Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Follow-Up Συνέντευξης Τύπου: Στοιχεία 5ετίας και πρόταση για επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων ΠρόληψηςΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΕΜΠΤΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016


Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης παραχώρησε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, τονίζοντας τα παρακάτω:


Τα 75 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (εφεξής ΚΠ) αντιστοιχούν σε 67 αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, που έχουν συσταθεί στη βάση συνεργασιών της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) και τοπικών φορέων (επαγγελματικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, εκκλησίας κ.ά.), προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην κοινότητα, με τη συμβατική επιστημονική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ. Επιχορηγούνται κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας και κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι υπηρεσίες των Δήμων, δεν είναι υπηρεσίες των Περιφερειών, δεν είναι υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, αλλά 67 διακριτές και αυτοδιοίκητες δομές.
Οι παρεμβάσεις των ΚΠ σχεδιάζονται και υλοποιούνται από διεπιστημονικές ομάδες κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημόνων. Απευθύνονται κυρίως σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και σε άλλες ομάδες της κοινότητας της περιοχής τους (λ.χ. επαγγελματίες υγείας, ιερείς, στελέχη και στρατευμένους των Ένοπλων Δυνάμεων, εθελοντές), καθώς και στην εν γένει κοινότητα. Εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο μιας προσπάθειας (ανα)συγκρότησης δεσμών στην κοινότητα και ενίσχυσης της αυτονομίας των ανθρώπων-μελών της, ως προστατευτικών παραγόντων απέναντι στην εξάρτηση και σε κάθε είδους συμπεριφορά διαβρωτική για τον άνθρωπο και τις σχέσεις του. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται δεν επικεντρώνονται στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά περιλαμβάνουν ένα μεγαλύτερο φάσμα εξαρτήσεων και συμπεριφορών (λ.χ. προβληματική χρήση διαδικτύου, τζόγος, σχολική βία κ.ά.), την εν γένει προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας καθώς και, τέλος, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για θέματα που αφορούν την εξάρτηση και γενικότερα την ψυχοκοινωνική υγεία (οικογενειακές δυσκολίες, πένθη κ.ο.κ.), πάντοτε δε με επίκεντρο τη δουλειά στην κοινότητα, άρα στην πρωτογενή και καθολική πρόληψη.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο μιας κρίσης καθολικής και βαθιάς, που εντείνει τη ρευστότητα και τις πιέσεις στον ψυχισμό και τις σχέσεις του ανθρώπου, καθιστούν τις προσπάθειες πρόληψης της εξάρτησης αναγκαίες και απαιτητικές. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αιτήματα της κοινωνίας προς τους/τις λειτουργούς των ΚΠ, τα οποία -παρότι το προσωπικό των ΚΠ παρέμεινε αριθμητικά σταθερό- μεταφράστηκαν σε σταθερά αυξανόμενο αριθμό παρεμβάσεων, όπως αποτυπώνεται σε διαδοχικές ετήσιες Εκθέσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).

Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στις τάσεις που καταγράφονται επισήμως από το ΕΚΤΕΠΝ ως προς τις παρεμβάσεις των εργαζομένων των ΚΠ σε μερικές μόνο* από τις ομάδες-στόχο και σε βάθος 5ετίας:

Πίνακας 1. Παρεμβάσεις Κέντρων Πρόληψης την πενταετία 2010-2014 [στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ]

2010
2011
2012
2013
2014

Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης**

7.985
10.107
14.993
15.396
24.324

Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης**

17.584
19.967
31.985
32.741
29.974

Εκπαιδευτικοί**
4.341
4.568
5.949
7.352
9.497

Γονείς
8.661
12.129
15.050
14.948
14.715

Συμβουλευτική
3.400
3.700
4.900
5.300
6.650

Σύνολο
41.974
50.471
72.877
75.737
85.160

* Δεν αναφέρονται τα στοιχεία για τις ομάδες παιδιών και εφήβων εκτός σχολικού πλαισίου (κατασκηνώσεις, φεστιβάλ κ.ά.), τις παρεμβάσεις στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, τις παρεμβάσεις σε επαγγελματίες υγείας και επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και εφήβους (ιερείς, γυμναστές κ.ά.), καθώς και για τις ομιλίες ευαισθητοποίησης/ενεργοποίησης που είναι ανοιχτές στην κοινότητα.

** Τα στοιχεία για τις παρεμβάσεις που απευθύνονται σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς αναφέρονται στα αντίστοιχα σχολικά έτη, 2010: σχολικό έτος 2009-2010, 2011: σχολικό έτος 2010-2011, 2012: σχολικό έτος 2011-2012, 2013: 2012-2013, 2014: 2013-2014.


Όπως προκύπτει από τα ενδεικτικά στοιχεία, οι αυξητικές τάσεις υπήρξαν συνεχείς ως προς των αριθμό αποδεκτών υπηρεσιών και αναλύονται ως εξής: α) σταθερή αύξηση των αιτημάτων προς τα ΚΠ, ως συνδυασμός των ψυχοπιεστικών συνθηκών που παράγει η κρίση και της αποδοχής και εμπιστοσύνης που δείχνουν, πλέον, τα μέλη των τοπικών κοινωνιών στους/στις λειτουργούς πρόληψης μετά από 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς τους, β) ευελιξία των εργαζομένων γύρω από τα ιδιαίτερα αιτήματα που εκφράζουν οι τοπικές κοινωνίες (βλ. ετήσιες αυξομειώσεις ανά ομάδα-στόχο) σε συνδυασμό με τον σταθερό προσανατολισμό τους στην κοινοτική δουλειά, στην πρωτογενή και καθολική πρόληψη για την οποία αποδεικνύεται, παραπάνω, ότι υπάρχει ανάγκη από τα μέλη των τοπικών κοινωνιών και, γ) διπλασιασμός των ενδεικτικών παρεμβάσεων από το 2010 ως το 2014, μάλιστα τριπλασιασμός των παρεμβάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με αξιοσημείωτο μόχθο, κόπο και αυταπάρνηση από τους/τις εργαζομένους/ες των ΚΠ, υπό την επίδραση ανυπέρβλητων θεσμικών ανωμαλιών στα ΚΠ, της μόνιμης απουσίας Εθνικού Σχεδίου για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης και την Πρόληψη και της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των ΚΠ στην περίοδο αναφοράς. Ιδιαίτερης μνείας ως προς τις μεγάλες δυσκολίες χρήζει η επί μακρόν μη απόδοση από τον ΟΚΑΝΑ -συνεργάτη κάθε αστικής εταιρείας- σημαντικών τμημάτων των επιχορηγήσεων του Υπουργείου Υγείας προς τα ΚΠ, παρότι δεσμεύονταν στον ΚΑΕ 2555 που αφορά αποκλειστικά ανάγκες των ΚΠ.Εστιάζοντας στο θεσμικό πρόβλημα των ΚΠ: Είναι γνωστό ότι το δυνάμει δίκτυο/σύστημα υπηρεσιών των ΚΠ (καλύπτονται 69 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας) πάσχει και κλυδωνίζεται από θεμελιώδη θεσμικά προβλήματα, που πολλαπλασιάζονται και εντείνονται προϊόντος του χρόνου, οικοδομώντας βαριές γραφειοκρατίες μοναδικές στον χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών, και αδιαφανείς πελατείες σε ποικίλα επίπεδα. Υπονομεύεται, έτσι, το παραγόμενο έργο και η περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωσή του προς όφελος της κοινωνίας, ιδιαίτερα καθότι -από το 2015- τα ΚΠ καλούνται από την Πολιτεία να λειτουργήσουν με «διττό χαρακτήρα». Αφ’ ενός με όρους δημοσίου λογιστικού και δημοσιονομικής διαχείρισης. Αφ’ ετέρου διατηρώντας τη μορφή, τα περιεχόμενα, τις διαδικασίες και τις εγγενείς αποκλίσεις των αστικών εταιρειών. Αυτή η «διπολική» λογική, επικαθήμενη στο άναρχο και δαιδαλώδες δομικό σχήμα παροξύνει τις νομικές ασάφειες, τις αντιφάσεις μεταξύ λειτουργικών δυνατοτήτων και κοινωνικών αναγκών, τις αδυναμίες εφαρμογής ενιαίας λογικής και έκφρασης, τις βαριές γραφειοκρατίες παράγοντας και νέες.

Για παράδειγμα, σήμερα, πάνω-κάτω την ώρα της συνέντευξης τύπου μας, έχει προγραμματιστεί συνάντηση του ΚΥΣΚΟΙΠ με τον υπουργό Υγείας και τους εκπροσώπους των εγκεκριμένων φορέων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Τα ΚΠ, κομμάτι του τεράστιου έργου των οποίων παραθέσαμε μόλις, δεν κλήθηκαν και δεν θα εκπροσωπηθούν. Και αυτό γιατί, παρότι τα 75 ΚΠ είναι εγκεκριμένοι φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4139/2013, δεν διαθέτουν έναν ενιαίο εκπρόσωπό τους στο παρόν θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Παρά τις κατά καιρούς επίσημες παραδοχές περί ύπαρξης θεσμικού προβλήματος και τις ποικίλες απόπειρες επεξεργασίας προτάσεων επίλυσής του, μέσω σχετικών ομάδων εργασίας που συστάθηκαν στο παρελθόν -όπου μάλιστα κατατέθηκαν αρκετές αξιόλογες προτάσεις- αλλά και Πρότασης Νόμου στη Βουλή (Δεκέμβριος 2010), το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΠ παραμένει επί της ουσίας αμετάβλητο.

Πρόσφατα το υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο, με την 2280/10.06.2016 επιστολή του γραφείου υπουργού, καλεί τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΕΔΕ, ΟΚΑΝΑ, ΕΕΤΑΑ και Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης), να ορίσουν εκπροσώπους σε ομάδα εργασίας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης.

Χαιρετίζουμε ως καταρχάς θετική την πρωτοβουλία αυτή, με την οποία ο υπουργός Υγείας δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός σοβαρού διαλόγου, πλέον, επί συγκεκριμένων προτάσεων και όχι εύκολων και αόριστων «απόψεων». Μια από τις «απόψεις» αυτές, που κυκλοφορούν τελευταία, αναφέρεται σε «απορρόφηση» των ΚΠ από τον ΟΚΑΝΑ: με την «άποψη» αυτή, που σημαίνει συγχώνευση δομών, διαφωνούμε κάθετα, γιατί ούτε ο ΟΚΑΝΑ ούτε κάποιος άλλος οργανισμός που ήδη παρέχει υπηρεσίες, μπορεί να προσθέσει σε αυτές τα συντριπτικής κλίμακας (όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που παραθέσαμε) δίκτυα των ΚΠ χωρίς και ο ίδιος και τα ΚΠ να καταρρεύσουν μαζί με τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες.   

Από την πλευρά μας, με την πρόκληση του υπουργείου Υγείας νιώθουμε να πιάνουν τόπο οι αγώνες ετών της συλλογικότητάς μας, για πέρασμα από το αλαλούμ των 67 συντεχνιών σε έναν «κανονικό» οργανισμό πρόληψης – «κανονικό» με την έννοια που αρμόζει στη φιλοσοφία και τους τρόπους της πρόληψης: Μιλάμε, άρα, για τη δημιουργία ενός ευέλικτου, δημοκρατικού, ενιαίου και αυτόνομου φορέα των ΚΠ, που θα λειτουργεί με ενσωματωμένη τη λογική και την πρακτική των απέραντων δικτύων ανθρώπων, συλλογικοτήτων, σχέσεων, τα οποία επί της ουσίας συνιστούν τον «κόσμο των ΚΠ». Έναν φορέα που θα συγκροτεί τον πλούτο αυτό σε ενιαία αντίληψη, φιλοσοφία, στρατηγική, πολιτική -κεντρικά, περιφερειακά και τοπικά-, θα νοιάζεται για την πρόληψη στην κοινότητα, θα φροντίζει αποκλειστικά για αυτή και τα ευρύτατα δίκτυά της πανελλαδικά, συνεργαζόμενος ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης: προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και με την ουσιαστική συμμετοχή τους.

Τα θεσμικά προβλήματα των ΚΠ, σε περίπτωση που συνεχίσουν να αναπαράγονται και να συνιστούν αντικείμενο διαχείρισης με «ευρεσιτεχνίες» πάνω και γύρω από τις 67 αστικές εταιρείες, που βυθίζονται υπό τα βάρη των νέων νόμων, συνθηκών και απαιτήσεων -«ευρεσιτεχνίες» ατελέσφορες και διαρκώς στα όρια της νομιμότητας-, θα περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες των ΚΠ και θα επιβαρύνουν επιπλέον τους εργαζομένους ως προς τις ελάχιστες προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών σε έναν ευαίσθητο και επίπονο τομέα κοινωνικής παρέμβασης, με ορίζοντές του την προσωπική και συλλογική ενδυνάμωση και την κοινωνική συνοχή. Τέλος, θα δημιουργούν διαρκώς ζητήματα ως μη όφειλε στις κρατικές υπηρεσίες, ως προς την απαιτούμενη, πλέον, εφαρμογή των νέων δεδομένων, σπαταλώντας ποικίλους πόρους και επιτείνοντας την αποσταθεροποίηση του όλου συστήματος των φορέων αντιμετώπισης της εξάρτησης – πρώτος «πυλώνας» του οποίου είναι η πρόληψη.

Κρίνουμε, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση άμεση την ανάγκη πολιτικής παρέμβασης για την επίλυση του θεσμικού προβλήματος των ΚΠ, με την ενιαιοποίησή τους σε έναν φορέα δημόσιου χαρακτήρα, που θα ελέγχεται και θα λογοδοτεί, που θα διευκολύνει μια ουσιαστική συμμετοχή των μελών των τοπικών κοινωνιών στις παρεμβάσεις πρόληψης και μια υγιή συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων τους στη λειτουργία του, για την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.

Πρόκειται για τη μόνη, θεωρούμε, πρακτική και βιώσιμη λύση, που μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες των ΚΠ προς τους πολίτες, να καταστήσει τις δομές επίκεντρα δικτυώσεων και συνεργασιών στην κοινότητα, μάλιστα όχι μόνο χωρίς επιπλέον κόστος για τους φορολογούμενους, αλλά και με πολλαπλές εξοικονομήσεις πόρων σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση.


Τη θέση μας αυτή, όπως ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία στην τελευταία Γενική Συνέλευση των Μελών μας (90,2%), ευελπιστούμε να μας δοθεί η δυνατότητα, να αναπτύξουμε στην ομάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας, που χρειάζεται άμεσα να συγκροτηθεί, να ξεκινήσει τις εργασίες της και, έτσι, να παραδώσει το πόρισμά της εντός λογικών χρονικών περιθωρίων. Ώστε η νέα σχολική χρονιά να βρει τα ΚΠ σε νέα τροχιά γενναιόδωρης, απρόσκοπτης και συγκροτημένης προσφοράς στον άνθρωπο και στην κοινότητα.  

***

Η συνέντευξη τύπου καλύφθηκε δημοσιογραφικά, ενώ εκτός των εργαζομένων στα ΚΠ παρευρέθηκαν ο συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών, κος. Ευάγγελος Αυγουλάς, η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κα. Αντωνία Μπαλτά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ, κος. Βασίλης Γρετσίστας, και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του 18 ΑΝΩ, κος. Δημήτρης Υφαντής.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Αλλαγή Ημερομηνίας Συνέντευξης Τύπου: Πέμπτη, 23 Ιουνίου, ώρα 12 μεσημέρι


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
email: prolipsiworkers@gmail.com

 17/06/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Το υπουργείο Υγείας, με την 2280/10.06.2016 επιστολή του γραφείου υπουργού, καλεί τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, να ορίσουν εκπροσώπους σε ομάδα εργασίας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης. 

Η πάλη της συλλογικότητάς μας για ριζική αλλαγή στην πρόληψη των εξαρτήσεων, έχοντας διανύσει μεγάλες και κακοτράχαλες αποστάσεις, αρχίζει να αποφέρει απτά αποτελέσματα. Ο υπουργός Υγείας τήρησε τη σχετική δέσμευσή του, δίνοντας τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός σοβαρού διαλόγου, πλέον, επί συγκεκριμένων προτάσεων και όχι εύκολων και αόριστων «απόψεων».

Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αυτόνομου φορέα των ΚΠ, που θα νοιάζεται για την πρόληψη στην κοινότητα, θα φροντίζει αποκλειστικά για αυτή και τα ευρύτατα τοπικά δίκτυά της πανελλαδικά, συνεργαζόμενος ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης: προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και με την ουσιαστική συμμετοχή τους.

Τα επιχειρήματα της πρότασής μας καθώς και συγκριτικά στοιχεία του έργου των Κέντρων Πρόληψης κατά την τελευταία πενταετία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου) και την επέτειο 20 χρόνων προσφοράς των λειτουργών πρόληψης στην κοινότητα, θα παρουσιάσουμε σε συνέντευξη τύπου, που θα παραχωρήσουμε την Πέμπτη, 23 Ιουνίου, ώρα 12 μεσημέρι, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Κότσικα 4 – ύψος  Πατησίων πλησίον ΟΤΕ). 

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου - Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
email: prolipsiworkers@gmail.com

 15/06/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Το υπουργείο Υγείας, με την 2280/10.06.2016 επιστολή του γραφείου υπουργού, καλεί τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, να ορίσουν εκπροσώπους σε ομάδα εργασίας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης.

Η πάλη της συλλογικότητάς μας για ριζική αλλαγή στην πρόληψη των εξαρτήσεων, έχοντας διανύσει μεγάλες και κακοτράχαλες αποστάσεις, αρχίζει να αποφέρει απτά αποτελέσματα. Ο υπουργός Υγείας τήρησε τη σχετική δέσμευσή του, δίνοντας τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός σοβαρού διαλόγου, πλέον, επί συγκεκριμένων προτάσεων και όχι εύκολων και αόριστων «απόψεων».

Από την πλευρά μας συνεχίζουμε, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αυτόνομου φορέα των Κέντρων Πρόληψης, που θα νοιάζεται για την πρόληψη στην κοινότητα, θα φροντίζει αποκλειστικά για αυτή και τα ευρύτατα τοπικά δίκτυά της πανελλαδικά, συνεργαζόμενος ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης: προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και με την ουσιαστική συμμετοχή τους.

Τα επιχειρήματα της πρότασής μας καθώς και συγκριτικά στοιχεία του έργου των Κέντρων Πρόληψης κατά την τελευταία πενταετία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου) και την επέτειο 20 χρόνων προσφοράς των λειτουργών πρόληψης στην κοινότητα, θα παρουσιάσουμε σε συνέντευξη τύπου, που θα παραχωρήσουμε την Τετάρτη, 22 Ιουνίου, ώρα 12 μεσημέρι, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Κότσικα 4 – ύψος Πατησίων πλησίον ΟΤΕ).  

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση Υπουργείου Υγείας για ορισμό εκπροσώπων σε ομάδα εργασίας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης


Σχόλιο ιστολόγου:


Οι προσπάθειες ετών της συλλογικότητάς μας πιάνουν τόπο. Ο υπουργός Υγείας τήρησε τη δέσμευσή του και δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός σοβαρού διαλόγου, πλέον, επί συγκεκριμένων προτάσεων και όχι εύκολων και αόριστων "απόψεων".

Συνεχίζουμε, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αυτόνομου φορέα των ΚΠ, που θα νοιάζεται για την πρόληψη, θα φροντίζει αποκλειστικά για αυτή, την ανάπτυξή της, την ισότιμη συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες δομές αντιμετώπισης της εξάρτησης: προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και με την ουσιαστική συμμετοχή τους.


Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Άρθρο Μέλους Επιτροπής Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ - "Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων: Δομές αναχώματα σε μια κοινωνική κατηφόρα"


Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016


ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ: ΔΟΜΕΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΗΦΟΡΑ


Δεκάδες επιστήμονες πανελλαδικά, μέσω των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας, παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν τη συνοχή μιας οικογένειας, να σώσουν τη νεολαία μας από τις κάθε είδους εξαρτήσεις, να θωρακίσουν τις ψυχές των μικρών μαθητών από τα κάθε λογής πλήγματα που τους επιφέρει η βαθιά οικονομική ύφεση που ζούμε. Κάτω υπό ποιες συνθήκες δουλεύουν;

Ενδεικτικά:
-Δραματική υποστελέχωση των Κέντρων Πρόληψης (περίπου 1 εργαζόμενος προς 27.500 ανθρώπους πανελλαδικά, περίπου 1 προς 40.000 στην Αττική).
-Κάποιες φορές, Χρήση καταλόγων προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετούμενων από μέλη των Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης των εξαρτήσεων για πολιτικούς / προεκλογικούς λόγους.
-Απουσία ενιαίων προτύπων λειτουργίας και αξιολόγησης του έργου και του επιστημονικού προσωπικού, παρότι οι εργαζόμενοι το ζητούν μέσω και του Σωματείου τους.
-Καθηκοντολόγιο; Βολεύει σε πολλές περιπτώσεις τις διοικήσεις, να είναι μάλλον… ανύπαρκτο, για να χειρίζονται πρόσωπα και καταστάσεις.

Μας νοιάζει; Ίσως όχι. Αλλά θα έπρεπε.

Τα Κέντρα πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργούν από το 1994. Έχουν τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, με μέλη-εταίρους Περιφέρειες, Δήμους και τοπικούς συλλογικούς φορείς, όπως συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, ιατρικούς και δικηγορικούς συλλόγους κ.α. Σήμερα λειτουργούν 75 Κέντρα Πρόληψης στην Επικράτεια εκ των οποίων τα 21 στην Περιφέρεια Αττικής. Είναι εγκεκριμένοι οργανισμοί για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης (ν. 4139/2013). Επιχορηγούνται κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών με πόρους των Κ.Α.Π. της αυτοδιοίκησης και κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας. Καθένα εποπτεύεται διοικητικά από το Διοικητικό Συμβούλιό του και επιστημονικά από τον ΟΚΑΝΑ.

Οι εργαζόμενοι/-ες στα Κέντρα Πρόληψης επιδιώκουν την ενδυνάμωση του ανθρώπου στις σχέσεις του με τους άλλους, μέσα από τη συνειδητοποίηση και μείωση των παραγόντων που οδηγούν στην εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες ουσίες, καθώς και σε άλλες εξαρτητικές στάσεις και συμπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο, φαγητό κ.ά.) Εξ αιτίας της εστίασης της ματιάς τους σε θεμελιώδεις ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και της όξυνσης της κρίσης, τα τελευταία χρόνια υλοποιούν ολοένα περισσότερες παρεμβάσεις σε ζητήματα επιθετικότητας, βίας, οικογενειακών δυσκολιών, διαζυγίων, πένθους κ.ά.

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων που υλοποιούν οι εργαζόμενοι/-ες των Κέντρων Πρόληψης βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή και δράση όλης της κοινωνίας και όχι μόνο των «ειδικών». Οι δράσεις τους δεν εξαντλούνται στην παροχή έγκυρης πληροφόρησης, αντίθετα στοχεύουν κυρίως στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής, στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της συλλογικής παρέμβασης σε θέματα ποιότητας ζωής, που προστατεύουν συλλογικά από την υιοθέτηση εξαρτητικών συνηθειών και αφορούν άμεσα όλες/όλους.

Δραστηριότητες:
-          Προγράμματα πρόληψης σε σχολεία της Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας εκπαίδευσης (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας
-          Προγράμματα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας στη σπουδαστική και φοιτητική κοινότητα.
-          Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε ομάδες γονέων.
-          Εργαστήρια σε παιδιά και εφήβους.
-          Παροχή έγκυρης πληροφόρησης για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το AIDS και άλλα κοινωνικά φαινόμενα σχετικά με την υγεία.
-          Παρεμβάσεις σε εργασιακούς χώρους.
-          Παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.
-          Εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων.
-          Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση κοινωνικών φορέων, οργανώσεων και υπηρεσιών σε θέματα πρόληψης.
-          Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα και οικογένειες.
-          Συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών πρόληψης.

Ενδεικτικά και μόνο για την Αττική, παραθέτουμε τα εξής απολογιστικά στοιχεία, όπως παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης:

ΔΡΑΣΕΙΣ 2014 ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμός Σχολείων
Αριθμός Ομάδων
Σύνολο Συμμετεχόντων
Μαθητές Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
117
305
5487
Μαθητές Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
128
445
9183
Φοιτητές
Στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης
20
278
Εκπαιδεύσεις Εκπαιδευτικών
Σε όλες τις βαθμίδες
82
1783
Παρεμβάσεις σε Γονείς
Σε όλες τις βαθμίδες
142
3484
Παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις
28
1756
Συμβουλευτική (Ατομικά Ραντεβού)
1956
Συμβουλευτική (Αιτήματα για Χρήστες ουσιών)
890


Το έργο των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης είναι σημαντικό, μοντέρνο και πολύ χρήσιμο στην περίοδο της κρίσης, ώστε να χρειάζεται να ενισχυθεί, με την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας των δομών, τη θεσμική θωράκισή τους.

Πρόσφατα το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα "Η Πρόκληση της Συνεργασίας στις Δομές Αντιμετώπισης της Εξάρτησης: Συνδέσεις, Φραγμοί, Προοπτικές" και κύριο στόχο τη διασύνδεση και τη δικτύωση των δομών αντιμετώπισης της εξάρτησης με τρόπους ουσιαστικούς και με στόχο την κοινωνική προσφορά σε μια εποχή επίπονων μεταβάσεων. Οι ομιλητές/ομιλήτριες -εργαζόμενοι/ες από διαφορετικές δομές αντιμετώπισης της εξάρτησης- παρουσίασαν με συνοπτικό και αποκαλυπτικό τρόπο τη δύσκολη κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία και στις δομές, αλλά και τις δυνατότητες και προοπτικές για μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση στις νέες προκλήσεις. Ανέλυσαν τα θεσμικά προβλήματα των Κέντρων Πρόληψης, του 18 Άνω και των δομών του ΨΝΘ, προτείνοντας ανοιχτά και την μετεξέλιξη των 75 ασύνδετων Κέντρων Πρόληψης σε αυτοκέφαλο, ενιαίο Φορέα Πρόληψης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος διασυνδέσεων όλων των δομών αντιμετώπισης της εξάρτησης, που θα αντλεί από τον πλούτο και την πολυφωνία, σε αντίθεση με "άνωθεν φωνές" που επιζητούν φαραωνικά, γραφειοκρατικά, υδροκέφαλα σχήματα μέσα από συγχωνεύσεις, βαφτίζοντάς τις "διασύνδεση".

Στις  28 Ιανουαρίου 2016 ο Υπουργός Εσωτερικών ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σύσταση ομάδας εργασίας για την επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης. Κάλεσε να ορίσουν εκπροσώπους σε αυτή, όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, ΚΕΔΕ, ΟΚΑΝΑ, ΕΕΤΑΑ, Σωματείο των Εργαζομένων) καθώς και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Είναι μια πρωτοβουλία σε σωστή κατεύθυνση, αφού αναγνωρίζει το σοβαρό πρόβλημα, αλλά και την ανάγκη να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι/-ες να προσφέρουν μέσα από αναβαθμισμένο πλαίσιο, επιλέγοντας τον διάλογο επί συγκεκριμένων προτάσεων γύρω από αυτά τα θέματα και όχι  την κάθετη επιβολή λύσης.

Το θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης, που «σέρνεται» επί 20 χρόνια ταλαιπωρώντας εργαζόμενους/-ες και δεκάδες χιλιάδες λήπτες υπηρεσιών, αποσταθεροποιώντας και ολόκληρο το πλέγμα δομών αντιμετώπισης της εξάρτησης, χρειάζεται να λυθεί: Με τη διατήρηση του διακριτού χαρακτήρα της πρόληψης, την τοπικότητα των δομών, αλλά και τη συνάρθρωσή τους, πλέον, σε έναν ενιαίο φορέα που θα ασχολείται μόνο με την πρόληψη. Η κοινωνία, χωρίς να πληρώσει παραπάνω, έχει, αντιθέτως, πολλά να λάβει από μια τέτοια εξέλιξη. 


Ευάγγελος Αυγουλάς
Δικηγόρος, Τ. Αντιδήμαρχος Ιλίου,
Τ. Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων «Φαέθων»,
Μέλος Επιτροπής Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ
Μέλος του Δ.Σ. της «ΕΕΤΑΑ»

Διατελέσας Επιστημονικός Συνεργάτης των Πρώην Υπουργών Υγείας κ. Κουρουμπλή και κ. Δημόπουλου.


Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο Με Άλλα Μάτια