Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007

Το "Πλαίσιο Διεκδίκησης" (Αιτήματα) του Σωματείου μας

Ως Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης, μετά από μια δεκαετή προσπάθεια συνεννόησης για την υλοποίηση ορισμένων βασικών θεσμικών λύσεων σχετικών με την εργασιακή μας ασφάλεια και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε στην τοπική κοινωνία και παρότι τo έργο μας αναγνωρίζεται ακόμη και διεθνώς ως πρωτοποριακό, άρτια οργανωμένο, επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο και εξαιρετικά παραγωγικό, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρονικό σημείο που απειλεί ακόμη και την βιωσιμότητα μας, καθώς κάποιοι συνάδελφοί μας παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι.

Γι’ αυτό σθεναρά διεκδικούμε:

Ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει
:

1.Την αναγνώριση με νομοθετική πράξη των Κέντρων Πρόληψης ως περιφερειακών φορέων πρωτογενούς πρόληψης μέσα από τη θεσμική ένταξη τους στην άμεση διοικητική ευθύνη και εποπτεία της Πολιτείας (Υπουργείο/Ν.Π.Δ.Δ./Ο.Τ.Α./Δημόσιο Οργανισμό). Ταυτόχρονα την εξασφάλιση μέσα από το ίδιο πλαίσιο της αυτονομίας των επιστημονικών ομάδων των Κέντρων Πρόληψης να προγραμματίζουν και να υλοποιούν δράσεις ακολουθώντας τις τοπικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν τα κέντρα τους.
2. Την αναγνώριση με ισχυρό νομικό πλαίσιο κι όχι με εγκύκλιο / απόφαση Δ.Σ. Οργανισμού ο οποίος δεν αποτελεί τον εργοδότη μας, ότι οι Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και άρα είναι εργαζόμενοι αόριστου χρόνου. Η αλλαγή αυτή πρέπει να σημάνει την ένταξη όλων των εργαζομένων σε μόνιμες θέσεις εργασίας εντός του πλαισίου ενός σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας.
3. Την κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων μέσα από την επαγγελματική μας αναγνώριση ως επιστημονικό και διοικητικό στελεχιακό δυναμικό που εργάζεται στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων και την πιστοποίηση των δομών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
4.Την θεσμική εισαγωγή βαθμίδων εξέλιξης ανάλογα με τις επιστημονικές και διοικητικές θέσεις / ειδικότητες. Εξέλιξη που θα οδηγεί και σε ανάλογες μισθολογικές αναπροσαρμογές.
Την σύναψη κλαδικής σύμβασης εργασίας με συγκεκριμένο εθνικό θεσμικό φορέα στην οποία θα ορίζεται κατώτατος μισθός και αυξήσεις με αναπροσαρμογές καθ’ έτος.
5. Τη πάγια και συνεχή δωρεάν επιμόρφωση / εκπαίδευση / εποπτεία του επιστημονικού / διοικητικού προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης. Επιμόρφωση που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ανάγκες, ανάλογα με τον σχεδιασμό των επιστημονικών ομάδων των Κέντρων Πρόληψης και συνάπτοντας στο πλαίσιο της συνεργασίες με καταξιωμένους στο χώρο φορείς και φυσικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου.
6. Τη χορήγηση στο επιστημονικό προσωπικό επιπλέον 4 ημερών αδείας το τρίμηνο για την πρόληψη του burn out (θεσμικά κατοχυρωμένο στις συλλογικές συμβάσεις άλλων φορέων που ασχολούνται με τις εξαρτήσεις π.χ. ΟΚΑΝΑ).


Δυναμικά και άμεσα απαιτούμε:

Την άμεση επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης όπως:

1. Την πάγια χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από την Πολιτεία. Ως ελάχιστο δείγμα καλής θέλησης θα δεχτούμε την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον ΟΚΑΝΑ, το Υπουργείο Υγείας, την ΚΕΔΚΕ & το Υπουργείο Εσωτερικών για 5 χρόνια με την διαβεβαίωση μέσα στην ίδια την σύμβαση, αφού πραγματωθούν εντός αυτού του ορίζοντα όλες οι θεσμικές αλλαγές, το τέλος αυτής της σύμβασης θα σημαίνει και την παγίωση της χρηματοδότησης.
2. Την ταχεία αποπληρωμή των τεράστιων οφειλών του ΟΚΑΝΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ προς τα Κέντρα Πρόληψης.
3. Άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης σε αορίστου χρόνου και την ενσωμάτωση, στην όποια προσωρινή σύμβαση, διάταξης που θα ορίζει μέχρι την τελική θεσμική λύση ότι μετά από 1 έτος εργασίας όλοι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης γίνονται «αορίστου χρόνου», όπως επίσης πρόβλεψη για αξιοπρεπή ελάχιστο βασικό εισαγωγικό μισθό για όλους τους εργαζομένους, με επιπλέον προσαυξήσεις ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και τα κοινωνικά τους κριτήρια. Η ίδια διάταξη να περιέχει πρόβλεψη για την ετήσια αύξηση των μισθών, όχι κατώτερη της Ε.Σ.Σ.Ε., πράγμα που γίνεται σήμερα παρατύπως σε πολλά Κέντρα Πρόληψης εις βάρος των εργαζομένων. Η ίδια διάταξη να περιέχεται στις επιμέρους συμβάσεις που υπογράφει ο ΟΚΑΝΑ με τις αστικές εταιρίες, ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση.
4. Νομοθετικές Πράξεις και όχι μνημόνια που θα προωθούν τη συνεργασία των Κέντρων Πρόληψης με τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Άμυνας και Εργασίας.


Προς την κατεύθυνση υποστήριξης των αιτημάτων και διεκδίκησης επίλυσης των χρονιζόντων, σχεδόν πάγιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, σας ενημερώνουμε ότι αν τα αιτήματα αυτά δεν τύχουν σοβαρής αντιμετώπισης, θα προχωρήσουμε σε κλιμακούμενες κινητοποιήσεις.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007

Η πρώην πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ αναγνωρίζει το έργο των Κ.Π.

Η πρώην Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ , καθηγήτρια Ψυχιατρικής, κα ΜΕΝΗ ΜΑΛΙΩΡΗ (και υπεύθυνη του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των Ναρκωτικών) στην ομιλία της στην διημερίδα: «Βασικοί άξονες για την αντιναρκωτική πολιτική στη χώρα μας», 18 &19 Μαΐου 2007 στην αίθουσα συνεντεύξεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ), στην οποία συμμετείχε και το Σωματείο μας, αναγνώρισε το σημαντικό έργο των Κ.Π., το δικό μας έργο.
Χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία της, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της www.malliori.gr :

"1. ΠΡΟΛΗΨΗ- Διαχρονική παρακολούθηση του προβλήματος της χρήσης ναρκωτικών.

Η πρώτη Πανελλήνια έρευνα στον μαθητικό και στον γενικό πληθυσμό έγινε το 1984 από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και επαναλήφθηκε το 1993, 1998 και το 2003 από το ΕΠΙΨΥ.
Σύμφωνα με τις έρευνες του ΕΠΙΨΥ, η χρήση παράνομων ουσιών από τους Έλληνες μαθητές παρέμεινε σταθερή στη δεκαετία από το 1984 μέχρι το 1993 (8,3%). Αυξήθηκε όμως σημαντικά από το 1993 έως το 1998, φτάνοντας το 15,2% και μειώθηκε, στο διάστημα 1999-2003, στο 10%.
Η πορεία της χρήσης ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό στην εικοσαετία 1984-2004, παρουσιάζει καταρχήν ανοδική τάση, με μια σημαντική αύξηση μεταξύ του 1984 και του 1998 και ακολούθως μια τάση μείωσης μεταξύ του 1998 και του 2004.
Μονάδες στον τομέα της πρόληψης
Με την ίδρυση του ΟΚΑΝΑ, ξεκινούν το 1996 οι πρώτες δράσεις στον τομέα της πρόληψης και αρχίζουν να ιδρύονται σε κάθε Νομό τα πρώτα Κέντρα Πρόληψης, σε συνεργασία με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις. Από το 1997 μέχρι σήμερα έχουν συνολικά ιδρυθεί 70 Κέντρα. Την ευθύνη για την εκπαίδευση των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης είχε τοΚέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας του ΕΠΙΨΥ (από το 2005 σταμάτησε η χρηματοδότηση). Η επιστημονική υποστήριξη των δράσεων βασίστηκε, μεταξύ άλλων και στην συνεχή εκπαίδευση των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης.
Στο διάστημα 1996-2003 τέθηκαν σε λειτουργία στην χώρα μας, 63 Κέντρα Πρόληψης (κατά μέσο όρο 8 Κέντρα Πρόληψης κατά έτος). Αντίθετα στην τετραετία 2004-2007 ιδρυθήκαν μόνο 7 Κέντρα (λιγότερο από 2 Κέντρα κατά έτος-Πίνακας 1).
Γνωρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης αποδίδουν μετά την πρώτη πενταετία, είναι εύλογη η διαπίστωση ότι η σημαντική μείωση της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών μετά το 1998 μέχρι το 2004 (9% στις ηλικίες 18-24 και 4% στις ηλικίες 12-64) οφείλεται στα προγράμματα και τις παρεμβάσεις των Κέντρων (Πίνακας 2). Γιατί άραγε άλλαξε η προτεραιότητα αυτή και τα Κέντρα Πρόληψης όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκαν αλλά σταμάτησε και η απαραίτητη συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων. "

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2007

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 3

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Α. Είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Δ.Σ. των Σωματείου Εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης με τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ (17/5/2007):
Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ ενημέρωσε ότι εκτός της καταβολής ποσού στα Κέντρα έναντι των οφειλών του που διενεργείται αυτές τις μέρες, θα υπάρξει πάλι νέα καταβολή ποσού μετά από 2 μήνες.
Για την ολοκληρωτική εξόφληση διατείνεται ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί καθώς το Υπουργείο Υγείας καθυστερεί την χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ και ήδη υπάρχει θέμα με την εξόφληση των προμηθευτών του ΟΚΑΝΑ.
Για τη χρηματοδότηση Κ.Π. που αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα συνέχισης της λειτουργίας τους όπως το Κ. Π. Αιγάλεω – Χαιδαρίου – Αγ. Βαρβάρας, εκπρόσωποι των οποίων παρίσταντο τόσο συμβολικά όσο και πολύ ουσιαστικά στη παρούσα συνάντηση εκφράζοντας εμφαντικά τη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο τους, ο Πρόεδρος μετακύλησε την ευθύνη στα Κ. Π. και την οικονομική διαχείριση που κάνουν, λέγοντας χαρακτηριστικά να κόψουν τις «φανφάρες» εννοώντας κυρίως τις δαπάνες για την προβολή των Κ. Π. στην ευρύτερη κοινότητα. Απαντήθηκε ότι και ο ΟΚΑΝΑ, και ο ίδιος προσωπικά θα μπορούσε να περικόψει «φανφάρες» του Οργανισμού προκειμένου να καλύψει τις συμβατικές οικονομικές του υποχρεώσεις προς τα Κ. Π.
Ο ΟΚΑΝΑ -που σχεδιάζει να ιδρύσει τουλάχιστον 8 νέα Κέντρα- δεν είναι αντίθετος στην ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για άλλα 3 χρόνια μεταξύ αυτού του Υπουργείου Υγείας , του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ, αρκεί να υπάρξει το ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά (ΚΕΔΚΕ) για την χρηματοδότηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων με ποσό που να καλύπτει τις αυξήσεις των προϋπολογισμών των υπαρχόντων Κέντρων και την ίδρυση των καινούργιων. Επίσης δεσμεύτηκε να συναντήσει τον νέο Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, δήμαρχο Αθηναίων Κ. Κακλαμάνη και να του θέσει το θέμα.
Για την εκπαίδευση των στελεχών δεσμεύτηκε να συζητήσει το θέμα των εκπαιδεύσεων μας το αρμόδιο στέλεχος του ΟΚΑΝΑ κα Τσιάφου με το Δ.Σ. του Σωματείου μας (το οποίο θα λάβει υπόψη τις προτάσεις της Επιστημονικής του Επιτροπής ).
Σε ερώτηση για το αν προτίθεται να παραχωρήσει στέγη στο σωματείο προκειμένου να τη χρησιμοποιεί ως έδρα και να μπορέσει να εκδώσει ΑΦΜ και ενώ έχει αποσταλεί εδώ και ενάμιση μήνα σχετική επιστολή στον διευθυντή του ΟΚΑΝΑ χωρίς να έχει απαντηθεί, ισχυρίστηκε ότι δε δύναται να πράξει κάτι τέτοιο διότι ο ΟΚΑΝΑ δεν αποτελεί τον εργοδότη των Κ. Π. αλλά οι αστικές εταιρείες αποτελούν τους εργοδότες μας. Σε συνέχεια, όταν του ζητήσαμε να λυθεί θεσμικά το ζήτημα μέσω θέσπισης ενιαίου εργοδότη με τον οποίο θα συνάπτουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ότι προς αυτή τη κατεύθυνση στηρίζουμε την πρόταση της ΚΕΔΚΕ, αντιπρότεινε, εκπροσωπώντας τον εαυτό του και όχι τον Οργανισμό, να ενταχθούμε στον ΟΚΑΝΑ, κάνοντας ο ίδιος ανάλογη πρόταση στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού που εάν την υποστηρίξουν θα προωθηθεί. Φρόντισε βέβαια να επισημάνει τη δυσκολία του εγχειρήματος διότι θα υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού… Όταν επίσης ερωτήθηκε με τι οικονομικούς πόρους θα καλύψει τη χρηματοδότηση των Κ.Π., είπε πως η θεραπεία θα ενταχθεί στο ΕΣΥ, οπότε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα κατανεμηθούν στα Κ. Π., ενώ στην ερώτηση πως θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται ο Οργανισμός για υπηρεσίες που δεν θα παρέχει δεν πήραμε απάντηση…
Επίσης, αναφέρθηκε εγκωμιαστικά για το έργο των περισσοτέρων Κ. Π., αλλά οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σωματείου τον προέτρεψαν να κάνει δημόσια αυτή την αναφορά για να έχει μια κάποια αξία.
Τέλος ενημερώθηκε ότι θα υπάρξουν από πλευράς μας κινητοποιήσεις για τις 26 Ιουνίου, έτσι ώστε , όπως του επισημάναμε, να έχουν και κάποιο παραπάνω νόημα οι οχλήσεις του προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών για το θέμα της χρηματοδότησης.

Β. Στις 17/5/2007 συναντηθήκαμε και με το Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ και αφού έγινε η απαραίτητη αλληλοενημέρωση για την κατάσταση των χώρων μας, αποφασίσαμε από κοινού να έχουμε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υγείας για να ενημερώσουμε το Υπουργείο για τα θέματά μας.
Καταρχήν το Σωματείου Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ, είπε πως θα μας υποστηρίξει στις κινητοποιήσεις για τις 26/6/2007.
Γ. Το απόγευμα συγκλήθηκε το Δ.Σ. του Σωματείου, όπου αποφασίστηκαν
1. Απεργία για τις 26/6/2207 και κινητοποιήσεις έξω από το Υπουργείο Υγείας. Την ίδια μέρα Κεντρική Εκδήλωση σε κάποια πλατεία της Αθήνας, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα αν οικονομικά είναι δυνατό και κοινή προβολή του έργου των Κ.Π. . Την χρησιμοποίηση λεωφορείων για τη μεταφορά των Στελεχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας προς την Αθήνα και από την Αθήνα για εκείνη τη μέρα. Οι Κινητοποιήσεις θα γνωστοποιηθούν με Συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα στις 22/6/2007. Ορίστηκαν μέλη του Δ.Σ. που θα αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες για την επιτυχία των κινητοποιήσεων.
2. Να ενοικιάσει το σωματείο μικρό γραφείο στο Κέντρο της Αθήνας, έτσι ώστε να αποκτήσουμε έδρα και Α.Φ.Μ., αλλά και να οργανωθούν καλύτερα όλα τα σχετικά με το σωματείο μας.
3. Η τελική απόφαση για την ίδρυση Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κ.Π., θα ληφθεί σε Γενική Συνέλευση, όπου θα οριστούν και προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, ανά περιοχή. Αποφασίστηκε η Συνέλευση να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 26/6/2007, που θα βρίσκονται στην Αθήνα και στελέχη από την Επαρχία για τις εκδηλώσεις και να κληθεί ως τρίτη και τελική σύμφωνα με το Καταστατικό για να μην τίθεται έτσι κι αλλιώς θέμα απαρτίας. Εξετάζεται το δεδομένο το παρόν Σωματείο, με τροποποίηση καταστατικού, να παραμείνει για να καλύπτει την περιοχή της Αττικής και για οικονομικούς λόγους και για να υπάρχει μια συνέχεια προς την Ομοσπονδία.
4. Να προωθηθεί ψήφισμα προς τα Δ.Σ. των Κέντρων για το θέμα της χρηματοδότησης. Συνάδελφοι αγωνιστείτε έτσι ώστε τα Δ.Σ. των Κέντρων σας να υπογράψουν σύντομα το ψήφισμα που ξεκίνησε από το Κ.Π Κηφισιάς.
5. Έγινε η παράδοση του Ταμείου στον Τίμο Στραβοπόδη. Οι συνδρομές σας από εδώ και πέρα θα κατατίθενται προσωρινά μέχρι την απόκτηση ΑΦΜ σε λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου και ενημέρωση μέσω Φάξ του Τίμου Στραβοπόδη στο Κ. Π. Ζακύνθου. Εκεί θα στέλνονται & οι αιτήσεις των νέων εγγραφών.

Δ. Στα πλαίσια της διημερίδας που συμμετείχε το σωματείο μας, ως μέλος της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων κατά των Ναρκωτικών 18 & 19/5/2007 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ:
1. Έγινε επαφή με τον τέως πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κ. Γιαννάκη, ο οποίος διατέθηκε ώστε το σωματείο να αποκτήσει επαφή με τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, κ. Κακλαμάνη.
2. Μιλήσαμε με την τέως πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κα Μαλλιώρη , η οποία είναι και υπεύθυνη για τα θέματα των Ναρκωτικών στο ΠΑΣΟΚ, η οποία ενδιαφέρθηκε να συζητήσει περαιτέρω μαζί μας και να προωθήσει τα θέματα μας στο εσωτερικό του Κόμματός της.
3. Με τον Βουλευτή του ΚΚΕ, κο Κοσιώνη, ο οποίος ενδιαφέρθηκε να προωθήσει το θέμα της χρηματοδότησης των Κ.Π. στη διακομματική επιτροπή της Βουλής για τα Ναρκωτικά.
4. Γνωρίσαμε επίσης τους εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ και της επιτροπής Εργαζομένων του 18 Άνω και έγινε συνεννόηση για μια πρώτη κοινή συνάντηση αλληλοενημέρωσης στην οποία θα είναι και το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ.
5. Γνωρίσαμε πολλούς δημοσιογράφους και τους ευαισθητοποιήσαμε για το έργο των Κ.Π. και τα προβλήματά μας.
6. Στην ίδια την ημερίδα, σχεδόν σε κάθε στρογγυλό τραπέζι υπήρχε εκπρόσωπος του Σωματείου, όπου παρουσιαζόταν το πρωτοποριακό έργο των Κ. Π. στην πρωτογενή Πρόληψη και γιατί πρέπει να ενισχυθούν θεσμικά και οικονομικά και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Θεωρούμε σημαντικό ότι και ο κος Γιαννάκης και η κα Μαλλιώρη αναφέρθηκαν με πολύ καλά λόγια στο έργο των Κ.Π. και καυτηρίασαν το ότι σε ορισμένα κέντρα πρόληψης οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες, γεγονός που αναφέρθηκε και στον τύπο.
Με την ευκαιρία αυτής της διημερίδας την Πέμπτη 17 Μάη 2007 δόθηκε συνέντευξη τύπου, όπου το Σωματείο εκπροσώπησε ο Γιάννης Παντολέων, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. «Το έλλειμμα του ΟΚΑΝΑ στα ΚΠ ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ. Η πρόληψη έχει αφεθεί στην τύχη της. Σταμάτησε και η εκπαίδευση που έκαναν τα στελέχη ανάλογα με την ειδικότητά τους. Η διαρροή των στελεχών πρόληψης ξεπερνά το 50%. Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης (ΚΠ) Αιγάλεω, παραμένουν εδώ και επτά μήνες απλήρωτοι. Σε άλλα Κ Π υπάρχουν παρόμοια προβλήματα» Δήλωσε ανάμεσα στα άλλα, όπως συμπεριλήφθησαν σε ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη», που αναπαρήγαγαν και άλλα ΜΜΕ.
Συνάδελφοι, για την δικτύωση του Σωματείου μας και την αποτελεσματικότητα του αγώνα μας σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς κάνουμε συνεργασίες με όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς που διατίθενται να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας, οριοθετώντας και διακρίνοντας τους σκοπούς του σωματείου μας από άλλους ίσως που μπορεί να έχουν αυτοί οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
Ο αγώνας για την στήριξη των Κ.Π. είναι ενωτικός, πολιτικός βέβαια αλλά όχι κομματικοποιημένος!
Στις 21/5/2006 η αντιπρόεδρος του Σωματείου Β. Αλεξάκη συναντήθηκε με τον Οικονομικό Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ κο Ζωγράφο και ζήτησε εκ μέρους του Σωματείου (στείλαμε και σχετικό έγγραφο) να μη ζητά τουλάχιστον ο ΟΚΑΝΑ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τα Κ. Π. που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές εξαιτίας της καθυστέρησης της χρηματοδότησης, έτσι ώστε αυτά τα λίγα χρήματα των «έναντι» να φτάσουν στα Κέντρα έγκαιρα και να ληφθούν υπόψη από τον ΟΚΑΝΑ τα πρόστιμα του ΙΚΑ που υπάρχουν ευθύνη του.
Στα θέματα που αφορούν στην επεξεργασία και κωδικοποίηση του κειμένου προτάσεων της ΚΕΔΚΕ για επίλυση του θεσμικού ελλείμματος που αντιμετωπίζουν τα Κ.Π., σε συνάντηση που είχε η Β. Αλεξάκη και ο Π. Τριανταφύλλου με το νομικό σύμβουλο του Σωματείου, μας πρότεινε να μην εμπλακούμε σε νομικές οδούς, καθώς τέτοια ζητήματα επιλύονται μόνο με συλλογικές κινητοποιήσεις του Σωματείου και την συμπαράσταση συλλογικών, πολιτικών και μαζικών φορέων που μπορούν να πιέσουν προς την κατεύθυνση πολιτικών αποφάσεων που θα προωθούν τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα μας.
Την Τρίτη στη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Δ.Σ / τακτικό μέλος της επιτροπής ο κος Π. Τριανταφύλλου και ως αναπληρωματικό μέλος ο κος Γ. Παντολέων, υπογράφηκε η έγκριση του ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών, ήτοι 4.750.000 ευρώ, καθ’ ότι παρακρατήθηκε τελικά το 5% της προμήθειας της ΕΕΤΑ. Η διανομή του ποσού στα Κ. Π. θα απαιτήσει χρονικά περί της μίας εβδομάδας αναμονή.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, για να έχει συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα η κινητοποίηση μας, ας την προβάλλουμε ως ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ υπέρ της Πρόληψης και ας απέχουμε ως Κ. .Π. από άλλες δράσεις που έχουν ως σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα ανεξαρτήτως εάν θα λαμβάνουν χώρα άλλη ημέρα.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,

Το Δ. Σ. του Σωματείου:
Αλέξανδρος Σταθακιός
Βάσω Αλεξάκη
Χρήστος Ρουκάς
Παναγιώτης Τριανταφύλλου
Τίμος Στραβοπόδης

Τρίτη, 8 Μαΐου 2007


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Την Τετάρτη 25/4/07, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Μόνιμης Ομάδας Επιτροπής Παρακολούθησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Υπ. Υγείας, το ΥΠΕΣΔΑ, την ΚΕΔΚΕ, την ΕΤΑ, τον ΟΚΑΝΑ και εκπροσώπους του Δ.Σ. του Σωματείου τον Παναγιώτη Τριανταφύλλου Γ.Γραμματέα, την Βάσω Αλεξάκη Αντιπρόεδρο και το μέλος του απερχόμενου Δ.Σ. κο Παντολέων Ιωάννη.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα ζητήματα:
Ø Χρηματοδότηση των Κ.Π.
Ø Πρόταση της ΚΕΔΚΕ για τη πλήρη θεσμική ένταξη των ΚΠ στους ΟΤΑ
Ø Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης χρηματοδότησης με ΥΠΕΣΔΔΑ

Αναλυτικά:
Το Υπ. Υγείας, αρχές Μαίου θα ενισχύσει οικονομικά με έκτακτη επιχορήγηση τον ΟΚΑΝΑ, το ποσό της οποίας δεν γνωρίζουμε. Ο ΟΚΑΝΑ δια του οικονομικού διευθυντή του κο Ζωγράφο, σε ερώτηση μας αν θα καλύψει το σύνολο των χρεών του προς τα ΚΠ, απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι το ποσό θα είναι έναντι για άλλη μία φορά αλλά μεγαλύτερο από την προηγούμενη, της τάξεως του 38% της δόσης, ενώ δεν αναμένεται να χορηγηθεί πριν το τέλος Μαίου. Αναφέραμε ότι τα ΚΠ αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα στη μισθοδοσία των στελεχών τους και πλέον ορισμένα εξ’ αυτών πρόβλημα επιβίωσης και όχι μόνο τα συνήθη λειτουργικά προβλήματα. Ζητήσαμε εκ νέου να λυθεί συνολικά και όχι αποσπασματικά και ευκαιριακά το πρόβλημα.
Η απάντηση ήλθε αυτή τη φορά από την εκπρόσωπο του Υπ. Υγείας που ισχυρίστηκε ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης όλου του ποσού, λόγω των περικοπών στις δαπάνες που αποφάσισε το Υπ. Οικονομικών. Ήδη, το Υπ. Υγείας διατείνεται ότι περιέκοψε από άλλες δαπάνες προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά τον ΟΚΑΝΑ και τα ΚΠ και ότι θα πιέσει εκ νέου για έκτακτη επιχορήγηση από το Υπ. Οικονομικών, ενώ θα περικόψει και από άλλες του για να στηρίξει οικονομικά τα ΚΠ.
Η εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ σε ερώτηση του οικονομικού διευθυντή του ΟΚΑΝΑ γιατί αποφάσισε την καταβολή 5.000.000 ευρώ έναντι του ποσού των 6.628.535 ευρώ που όφειλε προκειμένου να καλύψει το ήμισυ της χρηματοδότησης των ΚΠ, απάντησε ότι κατέβαλλαν το ποσό που τους αντιστοιχούσε σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, δηλαδή με βάση το 2006 όπου και είχαν επίσης καταβληθεί 5.000.000 ευρώ. Επίσης το παρόν ποσό προκειμένου καταβληθεί ολόκληρο πρέπει να γίνει μια άτυπη συμφωνία της εκπροσώπου του ΥΠΕΣΔΔΑ με την ΕΤΑ σχετικά με την προμήθεια του 5% που της αναλογεί, τουτέστιν 250.000 ευρώ.. Άρα και για αυτό, δώσαμε πίστωση χρόνου για επίτευξη συμφωνίας μέχρι μέσα Μαίου, αλλιώς αν συμφωνούσαμε να καταβληθούν άμεσα τότε θα καταβάλλονταν 250.000 ευρώ λιγότερα στα ΚΠ. Εκβιαστικά διλήμματα.. Όσον αφορά στο υπόλοιπο ποσό, το 1.628.535 ευρώ, θα καλυφθεί και αυτό αλλά με δόσεις, έναντι κ.α., δηλαδή με σταγόνες στην έρημο της πρόληψης.
Τέλος σε ότι αφορά την κατάθεση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ΚΠ., προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, δεδομένου ότι ζητούνται εξουσιοδοτήσεις, προτάθηκε από τον οικονομικό διευθυντή του ΟΚΑΝΑ να μεταφερθούν οι λογαριασμοί στις τράπεζες Eurobank ή Εθνική.
Σε ότι αφορά στη πρόταση της ΚΕΔΚΕ για ένταξη των ΚΠ στον κεντρικό κορμό των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων υπό τη γενική εποπτεία του Υπ. Υγείας σε σχέση με την άσκηση της Εθνικής Πολιτικής για την Πρόληψη και την επιστημονική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ καθώς και ειδικότερα:
v τη συνεννόηση και συνεργασία με την Ε.ΝΑ.Ε. για την ένταξη των διαδημοτικών ΚΠ ως δομών στις κατά τόπους Νομαρχίες και τη σύσταση των ανάλογων θέσεων και ανάλογα στους Δήμους για τα Δημοτικής εμβέλειας ΚΠ
v την ενιαία προκήρυξη με αυξημένη μοριοδότηση για την πρόσληψη του προσωπικού που οι συμβάσεις τους είναι ορισμένου χρόνου και τη μεταφορά του προσωπικού αορίστου χρόνου στις Νομαρχίες και τους Δήμους αντίστοιχα
v τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των ΚΠ με νομοθετική ρύθμιση με πλήρη κάλυψη της δαπάνης λειτουργίας και μισθοδοσίας τους από τις Νομαρχίες και τους Δήμους κατά το Νόμο «Πολιτεία» προκειμένου να εφαρμοσθούν τα ανωτέρω,
καταθέσαμε την άποψη ότι στηρίζουμε αυτό το κείμενο αρχών και προθέσεων της ΚΕΔΚΕ αλλά θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, επεξεργασίας και κωδικοποίησης του σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου και θα κατατεθεί για περαιτέρω επεξεργασία στην Μόνιμη Ομάδα Εργασίας.
Σε ότι αφορά στην ανανέωση της Προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠΕΣΔΑ, η βεβαιότητα της εκπροσώπου της για την άμεση ένταξη των ΚΠ στους ΟΤΑ, αποτέλεσε αφορμή να υποστηρίξει ότι με αυτό ως δεδομένο δεν θα υπάρξει ανάγκη ανανέωσης της σύμβασης. Απαντήθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση ότι η ανανέωση πρέπει να γίνει άμεσα και εάν υπάρξει επίλυση του θεσμικού προς αυτή τη κατεύθυνση, τότε μπορεί να γίνει ανάλογη τροποποίηση της σύμβασης.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

- Θα πραγματοποιηθεί 18-19/5/07 από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Κατά των Ναρκωτικών και με τη συμμετοχή του Σωματείου Διημερίδα με τίτλο «Βασικοί άξονες για μια αντιναρκωτική πολιτική στη χώρα μας». Εκπρόσωποι του Δ.Σ. συμμετείχαν στην προετοιμασία της διημερίδας και θα συμμετέχουν και ως ομιλητές εκπροσωπώντας το Σωματείο. Πρόσκληση και πρόγραμμα θα σας αποσταλεί εντός των ημερών
- 17/5/07 θα γίνει συνάντηση του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο και διευθυντή του ΟΚΑΝΑ καθώς και συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ για σύμπτυξη κοινού μετώπου
- θα αποσταλλεί επίσης κείμενο προς τα Δ.Σ των ΚΠ όπου και θα ζητείται η υποστήριξη των δίκαιων αιτημάτων μας. Παρακαλούμε βοηθήστε στην ευαισθητοποίηση τους
- το blog prolipsiworkers@yahoo.gr εξελίσσεται, σύντομα θα έχετε νέα
- σε ότι αφορά τις συλλογικές κινητοποιήσεις περιμένουμε προτάσεις αφισών με θέμα τη διαμαρτυρία μας κατά τον εορτασμό της 26ης Ιούνη καθώς και σήματος του Σωματείου. Στην κριτική επιτροπή θα μετέχουν ανεξάρτητα στελέχη που δεν θα στείλουν προτάσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αλέξανδρος Σταθακιός
Βασιλική Αλεξάκη
Χρήστος Ρουκάς
Παναγιώτης Τριανταφύλλου
Τίμος Στραβοπόδης