Δευτέρα, 30 Απριλίου 2007

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τη τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. και τις τρέχουσες εξελίξεις.
Την Τρίτη 17/4/07, μετά από έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Σταθακιού Αλεξάνδρου προς όλα τα νεοεκλεγέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό, συνεκλήθη το Δ.Σ. και προχώρησε στη συγκρότηση του σε σώμα.
Εκλέχτηκαν:
Σταθακιός Αλέξανδρος, Πρόεδρος
Αλεξάκη Βάσω, Αντιπρόεδρος Επιστημονικών Θεμάτων
Ρουκάς Χρήστος, Αντιπρόεδρος Οργανωτικού
Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Γ. Γραμματέας
Στραβοπόδης Τίμος, Ταμίας , Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Αποφασίστηκαν επίσης:

Η δρομολόγηση, συνέχεια και αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που προωθούσε το απερχόμενο Δ.Σ. όπως:
Τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου κ. Ρουκά Χρήστου, του Γ. Γραμματέα Τριανταφύλλου Παναγιώτη και του Αναπληρωματικού μέλους κ. Παντολέων Ιωάννη στην Μόνιμη Ομάδα Εργασίας Επιτροπής Παρακολούθησης
A.Τη συγκρότηση τριμελούς Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από τον Σταθακιό Αλέξανδρο, Πρόεδρο, την Αλεξάκη Βάσω, Αντιπρόεδρο Επιστημονικού και την Καραβασίλη Σοφία εκπρόσωπο της Επιστημονικής Επιτροπής, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία αλλά και την επεξεργασία και αξιολόγηση των προτάσεων της 9μελούς Επιστημονικής Επιτροπής προς το Δ.Σ.
B.Την συνέχεια των εργασιών για την οργανωτική μετεξέλιξη του Σωματείου σε Ομοσπονδία, μέσω της Επιτροπής Οργάνωσης της Ομοσπονδίας στην οποία και ορίστηκαν ως μέλη – εκπρόσωποι οι Αλεξάκη Βάσω, Αντιπρόεδρος Επιστημονικών Θεμάτων, Ρουκάς Χρήστος, Αντιπρόεδρος Οργανωτικού, Παντολέων Ιωάννης Αναπληρωματικό Μέλος
Γ. Την άμεση έκδοση Α.Φ.Μ. του Σωματείου με την επίσπευση των διαδικασιών αναζήτησης έδρας – παραχώρησης χώρου στέγασης. Ήδη έχει αποσταλεί, σε συνέχεια της προφορικής επικοινωνίας με τον Αντιπρόεδρο Οργανωτικού κ. Χρ. Ρουκά, σχετικό έγγραφο προς τον κ. Αραμπατζή Γ. Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ για την παραχώρηση κάποιου χώρου του Οργανισμού.

Νέα ζητήματα άμεσης διευθέτησης / αντιμετώπισης:
Δ. Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει από το 2004 και μετά, δηλαδή 04,05,06,07, διαγράφονται και όσοι από αυτούς επιθυμούν επανεγγράφονται.
Ε.Την επεξεργασία της πρότασης της ΚΕΔΚΕ από τα μέλη του Δ.Σ., Σταθακιό Αλέξανδρο, Πρόεδρο, Αλεξάκη Βάσω, Αντιπρόεδρο Επιστημονικού, Στραβοπόδη Τίμο, Ταμία και με την αρωγή του Νομικού Συμβούλου ώστε να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση με επεξεργασμένες και κωδικοποιημένες προτάσεις του Σωματείου για το παρόν κείμενο αρχών και προθέσεων της ΚΕΔΚΕ. Να σημειωθεί ότι στην ολομέλεια του Σωματείου που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε η άτυπη απόφαση για στήριξη της πρότασης της ΚΕΔΚΕ που αναμένεται να εγκριθεί και στην Γ.Σ. του Σωματείου
ΣΤ. Μέχρι τέλη Μαΐου παρατηρήσεις επί των πεπραγμένων και απόφαση για Γ.Σ. αρχές Ιουνίου
Ζ.Πλέον, η επικοινωνία των στελεχών με τα μέλη του Δ.Σ. οργανώνεται στη βάση εβδομαδιαίας κυκλικής εναλλαγής των μελών, ένας εκ των οποίων κάθε φορά θα έχει την υποχρέωση επικοινωνίας με τα στελέχη. Παράλληλα, αποφασίστηκε και ήδη έχει ξεκινήσει η δημιουργία blog στο διαδίκτυο, με χρέη διαχειριστή τα μέλη του Δ.Σ. Σωματείου. Για πληροφορίες ήδη μπορείτε να συνδεθείτε στη σελίδα, στην οποία όμως, πέρα των οδηγιών χρήσης, δεν υπάρχει ακόμη ιστολόγιο / κείμενα: http://prolipsiworkers.blogspot.com/
Η. Δημιουργία κάρτας μέλους Σωματείου / Επαγγελματικής ταυτότητας, στην οποία θα αναγράφεται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Κέντρο Πρόληψης, Ιδιότητα, Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Θ. Πρόταση στη Γ. Σ. για κλιμάκωση των αντιδράσεων, εξ' αιτίας των οικονομικών κια θεσμικών μας προβλημάτων την έκδοση σήματος / αφίσας διαμαρτυρίας μετά από αξιολόγηση προτάσεων από μέλη του Σωματείου
Ι. Άμεση πρόσκληση των έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ για Συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα μετά και την συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
Αγαπητοί Συνάδελφοι ενημερώστε μας άμεσα: Όσων τα Κέντρα αντιμετωπίζουν πιεστικό πρόβλημα μισθοδοσίας για το μήνα Απρίλιο και όσοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα το σύνολο των μισθών τους να ενημερώσουν εγγράφως το σωματείο (αν είναι εφικτό, μέσα στην βδομάδα αυτή), καθώς πιέζουμε τον ΟΚΑΝΑ για άμεση καταβολή κάποιων ποσών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
,

Κυριακή, 22 Απριλίου 2007

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
στην προσπάθεια του νέου διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση αποφασίστηκε η λειτουργία ηλεκτρονικού ιστολογίου (blog), στο οποίο θα καταχωρούνται τα ενημερωτικά σημειώματα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., τα πορίσματα της επιστημονικής επιτροπής που θα ανακοινώνονται στο Δ.Σ., η αλληλογραφία του Δ.Σ. (όταν κρίνεται απαραίτητο να ανακοινωθεί), ψηφίσματα των Γ.Σ. και ότι άλλο η πορεία θα δείξει χρήσιμο.
Η ανάρτηση στο ιστολόγιο θα γίνεται από τον διαχειριστή μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Σχόλια (ή και προτάσεις) θα μπορεί να κάνει το κάθε μέλος ως επισκέπτης, ή λαμβάνοντας από τον πάροχο (www.blogspot.com) ηλεκτρονική ταυτότητα.
Σύντομα όλα τα μέλη του Δ.Σ. , όπως και οι συντονιστές της επιστημονικής επιτροπής, θα λάβουν ηλεκτρονικές ταυτότητες για να μπορούν να απαντούν στα σχόλια.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι μετά την απόκτηση ΑΦΜ, που θα διευκολύνει την χορηγία να αποτανθεί σε τυχόν ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε επίσημη ιστοσελίδα.
Επίσης αποφάσισε, εξετάζοντας και το οικονομικό κόστος, να προωθήσει την έκδοση ενημερωτικού εντύπου.
Η ενημέρωση και η αλληλεπίδραση των μελών κρίνονται ως εργαλεία απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων μας.

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρούσα φάση, η λειτουργία είναι δοκιμαστική.
Περιμένουμε προτάσεις.