Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ: "ΚΕΘΕΑ και ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων στην Απεξάρτηση"


ΚΕΘΕΑ και ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων στην Απεξάρτηση. 

Οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ παρακολουθούν με ανησυχία τις απόπειρες που γίνονται, με την ευκαιρία της σύνταξης του «Πολυνομοσχεδίου» του Υπουργείου Υγείας, να συμπεριληφθεί διάταξη που θεσπίζει την δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένων με «μπλοκάκι».

Ως άλλοθι για μια τέτοια ανατροπή χρησιμοποιείται η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας δομών που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των ΕΣΠΑ (όπως τα Ψυχοδιαγνωστικά του ΚΕΘΕΑ ή οι Μονάδες παρέμβασης στον δρόμο του ΟΚΑΝΑ), που η λήξη της χρηματοδότησης και των συμβάσεων εργασίας για την στελέχωση τους αφήνουν μετέωρες. Αντί η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας τους να αποτελέσει την τεκμηρίωση έγκρισης των αναγκαίων προσλήψεων, ώστε οι δομές αυτές να μεταβληθούν σε οργανικές δομές των φορέων, βλέπουμε να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την «νομιμοποίηση»  ελαστικών μορφών απασχόλησης σε έναν κρίσιμο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Η εισαγωγή τέτοιων μορφών δεν θεωρούμε ότι είναι απλά μια «λύση ανάγκης», καθώς δεν είδαμε να εξαντλούνται τα περιθώρια εναλλακτικών λύσεων. Αντίθετα δημιουργείται ένα προηγούμενο να καλύπτονται στο μέλλον οι ανάγκες σε προσωπικό με την γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, όπως άλλωστε προτείνει το νεοφιλελεύθερο οικονομικό δόγμα.

Το τι θα σημάνει αυτό για τον χώρο των εξαρτήσεων δεν θέλει και πολύ οξυδέρκεια για να γίνει κατανοητό σε έναν χώρο θεραπείας όπου το προσωπικό είναι ο μοναδικός παραγωγικός συντελεστής και η ποιότητα δεν είναι προϊόν τεχνολογικών αυτοματισμών αλλά προσωπικής εμπλοκής του εργαζόμενου. Ατομικές συμβάσεις, μπλοκάκια, εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, εγκατάλειψη πολιτικών ανατροφοδότησης και φροντίδας του προσωπικού που καθίσταται αναλώσιμο, αύξηση της εξωυπηρεσιακής απασχόλησης ως διέξοδος, για να μην αναφέρουμε και την μετακύληση του κόστους κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά στον εργαζόμενο και την διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

Δεν θα αποδεχτούμε οι συνάδελφοι των δομών των ΕΣΠΑ να βρεθούν εκβιαστικά σε καθεστώς ομηρίας και να γίνουν ο πολιορκητικός κριός για δημιουργηθεί το ρήγμα στις εργασιακές σχέσεις του χώρου μας.

Θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο για να αποτρέψουμε την  εξέλιξη, υπερασπιζόμενοι την ποιότητα της ίδιας της δουλειάς μας.

Καλούμε την Δ/νση και το ΔΣ ΚΕΘΕΑ να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ανατροπής των εργασιακών σχέσεων στον οργανισμό, τηρώντας τις αρχές που αποτελούν στοιχείο όχι μόνο των Συλλογικών Συμβάσεων αλλά και της φιλοσοφίας που διέπει την πολιτική προσωπικού, όπως έχει διακηρύξει κατ’ επανάληψη.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας, στον βαθμό που γίνει αποδέκτης αιτημάτων για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στον χώρο τω ν εξαρτήσεων, να λειτουργήσει με βάση τις αρχές και τις πολιτικές που το ίδιο έχει επικαλεστεί πολιτικά.

Εκ της πλειοψηφίας του Δ.Σ.Δεν υπάρχουν σχόλια: