης 18 ΑΝΩ (Τομέας Τοξικομανών, Αλκοολικών , Νέων Εξαρτήσεων ) ή έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα  με επιτυχία. Επίσης σε θεραπευόμενους και άλλων εγκεκριμένων θεραπευτικών προγραμμάτων που είτε βρίσκονται σε φάση επανένταξης είτε έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη θεραπεία τους.
Το Σχολείο 18 Άνω στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Μαυρομιχάλη 122, στη Νεάπολη Εξαρχείων και λειτουργεί από το 2001 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Αρχικά η λειτουργία του ήταν στα πλαίσια προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, σε συνέχεια στα πλαίσια της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ενώ από το 2010 εντάχθηκε στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας. Σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, με θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την οργάνωση και την λειτουργία σχολικών τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΣΧΟΛΕΙΟ 18ΑΝΩ – ΨΝΑ. Σημαντικός είναι ο ορισμός πενταμελούς επιτροπής, η οποία έχει στην ευθύνη της και την επιλογή των εκπαιδευτικών, που θα απασχοληθούν στο χώρο ενώ στη σύνθεσή της συμμετέχουν και θεραπευτέςτης Μονάδας,όπως προβλέπεται στους Ν.3412/2016 και Ν.4369/2016, προκειμένου πέραν των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων να αξιολογείται και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην επιτέλεση του  διδακτικού έργου τους σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο.
Σκοπός του Σχολείου είναι η εξασφάλιση ενός υποστηρικτικού διδακτικού έργου, προκειμένου οι μαθητές να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, τόσο στον εμπλουτισμό υγιών, επανορθωτικών εμπειριών ζωής όσο και για τη συμμετοχή τους σε απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις, που διενεργούνται στα συνεργαζόμενα με εμάς  δημόσια σχολεία, τα οποία είναι το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθήνας και το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθήνας. 
Στο Σχολείο 18 ΆΝΩ λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα: Τμήματα Β’ θμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου - Λυκείου, Προετοιμασία Πανελληνίων Εξετάσεων / Εισαγωγή στην Γ’θμια Εκπαίδευση, Τμήματα Ξένων Γλωσσών ( Αγγλικά, Γαλλικά , Γερμανικά ), Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας  (Τμήματα Βασικών Ελληνικών ). Σχολικός Επαγγελματικός  Προσανατολισμός, Τμήματα Πληροφορικής / Μαθήματα χρήσης Η/Υ όλων των επιπέδων.
To Σχολείο του 18 ΆΝΩ αποτελεί  ένα κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας, ένα χώροπροσωπικής εξέλιξης  και χαράς. Για το Σχολείο του 18 ΆΝΩ το όραμα και οι στόχοι είναι ο δρόμος και περιμένει να υποδεχθεί στους κόλπους τουόσους επιθυμούν να οραματιστούν μαζί του το μετά, γιατί η γνώσηείναι δύναμη, είναι εμπειρία νέων νοημάτων, είναι δημιουργία Νέας Ζωής.


ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣΗ 18 ΑΝΩ - ΨΝΑ Αττικής - Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι
Τηλ. 213-2054359-360 •Φαξ: 2132054580•e-mail:mpsat@psyhat.grΠληροφορίες: , Τηλ: 2132054359