Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση Ομάδας Εργασίας για το θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης


Οι αγώνες χρόνων της συλλογικότητάς μας, για ανάδειξη του εσκεμμένα "γκρίζου" θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, αρχίζουν να πιάνουν τόπο.

Ο Υπουργός Εσωτερικών τήρησε τη δέσμευση, που μας έδωσε στη συνάντησή μας της 10/12/2015, στέλνοντας επιστολή/πρόσκληση για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας που θα αναζητήσει λύση στο πρόβλημα.

Περιμένουμε και ζητούμε από τους υπόλοιπους φορείς, που εμπλέκονται στη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, να αρθούν στο ύψος της κατάστασης που επικρατεί στην κοινωνία και στις δομές μας: Ορίζοντας εκπροσώπους στην Ομάδα Εργασίας και συμμετέχοντας εποικοδομητικά στην επεξεργασία και την προώθηση μιας ριζικής αλλαγής στο καθεστώς των Κέντρων Πρόληψης, με τη δημιουργία ενός δημόσιου, ενιαίου και αυτόνομου φορέα που θα συνεργάζεται επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης, βγάζοντας απ' τη μέγγενη μικροσυμφερόντων τις υπηρεσίες και τις σχέσεις μας με περισσότερους από 100.000 ανθρώπους πανελλαδικά.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής


Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη για την Κοινωνική Πολιτική με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων

Την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την Κοινωνική Πολιτική, Κατερίνα Θανοπούλου, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Πανελλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.


Στη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η διάθεση συνέχισης της συνεργασίας, που έχει εγκαινιαστεί από το ξεκίνημα της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, με στόχο την ενίσχυση των υπαρχόντων Κέντρων Πρόληψης της Αττικής, στα οποία ανεξαιρέτως πλέον συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και τη σταδιακή κάλυψη των περιοχών, που ως σήμερα δεν είχαν κέντρα για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η από κοινού προσπάθεια για την ίδρυση Κέντρων Πρόληψης στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και την Π.Ε. Δυτικής Αττικής, σε συνέχεια της εν εξελίξει διαδικασίας ίδρυσης Κέντρου Πρόληψης στην Π.Ε. Πειραιά, που αποδίδει καρπούς.

Η κα Θανοπούλου δεσμεύτηκε, επίσης, να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας την επίλυση νέων προβλημάτων, που πρόσφατα ενέσκηψαν και αφορούν στην αναγκαία ενίσχυση των Κέντρων Πρόληψης με προσωπικό.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η ανάγκη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης σχετικής με την ανάδειξη του ρόλου τον Κέντρων Πρόληψης ως επικέντρων κοινοτικής δουλειάς στο πλαίσιο συνεργασιών με τις υπόλοιπες δομές αντιμετώπισης της εξάρτησης, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή στις δοκιμαζόμενες από την πολύπλευρη κρίση, τοπικές κοινωνίες της Αττικής.

Στην κατεύθυνση αυτή, υπήρξε συμφωνία πως, για να επιτύχουν τα Κέντρα Πρόληψης τα δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα, απαιτείται ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί ένας δημόσιος ενιαίος φορέας, με την υγιή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού σε αυτόν.


Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής
Τηλέφωνα: 213 2063788 - 677
Fax: 213 2063670
e-mail: id.koinpol@patt.gov.gr