Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Παρέμβαση στη Διαβούλευση του ΠΑΣΟΚ για την Ψυχική Υγεία (26/3/09)

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρώην Πρόεδρε του ΟΚΑΝΑ,
Κυρίες και Κύριοι,
Τα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ΟΚΑΝΑ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες που, σύμφωνα με υπογραμμένες συμβάσεις, κανονικά θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ και 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΚΕ μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Αυτοδιοίκησης.
Εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην τοπική κοινωνία με παρεμβάσεις στην ευρύτερη κοινότητα, σε χιλιάδες κάθε χρόνο εκπαιδευτικούς και γονείς, σε μαθητές, , σε στρατευμένους και γενικότερα σε νέους. Επίσης σε επαγγελματίες υγείας, γενικά στους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας τους, αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα κρίνεται σκόπιμη η παρέμβαση, ανάλογα πάντα με την κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση κάθε περιοχής. Ταυτόχρονα στα πλαίσια υποδοχής αιτημάτων βοήθειας, παρέχουν συμβουλευτικής φύσης υπηρεσίες σε ανθρώπους που ζητούν έγκαιρη υποστήριξη για ψυχολογικές και κοινωνικές δυσκολίες οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ουσιοεξαρτήσεις ή άλλες διαταραχές.
Καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της χώρας, καθώς αριθμούν 72 κέντρα που λειτουργούν σε επίπεδο Νομαρχιών, σε συνεργασία όμορων ή ενός Δήμου. Λειτουργούν πλέον των 12 ετών με ιδιαίτερη συνεισφορά στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, όπως πιστοποιούν εθνικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις, ενώ ιδιαίτερα στην περιφέρεια, έχουν ευρύτερη συνεισφορά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας .
Τα τελευταία χρόνια υπο- χρηματοδοτούνται:
Οφείλονται από το Υπ. Υγείας 10 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2007 και 2008, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές για το τρέχον έτος, το 2009.
Το Υπ. Εσωτερικών και η ΚΕΔΚΕ με πρόσχημα την ασυνέπεια του άλλου εταίρου, του Υπουργείου Υγείας δηλαδή, οφείλουν 4 εκατομμύρια ευρώ για το 2008, Δηλαδή συνολική οφειλή των δύο εμπλεκόμενων Υπουργείων για τα έτη 2007, 2008, 14 εκατομμύρια ευρώ.
Τέλος με πρόσχημα την οικονομική δυσπραγία σταμάτησε την λειτουργία του το 2006 το Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Πρόληψης, που λειτουργούσε στο ΕΠΙΨΥ, με την υψηλή εποπτεία του ΟΚΑΝΑ, αλλά και κάθε άλλη εποπτική και εκπαιδευτική υποστήριξη . Αποτέλεσμα η πλήρης απουσία ειδικής εκπαίδευσης για τα νέα στελέχη, η ανυπαρξία συνεχιζόμενης επιστημονικής υποστήριξης, διαρκούς επιμόρφωσης και παρακολούθησης των νέων αναγκών στη δουλειά μας.
Καμία προοπτική επίλυσης του οικονομικού προβλήματος δεν διαφαίνεται, καθ’ ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση, ούτε καν προφορική, από τα αρμόδια υπουργεία. Αποτέλεσμα όλων αυτών, περικοπή δαπανών για δράσεις, που συνεπάγεται υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών, ακάλυπτες ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια κ.α.) και διαρροή εργαζομένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 35% των στελεχών, ειδικώς εκπαιδευμένων στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων από έγκριτους φορείς όπως το ΕΠΙΨΥ και το ΚΕΘΕΑ με χρήματα του Ελληνικού Λαού, έχει αποχωρίσει. Θα σημειώσω ότι υπάρχουν σήμερα Κέντρα Πρόληψης, που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του Νομού τους, έχοντας στη διάθεσή τους δυναμικό ενός ή δύο εργαζομένων: Ένας απλήρωτος εργαζόμενος ανά 42.000 κατοίκους είναι μια συνηθισμένη αναλογία..
Δουλεύοντας στα Κέντρα Πρόληψης, κατανοούμε ότι ιδρύθηκαν αρχικά ως ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα, με ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην νομική μορφή των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, για να προωθηθεί η μέγιστη δυνατή συνεργασία κεντρικών και τοπικών φορέων, η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Αυτός είναι ο στόχος που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά, διότι όντως τα Κέντρα Πρόληψης πέτυχαν σε αυτό το σημείο. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η τοπική κοινότητα σε αρκετές περιπτώσεις προσπαθεί- από το υστέρημα των φορέων της- να ανταποκριθεί στα έξοδα λειτουργίας των κέντρων, όταν η Κυβέρνηση αδιαφορεί. Από την άλλη όμως, οι ασάφειες, η έλλειψη μόνιμων πόρων και η εργασιακή ανασφάλεια των στελεχών τους δυναμιτίζει αυτή την κατάκτηση. Όσο υπήρχαν πόροι και πολιτική διάθεσης τους, η πρόληψη αναπτυσσόταν ταχύτητα, όταν όμως άλλαξαν οι προτεραιότητες η έλλειψη ενός κανονιστικού πλαισίου, οδήγησε τάχιστα το πειραματικό, ευέλικτο Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης στην αποδιάρθρωση και στην αποχώρηση των έμπειρων Στελεχών.
Κύριε Πρόεδρε,
ζητάμε και από εσάς σήμερα, την άσκηση κοινοβουλευτικής και άλλης πίεσης για την άμεση αποπληρωμή των χρεών, αλλά και συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις επί του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης. Το ξεκάθαρο Πλαίσιο πρέπει να συνοδεύεται και από ξεκάθαρη και μόνιμη δημόσια χρηματοδότηση. Αυτά θα αναβαθμίσουν το ρόλο των Κέντρων Πρόληψης, διασφαλίζοντας την επαρκή στελέχωσή τους και την παρακολούθηση των νέων αναγκών. Το Σωματείο μας έχει καταθέσει έγκαιρα προτάσεις οι οποίες αξιοποιούν όλα τα θετικά της διαμορφωμένης κατάστασης που βεβαίως και υπάρχουν, αλλά βάζουν τέρμα στην υποχρηματοδότηση και στη σύγχυση ρόλων, οι οποίες ανοίγουν την όρεξη σε όσους θεωρούν την Πρόληψη Πολυτέλεια

Αλέξανδρος Σταθακιός
Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Κ. Π. ΟΚΑΝΑ

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

Ερώτηση της κας Τζάκρη (ΠΑΣΟΚ ΠΕΛΛΑΣ) προς Υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας, Οικονομίας και Απασχόλησης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΜΒΟ "ΕΔΕΣΣΑ PRESS" 

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2009


Κύριοι Υπουργοί,

Ενώ με βάση τις ευρωπαϊκές εκθέσεις για την κατάσταση των ναρκωτικών στα κράτη-μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία πρωτοστατούν στην πρόληψη κατά των ναρκωτικών με αποτέλεσμα να καταγράφουν μείωση της χρήσης τους, η Κυβέρνηση συνεχίζει να ακολουθεί το δρομολογημένο σχέδιο απαξίωσης και διάλυσης των Κέντρων Πρόληψης (ΚΠ) του ΟΚΑΝΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατες ευρωπαϊκές έρευνες, η Ελλάδα έχει καταφέρει μέσω της πρόληψης να μειώσει την χρήση των ναρκωτικών ουσιών κατά 9% στον πληθυσμό 17-19 ετών και κατά 3,9 % στον γενικό πληθυσμό. Το συνολικό χρέος όλων των εμπλεκόμενων αρμοδίων φορέων (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΔΚΕ) στα Κέντρα Πρόληψης της χώρας ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό .....

των 14 εκατ. ευρώ από το 2007 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2009, τη στιγμή που το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν έχει δώσει μέσα στο 2008 ούτε ένα ευρώ από τα 6,5 εκατ. ευρώ που οφείλει.

Οι 400 περίπου εργαζόμενοι στα ΚΠ από το 2007 μέχρι σήμερα παραμένουν απλήρωτοι επί μακρών διαστημάτων και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να αγωνιούν δικαίως για το που θα καταλήξουν.
Ενδεικτικό της τραγικής έλλειψης πόρων των ΚΠ είναι ότι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν ακόμη και τα ενοίκιά τους, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις ακόμη και για ένα χρόνο!

Οι εργαζόμενοι, που κάνουν έκκληση για βοήθεια στα αρμόδια υπουργεία εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια και εισπράττουν μόνο εμπαιγμό και γενικόλογες υποσχέσεις για την επίλυση των προβλημάτων τους και για θεσμικές ρυθμίσεις, έχουν αποφασίσει, όπως δήλωσαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον ΠΟΥ και τον ΟΗΕ.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στα ΚΠ αρνούνται φέτος να δώσουν τα απολογιστικά στοιχεία του έργου τους στο Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ώστε να τα συμπεριλάβει στην ετήσια εθνική έκθεση.

Ζητούν δε από τα συναρμόδια υπουργεία και την Κυβέρνηση την άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών και των ασφαλιστικών εισφορών, την ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα θεσμικά ζητήματα και την επανέναρξη του πλαισίου ειδικής εκπαίδευσης και επιστημονικής εποπτείας.

Επειδή το έργο των ΚΠ στην πρόληψη κατά των ναρκωτικών και άλλων εξαρτήσεων αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικό στη χώρα μας σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές εκθέσεις για τα ναρκωτικά,
Επειδή η Κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει την ελληνική νεολαία από τον εφιάλτη των ναρκωτικών και από άλλες εξαρτήσεις,

Επειδή οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν σε διεθνή θεσμικά όργανα για να βρουν λύση στα προβλήματά τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον διεθνή διασυρμό της χώρας και τον κίνδυνο να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών στην χώρα μας,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Πότε επιτέλους προτίθεσθε να πληρώσετε τα ποσά που χρωστάτε στα 72 Κέντρα Πρόληψης της χώρας, που ανέρχονται συνολικά σε 14 εκατ. ευρώ από το 2007 μέχρι σήμερα, ούτως ώστε να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους οι εργαζόμενοι και να καταβληθούν οι ασφαλιστικές τους εισφορές που οφείλονται;
2. Γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ για το έτος 2008 στα Κέντρα Πρόληψης, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρήματα ούτε για να πληρώσουν τα ενοίκια τους;
3. Προτίθεσθε να επιλύσετε τα θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης και να κάνετε επανέναρξη του πλαισίου ειδικής εκπαίδευσης και επιστημονικής εποπτείας των ΚΠ;
4. Πως αξιολογείτε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι των ΚΠ θα προσφύγουν ως έσχατη λύση σε διεθνή θεσμικά όργανα για να δικαιωθούν και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη χώρα μας από την ΕΕ;

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

η οικογένεια σε μεταβατικό στάδιο αλλαγής μοντέλουΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Οικογένεια σε σύγχυση...

Της Λένας Κισσάβου

 

* Η κοινωνιολόγος κ. Βασιλική Τσιάτα και η ψυχολόγος κ. Ειρήνη Κουφάκη περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση και δίνουν συμβουλές επικοινωνίας

 

Μαθήματα επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε στην εποχή μας. Διότι αυτό που διαπιστώνεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, είναι ότι η οικογένεια σήμερα βρίσκεται σε σύγχυση, καθώς διανύει μια μεταβατική περίοδο αλλαγής του μοντέλου της.Ως εκ τούτου, τα μαθήματα μας είναι απαραίτητα για να την περάσουμε όσο πιο αναίμακτα γίνεται αφού κάθε αλλαγή στην ιστορία των κοινωνιών και στην περίπτωσή μας στην οικογένεια, συνοδεύεται από έντονες συγκρούσεις με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό στις σχέσεις μεταξύ των μελών της.
Η σύγχυση που επικρατεί και η ανάγκη μαθημάτων για την αντιμετώπιση κρίσεων στις σχέσεις, διαφαίνεται μεταξύ άλλων και από τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το κάλεσμα του ΟΚΑΝΑ στη Λάρισα, και συγκεκριμένα του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ν. Λάρισας, για συγκρότηση ομάδων γονέων, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια.
Μέσα από αυτές διαπιστώθηκε η έντονη ανησυχία των γονέων και δείγματα της σύγχυσης που επικρατεί στους ρόλους πλέον του ζευγαριού σήμερα αλλά ακόμη πιο έντονα τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της.
 η συνέχεια  του άρθρου εδώ
 

Προλαμβάνουν τα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα στα σχολείαΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Προλαμβάνουν τα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα

 
Τη σπουδαιότητα των ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων παρέμβασης σε επίπεδο σχολικής τάξης για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας αναδεικνύει έρευνα των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -έπειτα από χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ιδρύματος- και δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Emotional and Behavioral Difficulties», αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων παρέμβασης σε επίπεδο σχολικής τάξης για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας. Οι ερευνήτριες (Ε. Ανδρέου, Ε. Διδασκάλου και Α. Βλάχου, επίκουρες Καθηγήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα παρεμβατικό πρόγραμμα με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου σε δέκα δημοτικά σχολεία του νομού Μαγνησίας. Οι κεντρικοί άξονες αυτού του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα φαινόμενα της επιθετικότητας και του εκφοβισμού, ο αυτό-στοχασμός» των μαθητών σχετικά με το δικό τους ρόλο και το ρόλο της ομάδας σε καταστάσεις θυματοποίησης και η ενδυνάμωσή τους για την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών συμπεριφοράς όταν βρίσκονται μπροστά σε περιστατικά εκφοβισμού.
Όπως σημειώνουν οι ερευνητές «την τελευταία δεκαετία σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Αμερική έχουν μεθοδευτεί συστηματικές ενέργειες που στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της επιθετικότητας γενικά, αλλά και του εκφοβισμού ειδικότερα, καθώς και στην απόκτηση και παγίωση επιθυμητών μορφών κοινωνικής συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου. Τα προγράμματα παρέμβασης εφαρμόζονται κυρίως σε τρία διαφορετικά επίπεδα: Σε ατομικό επίπεδο, μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων, σε επίπεδο τάξης, μέσω παρεμβάσεων και εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος και σε επίπεδο ολόκληρου του σχολείου, μέσω της ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης σχολικής πολιτικής-πρακτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς, η οποία εφαρμόζεται και αφορά σε ολόκληρο το σχολείο».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 454 μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Από αυτούς 248 συμμετείχαν στις παρεμβατικές δραστηριότητες, ενώ 206 συμμετείχαν στην έρευνα ως ομάδα ελέγχου, για να διαπιστωθεί με τη σύγκριση η αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Στα αποτελέσματα της μελέτης παρατηρήθηκε, μεταξύ άλλων, συστηματική μείωση των περιστατικών εκφοβισμού, αλλαγή στις στάσεις των μαθητών απέναντι στους δράστες και τα θύματα, αύξηση της αυτεπάρκειας για υπεράσπιση των θυμάτων, καθώς και των συμπεριφορών υπεράσπισης. Το πρόγραμμα αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό για τα κορίτσια και τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές. Ωστόσο, στον επανέλεγχο 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπως ήταν αναμενόμενο, πολλές από τις ωφέλειες που παρατηρήθηκαν δεν διατηρήθηκαν στον ίδιο βαθμό. Οι ερευνήτριες συμπεραίνουν πως τα προγράμματα σε επίπεδο σχολικής τάξης είναι μεν αποτελεσματικά για την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών που συνδέονται με την επιθετικότητα και τον εκφοβισμό στο χώρο του σχολείου, αλλά δεν επαρκούν από μόνα τους για την αντιμετώπιση τόσο πολύπλοκων φαινομένων. Προχωρούν, επίσης, σε μια σειρά από προτάσεις με σκοπό την ανάπτυξη της συλλογικής ευθύνης, την ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας στο χώρο του σχολείου και τη γενίκευση ψυχοπαιδαγωγικών πρακτικών, οι οποίες να αποβλέπουν στην αποδυνάμωση των μηχανισμών και διαδικασιών επιβολής εξουσιαστικής δύναμης εις βάρος ενός μεγάλου αριθμού ανίσχυρων μαθητών. 

http://www.eleftheria.gr/viewarticle.asp?aid=7403&pid=7&CategoryID=

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

3ήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με την συμμετοχή του "Σείριου" (Κ.Π. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΑΡΓΥΡΗ (ΠΑΣΟΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ       16460

Ημερομ. Καταθέσεως:                  19-3-2009

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: οικονομικό αδιέξοδο και λειτουργική υποβάθμιση τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών

Η δημιουργία και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, πριν από 15 χρόνια, αποτέλεσε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την πορεία πρόληψης και αντιμετώπισης της χαρακτηριζόμενης ως «μάστιγας» του αιώνα, των ναρκωτικών.

Τα Κέντρα συστάθηκαν με τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και η λειτουργία τους γίνεται με την εποπτική λειτουργία του ΟΚΑΝΑ (κατά 50%) και της ΚΕΔΚΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών (κατά 50%).

Τα Κέντρα Πρόληψης (72 λειτουργούντα στο σύνολο της χώρας σήμερα), είναι στελεχωμένα με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών σε παιδιά, εφήβους, νέους, προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής, δέχονται αιτήματα βοήθειας που αφορούν ομάδες υψηλού κινδύνου ή κοινότητες σε κρίση.

Αυτός ο σπουδαίος θεσμός κινδυνεύει σήμερα να καταργηθεί λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης τους από το κράτος κατά τα έτη 2007 και 2008.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία των Κέντρων αυτών, τη λειτουργική τους υποβάθμιση, την ανασφάλεια των εργαζομένων και εν τέλει την αδυναμία να παίξουν το σπουδαίο ρόλο τους στο θέμα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από ουσίες.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών του Νομού Ιωαννίνων, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του στην τοπική κοινωνία τα τελευταία 15 χρόνια, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της θεραπείας.

Έντονη ανησυχία επικρατεί και μεταξύ των εργαζομένων οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανότητα να οδηγηθεί το Κέντρο σε διάλυση.

Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα των εμπλεκομένων, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να προκαλεί με την αδιαφορία του, για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, που είναι η πρόληψη και θεραπεία της εξάρτησης από ουσίες και κυρίως όταν αυτό αγγίζει την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των νέων.

Δεδομένου του εξαιρετικά σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελεί το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Ν. Ιωαννίνων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1) Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η αποπληρωμή των οφειλών του προς το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Ν. Ιωαννίνων, προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία αυτού και με βάση πιο χρονοδιάγραμμα;

2) Υπάρχει σχέδιο συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων καθώς και της αναβάθμισής τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και ποιο είναι αυτό;

Αθήνα 19.03.09

Ο ερωτών βουλευτής

 

Βαγγέλης Αργύρης

 

Πρωτοσέλιδα σε καθημερινές εφημερίδες της Ηπείρου 2

Πρωτοσέλιδα σε καθημερινές εφημερίδες της Ηπείρου


Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Ερώτηση Αποστολάτου Βαΐτση (ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΟΣ)


Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ

ΛΑΟΣ

18/3/2009

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Α Πειραιώς και Νήσων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αποστολάτος Βαΐτσης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τις οφειλές που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των κέντρων του Ο.ΚΑ.ΝΑ, την ανάγκη μεταφοράς τους, και έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: «Σε κίνδυνο η λειτουργία των κέντρων του Ο.ΚΑ.ΝΑ»

Βάσει του Σωματείου των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ, οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν τέσσερις μήνες, ενώ οι μεγάλου ύψους οικονομικές οφειλές προς  τα Κέντρα Πρόληψης θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία τους και τη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα αρμόδια Επαγγελματικά Επιμελητήρια, το κέντρο του Πειραιά – όσο και της Αθήνας – δεν προσφέρεται για να εξυπηρετεί τη λειτουργία μονάδας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλους τους κλάδους είναι μεγάλα. Οι χρήστες δεν εξυπηρετούνται, ενώ πλήττεται και η εμπορικότητα των καταστημάτων από εγκληματικά περιστατικά που κατά κόρον συμβαίνουν πέριξ των δύο μονάδων, απόρροια και της μακράς λίστας αναμονής. Ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς της Αθήνας και του Πειραιά μπορεί να λύσει με τον καλύτερο τρόπο το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Συνεπώς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιο το σχέδιο για τον ΟΚΑΝΑ και ποιο το ημερολογιακό πλάνο για την υλοποίηση του;
2. Πότε σκοπεύει να τακτοποιήσει τις οφειλές προς τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.;
3. Προτίθεται να προβεί σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για τη μεταφορά των μονάδων του ΟΚΑΝΑ

η επίσημη πολιτεία αφήνει στο έλεος του θεού τις δομές πρόληψης κατά των ναρκωτικών...«Υποκατάστατο» οι φορείς... για την οικονομική στήριξη των δομών κατά των ναρκωτικών

16.03.09
narkotika_xasis_smallΤην ώρα που η επίσημη πολιτεία αφήνει στο έλεος του θεού τις δομές πρόληψης κατά των ναρκωτικών, τους εργαζόμενους και βεβαίως όσους χρειάζονται υποστήριξη και η χρήση τους, πλέον και της ηρωίνης,  εξαπλώνεται ραγδαία, έρχονται άλλοι φορείς της κοινωνίας να παίξουν ρόλο... υποκατάστατου και να   τις στηρίξουν και οικονομικά, όπως συμβαίνει με την πρωτοβουλία των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της ΑΔΕΔΥ, στην οποία συμμετέχουν  η Ν.Α Ιωαννίνων και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.

Τα έσοδα  από μια θεατρική παράσταση που θα ανεβάσουν στα Γιάννινα τελωνειακοί από την Αθήνα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών Ν. Ιωαννίνων ο οποίος 15 χρόνια τώρα προσφέρει πολλά στην πρόληψη αλλά και στην θεραπεία.

«Είναι θλιβερό να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως της ΑΔΕΔΥ και οι Τελωνειακοί προκειμένου οι δομές αυτές να εξασφαλίσουν κάποια έσοδα και να μην ασχολείται η πολιτεία με το θέμα αυτό», τόνισε ο πρόεδρος του Σταθμού Στέφανος Τζιμογιάννης, κάνοντας λόγο για την  απουσία της κυβέρνησης από την μάχη κατά των ναρκωτικών, δεδομένου ότι οφείλει 15 εκ. ευρώ στα 72 κέντρα πρόληψης και αφήνει τους  400 εργαζόμενους σε δύσκολη θέση.

Ο κ. Τζιμογιάννης για άλλη μια φορά  ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για την ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα αυτό, χαρακτηρίζοντας την «καταστροφική» και  χωρίς εθνικό σχέδιο εδώ και πέντε χρόνια και σε ότι αφορά το νομό, σημείωσε ότι το 2008 από τους 133 χρήστες που ζήτησαν βοήθεια το 85% αυτών είναι χρήστες ηρωίνης, γεγονός που πρέπει να απασχολήσει και την επίσημη πολιτεία.

Ο πρόεδρος του ΣΣΚΝΙ έκανε λόγο για εκρηκτικές διαστάσεις στη χρήση των ναρκωτικών, κάτι που αποτυπώνεται και στους θανάτους, την αύξηση του αριθμού των χρηστών και τη ραγδαία εξάπλωση των ναρκωτικών στα σχολεία.

Αυτή είναι η μια πτυχή, όπως είπε,   η άλλη είναι, η πραγματικότητα που βιώνουν, νέοι κυρίως άνθρωποι, που στέκονται ανήμποροι μπροστά στα αδιέξοδα.

Ως ενδεικτικό της κατάσταση που επικρατεί ανέφερε ότι   οι λίστες αναμονής στα προγράμματα υποκατάστατων έχουν μετατραπεί σε «λίστες θανάτου» δεδομένου ότι περιμένουν πάνω από 5.000 χρήστες (1500 το 2004).

Πληρώνει μετά από χρόνια  ο δήμος

Σε ότι αφορά το δήμο Ιωαννιτών ο οποίος ήταν ο μόνος από τους φορείς που μετέχουν στον ΣΣΚΝΙ και δεν κατέβαλε επί 10ετία την οικονομική εισφορά του ο κ. Τζιμογιάννης (και με την ιδιότητα του  δημοτικού συμβούλου) ανέφερε ότι πλέον, μετά και την παρέμβαση των παρατάξεων στο δημοτικό συμβούλιο,  έχει υπογραφτεί το ένταλμα για 102.000 ευρώ και αναμένεται η είσπραξη του ποσού από το Σταθμό.

Θα μείνει βέβαια υπόλοιπο περίπου 30.000 ευρώ. Κατηγόρησε πάντως τη δημοτική αρχή και για τη μη στήριξη της αρχικά και του ΚΕΘΕΑ που λειτουργεί πλέον στα Γιάννινα, ενώ εξήρε τη στάση και στήριξη της Ν.Α και στις δυο δομές.


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Τετάρτη, 18.03.2009
Ούτε σκέψη να κλείσουν τα Κέντρα Πρόληψης Ναρκωτικών στην Ήπειρο
Ενέργειες για να εξοφληθούν οι εργαζόμενοι«Δεν υπάρχει ούτε κεραία σκέψης να κλείσουν τα Κέντρα πρόληψης στην Ήπειρο και να υποκατασταθούν με θεραπεία μεθαδόνης».
Αυτό τόνισε χθες στο κρατικό Ραδιόφωνο ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Γ. Φωτεινόπουλος, αναιρώντας την προχθεσινή, «επίθεση» του Προέδρου του Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών Ιωαννίνων Στέφανου Τζιμογιάννη.
Επίσης ανακοίνωσε ότι εξετάζεται και η δημιουργία Κέντρου Θεραπείας στα Γιάννινα.
Έτσι αποδεικνύεται ότι ο ΟΚΑΝΑ κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για να ενισχυθεί στην περιοχή μας ο αγώνας κατά των ναρκωτικών, που είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη μάστιγα.
Ακόμη ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ επεσήμανε ότι «ο ΟΚΑΝΑ δεν οφείλει χρήματα στο Κέντρο Πρόληψης Ιωαννίνων, ούτε στα άλλα Κέντρα Πρόληψης της Ηπείρου. Τα χρήματα οφείλονται από το υπουργείο Υγείας, αφού ο ΟΚΑΝΑ έχει μόνο την άμεση εποπτεία σʼ αυτά, και δίνονται μέσω του ΟΚΑΝΑ».
Παρʼ όλα αυτά ο ΟΚΑΝΑ, που νοιάζεται τους εργαζόμενους, έστειλε επιστολή στον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνη Μπέζα για να καταβληθούν και τα υπόλοιπα χρωστούμενα, ώστε να εξοφληθούν όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι 31-12-2007, όπως έχει συμφωνηθεί. Από εκεί και μετά θα πληρωθούν και για το 2008».
Πάντως παραδέχθηκε ότι οι καθυστερήσεις στην καταβολή χρημάτων «διώχνουν επιστήμονες σοβαρούς και έμπειρους από τα Κέντρα Πρόληψης».
Και πρόσθεσε: «Ο σχεδιασμός των Κέντρων Πρόληψης γίνεται από τις διοικήσεις τους, και απλά τον εγκρίνει ο ΟΚΑΝΑ».
Ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τα Κέντρα Πρόληψης ως το μεγαλύτερο ανάχωμα στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών και ότι τα περισσότερα κάνουν άριστα την δουλειά τους.
Η.   

Καταγγέλλουν υποχρηματοδότηση κέντρων πρόληψης του ΟΚΑΝΑΣτην πλήρη απορρύθμιση όλων των δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων πρόληψης και καταπολέμησης των ναρκωτικών που έχει οδηγήσει η ακολουθούμενη πολιτική της Ν.Δ. αναφέρονται σε επερώτησή τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, απαιτώντας απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων από τους ερωτώμενους υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών και Οικονομίας.


Ως αποκορύφωμα της πολιτικής υποβάθμισης που ακολουθείται στον τομέα των ναρκωτικών, καταγγέλλουν τη συνειδητή υποχρηματοδότηση των 72 Κέντρων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών του ΟΚΑΝΑ και την «πεισματική άρνηση της Ν.Δ. να στηρίξει ένα θεσμό με αναγνωρισμένη συνεισφορά στην πρόληψη» με συνέπεια οι δομές να απειλούνται με κλείσιμο.

Ζητούν από τους υπουργούς να απαντήσουν τι θα κάνουν για την κατάσταση που επικρατεί, καθώς:

**Επί μία πενταετία δεν υλοποιείται Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αφού συνεχώς εξαγγέλλεται αλλά βρίσκεται σε ατέρμονη διαβούλευση.

**Οι λίστες αναμονής έχουν γίνει «λίστες θανάτου», δεδομένου ότι πάνω από 5.000 χρήστες περιμένουν μια θέση θεραπείας περισσότερο από 5 χρόνια.

**Τα παράνομα ιδιωτικά θεραπευτικά προγράμματα «με την ανοχή του ίδιου του υπουργού Υγείας» πολλαπλασιάζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολλών χρηστών και οδηγούν σε οικονομική εξόντωση τις οικογένειές τους.

**Η κατάσταση στις φυλακές σχετικά με τους υπόδικους χρήστες έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

**Οι εργαζόμενοι σ' όλες τις σχετικές υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή ανασφάλεια και έχουν υποστεί επαγγελματική εξάντληση.


Ν.Γ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/03/2009

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 32 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΚΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΑΠ: 64/19/18-3-09
18/03/2009

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους υπουργούς:
[1] Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
[2] Εσωτερικών
[3] Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Καταστροφική η πολιτική της Κυβέρνησης στο Τομέα των Ναρκωτικών – Η συνειδητή υποχρηματοδότηση οδηγεί τα Κέντρα Πρόληψης σε κλείσιμο.
Κύριε Υπουργέ,

Μόνο «καταστροφική» μπορεί να χαρακτηριστεί η πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία 5 χρόνια η Κυβέρνηση της ΝΔ στο τομέα καταπολέμησης των Ναρκωτικών. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και εθνικής στρατηγικής, οι παραλείψεις και οι ανεύθυνοι χειρισμοί, έχουν οδηγήσει σε πλήρη απορρύθμιση όλων των δράσεων των εμπλεκομένων φορέων στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί σήμερα είναι ότι:
· Δεν υλοποιείται Εθνικό Σχέδιο Δράσης γιατί εδώ και 5 χρόνια, ενώ συνεχώς εξαγγέλλεται, βρίσκεται σε ατέρμονη διαβούλευση.
· Οι λίστες αναμονής στα προγράμματα υποκαταστάτων έχουν μετατραπεί σε «λίστες θανάτου» δεδομένου ότι περιμένουν για μία θέση θεραπείας πάνω από 5.000 χρήστες για περισσότερο από 5 χρόνια.
· Οι νέες μονάδες υποκατάστατων που δημιουργούνται στα νοσοκομεία λειτουργούν μόνον ως κέντρα χορήγησης, χωρίς την απαραίτητη ψυχοκοινωνική στήριξη.
· Η κατάσταση στις φυλακές σχετικά με τους υπόδικους χρήστες Ναρκωτικών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ενώ το πρόγραμμα απεξάρτησης φυλακισμένων στον Ελαιώνα Θηβών εξυπηρετεί μόνο 50 τοξικομανείς, παρά το ότι οι δυνατότητες του είναι 300 άτομα.
· Οι εργαζόμενοι σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή ανασφάλεια ενώ έχουν ήδη υποστεί «επαγγελματική εξάντληση» το γνωστό για αυτές τις υπηρεσίες σύνδρομο “burn-out”.
· Τα παράνομα ιδιωτικά θεραπευτικά προγράμματα, με αποδεδειγμένη την ανοχή του ίδιου του Υπουργού Υγείας, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή πολλών χρηστών και σε οικονομική εξόντωση πολλές οικογένειες.
· Το ομόφωνο πόρισμα της προηγούμενης Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής παραμένει στα «συρτάρια» των συναρμόδιων Υπουργών, χωρίς να έχει υλοποιηθεί καμία από τις ομόφωνες προτάσεις του, δικαιώνοντας έτσι την άποψη του ΠΑΣΟΚ ότι αποτελούσε το διακομματικό «άλλοθι» της πλήρους Κυβερνητικής απραξίας

Αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής υποβάθμισης που ακολουθείται στο τομέα των Ναρκωτικών, αποτελεί το γεγονός της συνειδητής υποχρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (72 σε όλη την Ελλάδα) από τη κυβέρνηση της ΝΔ και της πεισματικής άρνησης της, να στηρίξει ένα θεσμό με σπουδαίο έργο και αναγνωρισμένη συνεισφορά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας, με συνέπεια οι εν λόγω δομές να απειλούνται με οριστικό κλείσιμο.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημανθεί πως για περισσότερα από 10 χρόνια τα Κέντρα Πρόληψης έχουν συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών στη χώρα μας, εφαρμόζοντας παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης ουσιών και γενικότερα προαγωγής της υγείας στο σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα. Η σημασία του έργου των Κέντρων Πρόληψης έχει αναγνωριστεί τόσο από τις τοπικές κοινωνίες όσο και από την επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα. Σε ευρωπαϊκό δε επίπεδο, σε αρκετές Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) υπήρξε μνεία για το θεσμό και το θετικό έργο των Κέντρων Πρόληψης στην Ελλάδα.

Στο διεθνή χώρο, η συνεισφορά των παρεμβάσεων πρόληψης στον περιορισμό του φαινομένου της χρήσης ουσιών έχει ερευνηθεί και αποδειχθεί εμπράκτως μέσα από επιστημονικά έγκυρες έρευνες και αναλύσεις. Έτσι, η σημασία που έχει η εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης σε τοπικό επίπεδο έχει θεμελιωθεί εδώ και δεκαετίες στις συνειδήσεις των χαρασσόμενων πολιτικών σε όλες τις προηγμένες χώρες.

Μόνο στη χώρα μας, δυστυχώς, η Πολιτεία αρνείται, τα τελευταία χρόνια, να αναγνωρίσει και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου των Κέντρων Πρόληψης, και γενικότερα όσων εμπλέκονται στην παρακολούθηση και στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τον περιορισμό του φαινομένου, με αποτέλεσμα αυτός ο σημαντικός θεσμός των Κέντρων Πρόληψης, αργά και σταθερά να διαλύεται, όχι με αποφάσεις που στηρίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη και υπεύθυνη γνώμη, αλλά με αδιαφορία και μη εκπλήρωση των συμβατών υποχρεώσεων της πολιτείας που αφορούν στη χρηματοδότηση τους.

Τι και αν το Υπουργείο Υγείας εξήγγειλε το τελευταίο τρίμηνο του 2008 σειρά μέτρων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί προς στιγμήν η εντύπωση ότι μπορεί να σταματήσει η αδιαφορία και η σιωπηλή υπονόμευση του θεσμού των Κέντρων Πρόληψης;

Το αποτέλεσμα, σήμερα, εξακολουθεί και είναι μηδενικό.

Συγκεκριμένα από το Υπ. Υγείας εξαγγέλθηκε:

Η άμεση υπογραφή νέας 5ετούς Προγραμματικής Σύμβασης 2009-2013 για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης ανάμεσα στα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών, τον ΟΚΑΝΑ, την ΚΕΔΚΕ και την ΕΕΤΑΑ. Α.Ε.
Η εξασφάλιση της προβλεπόμενης από τη νέα σύμβαση ετήσιας επιχορήγησης (ύψους 10 εκ. ευρώ) των Κέντρων πρόληψης από πλευράς του Υπουργείο Υγείας, μέσω ειδικού κωδικού του κρατικού προϋπολογισμού
Η άμεση απόδοση στα Κέντρα Πρόληψης ποσών που οφείλονται από το Υπουργείο Υγείας από τα 2006 και 2007, ύψους 5, 4 εκ. Ευρώ, με προοπτική την τάχιστη αποπληρωμή όλου του χρέους (12 εκ) με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό του 2009.

Αντί όλων αυτών:

Δόθηκαν μόνο 2 εκ. Ευρώ τον Δεκέμβρη του 2008, μένουν δηλαδή άλλα 3,4 από αυτά που «ήταν να δοθούν άμεσα» και άλλα 6,5 περίπου για το 2008.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ειδικός ΚΩΔΙΚΟΣ για τα Κέντρα Πρόληψης σχετικά με τη χρηματοδότησή τους από το Υπουργείο Υγείας μέσω Ο.ΚΑ.ΝΑ., ούτε για τα χρέη, ούτε για την χρηματοδότηση του 2009.
Δεν έχει υπογραφεί η νέα πενταετής σύμβαση, παρά τις συνεχείς προφορικές διαβεβαιώσεις. Αλλά ακόμα και όταν υπογραφεί υπάρχουν φόβοι ότι δεν θα μπορέσει να τηρηθεί από πλευράς ΟΚΑΝΑ, μια και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ΟΚΑΝΑ για το 2009, φτάνει μόλις στα 32 εκατ. ευρώ, ποσό που μόλις και μετά βίας επαρκεί για τις λειτουργικές δαπάνες του ΟΚΑΝΑ και σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την εξόφληση των οφειλών του προς τα 72 Κ.Π.
Εκατοντάδες εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και αρκετούς μήνες με αποτέλεσμα να επικρατεί σε αυτούς εργασιακή ανασφάλεια και αβεβαιότητα, η οποία, ως είναι λογικό, επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στην εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία των εν λόγω δομών.

Αν στα παραπάνω συνυπολογιστεί:
- η εκ νέου υποχρηματοδότηση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΑΝΑ, με κίνδυνο νέας διακοπής της λειτουργίας του,
- η διακοπή λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών Πρόληψης που λειτουργούσε με ευθύνη του ΕΠΙΨΥ, από τον Οκτώβριο 2006, λόγω μη χρηματοδότησης από τον ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο Υγείας.

γίνεται ξεκάθαρο πως τα τελευταία 5 χρόνια έχει υπάρξει μια πλήρης απορρύθμιση όλων των δράσεων των εμπλεκομένων φορέων για την πρόληψη και καταπολέμηση των ναρκωτικών και πως δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη εθνική αντιναρκωτική πολιτική.
Κατόπιν των ανωτέρω
Επερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για την απουσία μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής καταπολέμησης των ναρκωτικών.
2. Για την ανυπαρξία Εθνικού Σχεδίου Δράσης καταπολέμησης των ναρκωτικών επί 5 ολόκληρα χρόνια.
3. Για τη μη έκδοση του Π.Δ. για τα θεραπευτικά προγράμματα.
4. Για την αύξηση της λίστας αναμονής στα προγράμματα υποκατάστασης.
5. Για την υποχρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, τη μη απόδοση των οφειλόμενων σε αυτά, τη μη πρόβλεψη ειδικού κωδικού στο προϋπολογισμό για τα Κέντρα Πρόληψης.
6. Για τη μη υπογραφή της νέας πενταετής σύμβασης, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΥΚΑ.
7. Για την συνειδητή υποχρηματοδότηση όλων των μονάδων που ασχολούνται με το πρόβλημα των ναρκωτικών, όπως ο ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ.
8. Για την μη ανάπτυξη νέων στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, με συνέπεια περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η νότια Πελοπόννησος να μην καλύπτονται από τέτοια προγράμματα.
9. Για το πρόγραμμα απεξάρτησης φυλακισμένων χρηστών, που είναι στάσιμο.
10. Για την μη προώθηση των δράσεων επαγγελματικής αποκατάστασης των απεξαρτημένων χρηστών και την κοινωνική τους επανένταξη που καρκινοβατεί


Οι Επερωτώντες Βουλευτές

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ:"ζητεί τη θεσμική κατοχύρωση των Κέντρων Πρόληψης"

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Προς   τους  κ.κ.  Υπουργούς

·        Εσωτερικών

·        Υγείας &  Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                              

 

            Ο βουλευτής B΄ Αθήνας Φώτης Κουβέλης  κατέθεσε αναφορά με την οποία  το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης  ΟΚΑΝΑ και Αυτοδιοίκησης ζητεί τη θεσμική κατοχύρωση των Κέντρων Πρόληψης, προκειμένου αυτά να χρηματοδοτούνται ως μόνιμες δομές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πολλαπλές δυσκολίες του στόχου της Πρόληψης.

 

Αθήνα, 17/2/2009

 Ο καταθέτων βουλευτής

 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

 

 

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΛΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ (ΠΑΣΟΚ)


Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ – Απειλούν με προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ΟΗΕ

   
11.03.09
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Και μόνο το γεγονός πως το υπουργείο Υγείας για το 2008 δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ από το χρηματοδοτικό σκέλος των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ που το αφορά, καταδεικνύει, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τη μεθοδευμένη πολιτική υποβάθμισης τους προκειμένου τελικά να τα οδηγήσει σε κλείσιμο. Το συνολικό χρέος των συνυπόχρεων φορέων (υπουργείο Υγείας, Εσωτερικών, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΔΚΕ) υπολογίζεται από το 2007 έως σήμερα πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ούτε λόγος δεν γίνεται για θεσμικές ρυθμίσεις ή ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόληψης. Οι εργαζόμενοι, από το 2007 βιώνουν μια διαρκή εργασιακή ανασφάλεια, δεδομένου ότι παραμένουν απλήρωτοι επί μακρά διαστήματα, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, ενώ τα Κέντρα να χρωστούν ενοίκια έως και ένα έτος.
Για τους παραπάνω λόγους αποφάσισαν να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον ΠΟΥ, τον ΟΗΕ. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν απεγνωσμένοι και ζητούν πλέον από τους εμπλεκόμενους φορείς την άμεση κάλυψη των οικονομικών αναγκών, των ασφαλιστικών εισφορών, την ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα θεσμικά ζητήματα καθώς και την επανέναρξη του πλαισίου ειδικής εκπαίδευσης και επιστημονικής εποπτείας.
Εν όψει των παραπάνω ερωτάται ο κύριος υπουργός:
1. Θα φροντίσει ώστε να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη του ΟΚΑΝΑ;
2. Θα δώσει εντολή να επιλυθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, ώστε να πάψει η εργασιακή τους ανασφάλεια και να μην διασυρθεί διεθνώς η χώρα μας από τις προσφυγές τους σε διεθνείς οργανισμούς ;
Τρίκαλα, 11 Μαρτίου 2009
Η ερωτώσα Βουλευτής
Σούλα Μερεντίτη

http://www.merentiti.gr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=3734&Itemid=59

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑ (ΠΑΣΟΚ)


Η ελλιπής χρηματοδότηση από την Πολιτεία έχει οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την λειτουργία των Κέντρων, ενώ και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τέσσερις μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

 Αντιμέτωπα με το κλείσιμο βρίσκονται 73 Κέντρα Πρόληψης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Η ελλιπής χρηματοδότηση από την Πολιτεία έχει οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα στην λειτουργία τους, ενώ και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τέσσερις μήνες. Παράλληλα, για πρώτη φορά φέτος, λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων δεν θα σταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), τα στατιστικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις που έγιναν το 2008. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τουλάχιστον ένα Κέντρο λειτουργεί αυτή την στιγμή δίχως επιστημονικό προσωπικό και περίπου των 35% των έμπειρων στελεχών έχει αποχωρήσει.

 

Μετά τα παραπάνω

Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός

 

Θα προχωρήσετε άμεσα στην οικονομική ενίσχυση του ΟΚΑΝΑ για να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο πολλές από τις δομές του.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Γιάννης Σκουλάς

http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/f6744986-92e1-4987-af7f-59afea8ebcf4


Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Ερώτηση κρίσεως

"Καταθλιπτική κρίση

Ο φόβος μιας επιδημίας άγχους και κατάθλιψης λόγω της οικονομικής κρίσης οδηγεί τη βρετανική κυβέρνηση να προσφέρει ψυχολογική στήριξη σε εκατομμύρια πολίτες που αντιμετωπίζουν ανεργία, χρέη και διάλυση των σχέσεών τους. Τα «θύματα» θα παραπέμπονται σε ψυχοθεραπευτές μέσω δικτύου που συνδέει κέντρα απασχόλησης και ιατρεία με νέα ειδική τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προβλέπεται, ώς το τέλος του χρόνου να εκπαιδευτούν 3.600 νέοι ψυχοθεραπευτές και να δημιουργηθούν μονάδες ψυχοθεραπείας σε κάθε κέντρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. "

Εσείς κύριοι και κυρίες της Ελληνικής Κεντρικής Διοίκησης (αλλά και της Αυτοδιοίκησης), έχετε ένα έτοιμο δίκτυο, τα Κέντρα Πρόληψης και τα αφήνετε να παρακμάσουν;

ανυπαρξία ενίσχυσης των υποδομών πρόληψης

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: Σε οριακό σημείο τα Κέντρα Πρόληψης στην Ήπειρο!


Χωρίς στήριξη χρήστες και οικογένειες...

"...Στην περιοχή της Ηπείρου το πρόβλημα της χρήσης των ναρκωτικών και της εξάρτησης από αυτά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, τόσο από την σκοπιά προγραμμάτων πρόληψης και συμβουλευτικής στήριξης χρηστών και των οικογενειών τους, όσο και από αυτή των θεραπευτικών προγραμμάτων..."

Αυτό τονίστηκε στην εκδήλωση που οργανώθηκε προχθές στην Ηγουμενίτσα από το Κέντρο Πρόληψης «Αριάδνη» σε συνεργασία με την Μονάδα Συμβουλευτικής και Επανένταξης Ιωαννίνων του ΚΕΘΕΑ.

Επισημάνθηκε για μια ακόμη φορά η οξύτητα του προβλήματος στην Ήπειρο, αλλά και η ανυπαρξία ενίσχυσης των υποδομών πρόληψης.

Το κομμάτι της πρόληψης κατά των ναρκωτικών στην Ήπειρο διέρχεται… κρίση, μιας και δεν καταβάλλονται οι απαραίτητοι πόροι για την απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης. Μάλιστα ειπώθηκε ότι «η αδιαφορία σκοτώνει και όχι τα ναρκωτικά».

Τα Κέντρα Πρόληψης στην Ήπειρο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο σε ό,τι αφορά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και διαπιστώνεται ότι δημιουργείται σιγά – σιγά μια προοδευτική απαξίωση του θεσμού της πρόληψη.

Επίσης ανέκαθεν υπήρξε και υπάρχει μια έλλειψη θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης, με αποτέλεσμα να μην υπογράφονται Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να έχουν διαφορετική μισθοδοσία και τέλος, μέσα σʼ αυτό το ασαφές πλαίσιο συμβάσεων αορίστου χρόνου, το αποτέλεσμα είναι η αποχώρηση πολλών στελεχών από τα Κέντρα Πρόληψης όταν βρίσκουν άλλη εργασία.

Η πρόληψη λοιπόν είναι ένα σκέλος κάλυψης του προβλήματος, όπως ένα άλλο είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση και η επανένταξη.

Επισημάνθηκε ότι «είναι αντιμετώπιση τα υποκατάστατα, αλλά δεν είναι η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η μεγάλη σημασία της πρόληψης θα πρέπει να μας απασχολεί όλους.

"...Ακούμε πρόληψη για την παχυσαρκία, πρόληψη για το AIDS. Πρόληψη για τον σακχαρώδη διαβήτη, πρόληψη για την στεφανιαία νόσο και να μην υπάρχει πρόληψη για την μάστιγα του αιώνα, όπως έχουν χαρακτηριστεί τα ναρκωτικά;..."

Το Κέντρο Πρόληψης του Νομού Θεσπρωτίας στηρίζεται ηθικά και οικονομικά από τους ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένους τοπικούς φορείς, και γιʼ αυτό συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς σοβαρά προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια.
http://gianniotis.blogspot.com/2009/03/blog-post_2181.html

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 20-21/03-2009
Ο κόσμος της Στερεάς Ελλάδας παρακολουθεί έκπληκτος ....

Περ. Επιτρ. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στερεάς Ελλάδας: "...υποβάθμιση και άρνηση πρόληψης των ναρκωτικών από τη Ν.Δ."
"Ο κόσμος της Στερεάς Ελλάδας παρακολουθεί έκπληκτος και σοκαρισμένος τη μεθοδευμένη πολιτική υποβάθμιση και την έμμεση άρνηση πρόληψης των ναρκωτικών από την κυβέρνηση της Ν.Δ., μη διαθέτοντας ούτε ένα ευρώ από το Υπουργείο Υγείας για το 2008 , για τα κέντρα πρόληψης του ΟΚΑΝΑ" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η περιφερειακή επιτροπή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στερεάς Ελλάδας.Και συνεχίζει: "ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι από το 2007 βιώνουν μία διαρκή ψυχική διάβρωση λόγω της εργασιακής ανασφάλειας , απλήρωτοι επί μακρά χρονικά διαστήματα , χωρίς ασφαλιστικές εισφορές , με τα κέντρα του ΟΚΑΝΑ να χρωστούν ενοίκια έως και ένα έτος . Καταγγέλλουμε τη κυβερνητική πολιτική ,που επιμένει ν ‘ αντιλαμβάνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα με όρους πολιτικής οικονομίας. Επιτακτική πλέον είναι η ανάγκη ο κος Καραμανλής και η κυβέρνηση του να φύγουν όσο γίνεται γρηγορότερα."

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Σε οριακό σημείο τα Κέντρα Πρόληψης.

Στην εφημερίδα της Καβάλας"Εβδόμη" το πρόβλημα των Κ.Π.
Διαβάστε το άρθρο και τη συνέντευξη του Επιστημονικά Υπέυθυνου, του συνάδελφου Βλαδίμηρου Λεωνίδη ανοίγοντας την παρακάτω σύνδεση:

http://www.evdomi.gr/pub/starcms/repository/static/articles/ar_31424_1.asp#

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
«Εξοντώνουν» την πρόληψη

Και μόνο το γεγονός πως το υπουργείο Υγείας για το 2008 δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ από το χρηματοδοτικό σκέλος των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ που το αφορά, καταδεικνύει, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τη μεθοδευμένη πολιτική υποβάθμισης και έμμεσης άρνησης της πρόληψης ως «μη κερδοφόρας» με επικοινωνιακά κριτήρια. Ωστόσο οι ευρωπαϊκές εκθέσεις για την κατάσταση της χρήσης ναρκωτικών επαινούν την Ελλάδα και την Αυστρία διότι πρωτοστατούν στην πρόληψη με αποτελέσματα που δείχνουν μείωση της χρήσης στη χώρα μας κατά 9% στον πληθυσμό 17-19 ετών και 3,9% στο γενικό πληθυσμό (12-64 ετών).

Το συνολικό χρέος των συνυπόχρεων φορέων (υπουργείο Υγείας, Εσωτερικών, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΔΚΕ) υπολογίζεται από το 2007 έως σήμερα πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ούτε λόγος δεν γίνεται για θεσμικές ρυθμίσεις ή ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόληψης.Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι από το 2007 βιώνουν μια διαρκή ψυχική διάβρωση λόγω της εργασιακής ανασφάλειας, απλήρωτοι επί μακρά διαστήματα, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, με τα Κέντρα να χρωστούν ενοίκια έως και ένα έτος δήλωσαν σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου πως προκειμένου να επιτύχουν αποφασιστική στροφή της προσοχής όλων των σχετικών φορέων διεθνώς, θα απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον ΠΟΥ, τον ΟΗΕ. Επιπλέον φέτος αρνούνται να δώσουν τα απολογιστικά στοιχεία του έργου τους στο Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ώστε να τα συμπεριλάβει στην ετήσια εθνική έκθεση. Αντί ευχολογίων ζητούν από τους εμπλεκόμενους φορείς: την άμεση κάλυψη των οικονομικών αναγκών, των ασφαλιστικών εισφορών, την ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα θεσμικά ζητήματα, την επανέναρξη του πλαισίου ειδικής εκπαίδευσης και επιστημονικής εποπτείας. Παρέμβαση υπέρ των περίπου 400 εργαζομένων αλλα και της ίδιας της σημασίας της πρόληψης όπως και καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής που επιμένει να αντιλαμβάνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα με όρους πολιτικής οικονομίας έκαναν χθες το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ.
Ν.Γ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 11/03/2009ΑΥΓΗ:
Οριστικό λουκέτο στα Κέντρα Πρόληψης επιθυμεί η κυβέρνηση!
11/03/2009
Λίγο πριν το οριστικό λουκέτο βρίσκονται τα Κέντρα Πρόληψης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς τα υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών δεν έχουν καταβάλει μεγάλο μέρος των δεδουλευμένων των εργαζομένων για το 2007 και ούτε ένα ευρώ για όλο το 2008 και τους πρώτους μήνες του 2009! Τα συνολικά χρέη της κυβέρνησης προς τα Κέντρα Πρόληψης φθάνουν τα 14 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσαν χθες σε συνέντευξη Τύπου τα μέλη του προεδρείου του σωματείου στελεχών πρόληψης, τα Κέντρα δεν προτίθενται να παραδώσουν φέτος στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία για την πρόληψη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρατεταμένη υποχρηματοδότηση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στον θεσμό.
Ο αντιπρόεδρος του σωματείου Παν. Τριανταφύλλου τόνισε ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της χώρας, η χρήση ναρκωτικών σημείωσε μείωση της τάξης του 9% για τις ηλικίες 18 - 25 ετών και 3% για τις ηλικίες 12 - 64 ετών από την εποχή που άρχισαν να λειτουργούν τα Κέντρα Πρόληψης μέχρι το 2006.
Επίσης, ο αντιπρόεδρος του σωματείου Τιμ. Στραβοπόδης ανέφερε ότι η διαρροή παλαιών και έμπειρων στελεχών από τα Κέντρα Πρόληψης φθάνει το 35 - 40%, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αποχωρήσει 17 άνδρες εργαζόμενοι και 52 γυναίκες.
Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαν. Σκουλάκης υπογράμμισε ότι "έχουν συμβιβασθεί όλοι σχετικά με τα ναρκωτικά", ενώ η υπεύθυνη του τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ για τις εξαρτήσεις και την Ψυχική Υγεία Μ. Μαλλιώρη κάλεσε τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν από τη διακομματική επιτροπή της Βουλής για τα ναρκωτικά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βαθιά αδιαφορία της κυβέρνησης.
Επίσης, ο δήμαρχος Ελληνικού Χρ. Γκορτζίδης παρατήρησε ότι "δεν υπάρχει η αναγκαία ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης", ενώ η Λ. Καρατζά, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ, υποστήριξε ότι "δεν χωράει η πρόληψη στη φιλοσοφία της υποκατάστασης άνευ όρων".
Τέλος, η επιστημονική υπεύθυνη του ΕΚΤΕΠΝ Μαν. Τερζίδου επεσήμανε ότι "το ελληνικό περιφερειακό σύστημα της πρόληψης είναι πρότυπο".
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Με «λουκέτο» κινδυνεύουν κέντρα ΟΚΑΝΑ
Της Πεννυς Mπουλουτζα
Σε οριακό σημείο βρίσκεται την τελευταία διετία η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Οι σοβαρές καθυστερήσεις στη χρηματοδότησή τους από πλευράς ΟΚΑΝΑ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ως αποτέλεσμα να απειλείται ακόμα και η βιωσιμότητά τους.
Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΕΔΚΕ) χρωστά στα 72 Κέντρα Πρόληψης συνολικά 14 εκατ. ευρώ για το 2007 και για ολόκληρο το 2008. Ετσι, οι εργαζόμενοι στα κέντρα έχουν να πληρωθούν μισθούς τριών και τεσσάρων μηνών, με αποτέλεσμα πολλά και έμπειρα στελέχη να παραιτούνται. Tα τελευταία δύο χρόνια έχει «αποχωρήσει» το 35% των έμπειρων στελεχών των Κέντρων Πρόληψης, ενώ στο σύνολο των εργαζομένων-μελών του Σωματείου ένα στα πέντε άτομα παραιτήθηκαν. Παράλληλα, υπάρχουν Κέντρα Πρόληψης που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του νομού τους, με μόλις δύο ή τρεις εργαζόμενους. Τα Κέντρα αδυνατούν να καλύψουν τα πάγια έξοδά τους και περικόπτουν προγράμματα.
Τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Κέντρα Πρόληψης περιέγραψαν χθες εκπρόσωποι του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης κ. Τ. Στραβοπόδης, κ. Π. Τριανταφύλλου και κ. Πόπη Λυμπέρη, που τόνισαν ότι το σωματείο θα προβεί σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων σε Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό επέλεξαν να μην αποστείλουν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) τα απολογιστικά στοιχεία για τις υλοποιηθείσες κατά το 2008 παρεμβάσεις πρόληψης, ώστε να ενταχθούν στην ετήσια έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Εκθεση.
Ενημέρωση με επιστολές
Οι εργαζόμενοι ξεκαθάρισαν ότι δεν αμφισβητούν το έργο του ΕΚΤΕΠΝ και η κίνησή τους αυτή εντάσσεται στις κινητοποιήσεις. Επιπλέον, προτίθενται να ενημερώσουν για την κατάσταση με επιστολές τους το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον ΟΗΕ.


ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Σε αδιέξοδο πρόληψη και εργαζόμενοι
Η υποβάθμιση της πρόληψης με την ταυτόχρονη προώθηση της συνταγογράφησης υποκαταστάτων από ιδιώτες γιατρούς αποτελούν έκφραση της διαχειριστικής λογικής των ναρκωτικών που προωθείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζει στη χώρα η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως έκαναν παλιότερα και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Τα παραπάνω προκύπτουν απ' τα στοιχεία και τις επισημάνσεις στη χτεσινή συνέντευξη Τύπου του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης όπου τονίστηκε ότι τα Κέντρα Πρόληψης (ΚΠ) ήδη βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι εργαζόμενοι επανέλαβαν το κύριο αίτημά τους για θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα αναγνωρίζει το έργο τους και θα χρηματοδοτείται απ' τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα «αποτελέσματα της πολιτικής υποβάθμισης και έμμεσης άρνησης της πρόληψης ως "μη κερδοφόρας" με επικοινωνιακά κριτήρια», όπως τόνισαν οι εργαζόμενοι, είναι: Απλήρωτοι μισθοί εργαζομένων, απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές (μέχρι και 2 χρόνια), καταφυγή εργαζομένων σε επισχέσεις εργασίας, αδυναμία κάλυψης πάγιων εξόδων, ύπαρξη ΚΠ που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του νομού τους έχοντας στη διάθεσή τους δυναμικό δύο ή τριών εργαζομένων, ύπαρξη τουλάχιστον ενός επιστημονικά «ακέφαλου» ΚΠ και κίνδυνος ψυχοσυναισθηματικών διαβρώσεων των λειτουργών.
Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων
Αποκαλυπτική για τις προθέσεις της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υποκατάσταση χαμηλών προδιαγραφών, που θα εξασφαλίζει στον «καθένα τη δόση του», ήταν η παρέμβαση που έκανε στη συνέντευξη Τύπου η Λούλα Καρατζά, υπεύθυνη του Τμήματος κατά των Ναρκωτικών της ΚΕ του ΚΚΕ. «Προσανατολίζονται, είπε, στην υποκατάσταση χαμηλών προδιαγραφών, δηλαδή συντήρηση, πάρτε όλοι τη δόση για να τους έχει στη γωνία, θέλουν ένα θεσμοθετημένο κοινωνικό περιθώριο, γιατί αυτό το περιθώριο δεν αμφισβητεί την εξουσία τους. Για μας είναι πολύ σοβαρό να διεκδικούν και οι εργαζόμενοι τα θεσμικά τους αιτήματα. Το ΚΚΕ και όταν ξεκίνησε ο θεσμός των ΚΠ είχε επισημάνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και να πού έφτασε. Είναι δυνατό να συνεχίσουμε έτσι; Οχι. Δε χωράει η πρόληψη στη φιλοσοφία της υποκατάστασης άνευ όρων. Η πρόληψη χωράει σε μια άλλη πολιτική, μείωσης της ζήτησης. Τα κόμματα να τοποθετηθούν ευκρινώς σε αυτό το μείζον ζήτημα. Ποιοι μιλούν για απελευθέρωση των ναρκωτικών και μετά μιλούν για ΚΠ. Το ΚΚΕ υποστηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στα ΚΠ, την ύπαρξη των ΚΠ, δεν ταυτίζει την πρόληψη με τη δουλειά που κάνουν τα ΚΠ. Για μας πρόληψη είναι το τι Παιδεία έχουμε, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων».
Αντίθετα, η Μ. Μαλλιώρη, υπεύθυνη του τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, επέμενε προς τους εργαζόμενους να μη σταθούν στο θεσμικό πλαίσιο γιατί είναι ...ανεπίκαιρο. Ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργός Υγείας, Μ. Σκουλάκης, μίλησε για αδιαφορία της κυβέρνησης και όχι για πολιτική επιλογή που στηρίζεται στη μείωση της βλάβης που προώθησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος.

ΕΘΝΟΣ:
Οδηγούνται σε χρεοκοπία 73 κέντρα του ΟΚΑΝΑ
Σε χρεοκοπία οδηγούνται τα 73 Κέντρα Πρόληψης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Πολιτεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση τους οφείλουν 14 εκατομμύρια ευρώ, πόρους που έπρεπε να έχουν διαθέσει από το 2007. Η υποχρηματοδότηση καταδικάζει τα Κέντρα σε υπολειτουργία, καθώς δεν είναι σε θέση να καταβάλλουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.Η αδυναμία τους είναι τέτοια, που -για πρώτη φορά φέτος- δεν θα στείλουν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) τα στατιστικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις τους το 2008. Το δυσάρεστο είναι ότι πρόκειται για πρότυπες μονάδες.
Οι εκπρόσωποι των σωματείων εργαζομένων εμφανίστηκαν χθες πολύ απαισιόδοξοι. Πολλοί από τους συναδέλφους τους έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, καθώς παραμένουν απλήρωτοι επί τέσσερις μήνες. Τουλάχιστον ένα Κέντρο λειτουργεί χωρίς επιστημονικά υπεύθυνο προσωπικό, ενώ το 35% των έμπειρων στελεχών έχουν αποχωρήσει.
Σύμφωνα με τους εργαζομένους, το 2008 δεν έχει καταβληθεί ούτε το 50% της προβλεπόμενης χρηματοδότησης από πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ζητούν να διαμορφωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα κατοχυρώνει τα Κέντρα ως μόνιμες δομές, με επαρκή χρηματοδότηση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ:

Οδηγούν σε «λουκέτο» τα Κέντρα Πρόληψης Mε «λουκέτο» απειλούνται τα Kέντρα Πρόληψης του Oργανισμού Kατά των Nαρκωτικών (OKANA) και της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, εξαιτίας της υποχρηματοδότησής τους.
"Η" 11/3
Mε «λουκέτο» απειλούνται τα Kέντρα Πρόληψης του Oργανισμού Kατά των Nαρκωτικών (OKANA) και της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, εξαιτίας της υποχρηματοδότησής τους.
Oπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τα συναρμόδια υπουργεία Yγείας και Eσωτερικών δεν έχουν καταβάλλει μεγάλο μέρος των δεδουλευμένων τους για το 2007, και δεν έχουν καταβάλλει ούτε ένα ευρώ για όλο το 2008 και τους πρώτους μήνες του 2009! Aποτέλεσμα, τα συνολικά χρέη της κυβέρνησης προς τα Kέντρα Πρόληψης να αγγίζουν τα 14 εκατ. ευρώ.
ΝαρκωτικάΓια τα οικονομικά προβλήματα των Kέντρων Πρόληψης καθώς και για το έργο που προσφέρουν μίλησαν χθες τα μέλη του προεδρείου του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης.
O αντιπρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Tριανταφύλλου επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία της χώρας μας, υπογράμμισε ότι η χρήση ναρκωτικών σημείωσε μείωση της τάξης του 9% για τις ηλικίες 18 - 25 ετών και 3% για τις ηλικίες 12 - 64 ετών, από την εποχή που άρχισαν να λειτουργούν τα Kέντρα Πρόληψης μέχρι το 2006.
Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΠAΣOK Mανώλης Σκουλάκης υπογράμμισε ότι «έχουν συμβιβασθεί όλοι σχετικά με τα ναρκωτικά».

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=7785


http://www.tvxs.gr/v7086


http://www.athina984.gr/node/42282


http://www.skai.gr/master_story.php?id=113885


http://www.e-tipos.com/newsitem?id=79795


http://www.capital.gr/News.asp?id=692560

http://prezatv.blogspot.com

http://tsopanis.wordpress.com


ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ALPHA RADIO (εκπομπή  Γ. Κύρτσου), FLASH RADIO (εκπομπή  K.Tσιτούνα ) & 902 FM - TV 


Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ "ΨΥΧΑΡΓΩΣ" ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Στο «δρόμο» 650 ασθενείς του «Ψυχαργώς» Αδυναμία των φορέων να πληρώσουν τα ενοίκια για τις εγκαταστάσεις
Της Πεννυς Mπουλουτζα
«Υπό έξωση» τελούν 650 ψυχικά πάσχοντες που φιλοξενούνται σε 42 ξενώνες και οικοτροφεία του προγράμματος «Ψυχαργώς», εξαιτίας της αδυναμίας των φορέων που λειτουργούν τις συγκεκριμένες μονάδες να πληρώσουν τα ενοίκια. Οι εργαζόμενοι σε ξενώνες και οικοτροφεία είναι απλήρωτοι από τέσσερις έως επτά μήνες, ενώ δεκάδες προμηθευτές έχουν διακόψει την πίστωσή τους προς τις μονάδες. Δύο κινητές μονάδες ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες ανέστειλαν τη λειτουργία τους με αποτέλεσμα οι ασθενείς που κατοικούν στα νησιά των Κυκλάδων να μετακινούνται στην Αθήνα για να επισκεφθούν κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας. «Εκλεισαν» δύο ξενώνες εφήβων.
Τη δραματική κατάσταση στο χώρο της ψυχικής υγείας εξαιτίας της υποχρηματοδότησης περιέγραψαν χθες οι εκπρόσωποι του Δικτύου Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «Αργώς», που δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην κατάθεση μηνύσεων κατά της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας. Οπως είπαν, τα 15 εκατομμύρια που εξασφάλισε ως έκτακτη επιχορήγηση το υπουργείο Υγείας, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του 2008 και υποστήριξαν ότι ούτε για το 2009 έχουν εξασφαλιστεί από το υπουργείο τα απαραίτητα κονδύλια.
Την ίδια στιγμή εντύπωση προκαλεί γνωμοδοτική απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με την οποία προτείνει στο υπουργείο Υγείας, τη δημιουργία «κλινικών δυσίατων περιστατικών» καθώς και «κλινικών μέσης ασφάλειας για τη νοσηλεία επικίνδυνων μη παραβατικών ασθενών». Την απόφαση αυτή που φέρεται να έχει γίνει δεκτή από τον υπουργό Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο, έδωσαν χθες στην δημοσιότητα στελέχη του «Αργώς», κάνοντας λόγο για «μία απόφαση που εκθέτει τη χώρα μας στον πολιτισμένο κόσμο και τις άλλες χώρες της Ε.Ε.».
Την ανησυχία τους για τη συνέχιση του προγράμματος «Ψυχαργώς», εξέφρασαν χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας κ. Ν. Τζαβάρας, ανέφερε ότι «κινδυνεύει η λειτουργικότητα πάρα πολλών δομών εξαιτίας μίας επισφαλούς χρηματοδότησης των έργων».
Εκκρεμότητες
Εκτός από τα προβλήματα του χώρου της ψυχικής υγείας το υπουργείο Υγείας καλείται να επιλύσει το συντομότερο δυνατόν ζητήματα που αφορούν ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ και τη βιωσιμότητα των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ. Ζητούμενο για τις 5.500 προσλήψεις νοσηλευτών για τις οποίες έχει δεσμευθεί το υπουργείο παραμένει η διάθεση των σχετικών κονδυλίων. Υπενθυμίζεται ότι τέλος Μαρτίου λήγει η προθεσμία του εξώδικου που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία στο υπουργείο για την παραβίαση της εργασιακής νομοθεσίας (εξαιτίας των ελλείψεων οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες, χωρίς ρεπό).
Εν τω μεταξύ σε οριακό σημείο βρίσκονται και τα 72 Κέντρα Πρόληψης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Οπως είπε στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης κ. Π. Τριανταφύλλου, αυτή τη στιγμή τα υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών οφείλουν στα Κέντρα Πρόληψης περί τα 14.000.000 ευρώ από τα προηγούμενα έτη. Αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να καλυφθούν οι πάγιες και ανελαστικές δαπάνες των Κέντρων (ενοίκια, ΙΚΑ, μισθοδοσία κ.α).
Παράλληλα, για την ερχόμενη Τετάρτη ορίστηκε η συνάντηση του υπουργού Οικονομίας με τους προμηθευτές ιατροφαρμακευτικού υλικού, προκειμένου να συζητηθούν οι τελικές προτάσεις της κυβέρνησης για τον τρόπο και το χρόνο ρύθμισης των χρεών των νοσοκομείων.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100083_06/03/2009_306483

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΤHΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.05΄, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής η Υποεπιτροπή για τη μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Παναγιώτη Μελά, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), κ. Γεώργιο Φωτεινόπουλο, για τη λειτουργία και το έργο του Ο.ΚΑ.ΝΑ.».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει συνεδρίαση της Υποεπιτροπής μας για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών. Σήμερα στη δεύτερη συνεδρίαση που κάνουμε έχουμε καλέσει τον Πρόεδρο του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κ. Γεώργιο Φωτεινόπουλο, για να μας ενημερώσει για το έργο, τη δράση και τους στόχους που έχει αυτός ο Οργανισμός. Γνωρίζετε όλοι ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι ο μόνος κρατικός οργανισμός που ασχολείται με τα ναρκωτικά και συγκεκριμένα με τη θεραπεία των ατόμων που έχουν εμπλακεί στα δίκτυα των ναρκωτικών, δηλαδή, με την απεξάρτηση, καθώς, επίσης και με την πρόληψη, δηλαδή, με την ενημέρωση της κοινωνίας για τις επιπτώσεις που έχει η εμπλοκή στα ναρκωτικά. Γνωρίζετε, επίσης, ότι υπάρχουν αρκετά κέντρα και απεξάρτησης και πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο κ. Φωτεινόπουλος.
Το λόγο έχει ο κ. Φωτεινόπουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαιρετίζω την επανασύσταση της Υποεπιτροπής που για αρκετό χρονικό διάστημα είχε σταματήσει τις εργασίες της. Θεωρώ ότι το έργο της είναι απαραίτητο για ένα αντικείμενο όπως είναι τα ναρκωτικά που, αντί να καλυτερεύει η κατάσταση, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, χειροτερεύει. Είναι καλό να σας ενημερώνουμε, αλλά και να αντλούμε και από εσάς πληροφορίες και εμπειρίες και να δουλεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα, πιο σύγχρονα μαζί για το κοινό αποτέλεσμα που είναι να μειώσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, που είναι και μάστιγα της εποχής μας.
Είναι η πέμπτη φορά που βρίσκομαι ενώπιον σας, ως Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ., σε συζήτηση για θέματα που αφορούν τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και ειδικότερα για τα ναρκωτικά και για την πολιτική αντιμετώπισής τους. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της χρήσης των ναρκωτικών θίγει όλο και περισσότερους και όλο και πιο νέους ανθρώπους. Αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την υγεία και την ασφάλεια όλης της κοινωνίας, ανεξαρτήτως φύλου, προέλευσης και οικονομικής κατάστασης. Η χρήση των ναρκωτικών έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και εθνικό επίπεδο. Υπονομεύει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα και παρεμποδίζει κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη της φτώχιας και των διακρίσεων. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτεί ένα πολυφασικό σύστημα υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, έρευνας και αξιολόγησης. Οι πολιτικές και οι στρατηγικές που επιλέγονται πρέπει να αναπτύσσονται σε σταθερή και μακροχρόνια βάση σε συνεργασία με τις διεθνείς και εθνικές υπηρεσίες. Οι ποικίλου τύπου παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν σε κάθε ομάδα του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε αυτές που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς, που δεν έχουν προσεγγιστεί επαρκώς από τις υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας και πρόνοιας.
Στις ομάδες αυτές πρέπει να εντάσσονται οι γυναίκες, οι έφηβοι, οι έγκυοι, οι άνθρωποι με ψυχιατρικά και ιατρικά προβλήματα, όσοι έχουν προβλήματα οικονομικής επιβίωσης ή σταθερότητας, τα εκδιδόμενα άτομα, οι απόγονοι των εξαρτημένων, οι μετανάστες με έλλειψη προοπτικών ενσωμάτωσης και οι εθνικές και φυλετικές και σεξουαλικές μειονότητες. Στους στόχους των παρεμβάσεών μας πρέπει να περιλάβουμε επίσης όχι μόνο τα άτομα αυτά, αλλά και τις οικογένειές τους, τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, τους εργοδότες και τις τοπικές οργανώσεις. Η δράση της αντιμετώπισης πρέπει να αφορά σε όλα τα στάδια και φορείς του προβλήματος των ναρκωτικών, πριν, στη διάρκεια και μετά τη χρήση και την εξάρτηση. Οι επιμέρους δραστηριότητες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης που αναπτύσσονται, θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες και διαπιστωμένες ανάγκες της κάθε φάσης και της κάθε ομάδας. Επίσης, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι πολλοί από τους εξαρτημένους ανθρώπους μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από μια ομάδες. Κατά συνέπεια, μπορεί να έχουν περισσότερες ανάγκες που χρήζουν άμεσης και ταυτόχρονης αντιμετώπισης. Το ευκταίο και επιθυμητό αποτέλεσμα των προσπαθειών είναι η πλήρης ανατροπή και αποτροπή της έναρξης οποιασδήποτε χρήσης, ως προς τον τομέα της πρόληψης και η πλήρης διακοπή της χρήσης ως προς τον τομέα της θεραπείας.
Ο βαθμός και η φάση ετοιμότητας του ατόμου και γενικότερα οι κοινωνικές συνθήκες οδηγούν στην υιοθέτηση πολιτικών πρακτικών και μέτρων που αποσκοπούν αρχικώς και κυρίως στη μείωση της βλάβης για το άτομο καθώς και για άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του. Αυτός ο σκοπός δεν αποδυναμώνει τη γενικότερη προοπτική της λήξης της εξάρτησης. Βασικοί πυλώνες της παγκόσμιας στρατηγικής κατά των ναρκωτικών είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναθεώρηση της οποίας συζητούνται από τις 11 Μαρτίου και για ένα δεκαήμερο στην Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ, δηλαδή, στη Βιέννη τον επόμενο μήνα, είναι η μείωση της προσφοράς και η μείωση της ζήτησης. Η μείωση της ζήτησης αφορά τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και τους άλλους φορείς κατά των ναρκωτικών και επιτυγχάνεται μέσω της πρόληψης, αλλά και μέσω της θεραπείας.


(Συνέχεια ομιλίας κ. Γεωργίου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Η μείωση της προσφοράς, όπως ξέρετε, είναι θέμα των κατασταλτικών αρχών. Η μείωση της ζήτησης αφορά τον ΟΚΑΝΑ και τους άλλους φορείς κατά των ναρκωτικών και επιτυγχάνεται μέσω της πρόληψης, αλλά και μέσω της θεραπείας. Σήμερα η πρόληψη στην Ελλάδα γίνεται μέσα από 72 κέντρα πρόληψης που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα σε δήμους. Τα κέντρα πρόληψης, όπως γνωρίζετε, είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από τοπικούς φορείς κατά νόμο, έχουν τοπικό διοικητικό συμβούλιο και η λειτουργία τους καλύπτεται, ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει λήξει αυτές τις μέρες που μιλάμε, από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΚΕ, τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και την ΕΕΤΑΑ. Αυτή η σύμβαση, όπως σας είπα, έχει λήξει. Έχουμε καταλήξει στην ανανεωμένη σύμβαση. Έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες, πέρασε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αυτή τη στιγμή είναι στο Υπουργείο Υγείας και εντός των ημερών, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, όπως προηγουμένως τους ανέφερα.
Βέβαια για την υπογραφή αυτής της σύμβασης υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχουν προβλήματα και το βασικό πρόβλημα είναι η οφειλή που υπάρχει από το Υπουργείο Υγείας προς τα κέντρα πρόληψης. Η οφειλή αυτή, δυστυχώς, έχει συμπαρασύρει και την ΚΕΔΚΕ, με αποτέλεσμα η ΚΕΔΚΕ να μην έχει εξοφλήσει ούτε αυτή μέρος των οφειλών της το 2008, βάζοντας ως προϋπόθεση για να εξοφλήσει το 2008 την εξόφληση από το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΟΚΑΝΑ, των οφειλών προς τα κέντρα πρόληψης, έως και 31/12/2007. Αν και είχε συμφωνηθεί, το Υπουργείο Υγείας κατάφερε πριν από ένα μήνα να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ έναντι αυτής της οφειλής. Η οφειλή ήταν 5.300.000 ευρώ, μείον τα 2.000.000 ευρώ που δόθηκαν πριν ένα μήνα, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή η οφειλή για το 2007 μέχρι τέλη του 2007 είναι 3 εκατ., 300 περίπου χιλιάδες ευρώ.. Το 2008 οφείλεται ολόκληρο. Αυτό είναι για την πρόληψη το τμήμα που έπρεπε να σας ανακοινώσω και το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας.
Τι κάνει τώρα ο Οργανισμός με τα κέντρα πρόληψης. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει, σύμφωνα με τη σύμβαση την προηγούμενη, αλλά και τη νέα που θα υπογραφεί, την εποπτεία των κέντρων πρόληψης. Δηλαδή εποπτεύει τις εργασίες των κέντρων πρόληψης, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό και στα πεπραγμένα για κάθε έτος. Εντός του 2008 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τρία νέα κέντρα πρόληψης στο δήμο Αθηναίων και ένα στο δήμο Αναβύσσου. Εάν τα κέντρα πρόληψης σας φαίνονται λίγα, θα σας πω ότι τα κέντρα πρόληψης είναι λίγα, γιατί έχει καλυφθεί πλέον όλη η χώρα πλην δύο νομών, οπότε η δημιουργία νέων κέντρων πρόληψης γίνεται σε μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, που έχουν ανάγκη όχι από ένα, αλλά από περισσότερα κέντρα πρόληψης.
Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι σύμφωνα με τον τελευταίο κώδικα δήμων και κοινοτήτων, απαγορεύεται πλέον από τους δήμους να δημιουργούν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, που σημαίνει ότι πλέον κανένας δήμος δεν μπορεί να φτιάξει αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική με το αντικείμενο που κάνουν και οι υπόλοιπες αυτές οι εταιρείες, τα κέντρα πρόληψης, τα ναρκωτικά.
Έχουμε εισηγηθεί, ως Ο.ΚΑ.ΝΑ., με ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, την τροποποίηση αυτού του όρου, ούτως ώστε αποκλειστικά και μόνο όταν μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία θα ασχολείται με τα ναρκωτικά, αυτή είναι επιτρέπεται να δημιουργείται από τους δήμους. Το έχουμε εισηγηθεί εδώ και περίπου 4-5 μήνες, ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα γίνει και έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για καινούργια κέντρα πρόληψης, που χρειάζονται οι μεγάλες πόλεις.
Στην πρόληψη, λοιπόν, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., πέρα από αυτό που σας είπα, τη δημιουργία των τριών και του ενός στην Ανάβυσσο, έχει υπογράψει πέρυσι, το 2008, μνημόνιο ανανέωσης συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, έτσι ώστε στελέχη των κέντρων πρόληψης από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. μεταβαίνουν όταν ζητείται από στρατόπεδα και ενημερώνουν τους στρατεύσιμους για τον πόλεμο που γίνεται στη χώρα μας κατά των ναρκωτικών, τις επιβλαβείς επιπτώσεις που έχουν τα ναρκωτικά, τους τρόπους αποφυγής, για να μην μπει κάποιος νέος ακόμα επιπλέον στα ναρκωτικά.
Συζητούμε με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία του καινούργιου μνημονίου. Λειτουργούμε σήμερα με το παλαιό μνημόνιο, αλλά ευελπιστούμε ότι σύντομα θα υπογράψουμε καινούργιο μνημόνιο. Παρόλα αυτά, όμως, οι επισκέψεις από στελέχη της πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., μεταβαίνουν σε σχολεία και γίνεται η διαδικασία της πρόληψης προς τα παιδιά.
Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. το 2008 δημιούργησε διαδραστική πύλη – portal για ενημέρωση και πληροφόρηση, απευθυνόμενη τόσο σε επαγγελματίες του χώρου πρόληψης όσο και σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, α΄ και β΄ εκπαίδευσης.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Για την θεραπεία, όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, ακολουθούνται δύο φιλοσοφίες: Η φιλοσοφία της ιατροφαρμακευτικής θεραπείας, που γίνεται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., αποκλειστικά, στη χώρα μας και αυτή της ψυχοκοινωνικής θεραπείας, που γίνεται από το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι η εξής. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., δηλαδή, η ιατροφαρμακευτική φιλοσοφία - θεραπεία, χρησιμοποιεί υποκατάστατα ναρκωτικών ουσιών, ενώ το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ ακολουθούν θεραπεία με ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ενδιαφερομένων να θεραπευτούν.
Στη θεραπεία, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, η πολιτεία είχε μείνει και ακόμα είναι πίσω, αλλά κάνει σταθερά και μεγάλα βήματα μπροστά. Αυτό το λέω, γιατί μέχρι τα τέλη του 2007, από το 1993, στην Ελλάδα υπήρχαν 17 μονάδες θεραπείας και εντός του 2008, παραδόθηκαν σε λειτουργία πέντε καινούριες μονάδες και ένα απογευματινό τμήμα στον Πειραιά, ενώ ετοιμάζεται και απογευματινό τμήμα στην Καποδιστρίου, στην Αθήνα.
Άρα, έχουμε έξι νέες μονάδες μέσα στο 2008, που σημαίνει ότι και οι πέντε μονάδες έγιναν στην Περιφέρεια -στην Πιερία, στην Κατερίνη, στο Βόλο, στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα και στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης-, απορρόφησαν, μέχρι στιγμής, περί τους 600 νέους ασθενείς και υπάρχει πρόοδος για να μπουν καινούριοι. Το ίδιο συμβαίνει και στην απογευματινή μονάδα του Πειραιά, όπου πλησιάζουμε τους 200 ασθενείς. Αποτέλεσμα αυτής της έντονης δραστηριότητας του 2008, από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ήταν ότι αυξήθηκε κατά 62% η είσοδος νέων ασθενών στις μονάδες μας. Έχουμε, λοιπόν, στην θεραπεία, αύξηση μονάδων και αύξηση εισερχομένων.
Εντός του 2009, προγραμματίζουμε να ιδρύσουμε άλλες έξι μονάδες, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στον Πύργο Ηλείας, στην Μυτιλήνη και στα Γιάννενα. Από αυτές τις έξι, ήδη, στο Ηράκλειο Κρήτης έχουν ξεκινήσει εργασίες, με δέσμευση του εργολάβου, εντός δύο μηνών, να παραδώσει το κτίσμα, που σημαίνει ότι τους επόμενους δύο μήνες από την παράδοση, η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία. Δηλαδή, ως το καλοκαίρι φέτος, το Ηράκλειο Κρήτης θα έχει μία καινούρια μονάδα, που θα λειτουργεί. Λέω δύο μήνες, επειδή οι διαδικασίες του Ο.ΚΑ.ΝΑ., λόγω του ότι είναι ιδιωτικού δικαίου, είναι πολύ πιο εύκολες από του δημοσίου και μπορεί να προσλάβει, με συμβάσεις, άμεσα γιατρούς και θεραπευτές, οπότε μέσα σε ένα - ενάμισι μήνα –εξαρτάται από τις υπηρεσίες μας– μπορεί μία μονάδα, αφού υπάρχει το κτίσμα, να μπει σε λειτουργία. Η Μυτιλήνη, ήδη, βρήκε το χώρο, το νοίκιασε το νοσοκομείο Μυτιλήνης. Αυτές τις μέρες ανταλλάσσουμε έγγραφα, δηλαδή, σχέδια καταλληλότητας χώρων ή δημιουργίας και διαμόρφωσης χώρων, ούτως ώστε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και στην Μυτιλήνη μία δεύτερη μονάδα. Άρα, ευελπιστούμε, πριν το καλοκαίρι, να έχουμε Μυτιλήνη και Ηράκλειο Κρήτης σε λειτουργία.
Οι άλλες τέσσερις μονάδες έχουν αρκετά προβλήματα, που μας δυσκολεύουν. Στην Καβάλα, το νοσοκομείο μόλις τελείωσε και είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσουμε εμείς τη διαδικασία κατασκευής της δικής μας μονάδας. Στην Ξάνθη, έχουμε πρόβλημα με το Διοικητικό Συμβούλιο, να μας παραχωρήσει το χώρο, γιατί άλλαξε ο χώρος που θα γινόταν η μονάδα, διότι δεν είχε υποδομές και ήταν δύσκολο να πάνε εκεί υποδομές. Δημιουργούνται, λοιπόν, ορισμένα προβλήματα. Στον Πύργο Ηλείας έχουμε προβλήματα με τον δήμο, γιατί κάποια στιγμή ο δήμος σκέφτηκε να φτιάξει ένα πολύ πιο σύγχρονο κτίριο –τα γνωρίζετε, κ. Αδρακτά-, οπότε μπήκε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έμπλεξε με το Δ΄ ΚΠΣ και ακόμα δεν ξέρουμε πού έχει φτάσει. Πιστεύω ότι εάν δεν γυρίσετε, κύριε Αδρακτά, εδώ, στα δικά μας, να κάνουμε ό,τι κάνουμε και στις άλλες μονάδες, θα αργήσει πάρα πολύ. Στα Γιάννενα, το έχει αναλάβει ο Νομάρχης. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε. Έχουμε βρει το κτίριο, είναι στο παλιό νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
Το 2010, υπάρχει προοπτική να κάνουμε άλλες τέσσερις μονάδες, μία στις Κυκλάδες, μία στη Δυτική Μακεδονία, μία στο νομό Έβρου και μία στη νότια Πελοπόννησο, στην Τρίπολη ή στην Καλαμάτα. Έχουμε στο Ρίο, θα φτιάξουμε στον Πύργο Ηλεία, θα κάνουμε και μία στην Τρίπολη ή στην Καλαμάτα και έτσι, θα καλύψουμε την Πελοπόννησο. Με όλες αυτές τις μονάδες, που σας είπα μέχρι τώρα, θα έχουμε καλύψει γεωγραφικά όλη τη χώρα. Δεν θα υπάρχει, δηλαδή, γεωγραφική περιφέρεια, που να μην έχει κοντά της μονάδα θεραπείας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Τόνισα τη λέξη γεωγραφικά, γιατί δυστυχώς, στη χώρα μας, ακόμα δεν έχουμε κάνει επιδημιολογική μελέτη, για να γνωρίζουμε πού υπάρχουν χρήστες και πού πρέπει να ανοίξουμε μονάδες. Γι’ αυτό το λόγο, αναγκαστικά, δημιουργούμε μονάδες σε γεωγραφικές περιφέρειες.
Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., μέχρι και πέρσι, δεν είχε τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί ούτε να χειριστεί ευρωπαϊκά ούτε να προβλέψει ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα σε αυτόν. Ήδη πέρυσι, παράτυπα, με δική μου απόφαση, φτιάξαμε ένα γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ήδη, αυτό το γραφείο λειτουργεί άριστα. Λέω άριστα, γιατί έκανε αίτηση, μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και σε δέκα μέρες περιμένουμε την απόφαση.
Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. πιστοποιείται, πλέον, ο ίδιος ως διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Άρα, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., μετά το επόμενο δεκαήμερο, θα μπορεί μόνος του να παίρνει έργα από ευρωπαϊκά προγράμματα, όχι μόνο από τα Υπουργεία στην Ελλάδα, αλλά και από την ίδια την Ε.Ε. και να τα χειρίζεται μόνος του. Μάλιστα πήραμε, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. πήρε ένα πρώτο έργο, ως leader σε αυτό το πρόγραμμα, για την κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με το κέντρο πρόληψης της Πάτρας και με μία ιδιωτική εταιρεία της Πάτρας.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίου Γεώργιου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Ν.Α.)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πρόγραμμα αυτό είναι ύψους 750.000 ευρώ. Στην αρχή, όταν πρωτοπήγα στον Ο.Κ.Α.Ν.Α., πριν ένα χρόνο και κάτι μήνες περίπου, πίστεψα ότι με τη δημιουργία των νέων μονάδων, όπως προανέφερα, θα λυνόταν το πρόβλημα της λίστας αναμονής. Από τις έξι καινούριες μονάδες που δημιουργήσαμε, ενώ απορροφήσαμε τα 500 άτομα στην επαρχία και αρκετά στην Αθήνα και είχαμε αύξηση 62% στους ασθενείς, η λίστα ξαναγέμισε και φτάσαμε περίπου στους 5.000 ασθενείς. Γιατί; Γιατί υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι εκτός λίστας και λόγω του μεγάλου αριθμού της αναμονής δεν μπαίνουν καν στον κόπο να κάνουν την αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες δέκα μονάδες, που προβλέπεται να λειτουργήσουν, θα καλύψουν έναν αριθμό, ο οποίος πάλι θα δημιουργήσει τον ίδιο αριθμό…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, χρειάζονται άλλοι χειρισμοί, θα πρέπει να κάνετε λίστα συνταγογράφησης…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Γι’ αυτό και το ανέφερα.
Στον Ο.Κ.Α.Ν.Α. έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με μία υποτυπώδη βέβαια στρατηγική, γιατί δεν έχουμε ούτε τους κατάλληλους ανθρώπους, αλλά ούτε και τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλη στρατηγική για τον Ο.Κ.Α.Ν.Α.. Με εισήγηση, λοιπόν, μελών του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Ν.Α. δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Π.Ε.Δ.Π.Ο. (Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης Ουσιοεξαρτημένων) και να λειτουργεί, κατά κάποιο τρόπο, όπως λειτουργεί σήμερα το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Β.Ε.. Να έχουμε, δηλαδή, υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, τόσα όσα χρειάζονται για να καλύψουν και τον τελευταίο ασθενή που θέλει να θεραπευτεί. Πώς θα γίνει αυτό; Τέσσερις κατηγορίες γιατρών, ψυχίατροι, νευροψυχίατροι, νευρολόγοι και παθολόγοι θα μπορούν με μία αίτησή τους να απευθυνθούν στον Ο.Κ.Α.Ν.Α. και να ζητήσουν να γίνουν συμβαλλόμενοι, εξαρτώμενοι όμως γιατροί του Ο.Κ.Α.Ν.Α.
Στη σημερινή πρωτοβάθμια μονάδα του Ο.Κ.Α.Ν.Α., όπως είναι μέχρι τώρα, όταν κάποιος ασθενής διανύσει ένα εξάμηνο και οι γιατροί της θεραπευτικής μονάδας κρίνουν ότι αυτός έχει καλή πορεία, δηλαδή δεν κάνει παράλληλη χρήση και ότι αυτός είναι κατάλληλος να μπει σε δευτεροβάθμιο στάδιο, τότε αυτός ο ασθενής πάει στο συμβεβλημένο γιατρό του Ο.Κ.Α.Ν.Α., ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Στις μονάδες μας έχουμε δύο στάδια θεραπείας. Το πρώτο είναι η λήψη του υποκατάστατου και το υποκατάστατο είναι η μεθαδόνη ή η βουπρενορφίνη που δίνουμε πιο πολύ σήμερα. Η βουπρενορφίνη έχει διάρκεια σαράντα οκτώ ωρών και όποιος ασθενής την πάρει, δεν χρειάζεται να ξαναπάρει δόση για δύο ημέρες, οπότε αυτός είναι ήσυχος, ήρεμος και ικανός να αντιμετωπίσει την ψυχοκοινωνική παθολογική του θεραπεία. Άρα, αυτός ο ασθενής θα πηγαίνει στο γιατρό και ο γιατρός για να μη μπει στον πειρασμό, όπως έγινε στη Γερμανία, να κάνει κακή χρήση των φαρμάκων που θα έχει στο ιατρείο του ή τον ληστέψει κάποιος και του πάρει τα φάρμακα, θα υπάρχει συνταγή του Ο.Κ.Α.Ν.Α., όπου θα τον παραπέμπει στο φαρμακείο του νοσοκομείου για να πάρει πέντε ή έξι δόσεις. Παράλληλα, στην ίδια συνταγή θα αναγράφεται να γίνει η ψυχολογική ή ψυχιατρική ή παθολογική θεραπεία που χρειάζεται ο ασθενής και θα είναι το δεύτερο στάδιο της θεραπείας του.
Επίσης, ο κάθε γιατρός θα έχει έναν υπολογιστή, όπου σε παράλληλη γραμμή θα παρακολουθείται από τον Ο.Κ.Α.Ν.Α. και με μία κάρτα θα σβήνεται η δόση που θα παίρνει ο κάθε ασθενής του, ώστε με την ίδια κάρτα να μη μπορεί ο ασθενής να πηγαίνει σε άλλο γιατρό και να παίρνει επιπλέον δόση. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει, κατ’ αρχήν, πιλοτικά με 2-3 μονάδες στη Θεσσαλονίκη, άλλες τόσες στην Αθήνα, θα δούμε πώς εξελίσσεται, ώστε να κάνουμε και τις διορθωτικές κινήσεις αν χρειαστεί. Όταν δούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε αυτό το σχέδιο, τότε αυτό θα γίνει κτήμα όλης της χώρας και θα εκλείψουν, πλέον, οι λίστες αναμονής. Αυτό το σχέδιο έχει δοθεί στο Υπουργείο Υγείας, έχουμε πάρει το «πράσινο φως» από τον Υπουργό να το μελετήσουμε καλύτερα, έχουμε επαφές με το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., το οποίο προτείνει συνεργασία και είναι δεκτή από εμάς, δηλαδή αντί το δεύτερο στάδιο θεραπείας να γίνεται στο νοσοκομείο, να γίνεται στις μονάδες του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.. Η θεραπεία θα είναι δωρεάν για όλους τους ασθενείς.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίου Γεώργιου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Άλλες ενέργειες που έχει κάνει ο ΟΚΑΝΑ για το 2008 είναι ότι έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το «Αλεξάνδρα» για τις εγκύους χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ασθενείς του ΟΚΑΝΑ να πηγαίνουν και να κάνουν δωρεάν τις εξετάσεις τους και τις θεραπείες που χρειάζονται. Επίσης, στο «Αγλαΐα Κυριακού» τα παιδιά των χρηστών ναρκωτικών ουσιών, μελών του ΟΚΑΝΑ, μπορούν να πηγαίνουν και να κάνουν δωρεάν τις εξετάσεις και τις θεραπείες τους. Όπως σας είπα, προωθείται βιβλιάριο υγείας για όλα τα μέλη των μονάδων μας και με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προχωρήσαμε σε πρωτοποριακή και βελτιωμένη έκδοση του φακέλου ασθενούς. Φτιάξαμε ένα φάκελο ασθενούς, για τον οποίο μπορούμε να καυχηθούμε ότι είναι πρωτοποριακός στη χώρα. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα πουθενά αλλού. Η έξυπνη κάρτα ασθενούς είναι ήδη σε λειτουργία. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό όλης της χώρας, με σεμινάρια που γίνονται στον ΟΚΑΝΑ, έτσι ώστε μέχρι τον Μάιο να έχουμε μπει στη σύγχρονη τεχνολογία για όλα τα μέλη των μονάδων μας.
Το τρίτο στάδιο η επανένταξη. Το 2008 τελείωσε το πρόγραμμα «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» μέσω του οποίου εκπαιδεύσαμε σε 29 επαγγέλματα 600 ασθενείς – μέλη των μονάδων μας, οι οποίοι είχαν περάσει μερικώς το στάδιο της θεραπείας, δεν είχαν θεραπευτεί πλήρως και μπήκαν στο στάδιο της επανένταξης. Πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση που τους κάναμε, προβάλαμε αυτή τη δουλειά μέσω του τύπου, της τηλεόρασης και με φυλλάδια, ζητώντας από εταιρείες και επιχειρηματίες να προσλάβουν σε κάθε εταιρεία έναν τουλάχιστον ασθενή του ΟΚΑΝΑ, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία, αλλά και να παραμείνουν έχοντας μία εργασία για να μπορούν να επιβιώσουν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Είχατε κάποια ανταπόκριση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ελάχιστη. Δυστυχώς. Ενώ η κοινωνία είναι εύκολη στη συμπαράσταση σε τέτοια θέματα και όπου και να ρωτήσετε διατείνονται και κόπτονται υπέρ αυτών των ανθρώπων, όταν πλησιάσει δίπλα τους μονάδα ή ασθενής, τότε εξεγείρονται και φτιάχνουν συλλόγους συμπαράστασης προς τους πολίτες και εκδίωξης των μονάδων. Τώρα τελευταία σε μία από τις μονάδες που σας ανέφερα που φτιάξαμε στην επαρχία, μας ήρθε επιστολή από τον Συνήγορο του Πολίτη, δεν την υπογράφει βέβαια ο ίδιος, αλλά βοηθοί, όπου μας ζητάει αν έχουμε πολεοδομική άδεια, αν εξαντλήθηκαν τα μέτρα ή αν πήραμε περισσότερα. Για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του 2008 δεν χρειάζεται να σας πω. Θα σας πω μόνο για τη διεθνή. Αυτά που είπα προηγουμένως για τη διεθνή πραγματικότητα. Αρχές Μαρτίου μετέχει ο ΟΚΑΝΑ και είναι σε επίπεδο Υπουργών η αναθεώρηση της Ανγκας από τα Ηνωμένα Έθνη. Το 1998 σε ειδική σύνοδο ο ΟΗΕ έφτιαξε μία διακήρυξη για όλα τα κράτη – μέλη του, για να εφαρμόσουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης των ναρκωτικών για μία δεκαετία. Την στρατηγική αυτή την ονόμαζε «ένας κόσμος χωρίς ναρκωτικά εντός δέκα ετών». Η άποψη που επικρατεί είναι ότι η πολιτική για τα ναρκωτικά δεν λειτουργεί σωστά και η διαδικασία αναθεώρησης που γίνεται τώρα πρέπει να είναι δραστικότερη και συγκεκριμένη. Αυτά λέει ο εκτελεστικός διευθυντής της Ανγκας Da Costa.
Η σύμβαση ψηφίστηκε ήδη όπως σας είπα. Ο ΟΗΕ επηρεασμένος από τον τρόπο που ως τώρα λειτούργησαν οι ασκούμενες πολιτικές δείχνει να βάζει νερό στο κρασί του και να αναθεωρεί την άποψη ότι , τα υποκατάστατα νομιμοποιούν και συντηρούν τη χρήση. αυτή ήταν η θέση του ΟΚΑΝΑ. Τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτή την αναθεώρηση είναι η μείωση της ζήτησης, η μείωσης της προσφοράς, η καταπολέμηση ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος, προώθηση δικαστικής συνεργασίας των κρατών – μελών, διεθνής συνεργασία για την εκρίζωση των παράνομων φυτειών, εναλλακτική ανάπτυξη. Δηλαδή, στα κράτη όπου παράγεται η κοκαΐνη και η ηρωίνη, να χρηματοδοτηθούν προγράμματα εναλλακτικής καλλιέργειας. Να καλλιεργούν άλλα φυτά με χρηματοδότηση των Ηνωμένων Εθνών για να σταματήσει η παραγωγή αυτών των ναρκωτικών.
Τέλος, ο έλεγχος των πρόδρομων ουσιών και αμφεταμινών. Οι πρόδρομες ουσίες είναι χημικές ουσίες οι οποίες προστιθέμενες στα βασικά ναρκωτικά δημιουργούν το ναρκωτικό που χρησιμοποιούμε σήμερα. Η ηρωίνη είναι πρόσμιξη της μορφίνης που φτιάχνουν στο Αφγανιστάν με τον όξινο ανιδρίτη, ο οποίος παράγεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, λοιπόν, παράγει τεράστιες ποσότητες όξινου ανιδρίτη χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ το Αφγανιστάν να παράγει το 93% της παγκόσμιας παραγωγής της ηρωίνης. Και όμως παράγονται και αυτές οι πρόδρομες ουσίες.
Οι Η.Π.Α., η Ρωσία και το Ιράν έχουν στόχο σε αυτή τη σύνοδο την μηδενική ανοχή, ενώ η Ε.Ε. τη μείωση της βλάβης. Δυστυχώς, οι Η.Π.Α. αντιδρούν σε αυτή τη φράση «μείωση της βλάβης». Δεν θέλουν καν να περιληφθεί στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση και μαζί με την Αμερική είναι η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα. Δε δέχονται τον όρο «μείωση της βλάβης». Θεωρούν την Ε.Ε. ως «μαύρο πρόβατο» λόγω των όρων που χρησιμοποιεί και προβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σας λέω ότι ο πόλεμος είναι μεγάλος. Όσο και να καταπολεμούμε αυτή τη μάστιγα, οι έμποροι των ναρκωτικών λόγω του τεράστιου κέρδους – 12.500 δολάρια το δευτερόλεπτο βγάζουν – βρίσκουν νέους δρόμους και νέους τρόπους διακίνησης των ναρκωτικών. Αν είδατε πρόσφατα έχουν μέχρι και ιδιωτικά υποβρύχια. Κατασκευάζουν 72 υποβρύχια το χρόνο, τα οποία κινούνται 2 – 3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και φέρνουν στην Ισπανία και την Πορτογαλία την κοκαΐνη από την Κολομβία. Η Ισπανία σήμερα είναι η πρώτη αγορά, είναι μεγαλύτερη και από τις Η.Π.Α. στην κατανάλωση και εμπορία της κοκαΐνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ τον κύριο Φωτεινόπουλο για την πλήρη ενημέρωση που μας έκανε για αυτό το μεγάλο πρόβλημα των ναρκωτικών, για τη δράση του ΟΚΑΝΑ μέχρι σήμερα, αλλά και για τους στόχους που έχει βάλει προκειμένου αυτή η μεγάλη λίστα απεξάρτησης που υπάρχει να ελαττωθεί όσο είναι δυνατό. Είναι γεγονός ότι η θεραπεία είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσφέρουμε προς τα άτομα που έχουν εμπλακεί στα δίχτυα του λευκού θανάτου, αλλά είναι γεγονός ότι πρέπει να λειτουργήσει και η πρόληψη όσο το δυνατό περισσότερο αποτελεσματικά γίνεται, αλλά και η καταστολή. Φυσικά για την καταστολή θα καλέσουμε φορείς που εμπλέκονται σε αυτό τον τομέα.
Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Είχαν έρθει προ ημερών και με επισκέφθηκαν οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης. Εσείς είπατε ότι πράγματι υπάρχει μία μεγάλη οφειλή προς αυτούς.


(Συνέχεια ομιλίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΑ, Προέδρου της Επιτροπής)
Μου είπαν, πώς να λειτουργήσουμε, πώς να δουλέψουμε αν δεν παίρνουμε τα λεφτά μας. Εάν κανείς δει αυτό το θέμα από την λογική πλευρά, είναι σωστό. Επειδή γνωρίζω ότι το 50% των χρημάτων δίνεται από τον ΟΚΑΝΑ, το υπόλοιπο δίνεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλαδή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν έχετε ασκήσει κάποια πίεση να μας πείτε, ούτως ώστε να δοθούν αυτά τα χρήματα, να πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσουν να δουλέψουν περισσότερο αποτελεσματικά.
Πράγματι, όλη η κοινωνία εκφράζει την ευαισθησία της προς τα άτομα που έχουν εμπλακεί με τα ναρκωτικά. Όλοι θέλουν την απεξάρτηση, αλλά όλοι θέλουν τα κέντρα απεξάρτησης μακριά από την εργασία τους, μακριά από τα σπίτια τους. Στον Πειραιά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Έχουν διαμαρτυρηθεί εμπορικοί σύλλογοι, ο ιατρικός σύλλογος και άλλοι φορείς, αν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος ή αν υπάρχουν κάποιες σκέψεις μεταφοράς του κέντρου σε άλλους χώρους.
Το λόγο έχει ο κ. Γρηγοράκος.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το έργο που κάνετε και που μας αναλύσατε είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο. Γίνεται σε δύσκολες εποχές, όταν σε όλο τον κόσμο, είναι περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις για τέτοιες δράσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε την εμπειρία να επισκεφθούμε και χώρες της Ε.Ε. και να δούμε, τι γίνεται στη δράση εναντίον των ναρκωτικών, σε κάποιες χώρες που θέλουν να λένε και να πιστεύουν ότι έχουν προχωρήσει αρκετά μπροστά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.
Πιστεύω, ότι η Ελλάδα είναι σε καλό δρόμο. Δεν διεκδικώ σαν άτομο, σαν επιστήμονας, σαν γιατρός και σαν Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα να λέμε, ότι εμείς τα κάναμε καλά και κανείς άλλος δεν μπορεί να τα κάνει καλύτερα. Διεκδικώ το δικαίωμα μόνο να λέω ότι μπορούμε να πάμε πιο μπροστά χωρίς να αμφισβητώ την ικανότητα, την πρόθεση και την πολιτική βούληση κανενός να προχωρήσει στη λύση του προβλήματος των ναρκωτικών.
Κύριε Πρόεδρε του ΟΚΑΝΑ, σας γνωρίζω από την επιτυχή θητεία σας σαν Πρόεδρος του Α΄ ΠΕΣΥΠ στην Αθήνα. Άκουσα την εισήγησή σας με πολύ προσοχή. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά, εφόσον υπάρχουν άξιοι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Είμαι υπέρμαχος της πρόληψης, στην οποία δώσατε και εσείς μεγάλη έμφαση. Ο κ. Πρόεδρος βέβαια είπε ότι, μια άλλη φορά, θα μιλήσουμε για την καταστολή. Εγώ είμαι υπέρ της πρόληψης. Η πρόληψη είναι κάτι που μπορεί να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και θα έχουμε, αφού στο μέλλον, φαίνεται ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Διότι οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα εσωτερικής και ψυχικής ισορροπίας. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή, κατά πόσο το ανθρώπινο γένος οδηγείται σε κάποιες τέτοιες λύσεις και καταστάσεις, αφού πιστεύει ότι μπαίνοντας σ’ αυτό τον κόσμο των ουσιών που έχουν μια πλασματική κατάσταση και εικόνα της εσωτερικής ψυχικής διάθεσης, μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους παίρνοντας αυτές τις ουσίες. Η καταστολή πιστεύω ότι είναι το έσχατο σημείο αντιμετώπισης των ναρκωτικών.
Ο λεγόμενος πολιτισμένος δυτικός κόσμος δυστυχώς, όσο και αν εμείς θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ μπασμένος σ’ αυτή την ιστορία. Οι νέοι άνθρωποι μέσα από την φοβερή πληροφόρηση που υπάρχει στο διαδίκτυο αλλά και από την εικονική πραγματικότητα που τους παρουσιάζουν τα ΜΜΕ πιστεύουν, ότι υπάρχει ένας διαφορετικός κόσμος.
Εμείς σαν πολιτική ηγεσία και σαν άνθρωποι που προσπαθούμε να δώσουμε πραγματικές και όχι εικονικές λύσεις στα παιδιά μας αλλά και σ’ αυτούς που μας παρακολουθούν είμαστε υποχρεωμένοι, πάνω από όλα, να τους λέμε τον κίνδυνο ο οποίος ελοχεύει πίσω απ’ αυτές τις καταστάσεις, όταν κάποιοι μπουν σ’ αυτό το δρόμο που λέγονται ναρκωτικά.
Δεν ξέρω κατά πόσο η χρηματοδότηση είναι επαρκής για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω κατά πόσο η στρατηγική των τελευταίων χρόνων από πλευράς κυβέρνησης θεωρείται επαρκής. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα είναι επαρκές το χρηματικό ποσό το οποίο διατίθεται γι’ αυτές τις δράσεις. Πιστεύω, ότι όλα αυτά που ανάγονται στον κοινωνικό παράγοντα κοστίζουν. Όπως κοστίζει η υγεία, τόσο κοστίζει και η πρόληψη ειδικά σ’ αυτές τις κοινωνικά ομάδες που είχαν την ατυχία να εμπλακούν σ’ αυτό τον μεγάλο λαβύρινθο των ναρκωτικών. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν καλές προθέσεις και από την νυν Κυβέρνηση, όπως είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν και καλές προθέσεις και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να δοθεί μια αξιοπρεπής λύση σε αυτούς τους πολύ ταλαιπωρημένους ανθρώπους και οι οποίοι έχουν ταλαιπωρήσει συναισθηματικά, οικονομικά, ψυχικά τις οικογένειές τους οι οποίες ζουν ένα δράμα.
Τον τελευταίο καιρό, ασχολούμαι με μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο, με μια ομάδα αξιόλογων στελεχών. Κάνουμε μια αναδρομική μελέτη για τα παιδιά που έκαναν overdose και βρέθηκαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Την τελευταία οκταετία, δεν αναφέρονται πια και ούτε διασωληνώνονται παιδιά που έκαναν overdose στους δρόμους και είχαν μεταφερθεί με το 166 στις ΜΕΘ του λεκανοπεδίου και σε κάποιες άλλες μονάδες της Ελλάδας. Αυτό μας έχει προβληματίσει. Γιατί; Τι συμβαίνει; Δεν προλαβαίνουν να πάνε; Πεθαίνουν πριν κάποιος φροντίσει να ειδοποιήσει το 166; Πεθαίνουν πριν δράσει κάποια μονάδα βοηθείας στο δρόμο; Το ποσοστό που εμφανίζεται στη μελέτη μας φθάνει σε σημείο εξαφάνισης. Δηλαδή, να μην υπάρχουν θάνατοι στις ΜΕΘ από ναρκωτικά, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν διότι προλαβαίναμε κάποιον ο οποίος έπαιρνε τη δόση του. Υπήρχε, όμως, ένα περιθώριο βοήθειας και να τον φέρουμε πίσω.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ)

Φαίνεται ότι τώρα δεν προλαβαίνουν, γιατί τα ναρκωτικά είναι πιο σκληρά, πιο δυνατά και πιο θανατηφόρα. Δείτε το αυτό. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να το πούμε, αλλά μας έχει εντυπωσιάσει ως γιατρούς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει το ποσοστό των θανάτων της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Έχει μειωθεί στο ελάχιστο στις μονάδες εντατικής θεραπείας το ποσοστό όχι μόνο των θανάτων, αλλά και των εισαγωγών λόγω υπερβολικής δόσης. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί όχι μόνο την ελληνική κοινότητα, αλλά και τη διεθνή. Αυτό σημαίνει ότι έχει αλλάξει εντελώς το προφίλ των ναρκωτικών. Χρησιμοποιούνται πιο σκληρά ναρκωτικά, πολύ ισχυρά, όπως είναι το ice, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να μπουν καν τα παιδιά, όταν μπουν σ’ αυτά τα κέντρα και πάρουν αυτή τη φοβερή δόση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα παιδιά πεθαίνουν, πριν προλάβει να τα βοηθήσει κάποιος. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει και επιστημονικά, στο πλαίσιο της έρευνας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Οι δυο πυλώνες, για να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη εξάπλωση, είναι φυσικά η πρόληψη και καλό είναι η κοινωνία και ο καθένας να συνειδητοποιήσει ότι η χρήση ναρκωτικών είναι μια οικονομική και κοινωνική καταστροφή και του χρήστη και της οικογένειας και θάνατος του χρήστη. Όμως, ας μην υποτιμάμε την καταστολή. Πρέπει να λειτουργήσουν και αυτοί οι φορείς και οι υπηρεσίες εκείνες, ώστε να συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν μικρότερη εξάπλωση.
Το λόγο έχει ο κ. Βαγιωνάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Φωτεινόπουλε, συγχαρητήρια για το έργο σας, αλλά εγώ θα είμαι ακόμα πιο συγκεκριμένος. Το 99% σχεδόν είναι η πρόληψη, το 0,1 τοις χιλίοις είναι η θεραπεία και το 0,9% είναι η καταστολή.
Το έγκλημα των ναρκωτικών είναι πολύ πιο μπροστά από τις κοινωνίες. Πέφτουν πολλά χρήματα και από το εμπόριο των ναρκωτικών υπάρχει και το εμπόριο των υποκατάστατων. Είναι πολλά τα χρήματα που κυκλοφορούν για τα υποκατάστατα. Ας μην τα βοηθούμε με τη συμπεριφορά μας. Όταν παρακαλούν ολόκληρες οικογένειες, για να βρουν μια γουλιά μεθαδόνης ή οποιοδήποτε άλλο υποκατάστατο και δεν μπορούν, όσες προτάσεις και να κάνουμε, αν δεν απλοποιήσουμε την υπόθεση των υποκατάστατων, δεν θα βρούμε λύση και οι λίστες θα μεγαλώνουν. Γιατί φοβόμαστε μήπως γίνει εμπόριο υποκατάστατων; Αφού είναι αισχρό λαθρεμπόριο. Ξεπερνούν τα 5000 ευρώ το μήνα οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Ξέρω ότι δεν θα υπάρξει θεραπεία με το υποκατάστατο, αλλά αυτό που θα γίνει σίγουρα είναι ότι η οικονομική αιμορραγία των οικογενειών θα σταματήσει. Πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, σας λέω, ας γίνει και λίγο εμπόριο. Όταν ξέρετε όμως ότι από το νοσοκομείο και την ψυχιατρική κλινική θα πάει ο εγνωσμένης σημασίας ναρκομανής άρρωστος να πάρει τη δώσει της εβδομάδος, η μάνα ή ο πατέρας που θα πάρουν από τον προμηθευτή, δεν θα το δώσουν σε άλλους, παρά στο παιδί τους.
Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και αυτήν πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα μεγαλόπνοα σχέδια θα είναι πάντα πολύ πιο καθυστερημένα από τα μέσα που έχουν, αυτοί που θέλουν να φροντίσουν για τη διάδοση των ναρκωτικών. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση αυτού που λέγεται θεραπεία. Οι τοξικομανείς λένε «εμείς είμαστε κατεστραμμένοι, φροντίστε να μην καταστραφούν άλλοι». Δεν ξέρω γιατί τους φωνάζουμε. Την ιστορία αυτή τη βιώνουμε επί δεκαετίες στα νοσοκομεία όλοι οι γιατροί. Ακούστε τη φωνή των ανθρώπων που ξέρουν το πρόβλημα και ξέρουν περισσότερα για την αντιμετώπισή του. Όχι ότι είναι θεραπεία το υποκατάστατο, παρηγοριά είναι, αλλά μπορεί κάποιος να σωθεί.
Επιχορηγείστε όσο θέλετε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν θα πάρουν ούτε έναν, διότι ο επιχειρηματίας έχει τα δικά του προβλήματα, ιδιαίτερα σήμερα, που είναι σκληρότερα τα προβλήματα και γι’ αυτόν. Δεν θα καταστρέψει τη δουλειά τους. Δεν είναι απάνθρωπο αυτό που λέω, διότι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε στην κοινωνία είναι γνωστός και ξέρουμε τις ευαισθησίες. Αν πάτε να στήσετε κέντρο στην Κηφισιά, θα ξεσηκωθούν οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το αν κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Άκουσα να λέγεται ψιθυριστά «ό,τι γίνεται με τα σκουπίδια και τις χωματερές». Προβλέπεται βαρύ πρόστιμο από την Ε.Ε., ιδιαίτερα στην εκλογική μου περιφέρεια. Κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια στη γειτονιά του. Να φάει ο καθένας τα δικά του, αν είναι δυνατόν. Αυτοί που προσφέρονται, αν δεν πάρουν ανταλλάγματα, δεν κάνουν χωματερές, που δεν είναι χωματερές, είναι τόποι καλύτερης περιβαλλοντολογικής σημασίας, απ’ ό, τι είναι η βρωμερή Αθήνα.
Άρα, πρέπει να δούμε τη μεθαδόνη και τα άλλα υποκατάστατα να χορηγούνται πιο εύκολα ναι να μην θέλουμε να βγάζουμε παιδιά 25 ετών ανάπηρα 67%, για να προηγηθούν στις λίστες. Είναι απαράδεκτη η σημερινή κατάσταση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ): Το σχέδιο που προτείνουμε κάνει αυτό που λέτε. Να το κάνουμε πιο εύκολο. Δεν είμαστε φωστήρες, κάνουμε μια πρόταση, για να το διορθώσουμε όλοι μαζί και να σωθούν τα παιδιά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σκουλάκης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ακούγοντας από τον κ. Πρόεδρο και τους συναδέλφους το πόσο μεγάλη σημασία έχει η πρόληψη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όχι να κάνετε κάτι, για να λήξει αυτή η περιπέτεια της ελλιπούς χρηματοδότησης των κέντρων πρόληψης, η οποία έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους σε απόγνωση. Την περασμένη βδομάδα μου είπαν 5 εργαζόμενοι ότι ετοιμάζονται να βρουν αλλού δουλειά, γιατί έχουν να πληρωθούν 10 μήνες. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι είναι δέκτες των ίδιων τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων από τα 72 κέντρα πρόληψης σε όλη την Ελλάδα.
Κύριε Πρόεδρε, μην αναλαμβάνετε ευθύνες, που δεν σας αναλογούν. Εγώ δεν δέχομαι να γίνει όλη αυτή η ιστορία των κέντρων πρόληψης μπαλάκι μεταξύ ΟΚΑΝΑ, Υπουργείου Υγείας και ΚΕΔΚΕ. Είναι ντροπή. Κάντε σε επόμενη συνεδρίαση μια πρόταση, ώστε να δοθεί λύση. Είναι δυνατόν, να μην έχουν χρηματοδοτηθεί τα κέντρα πρόληψης όλο το 2008 και να υπάρχουν υπολειπόμενα του 2007; Νομίζω ότι 13 εκατομμύρια είναι όλα κι όλα τα υπόλοιπα, ΚΕΔΚΕ το 2008. Έτσι λένε οι εργαζόμενοι. Δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να γίνει. Είπε συνάδελφος, και το πιστεύω, ότι το 99% της αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Αφού έχουμε αυτά τα 72 κέντρα πρόληψης, ας τα ενισχύσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν υπάρχει κανένα αισιόδοξο μήνυμα. Πρέπει να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Να μην αναλάβετε τις ευθύνες, γιατί κυκλοφόρησαν πράγματα, που δεν τα πιστεύω. Υπήρξαν συνδικαλιστές, που άκουσαν μέσα στον ΟΚΑΝΑ- όχι εσάς, το διευκρίνισα, γιατί την προηγούμενη φορά είπα ότι εσείς το είπατε- ότι ελέχθη από στέλεχος του ΟΚΑΝΑ για μας « εσείς δεν υπάρχετε».


(Συνέχεια ομιλίας κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη)
Πάνε στο Υπουργείο και λένε ότι εμείς ψάχνουμε να δούμε τι δουλειά κάνετε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο στην Έκθεση του 2006 αναφέρει ότι στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια λειτουργίας των κέντρων πρόληψης, άρχισαν να υπάρχουν μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα. Αν υπάρχει άλλη πρόταση να τη συζητήσουμε στην Επιτροπή μας.
Εμείς είχαμε πει για αστικές εταιρείες, στις οποίες θα συμμετέχει ο κεντρικός δήμος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και όποιοι άλλοι φορείς θέλουν. Υπάρχει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ο.ΚΑ.ΝΑ. και αστικής εταιρείας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε αν χρηματοδοτείται το ΕΚΤΕΠΝ. Είχε σταματήσει η χρηματοδότηση του, έγινε μια επαναχρηματοδότηση, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πάλι προβλήματα. Επίσης, υπάρχει πρόθεση να ξαναλειτουργήσει το Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Πρόληψης του ΕΠΙΨΥ; Αν δεν υπάρχει πρόθεση να ξαναλειτουργήσει το Κέντρο και θέλετε εσείς να το λειτουργήσετε, πρέπει να εκπαιδεύετε τα στελέχη όχι μόνο στο ξεκίνημά τους, αλλά να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση, μετεκπαίδευση των στελεχών, γιατί το έχουν ανάγκη.
Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης; Έχετε άποψη; Εδώ και 4 – 5 χρόνια ακούω για το Σχέδιο Δράσης. Ήρθε στη Βουλή, στην παλιά Διακομματική Επιτροπή, κάναμε παρατηρήσεις πριν 2 – 3 χρόνια, το πήρε πίσω ο Υπουργός με τη δέσμευση ότι θα το δώσει στους φορείς και έκτοτε εξαφανίστηκε. Συμβάλλετε εσείς με τον τρόπο σας να έρθει το Σχέδιο στην Επιτροπή, να το συζητήσουμε και να το υιοθετήσει η Κυβέρνηση.
Άκουσα με πολλή προσοχή την πρόταση που υποβάλλατε σχετικά με την ελεγχόμενη δευτεροβάθμια περίθαλψη ουσιοεξαρτημένων και η οποία είναι στη διάθεση, απ’ ό,τι κατάλαβα, όλων των φορέων. Θα πω δυο κουβέντες για τις Μονάδες που λειτουργούν. Γνωρίζω ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες, όσον αφορά το χωροταξικό, τη χωροθέτηση. Συνεχίζεται η ίδια νοοτροπία της κοινωνίας και όλοι είμαστε υπέρ της θεραπείας, αλλά μακριά από το σπίτι μας, μακριά από τη γειτονιά μας.
Όσον αφορά την ψυχοκινητική στήριξη, έχω διαπιστώσει ότι για λόγους οικονομικούς δεν γίνεται η σωστή δουλειά, εξαιτίας της μη καλής στελέχωσης των Μονάδων. Χρειάζεται απαραίτητα ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας κοινωνιολόγος, διότι η απλή χορήγηση, χωρίς να συνοδεύεται από ψυχοκινητική στήριξη δεν έχει κανένα νόημα.
Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με το πρόγραμμα απεξάρτησης των φυλακισμένων χρηστών στον Ελαιώνα. Δεν θέλω να πω υπερβολές, αλλά και αυτά τα γεγονότα που είδαμε στον Κορυδαλλό, πιθανόν δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά συνεχώς βλέπουμε γεγονότα στις φυλακές, τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι ο πληθυσμός είναι ανάμεικτος, δηλαδή μαζί τοξικομανείς και άλλοι κατάδικοι. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα απεξάρτησης για 350 θέσεις τοξικομανών, αλλά έχουν κολλήσει στους 50 από το 2004. Αυτό είναι ένα θέμα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Είναι πρόγραμμα του Υπουργείο Δικαιοσύνης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τότε ήμουν εξ εκείνων που είχαμε πάρει την κοινή απόφαση να είναι συναρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Υγείας με εμπλοκή και του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το ΚΕ.ΘΕ.Α.. Δεν συμμετέχετε καθόλου εσείς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Ο νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι για τη μείωση των φυλακισμένων προβλέπει συνεργασία και ήδη συζητάμε. Υπάρχει μια λογική, τουλάχιστον από τους γιατρούς του Ο.ΚΑ.ΝΑ., οι οποίοι ασχολούνται με τα υποκατάστατα, ότι η είσοδος θεραπείας υποκατάστατων στις φυλακές σημαίνει ότι νομιμοποιούμε την παρουσία των ναρκωτικών στις φυλακές και ότι πρέπει να τους θεραπεύσουμε. Από την έλλειψη ναρκωτικού δεν πεθαίνει κανένας. Άρα, λοιπόν, είναι απαραίτητη η ψυχοκοινωνική θεραπεία στις φυλακές. Έτσι λένε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τα προγράμματα αυτά ήταν εθελοντικά. Οι πληροφορίες που είχα και έχω από τις φυλακές είναι ότι υπάρχουν αιτήματα από όλες τις φυλακές της χώρας που επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτό το πρόγραμμα και αυτό έχει κολλήσει.
Έρχομαι στην πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι σοβαρό το θέμα προτείνω να μελετήσουμε το κείμενο που μας διανεμήθηκε και να γίνει μια συνεδρίαση μόνο γι’ αυτό. Προσέξτε το είναι πάρα πολύ λεπτό. Έχουμε ασχοληθεί και κατά το παρελθόν στη Διακομματική Επιτροπή. Μπορεί να πετύχει, αλλά θέλει ασφαλιστικές δικλείδες. Κυρίως πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όπου ξεκινήσει το πρόγραμμα, οι υποδομές θα είναι όπως λέτε. Δηλαδή, σε ένα νοσοκομείο να υπάρχουν τέσσερεις γιατροί και η δυνατότητα ψυχοκοινωνικής στήριξης. Αυτό δεν μπορεί να το εξασφαλίσει κανείς. Βλέπετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Αυτό το εξασφαλίζει το ΚΕ.ΘΕ.Α..
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Απ’ ό,τι κατάλαβα η συνταγογράφηση θα γίνεται 2 με 3 φορές το μήνα. Κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τι θα γίνεται στο ενδιάμεσο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Ελέγχεται. Αν κάνει παράλληλη χρήση θα επιστρέψει στη Μονάδα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Το ευχάριστο είναι ότι η διαδικασία θα γίνει μέσα από τη λειτουργία των ήδη λειτουργούντων μονάδων και από τους θεραπευτές. Εμείς τότε στο ξεκίνημα χορήγησης μεθαδόνης, συστήσαμε μια επιστημονική διακομματική επιτροπή παρακολούθησης αυτής της διαδικασίας αποτελούμενη απο την κυρία Γιαννάκου, τον κ. Στεφανή και την κυρία Σπινέλη. Η επιτροπή αυτή, παρακολούθησε επιστημονικά το ξεκίνημα και για ένα ή δύο χρόνια έκανε αξιολόγηση των προγραμμάτων υποκατάστασης.(Συνέχεια ομιλίας κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ)

Δείτε το μήπως μπορείτε. Τα πρόσωπα ήταν τυχαία. Βρείτε άλλα. Εγώ σας προτείνω να έχετε μια τριμελή ή πενταμελή επιστημονική επιτροπή, η οποία θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία και προτείνω, κύριε Πρόεδρε, στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει, να έρθει και ο διευθυντής θεραπευτικών προγραμμάτων του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Εμείς θα έχουμε διαβάσει και ενημερωθεί για την πρότασή σας για να σας βοηθήσουμε με το δικό μας τρόπο. Όμως, βρείτε τρόπο για τα κέντρα πρόληψης, ώστε να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο, στο οποίο βρισκόμαστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Αυτό, κύριε Σκουλάκη, θα το μοιράσουμε σε όλους τους συναδέλφους, γιατί τώρα μας το έδωσε ο κ. Φωτεινόπουλος και θα κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση εδώ για να καταθέσει ο καθένας τις απόψεις του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Είναι και η πρόταση του Υπουργείου μετά τη συνάντηση, που έγινε με το ΚΕΘΕΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Θα το δούμε αυτό και αν χρειαστεί θα γίνει και βελτίωση, γιατί όχι, να γίνει.
Το λόγο έχει η κυρία Καφαντάρη.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Φωτεινόπουλε, αυτό που εμείς λέμε και χρησιμοποιώ το «εμείς», γιατί οι διακομματικές επιτροπές έχουν χάσει τη φωτεινότητά τους με την έννοια ότι τα πορίσματα αυτών των επιτροπών δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη από την πολιτεία. Θα σας φέρω ως παράδειγμα το σωφρονιστικό, όπου στο πόρισμα που βγήκε πριν από 14 χρόνια βασίστηκε ο Σωφρονιστικός Κώδικας, που δημιουργήθηκε. Αυτός ο Σωφρονιστικός Κώδικας δεν εφαρμόζεται σε κανένα επίπεδο, με αποτέλεσμα η κατάσταση στο σωφρονιστικό να είναι έως και χειρότερη από την κατάσταση, που ήταν τα πράγματα, όταν ξεκίνησε η τότε επιτροπή και άρχισε τις συνεδριάσεις της.
Νιώθω την ανάγκη να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, όπως π.χ. το ρόλο που παίζει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. που κατά τη γνώμη μας δεν παίζει. Υποχρέωση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. θα ήταν να ασχολείται με την πρόληψη, τη θεραπεία και την απεξάρτηση, την αποκατάσταση. Εδώ, λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε καν σ’ αυτή την διαδρομή. Μιλήσαμε για θεραπεία και μάλιστα κάτι που στα δικά μου μάτια φαίνεται σκανδαλώδες είναι ότι μιλάμε για υποκατάστατα ως μία δεδομένα πετυχημένη διαδικασία θεραπευτική, όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Ακόμα και στην έκθεσή του ο ΟΗΕ μιλάει για το αποτυχημένο ιρλανδικό μοντέλο που βασίστηκε και στην ελευθερία των ναρκωτικών και στα υποκατάστατα. Βλέπουμε ότι το ΚΕΘΕΑ έχει μία τεράστια επιτυχία, η οποία βασίζεται στα στεγνά προγράμματα. Θα ήθελα να μου πείτε αριθμητικά πόσα άτομα και σε τι ποσοστό απεξαρτήθηκαν πλήρως μέσω των υποκαταστάτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Μιλάτε για κοινωνική επανένταξη.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Μιλάω για πλήρη …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Για αποθεραπεία μιλάτε.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Μιλάω για αποθεραπεία. Πόσα άτομα απεξαρτήθηκαν και σε τι ποσοστό; Γιατί το ΚΕΘΕΑ έχει τεράστιο ποσοστό επιτυχίας με το στεγνό πρόγραμμα. Πώς, λοιπόν, αγνοεί ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. τις επιστημονικές αποκαλύψεις βάσει της Έκθεσης του ΟΗΕ, αλλά και βάσει της δικής εμπειρίας ως χώρα μέσω των πετυχημένων στεγνών προγραμμάτων.
Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ελεγχόμενης δευτεροβάθμιας περίθαλψης ουσιοεξαρτημένων, το οποίο βασίζεται πέρα από τις διαφωνίες που μπορεί να έχει κανείς, στην αφελώς δεδομένη κατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος υγείας, γιατί χωρίς αυτό δεν υφίσταται αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε ότι έρχεται στα χέρια μας τη στιγμή που έχουμε την απόλυτη διάλυση του συστήματος υγείας με τα δημόσια νοσοκομεία σχεδόν να κλείνουν, με τις μονάδες τους σε κατάσταση απελπισίας, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να μην ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους, τη δουλειά τους και τους ασθενείς τους, των οποίων των ευθύνη έχουν, όταν πεθαίνουν στα χέρια τους. Φαίνεται τρομερά αφελές αυτή την περίοδο, όταν έρχεται ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. που έχει απλήρωτους τόσους ανθρώπους χρόνια πια …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς έχουμε απλήρωτους; Πείτε μου έναν μόνο.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τα κέντρα πρόληψης δεν είναι ξένα προς τον ΟΚΑΝΑ. Επομένως, έχετε την ευθύνη. Μπορεί να έχετε την ευθύνη κατά 50% …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το 50% το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Οι πληροφορίες που έχω είναι, ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει πάρει τα χρήματα, απλώς δεν τα δίνει. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι παιδί της πολιτείας, άρα δεν καλύπτουμε το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και των χρεωστούμενων, γιατί εδώ μιλάμε για χρήματα που οφείλει η πολιτεία και δεν τα δίνει, πόσο μάλλον για την υποχρηματοδότηση που ξέρουμε ότι θα συναντήσετε από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά, τούτο εδώ δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί ακόμα κι αν συμφωνήσουμε που εμείς δεν συμφωνούμε έτσι και αλλιώς, γιατί η βάση του είναι επίσης τα υποκατάστατα, με αποτέλεσμα ένα ολόκληρο σύστημα να καταρρέει και να μιλάμε για συνταγογραφήσεις, όταν από την Έκθεση του ΟΗΕ του 2008 φαίνεται ότι στις ΗΠΑ παραμένει το πρόβλημα της κατάχρησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων με τον αριθμό των χρηστών να είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό ατόμων που κάνουν χρήση κοκαΐνης, ηρωίνης, παραισθησιογόνων, έκσταση και εισπνεόμενων.
Τα συνταγογραφούμενα είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη κατηγορία ναρκωτικών με πρώτη τη κάνναβη. Το 2007 περίπου 16,6 εκατ. άνθρωποι, το 6,6% του πληθυσμού ανέφεραν κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση τους από τους νέους, καθώς και οι θάνατοι που συνδέονται με τη χρήση τους.
Όταν, λοιπόν, η τελευταία Έκθεση του ΟΗΕ γράφει τέτοιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ως προς τις συνταγογραφήσεις και όταν ξέρουμε ότι εδώ ήδη υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα αποτοξίνωσης με 10μηνα προγράμματα με 50.000 ευρώ το κεφάλι κοροϊδεύοντας ασφαλώς τους τοξικομανείς και γίνονται για άλλη μια φορά εμπόρευμα οι τοξικομανείς, δεν μπορούμε να μιλάμε πια για υποκατάστατα.


(Συνέχεια ομιλίας κ. Ευθαλίας (Λίλας) Καφαντάνη)

Δηλαδή, ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω με ποια λογική γίνεται….
Όσον αφορά στην ερώτηση που έκανε ο κ. Σκουλάκης, που είναι αυτό το εθνικό σχέδιο για τα ναρκωτικά από την Κυβέρνηση και επειδή εσείς έχετε τη θέση που έχετε, απευθυνόμαστε και σε εσάς. Είστε, λογικά, ο αποδέκτης αυτού του ερωτήματος, που είναι αυτό το περιβόητο σχέδιο για τα ναρκωτικά. Είναι χρόνια πια αυτή η ιστορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το εθνικό σχέδιο δράσης το έχυμε συζητήσει προ μηνός – δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία – στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Το γνωρίζετε το εθνικό σχέδιο δράσης.
ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Βεβαίως. Δεν είχε έρθει ο κ. Αβραμόπουλος και μίλησε, να το διερευνήσουμε.
ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Θα έπρεπε να το διερευνήσουμε, γιατί αγνοούμε δύο κόμματα τώρα. Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι δύο κόμματα εδώ δεν έχουν κάτι σχετικό. Δεν έχουμε εμείς στα χέρια μας αυτό το σχέδιο.
Πρέπει να σταθούμε, και εδώ θα κλείσω αμέσως μετά, ότι μιλάμε συνέχεια για εμπόρους ναρκωτικών και βλέπουμε ότι το πρόβλημα αυξάνεται και εδώ σε αυτή την αίθουσα, από όλους τους συναδέλφους και από εσάς, ακούστηκε ως πρόβλημα εξέλιξης της δυνατότητας των εμπόρων ναρκωτικών να κάνουν όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερα και με περισσότερα μέσα, το εμπόριο ναρκωτικών. Λέω, ότι αν ήταν απλώς και μόνο θέμα εμπορίου και εμπόρων, κ. Φωτεινόπουλε, δεν θα είχε αποτύχει το ολλανδικό μοντέλο, γιατί ακριβώς αυτό χτύπησε η ελευθερία των ναρκωτικών στην Ολλανδία, δηλαδή τη δυνατότητα των εμπόρων να λειτουργούν….
Δεν συμφωνείτε ότι… Τέλος πάντων. Τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό που γνωρίζω εγώ ότι ένας κύριος στόχος, αν όχι ο μόνος, της απελευθέρωσης στην Ολλανδία, ήταν το χτύπημα του εμπορίου των ναρκωτικών. Είδαμε ότι αυξάνεται στην Ολλανδία η χρήση ναρκωτικών και δεν αναφερθήκαμε στους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όταν δεν είναι λογικό, όταν αυξάνεται η ανεργία, η φτώχια και η έλλειψη στοιχειώδους κάλυψης βασικών αναγκών των ανθρώπων, να οξύνεται το πρόβλημα; Και αν δεν μιλήσουμε μέσα στη Βουλή για τους παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αυξάνεται η χρήση ναρκωτικών και αν δεν συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, πως είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για εμπόρους; Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Καταρχήν, κ. Φωτεινόπουλε, να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου, για την παρουσίαση που μας κάνατε. Αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών, πράγματι είναι και πρόληψη και καταστολή που ειπώθηκε, πρώτα από όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
Εγώ θεωρώ ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση στο θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών. Ίσως να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά το θεωρώ μια πραγματικότητα. Το φαινόμενο στα Ζωνιανά, λόγου χάρη, που όλοι γνώριζαν τι γινόταν και το ανεχόταν η πολιτεία για κάποιες δεκαετίες. Φαινόμενα σε περιοχές που είναι γνωστές ότι κυκλοφορούν ναρκωτικά και βλέπουμε να μην αντιδρά η πολιτεία, δείχνει ότι δεν υπάρχει, για μένα, η πραγματική πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, διότι τα λεφτά από τα ναρκωτικά είναι πάρα πολλά. Εάν κάποια στιγμή, δεν καταλάβουμε ότι αυτά τα λεφτά δεν μένουν σε ένα επίπεδο διοικητικό, αλλά φτάνουν και πάρα πολύ ψηλά, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών. Μη νομίζουμε, δηλαδή, ότι οι έμποροι πληρώνουν 3-4 ανθρώπους της χαμηλής κλίμακας της διοικητικής στην αστυνομία, στο λιμενικό, κλπ και εκεί εξαντλείται το θέμα και τα λεφτά από τα ναρκωτικά δεν φτάνουν πιο ψηλά και δεν ακουμπούν και παρυφές πολιτικών πραγμάτων, ώστε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
Αυτό για εμάς είναι το πιο βασικό θέμα. πράγματι, για να το συνδυάσω με αυτό που ειπώθηκε, όταν διαμαρτύρονται κάποιοι πολίτες εκεί που υπάρχουν οι Ο.ΚΑ.ΝΑ., πολλές φορές διαμαρτύρονται εύλογα, διότι δεν ενοχλούνται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ως Ο.ΚΑ.ΝΑ., που θα πάνε οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τους, αλλά ενοχλούνται από το γεγονός ότι έξω από τους ΟΚΑΝΑ ουσιαστικά δρουν ανενόχλητοι οι έμποροι ναρκωτικών. Στα τρία Ο.ΚΑ.ΝΑ. τουλάχιστον που γνωρίζω στην Αθήνα, όπου κινούμε λόγω εκλογικής περιφέρειας και ειδικά στην Σοφοκλέους, απ’ έξω γίνεται κανονικό εμπόριο ναρκωτικών. Αυτό ενοχλεί τους πολίτες. Αν υπήρχε ένα κτίριο και πήγαιναν και έμπαιναν μέσα και δεν υπήρχε καμία επαφή με αυτούς τους περίεργους τύπους που πουλάνε τα ναρκωτικά απ’ έξω, μην νομίζετε ότι οι πολίτες θα ενοχλούνταν. Πηγαίνετε, τρόπος του λέγειν, γιατί έχετε πάει σίγουρα και πολλές φορές, δεν βλέπετε ότι εκεί έχουμε κανονική διακίνηση ναρκωτικών απ’ έξω. Είναι δυνατόν ο πολίτης να μην διαμαρτυρηθεί για αυτό το θέμα; Απλά είναι τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην ενοχληθεί ο πολίτης, όταν βλέπει να γίνεται έξω από το σπίτι του διακίνηση ναρκωτικών και να βλέπει πληθώρα, δυστυχώς, πολιτών μας που βρίσκονται εκεί για να αγοράσουν ναρκωτικά.
Συνεπώς, να δούμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση και μάλιστα επ’ αυτού, επειδή έχω κάνει και διάφορες ερωτήσεις και έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα να πάνε κάποια από τα Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε νοσοκομεία, γιατί αν οι άνθρωποι είναι ασθενείς, όπως το ξέρουμε ότι είναι ασθενείς, είναι λογικό ότι πρέπει να βρίσκονται σε ένα χώρο που να μπορεί να ελέγχεται η όλη διαδικασία της τυχόν θεραπείας τους, γιατί δυστυχώς τα ποσοστά στη θεραπεία των ναρκωτικών είναι – νομίζω – τα χειρότερα μαζί με την θεραπεία κάποιων μορφών καρκίνου. Είναι τραγικά μικρά τα ποσοστά πραγματικής θεραπείας. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε, τουλάχιστον, τα κέντρα του Ο.ΚΑ.ΝΑ., ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στους εμπόρους.
Εγώ θα συμφωνήσω δηλαδή ότι είναι θέμα πρόληψης και θεραπείας, αλλά πιστεύω ότι η καταστολή, όχι αν θέλετε με την καταστολή της έννοιας που λέμε, αλλά εάν καταφέρουμε κάποια στιγμή πραγματικά το εμπόριο των ναρκωτικών να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο εμπόρων, που αυτή είναι η τελείως καταστολή και αν θέλετε στα πλαίσια του ελευθέρου ανταγωνισμού, αν το κάνουμε ασύμφωρο αυτό το εμπόριο, αν κάποιον δεν τον συμφέρει είτε γιατί θα υπάρχει ποινική καταστολή, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει και το γνωρίζετε και από την επαγγελματικής σας ιδιότητα, ότι τελικά σε πραγματικά επίπεδα εμπόρων ναρκωτικών, πόσες υποθέσεις έφτασαν στο δικαστήριο, αλλά να είναι ασύμφωρο το ναρκωτικό.
Το μοντέλο της Ολλανδίας που ειπώθηκε πριν, απέτυχε για πολλούς λόγους. Κατά την άποψη μου, όσο το μελέτησα, απέτυχε στον εξής παράγοντα, ότι καταρχήν ασχολήθηκε μόνο με το χασίς, με αποτέλεσμα να γίνει πηγή πολλών άλλων ναρκωτικών και δεύτερον προσπάθησε, όχι να αντιμετωπίσει το ναρκωτικό στην έννοια της αποποινικοποίησης ως ότι έχουμε ένα ασθενή και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, προσπάθησε να το αντιμετωπίσει ως ένα μέσο διασκέδασης. Οπότε σε αυτό το μέσο διασκέδασης, λογικό είναι τελικά κοινωνικά να νομιμοποιηθεί αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε. Θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει συζήτηση στο αν τα νοσοκομεία ή ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. να φτάσουν στο σημείο πώς θα χτυπήσουν και ανταγωνιστικά τα ναρκωτικά. Δεν ξέρω αν είναι πρόσφορη λύση, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε σοβαρά, αν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα, ότι προκειμένου να έχουμε μια ελευθερία ναρκωτικών, να μπορούσαν να υπάρχουν χώροι που να μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ασθενής αποδεδειγμένα, να μπορέσει να μπει σε μια μορφή αποτοξίνωσης ακόμα και ξεκινώντας, αυτό είναι ιατρικό θέμα, δεν το γνωρίζω εγώ, και από το ναρκωτικό το οποίο έπαιρνε.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΕΥΡΗ)

Εγώ το θέτω σαν προβληματισμό. Εάν μπορεί να οδηγηθεί σε μία αποτοξίνωση ξεκινώντας από το ναρκωτικό που έπαιρνε και πηγαίνοντας μετά σε άλλες μορφές, ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε και αυτό. Δεν μιλάω για θέμα αποποινικοποίησης. Μιλάω για αν η θεραπεία, χρήζει ότι κάποιος που παίρνει κοκαΐνη σε ένα αρχικό στάδιο θεραπείας του, ας την παίρνει αυτή την κοκαΐνη στην μονάδα του ΟΚΑΝΑ που θα κάνει τον τρόπο για να υπάρχει απεξάρτηση. Τότε, πετυχαίνουμε να κάνουμε το εμπόριο ναρκωτικών να μην συμφέρει και θα πάψει να υπάρχει. Εγώ, θεωρώ ότι είναι πάλι θέμα πολιτικής βούλησης, η οποία δεν ξεκινάει από έναν στενό κύκλο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός που δεν θέλει να το λύσει.
Όταν οι Αμερικάνοι μπήκαν στο Αφγανιστάν και οι φυτείες αυξήθηκαν κατά 1.000%, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο που ξεκινάει από συγκεκριμένες πολιτικές. Συμφέρει αυτή η παραοικονομία του εμπορίου των ναρκωτικών. Για να το «χτυπήσουμε», εγώ, θεωρώ ότι το επίπεδο της πρόληψης είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, αλλά τελικά τι γίνεται; Θεωρείτε ότι στη σημερινή εποχή, όταν λέμε πρόληψη, υπάρχει κάποιος νέος άνθρωπος που πριν αρχίσει τα ναρκωτικά δεν έχει πλήρη γνώση των συνεπειών των ναρκωτικών;
Στο κομμάτι της καταστολής, εάν δεν υπάρχει το ναρκωτικό, ο άλλος και να θέλει να το πάρει δεν θα το βρει. Πρέπει να χτυπηθεί, γιατί τα ναρκωτικά στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιος, όπως λέμε και έξω από τον ΟΚΑΝΑ κάποιος μπορεί να τα βρει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η πολιτεία δεν το γνωρίζει και δεν μπορεί να το κόψει. Θεωρώ, όταν αποκτήσουμε την πραγματική πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα και αντιμετωπίσουμε και σε ποινικό επίπεδο τα ναρκωτικά και σε επίπεδο τα ναρκωτικά να είναι ασύμφορα, δεν θα υπάρχουν στην αγορά.
Θέλω να μου πείτε, εάν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μεταφερθούν οι μονάδες ΟΚΑΝΑ σε νοσοκομεία. Ειδικά αναφέρομαι και για τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ στη Σοφοκλέους, όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008 – 2012, το έχουμε συζητήσει στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου ήταν παρόν και ο κ. Αβραμόπουλος και ο κ. Φωτεινός.
Το λόγο έχει ο κ. Κοσμίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο σας. Δεν θα τοποθετηθώ για το έργο του ΟΚΑΝΑ και της μεθόδους απεξάρτησης που χρησιμοποιούνται, διότι είναι ένα θέμα που έχει διχάσει και την επιστημονική κοινότητα, στην πατρίδα μας ο καθένας μας έχει καταλάβει τους ρόλους του. Θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το υπόλοιπο της οφειλής για το 2007 και 2008, για τα Κέντρα Πρόληψης.
Με ποιο τρόπο θα μπορούσε μία τοπική κοινωνία να ζητήσει τη σύσταση μία νέας μονάδας του ΟΚΑΝΑ στην Περιφέρεια. Όσο για την πρόταση της ελεγχόμενης δευτεροβάθμιας περίθαλψης, θα ήθελα να σας προτείνω, η συζήτηση να γίνει αφού εξεταστεί και η γνώμη του ΚΕΕΘΑ έως ότου να κάνουμε μία συζήτηση που θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Λαμπίρης.
ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με το κείμενο που μας κατατέθηκε. Έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Βλέπω ότι έχετε βάλει υψηλούς στόχους.
Το Κέντρο Πρόληψης στο Ρέθυμνο, είναι ένα από τα καλύτερα. Οι εργαζόμενοι επισκέπτονται όλα τα χωριά και ιδιαίτερα τα ορεινά. Προσφέρουν μεγάλο έργο, όμως για το 2007 – 2008 δεν έχουν πληρωθεί. Το Μάρτιο τελειώνουν τα χρήματα που έχουν για να πληρώνουν τους μισθούς και το δώρο του Πάσχα. Φτιάχνουμε κέντρα, αλλά δεν θα πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους;

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΗΛΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ)

Χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση πώς θα λειτουργήσουν; Είπατε ότι δεν είναι αποκλειστικά δικό σας θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι στις εισηγήσεις σας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Δεν μπορεί να γίνονται κέντρα και μετά να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Την Παρασκευή έχω προγραμματίσει να επισκεφθώ το Κέντρο Πρόληψης στο Ρέθυμνο και έχω αρκετά στοιχεία να τα θέσω υπόψη σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Χριστοφιλογιάννης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούσθηκαν διάφορα για το μοντέλο της Ολλανδίας, ότι απέτυχε ότι είχε κάποιο συγκεκριμένο στόχο κ.λπ.. Στην Ολλανδία δεν γίνεται μονοσήμαντη αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Όλες οι επιστημονικές μέθοδοι που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο, τμηματικά εφαρμόζονται και στην Ολλανδία. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία. Λειτουργούν τα coffee shops, όπου καταναλώνεται χασίς, κάνναβη, την οποία την εμπορεύονται έμποροι. Επομένως, δεν πατάσσεται το εμπόριο και μάλιστα γίνεται εκεί με την ανοχή και με τον στρουθοκαμηλισμό της ολλανδικής πολιτείας η εμπορία των ναρκωτικών. Υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες υποκατάστατων, με μεθαδόνη και με συνταγογράφηση ελεύθερη. Την συνταγογράφηση την κάνουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων και όχι μόνο ψυχίατροι.
Βεβαίως, δεν αντιμετωπίσθηκε ριζικά το πρόβλημα των ναρκωτικών, αντιμετωπίζεται όμως καθημερινά. Ένα Κέντρο μόνο, μιας πόλεως μόνο έχει προϋπολογισμό δύο φορές μεγαλύτερο από όσα έξοδα γίνονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση ολόκληρη. Ο Δήμος σ’ αυτό το Κέντρο δίνει 50 εκατ. ευρώ. Αυτά τα χρήματα τα δίνει μόνο ο Δήμος, άλλο το τι δίνει το κράτος και άλλο το τι δίνουν οι ιδιώτες. Μιλούμε για τεράστια ποσά προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των ναρκωτικών. Ακούσθηκε από την κυρία Καφαντάρη, ότι τα υποκατάστατα δεν κάνουν τίποτα και είναι επιβλαβή. Με το υποκατάστατο φέρνουμε τον χρήστη σε επαφή με το ΕΣΥ, που σημαίνει ιατρική παρακολούθηση. Αυτό σημαίνει ανίχνευση, διάγνωση και προσπάθεια πρόληψης σε νοσήματα παράπλευρα που παρουσιάζονται συνεχώς στους χρήστες των ναρκωτικών. Ο χρήστης απαλλάσσεται από το καθημερινό κυνήγι της δόσης, της εξασφάλισης χρημάτων για τη δόση, άρα η παραβατικότητα μειώνεται. Υπάρχει και η παράπλευρη χρήση της ηρωίνης. Ψάχνουν και βρίσκουν ηρωίνη. Αυτό αντιμετωπίζεται με το να γυρίσεις τον χρήστη εκεί που πρέπει. Το κυριότερο απ’ όλα είναι ότι δεν είναι ανάγκη αυτός να είναι αποφασισμένος να αποτοξινωθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να αποτοξινωθούν. Αυτοί ας πάνε στα «στεγνά» προγράμματα, να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτός που δεν έχει αποφασίσει να αποτοξινωθεί πρέπει να παραμείνει έρμαιο του παράνομου εμπορίου; Κάπου πρέπει να τον τακτοποιήσει η Πολιτεία. Αυτό είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης. Όταν αποφασίσει να αποτοξινωθεί θα είναι πιο έτοιμος να το κάνει.
Να μην πιστεύουμε ποτέ ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και μεθοδολογία να απαλλαγούμε από τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε η καταστολή, κύριε Πλεύρη, είναι η πανάκεια. Ακόμα και οι καλύτερες κατασταλτικές μονάδες δεν μπορούν να εξουδετερώσουν το πρόβλημα των ναρκωτικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σκουλάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τι γίνεται με τα δύο «στεγνά» προγράμματα του ΟΚΑΝΑ; Πείτε μας εάν λειτουργούν αυτά. Το ένα αν δεν κάνω λάθος είναι στην Πάτρα και το άλλο στο κέντρο της Αθήνας. Πείτε μας αν έχετε προγραμματίσει και κάποιο άλλο «στεγνό» για τα επόμενα χρόνια. Τι γίνεται με το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στην Ομόνοια, εάν λειτουργεί και πώς λειτουργεί και εάν το προγραμματισμένο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στη Θεσσαλονίκη από το 2003 πρόκειται την επόμενη περίοδο να λειτουργήσει. Είναι μέγιστη η προσφορά γιατί απευθύνεται σε χρήστες μη ενταγμένους σε προγράμματα. Το Κέντρο της Ομόνοιας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Φωτεινόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ): Με τα παιδιά έχω καλή σχέση αν και στην αρχή είχαμε κάποιες προστριβές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Τώρα έχουμε και συχνή επαφή. Αντιλαμβάνονται ποιο είναι το πρόβλημα αλλά έχω την εντύπωση και την πεποίθηση ότι πρέπει να βάζουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια και να την αντιμετωπίζουμε. Όταν παρόλα αυτά επί ένα έτος προσπαθώ να πείσω ποια είναι η πραγματικότητα, ακόμα και σήμερα ακούω ότι ο ΟΚΑΝΑ οφείλει στα Κέντρα Πρόληψης. Να το δεχθώ; Τι να κάνω; Υπάρχει μια σύμβαση που λέει τι κάνουν τα Κέντρα Πρόληψης και πώς χρηματοδοτούνται. Αυτή η σύμβαση λέει ότι 50% χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών και 50% χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας. Ένα χρόνο γίνεται αυτή η ιστορία. Ο ΟΚΑΝΑ πιέζει. Αυτό που είπατε, έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι η δουλειά μας. Τα Κέντρα Πρόληψης είναι ένα δικό μας κομμάτι, η πρόληψη γενικά. Προσπαθούμε κάθε μέρα και το γνωρίζετε. Προσωπικά ο κ. Αβραμόπουλος παίρνει κάθε τρεις μέρες τηλέφωνο στο Υπουργείο Οικονομικών να του δώσουν έκτακτη επιχορήγηση. Από πέρσι γίνεται, όπως και μας έδωσε πριν από ένα μήνα, γιατί άκουσα ότι το Ρέθυμνο δεν έχει πληρωθεί το 2007 και το 2008. Το 2008 δεν έχει πληρωθεί αλλά για το 2007 έχει πάρει και πριν ένα μήνα χρήματα. Με τα χρήματα που μας έδωσε το Υπουργείο Υγείας δίνουμε για να μην υπάρχουν παράπονα αναλογικά με ποσοστό, σε όλα τα Κέντρα Πρόληψης. Άρα, και εμείς πιέζουμε καθημερινά και το Υπουργείο Υγείας και ειδικά ο κ. Σαλμάς που είναι τώρα ο νέος Υπουργός που έχει αρμοδιότητα για τα ναρκωτικά, σήμερα συζητούσαμε αυτό το θέμα. Το Κέντρο Πρόληψης τί θα γίνει με την οφειλή. Πιστεύω ότι λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει για όλα τα θέματα παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις των χρημάτων. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα τα δώσουν αυτά τα χρήματα.
Ο ΟΚΑΝΑ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θεωρούμε τα Κέντρα Πρόληψης ως πρώτο και μεγαλύτερο ανάχωμα κατά των ναρκωτικών. Επίσης, και η καταστολή είναι ένα ανάχωμα. Επιπλέον, τα περισσότερα κέντρα πρόληψης κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχουν πολύ καλούς επιστήμονες τους οποίους τους χάνουμε σιγά – σιγά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
(Συνέχεια ομιλίας κ. Γεωργίου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Ο άλλος επιστήμων έχει σπουδάσει στο εξωτερικό αυτό το κομμάτι και δεν πληρώνεται και όταν πληρώνεται, πληρώνεται ελάχιστα. Και, δυστυχώς, τους χάνουμε. Πιστεύω να λυθεί το θέμα. Πιέζουν όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, για τον Πειραιά, που ανέφερε και ο κ. Πλεύρης, όλοι λένε «να βοηθήσουμε», αλλά όλοι λένε «μακριά από μένα». Και λέτε ότι ορισμένες μονάδες, οι τρεις τουλάχιστον, έχουν πρόβλημα και έξω από αυτές γίνεται εμπόριο ναρκωτικών ουσιών. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δεν έχει αστυνομική δύναμη, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προστατεύσει το δρόμο ή το πεζοδρόμιο έξω από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι μονάδες θεραπείας και η θεραπεία γίνεται εντός της μονάδας, αφού εισέλθει ο ασθενής μέσα στη μονάδα. Δυστυχώς, απέξω δεν έχουμε δυνατότητα να παρέμβουμε και δεν έχουμε δυνατότητα να συλλάβουμε ούτε να εκδιώξουμε βιαίως τους εμπόρους ναρκωτικών ή όποιους μαζεύονται έξω από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Γι' αυτό λέω η κοινωνική ευθύνη πόσο εύκολα αποδόθηκε στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Όμως, δίπλα στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., που έγινε το επεισόδιο, στα 100 μέτρα, πιο κοντά είναι τα δικαστήρια, όπου καθημερινώς, στο αυτόφωρο, δικάζονται χρήστες, έμποροι, όλοι μαζεύονται εκεί στα δικαστήρια. Γιατί, λοιπόν, είναι υπεύθυνος ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. και προτρέχουμε όλοι, η κοινωνική ομάδα, να φύγει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. και να μη φύγουν τα δικαστήρια; Εγώ, βέβαια, δεν λέω να φύγουν τα δικαστήρια ούτε ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., όμως, αναρωτιέμαι γιατί με τέτοια ευκολία φταίει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.; Τη στιγμή, μάλιστα, που αυτοί που συμμετείχαν στο γεγονός ούτε μέλη μας ήταν ούτε καμία σχέση είχαν με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο ένας ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε οικονομικές διαφορές με τον άλλον και τον πυροβόλησε.
Αυτά, βέβαια, γίνονται σε ορισμένες μονάδες. Περάστε, όποιος θέλει από εσάς, όποια μέρα θέλει, Αβέρωφ 17 απέναντι από το διοικητικό κτίριο του Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπάρχει μία μονάδα. Κακώς είπα και τον αριθμό. Περάστε από την οδό Αβέρωφ και εάν δείτε πού υπάρχει μονάδα, θα είμαι πάλι μπροστά σας εδώ να σας πω ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. φταίει και δημιουργεί εστία τριβών, προστριβών, ανωμαλιών στην περιοχή. Δεν θα καταλάβετε πού είναι η μονάδα. Τόσο όμορφη είναι. Τόσο ήσυχα δουλεύει, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Μάλιστα από χθες άρχισαν να συγκεντρώνονται οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και να έχουν πλέον αιτήματα για πρώτη φορά. Έφτιαξαν ένα διοικητικό συμβούλιο μεταξύ τους, μαζεύτηκαν κάτω από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. μπροστά στην άλλη μας μονάδα, γύρω στα είκοσι άτομα και λόγω και της κατάστασής τους, μιλούν πολύ δυνατά. Ανησύχησε όλη η γειτονιά. Όταν μετά ήρθαν μέσα για να συζητήσουν μαζί μου, τους είπα ότι με αυτό που κάνουν, κάνουν ζημιά στον εαυτό τους, διότι με πήραν ήδη δύο τηλέφωνα από τη γειτονιά και με ρώτησαν εάν θα έχουμε τα ίδια και στην Αβέρωφ. Έφυγαν μέσα σε τρία λεπτά. Κατέβηκαν πρώτα να διώξουν τους συγκεντρωμένους και μετά ανέβηκαν για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που δημιουργείται και προστατεύουν τον εαυτό τους. Μάλιστα, λέω ότι οι απέξω από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. δυσφημούν το έργο αυτών των καημένων παιδιών της πλειοψηφίας, που θέλουν να γίνουν καλά.
Η μεταφορά μονάδων, πράγματι, έγινε σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά, που παρότι δεν έχει προχωρήσει, όπως λέτε, εμείς αυτό το τηρούμε. Λέει ότι όλες οι μονάδες θεραπείας θα μπουν μέσα στα νοσοκομεία. Γι' αυτό και αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως, οι πέντε καινούργιες μονάδες, που παραδόθηκαν το 2008, είναι μέσα στα νοσοκομεία -και στην Κατερίνη είναι μέσα στο νοσοκομείο και στην Πρέβεζα μέσα στο νοσοκομείο και στο Βόλο είναι μέσα στο νοσοκομείο. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. κάνει μόνο υποκατάστατα. Τα στεγνά προγράμματα να κάνει το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω. Κάθε μονάδα θεραπείας έχει ψυχίατρο, εκτός εάν δεν βρίσκουμε. Εάν, δηλαδή, είναι στην επαρχία και δεν υπάρχει ψυχίατρος. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει ψυχίατρο. Παρόλα αυτά, κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες κάνουμε ανακοινώσεις από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για να βρούμε ψυχιάτρους. Συγκεκριμένα πριν τρεις μέρες βρήκαμε και πήραμε στο Περιστέρι. Το λέω και σε εσάς, αν γνωρίζετε ψυχιάτρους στις περιοχές σας, εμείς παρακαλούμε να βρούμε και τον διορίζουμε, λόγω του ότι είμαστε ιδιωτικού δικαίου, την επόμενη μέρα. Όπου, λοιπόν, υπάρχουν ψυχίατροι, υπάρχουν και στις μονάδες μας. Όπου δεν υπάρχουν, υπάρχουν, όμως, ψυχολόγοι, παθολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί.
Τώρα, το ότι δεν γίνεται εκατό τοις εκατό η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, οφείλεται και στους ασθενείς και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κάποια στιγμή παραστράτησε η διαδικασία της θεραπείας. Συγκεκριμένα, το 2002, από ένα γεγονός που συνέβη στην Αθήνα από έναν θεραπευόμενο, ο οποίος τιμωρήθηκε. Πρέπει να ξέρετε ότι ο κάθε θεραπευόμενος που μπαίνει στη μονάδα, υπογράφει ένα συμβόλαιο, τι κάνει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Όταν τις παραβεί, φεύγει από τη μονάδα και ανάλογα την παράβαση που κάνει, η θεραπευτική μονάδα του δίνει τιμωρία π.χ. τρεις μήνες εκτός, έξι μήνες εκτός, ένα χρόνο εκτός. Ένας, λοιπόν, τιμωρημένος, αν θυμάστε, πριν από κάποια χρόνια, πήγε με ένα όπλο και πυροβολούσε στο Κολωνάκι, το 2002. Κατόπιν αυτού του γεγονότος και λόγω του ότι αυτός είχε διωχθεί, είχε τιμωρηθεί, έγινε μια μείωση της αυστηρότητας για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτό γίνεται μόνον όταν έχει κάποιος καρκίνο, έχει AIDS, είναι γυναίκα έγκυος ή έχει ανήλικα παιδιά. Υπήρχε και ένας όρος, τον οποίο τον έχουν καταργήσει, ο οποίος έλεγε, «για ανθρωπιστικούς λόγους». Για να είμαστε δίκαιοι με όλους, δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο πλέον. Οι όροι είναι συγκεκριμένοι.
Άρα, λοιπόν, οι μονάδες θεραπείας από το 2002 και μετά, για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως σας είπα, άρχισαν να είναι πιο διαλλακτικές, πιο ήπιες, με αποτέλεσμα να είναι ανεκτικές σε ορισμένα γεγονότα. Έκτοτε, λοιπόν, δυστυχώς, λόγω και της πληθώρας των ασθενών, δεν μπορεί να γίνει η αρχική σκέψη, που είχε γίνει το 1995 που άρχισαν να δουλεύουν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μπορεί, όμως, με αυτό το σχέδιο, το οποίο θα διαβάσετε και το οποίο, ασφαλώς δέχεται διορθώσεις, γι' αυτό και το συζητάμε, να φτιάξουμε τέτοιες δικλίδες ασφαλείας, ούτως ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας.
Με αυτό το σχέδιο δράσης, λοιπόν, το ΠΕΔΠΟ το δευτεροβάθμιο, θα αποσυμφορηθούν οι μονάδες, με αποτέλεσμα να μπορεί πλέον να γίνει αυστηρή δουλειά στις μονάδες. Αλλά, παράλληλα, για να μην πετάμε τον άνθρωπο στο δρόμο, όπως είπατε, κύριε Χριστοφιλογιάννη, θα υπάρχουν μονάδες συντήρησης, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, απλώς δεν λειτουργούν σήμερα. Εάν κάποιος δεν μπορεί να γίνει καλά, ας πάει σε αυτή τη μονάδα, να έχει τη θεραπεία του, το γιατρό του, να έχει το φάρμακο του, να μην είναι έρμαιο και υποχείριο των εμπόρων ναρκωτικών.
Τη θεραπεία, την χωρίζουμε σε δύο κομμάτια, για να ξέρουμε όταν λέμε θεραπεία, τι εννοούμε. Πολλοί ρωτούν, όταν κάποιος μπει στη μονάδα, γίνεται κατά; Ναι, γίνεται καλά. Άλλο αποθεραπεύθηκε, μπήκε στην κοινωνία, επανεντάχθηκε και άλλο «γίνεται καλά». Όταν μπει σε μονάδα γίνεται καλά. Και γίνεται καλά γιατί παίρνει ή μεθαδόνη υγρό ή βουπρενορφίνη, ένα χάπι και σταματάει το τρύπημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 2-3 μήνες έχει αποκαταστήσει τη σωματική του υγεία. Είναι καλά. Δεν έχει ανάγκη να πιει ηρωίνη, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ένας χρήστης έχει ανάγκη κάθε 6 ώρες να πιει ηρωίνη, ενώ με την βουπρενορφίνη, έχει ανάγκη κάθε 48 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι για 48 ώρες αυτός ο άνθρωπος είναι φυσιολογικός και υγιής.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Γεώργιου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Σας λέω – δεν μπορώ να πω ονόματα λόγω της θέσης μου – ότι υπάρχουν άνθρωποι, που δουλεύουν ανάμεσά μας, δουλεύουν σε σημαντικές επιχειρήσεις έξω και δεν τους καταλαβαίνει κανείς. Γίνονται καλά, αλλά δεν έχουν αποθεραπευτεί, για να επανενταχθούν στην κοινωνία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σε τι ποσοστό κάνουν και χρήση ηρωίνης;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω υπολογίσει το ποσοστό. Είναι μικρό. Πιο πολύ κάνουν χρήση κάνναβης και μπαίνουν στα χασισοειδή, στα χάπια. Ο πληθυσμός της ηρωίνης, σιγά – σιγά, γερνάει. Η ηρωίνη φεύγει από το προσκήνιο σιγά – σιγά, μπαίνουν τα άλλα ναρκωτικά. Ο πληθυσμός της ηρωίνης θεωρείται, πλέον, γερασμένος, φεύγει,
Για τη χρηματοδότηση, που ανέφερε ο κ. Γρηγοράκος, μιλήσαμε. Για το over dose γιατί σταμάτησε, κάναμε, απ’ ό,τι είπε, μια μελέτη. Για το πώς προσμετρούνται οι θάνατοι, με τα ίδια ποσοστά που μετρούνταν και παλιά, μετριούνται και σήμερα. Απλώς, σήμερα, φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία ότι μειώνονται κάθε χρόνο οι θάνατοι. Το 2007, είχαμε 178 καταγεγραμμένους θανάτους, το 2006 είχαμε 252, το 2005 είχαμε 324, το 2004 είχαμε 255 και είχαμε φτάσει στους 321 θανάτους το 2001, που ήταν το pick. Τώρα, κατεβαίνουμε συνέχεια.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά είναι τα αποτελέσματα των Μονάδων Υποκατάστατων. Θα είχαμε αποτύχει, εάν δεν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό το στόχο είχαν οι Μονάδες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μίλησε ο κ. Βαγιωνάς για το εμπόριο των υποκατάστατων. Πράγματι, υπάρχει εμπόριο υποκατάστατων. Βρίσκουμε διάφορους τρόπους, που ασθενείς μας καταφέρνουν να βγάζουν στη μαύρη αγορά χάπια. Προσπαθούμε να το κόψουμε, προσπαθούμε να τους ελέγξουμε, αλλά βρίσκουν διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος, που γίνεται αυτό, είναι να καπνίζουν πριν χασίς, να στεγνώνει το στόμα, να μην έχει καθόλου σάλιο, να μπαίνουν στη Μονάδα, να κάθονται 10 λεπτά μπροστά στο γιατρό -κάθονται πεντάδες, παίρνουν το χάπι τους και μετά να τους λένε να φύγουν-, αλλά σε 10 λεπτά έχει λιώσει το χάπι. Όταν έχει πάρει χασίς και έχει ξεραθεί το στόμα και δεν έχει σάλιο, δεν λιώνει το χάπι. Βγαίνει έξω, λοιπόν, το βγάζει και το πουλάει. Έχει άλλη τιμή το σαλιωμένο και άλλη τιμή το καθαρό.
Τι κάναμε, όμως, γι’ αυτό; Για να αποφύγουμε αυτό, εισαγάγαμε ένα καινούργιο χάπι, ιδίως για το take home, το οποίο λέγεται suboxone. Αυτό το χάπι, για να αποφύγουμε τη μαύρη αγορά των υποκατάστατων, που βγαίνουν από τις μονάδες, πέρα από το ότι οι εισαγωγές γίνονται και από το διαδίκτυο και από παντού πλέον, εισαγάγαμε για το take home ένα καινούργιο σκεύασμα, το οποίο λέγεται suboxone. Αυτό το σκεύασμα έχει μέσα δύο ουσίες. Η μια ουσία είναι η βουπρενορφίνη και η άλλη είναι η ναλοξόνη. Η ναλοξόνη είναι ανταγωνιστής της ηρωίνης. Όταν, λοιπόν, κάνει θεραπεία, παίρνει το χάπι suboxone, το βάζει στο στόμα του και ο οργανισμός απορροφά μόνο τη βουπρενορφίνη. Εάν αυτός το βγάλει έξω, το πουλήσει ή όταν το παίρνει take home στο σπίτι του και το πουλήσει, αν κάποιος το βάλει στο στόμα του, θα κάνει θεραπεία. Δεν είναι κακό. Εάν, όμως, το τρίψει και κάνει ενέσιμη χρήση, τότε μέσα στο αίμα δεν λειτουργεί η βουπρενορφίνη, αλλά λειτουργεί η ναλοξόνη και του έρχεται στερητικό σύνδρομο, τόσο σοβαρό, τόσο ακαριαίο και τόσο τραγικό γι’ αυτόν, που δεν το ξαναδοκιμάζει. Κυκλοφορεί, λοιπόν, πλέον στην αγορά, το ότι «αυτό το χάπι μην το πάρετε ενέσιμο».
Σχετικά με αυτό, που είπε ο κ. Βαγιωνάς, να δίνουμε υποκατάστατα από τα νοσοκομεία, είναι αυτό που θα κάνουμε στο νέο πρόγραμμα και που κακώς ονομάστηκε συνταγογράφηση. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι το πρόγραμμα αυτό συνταγογράφηση. Η συνταγή δίνεται, απλώς, για να προστατεύσουμε το γιατρό, να μην του πάρουν τα χάπια, που έχει στο γραφείο του ή να μην μπει στον πειρασμό, όπως στη Γερμανία, που έκλεισαν τόσο κόσμο στη φυλακή -πήγαιναν στα ποινικά, τουλάχιστον, τους γιατρούς- και το πουλάει στη μαύρη αγορά.
Γι’ αυτό λέμε να μην μπορεί να το δίνει αυτός, αλλά να είναι στο φαρμακείο του νοσοκομείου και εκεί, να πηγαίνει να το παίρνει ο χρήστης για το take home. Δεν θα είναι εκπαιδευμένος ο γιατρός. Οι εκπαιδευμένοι θα μπορούν να δώσουν τη συνταγή. Θα του κάνουν ανάλυση ούρων ή ακόμη πιο εύκολα θα βάζουν το ξυλάκι στο στόμα και με το σάλιο θα βρίσκουν αμέσως οι γιατροί αν κάνει παράλληλη χρήση και αν την επαναλάβει, θα γυρίζει πίσω στη Μονάδα. Θα μένουν μόνο άνθρωποι, οι οποίοι θα θέλουν να θεραπευτούν στη δευτεροβάθμια.
Δεν δίνεται σε ιδιώτες, όπως ακούστηκε προηγουμένως, ότι όσο και να επιδοτούμε τους ιδιώτες γιατρούς, δεν γίνεται θεραπεία. Αυτοί είναι ιδιώτες, αλλά σε σχέση με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., θα είναι εξαρτώμενοι από αυτόν, θα έχουν μισθό, γιατί αλλιώς απαγορεύεται από το νόμο. Σύμφωνα με το νόμο του 1993, που όλοι ψηφίσατε ομόφωνα, απαγορεύεται κανένας στη χώρα να κάνει θεραπεία με υποκατάστατα, πλην του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Άρα, ο γιατρός θα πρέπει να είναι εξαρτώμενος από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ελεγχόμενος από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Δεν θα πάρουμε ιδιώτες να μοιράζουν ναρκωτικά. Είναι εναντίον, τουλάχιστον της δικής μας φιλοσοφίας.
Γι’ αυτό, που είπε ο κ. Σκουλάκης ότι χάνουμε στελέχη, το απήντησα. Λέτε να μην αναλαμβάνουμε ευθύνες, που δεν έχουμε εμείς. Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Σας χρεώνουν ότι δεν ενδιαφέρεστε για τα Κέντρα Πρόληψης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ενδιαφέρομαι. Τι να κάνω, πλέον, εάν κάποιοι, που πιστεύω ότι είναι κακόπιστοι, έρχονται και σας λένε διάφορα. Εάν κάποιος υπάλληλος του Υπουργείου είπε μια φράση, δεν εκπροσωπεί τον Υπουργό ούτε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. αυτό. Δεν είναι στις προθέσεις μας.
Σχετικά με το ΕΚΤΕΠΝ, πέρα από τα Κέντρα Πρόληψης, υπάρχει και η οφειλή στο ΕΚΤΕΠΝ. Το ΕΚΤΕΠΝ, το 2007, έκανε μια ανανέωση σύμβασης με το Υπουργείο, την οποία έχει υπογράψει ο κ. Γιαννόπουλος, που λέει ότι παρατείνεται η λειτουργία του ΕΚΤΕΠΝ για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το 2009, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 750.000 ευρώ το 2007, 800.000 ευρώ το 2008 και 850.000 ευρώ το 2009. Ήδη, το 2007, το Υπουργείο έδωσε στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. 750.000 ευρώ, που δώσαμε στο ΕΚΤΕΠΝ. Το 2008, λοιπόν, το ΕΚΤΕΠΝ μας έφερε ένα λογαριασμό, μέχρι σήμερα, περίπου 200.000 ευρώ. Ήδη, έχουν έρθει από το Υπουργείο 125.000 ευρώ, δώσαμε και 35.000 ευρώ από τα δικά μας, δηλαδή, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Έχει πάρει 150.000 ευρώ. Άρα, μένει ένα υπόλοιπο οφειλής 50.000 ευρώ. Έχουμε αρχίσει και έχουμε φτιάξει πολύ καλή σχέση με το ΕΚΤΕΠΝ.
Την εκπαίδευση στελεχών θα την κάνουμε εμείς, δεν γίνεται αλλιώς. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι λόγω των οφειλών προς τα Κέντρα Πρόληψης, δεν ανέχονται τα Κέντρα Πρόληψης να τους κάνουμε εκπαίδευση. Επιχειρήσαμε 2 φορές και τις 2 φορές αρνήθηκαν. Μάλιστα, τώρα ζητήσαμε στοιχεία, τα οποία και αυτά αρνούνται. Εγώ δε λέω δικαιολογημένα ή όχι, αλλά λόγω της οφειλής, λένε ότι δεν μας δίνουν ούτε στοιχεία και απηύθυναν και επιστολή στο ΕΚΤΕΠΝ ότι ούτε εκεί στέλνουν στατιστικά στοιχεία, εάν δεν εξοφληθούν από το Υπουργείο Υγείας.
Ψυχολογική υποστήριξη γίνεται στις μονάδες, θεραπεία στον Ελαιώνα, θεραπεία στις φυλακές. Μέχρι στιγμής γίνεται. Είναι στεγνό πρόγραμμα. Δεν μετέχει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Στο νέο νόμο, όμως, που ψηφίστηκε πριν κάποιους μήνες, τουλάχιστον στους καινούργιους, που θα μπαίνουν, λέει ότι θα υπάρξει μια μονάδα, η οποία θα τους κάνει, τουλάχιστον, σωματική αποτοξίνωση, φαρμακευτική, πριν μπουν μες στη φυλακή. Εκεί, μπορεί να μετέχουμε. Ήδη, το συζητήσαμε, αλλά τώρα άλλαξε ο Υπουργός και πρέπει να δούμε με τον καινούργιο Υπουργό, πλέον, τι θα γίνει και πιστεύω ότι σύντομα θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.


(Συνέχεια ομιλίας κ. Γεώργιου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ)

Κύριε Σκουλάκη, αναφέρατε ότι πρέπει να υπάρξει για το ΠΕΔΠΟ Διακομματική Επιτροπή. Εγώ θα ευχόμουν να γίνει αυτό ….
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ : Να είστε βέβαιος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό….
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ : Το πιστεύω αυτό και πρέπει να ξέρετε ότι ο στόχος μας είναι κοινός.
Τα στεγνά προγράμματα του ΟΚΑΝΑ γίνονται από όλες τις μονάδες εφήβων και στις μονάδες μας παίρνουμε νέους πάνω από 21 ετών. Δυστυχώς, όμως, η μονάδα των εφήβων στην Περιφέρεια, όπως και στην Κρήτη, δεν πάει καλά, δηλαδή, την επισκέπτονται πέντε άτομα, τρεις γονείς κ.λπ., εν αντιθέσει με την Αθήνα και τη μονάδα «ΑΤΡΑΠΟΣ», όπως και στην Πάτρα η μονάδα «ΓΕΦΥΡΑ» κάνουν σημαντική δουλειά. Στην «ΑΤΡΑΠΟ» της Αθήνας το Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ έκανε ειδική πρόβλεψη και επιτρέψαμε να παίρνει άτομα από 21 έτη έως 24, για να τους κάνουμε πρωτοποριακά, πιλοτικά, σωματική αποτοξίνωση. Πέρυσι είχαμε γιορτή αποφοίτησης στον ΟΚΑΝΑ από την «ΑΤΡΑΠΟ» έξι νέων παιδιών και φέτος θα έχουμε νέα αποφοίτηση, με παιδιά που θα βγουν έξω στην κοινωνία και θα μετέχουν στις διαδικασίες. Αυτό που συμβαίνει είναι ενθαρρυντικό. Στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου γίνεται πολύ καλή δουλειά, παρότι έχουμε προβλήματα, διότι το κτίριο ανήκει στον Ερυθρό Σταυρό και κατά καιρούς ο Πρόεδρος μας επισημαίνει το γεγονός ότι πρέπει να φύγουμε, γιατί χρειάζονται το κτίριο, αλλά εμείς είμαστε εκεί και επαναλαμβάνω γίνεται καλή δουλειά.
Όσον αφορά στην τοποθέτηση της κυρίας Καφαντάρη για τη συνταγογράφηση, ότι είναι αποτυχημένο μοντέλο και ανέφερε σαν παράδειγμα την Αμερική, θέλω να πω ότι είναι άλλο η συνταγογράφηση που γνωρίζουμε όλοι και άλλο είναι το σύστημα που κάνουμε εμείς. Εμείς, δεν κάνουμε συνταγογράφηση, διευκολύνουμε το γιατρό για να μη γίνει μαύρη αγορά στα φάρμακα που δίνουμε. Παρόλα αυτά, η μείωση της βλάβης, που συζητείται και από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι πλέον παγκόσμιο γεγονός, παρότι η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν, αρνούνται να μπει στην καινούργια σύμβαση και την επόμενη δεκαετία, οι ίδιες στη χώρα τους κάνουν μείωση βλάβης, φροντίζουν με υποκατάστατα τους ανθρώπους τους. Έτσι, προστατεύουν τη δημόσια υγεία, δεν μεταφέρονται ασθένειες στην κοινωνία.
Εμείς με το ΚΕΘΕΑ δεν ανταγωνιζόμαστε, έχουμε άριστες σχέσεις. Η διαφορά είναι ότι το ΚΕΘΕΑ σήμερα κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν έχει καμία λίστα αναμονής, ενώ εμείς κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε και έχουμε μεγάλη λίστα αναμονής ….
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ : Έχει λίστα αιτημάτων από πολλά σημεία της Ελλάδας, για τη δημιουργία στεγνών προγραμμάτων, τα οποία δυστυχώς δεν περπατούν ….
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ : Το ίδιο έγινε και στη Μυτιλήνη, όπου εκεί εγκαταστάθηκε το ΚΕΘΕΑ και έκτοτε ζητούν και από εμάς να κάνουμε το ίδιο. Αυτό που κάναμε με τη μονάδα «ΑΤΡΑΠΟΣ» πηγαίναμε να την κάνουμε με το ΚΕΘΕΑ, αλλά μας μπλόκαρε η «ΑΤΡΑΠΟΣ» και κράτησε αυτή το πρόγραμμα.
Αναφέρθηκε το ζήτημα της κοκαΐνης και θέλω να σας πω ότι ο ΟΚΑΝΑ κάνει θεραπεία μόνο στην ηρωίνη, γιατί για την κοκαΐνη δεν έχει βρεθεί ακόμη θεραπεία. Τώρα τελευταία ψάχνουν να βρουν κάποιο φίλτρο, το οποίο θα μπαίνει στο αίμα και να συγκεντρώνει την κοκαΐνη από αυτό.
Για τις μονάδες δράσης και πότε αυτές θα μεταφερθούν, στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Πλεύρης, θέλω να πω ότι, πέρα από το σχέδιο δράσης που σε όλη την Ελλάδα ήδη έχουν μεταφερθεί, δεν έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δύο είναι ήδη μέσα σε νοσοκομεία. Στην Αθήνα, πριν από δύο μήνες, έγινε μια διαδικασία, σε συνεργασία με το Υπουργείο, έχουν γίνει τρεις συναντήσεις, έχουν «στοχοποιηθεί» νοσοκομεία, ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν τέτοιες μονάδες.
Όσον αφορά στο θέμα της αποποινικοποίησης, θέλω να σας πω ότι ο χρήστης δεν τιμωρείται σήμερα, αλλά μόνον όταν συλληφθεί για κατοχή και με ποσότητα, για δική του χρήση πάνω από 2 γραμμάρια ηρωίνης και 1,5 γραμμάρια κοκαΐνης.
Κύριε Κοσμίδη, η δημιουργία των νέων μονάδων, στις οποίες αναφερθήκατε, απαιτεί μία γεωγραφική κατανομή, ούτως ώστε να καλύψουμε όλη τη χώρα. Δηλαδή, στο Βόρειο Αιγαίο, πρωτεύουσα η Μυτιλήνη, στο Νότιο Αιγαίο είναι η Ρόδος, όπου εκεί έχουμε μονάδα, στις Κυκλάδες είναι η Σύρος ….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ : Έχετε κάποια στοιχεία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ : Τώρα κάνουμε γεωγραφική κατανομή. Γίναμε φορείς ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θα την κάνουμε εμείς αυτή τη μελέτη.


(Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Προβλέπονται αυτά μέσα. Είπατε να συζητήσουμε στη Βουλή για το ΠΕΔΠΟ. Να κάνουμε μία συζήτηση, το θέλει και το Υπουργείο. Είναι το δεύτερο βήμα μετά τη συνάντηση που κάναμε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Η δεύτερη συνάντηση που θα γίνει με το ΚΕΘΕΑ, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, είναι στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Σχετικά με αυτό που είπε ο κ. Λαμπίρης να βάλουμε ψηλά τον πήχη, πράγματι πρέπει να τον βάλουμε ψηλά, γιατί όπως είπατε όλοι κάποιοι από αυτούς που επανεντάσσονται στην κοινωνία, γυρίζουν πίσω. Πρέπει να γίνει μονάδα στήριξης αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Δηλαδή, αν αυτός αδυνατήσει κάποια στιγμή, δεν έχει πού να πάει και αρχίζει και παίρνει πάλι ναρκωτικά. Ενώ αν υπάρχει μία μονάδα, θα πάει και θα πει ότι έχει πρόβλημα και θα ρωτήσει τι πρέπει να κάνει. Θα ζητήσει βοήθεια.
Κύριε Χριστοφιλογιάννη, είπατε να μπουν και άλλες ειδικότητες γιατρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι δεν είπα να μπουν. Είπα τι γίνεται στην Ολλανδία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στην αρχή έτσι ξεκίνησε, αλλά οι γιατροί είπαν ότι δεν μπορούμε για παράδειγμα να πάρουμε ένα γυναικολόγο. Γι’ αυτό το περιορίσαμε στις 4 ειδικότητες. Η αρχική πρόταση ήταν ότι όλοι οι γιατροί μπορούν να το κάνουν αυτό.
Σχετικά με τη Θεσσαλονίκη, για το πρώτων βοηθειών σας λέω ότι για να απελευθερώσουμε κυρίως τη Σταυρούπολη έχουμε φτιάξει έναν καινούργιο όροφο, ο οποίος τελείωσε αυτές τις μέρες και σε ένα μήνα περίπου θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Στην πλατεία Βαρδάρη έχουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης και από κάτω νοικιάσαμε έναν ολόκληρο όροφο και τον διαμορφώσαμε σε γραφεία. Εκεί θα μεταφερθεί το οδοντιατρείο, το γραφείο αιτήσεων για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, σκεφτόμαστε να εντάξουμε εκεί …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ομιλεί μη ακουόμενος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, το είχατε ζητήσει όταν είχα γίνει Πρόεδρος, στη συνάντηση που κάναμε με την ομάδα που εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ, στο γραφείο μου. Είχατε ζητήσει κάποια πράγματα και μέσα σε αυτά ήταν και αυτό που είπατε τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Κύριε Φωτεινόπουλε σας ευχαριστούμε.
Στο σημείο αυτό γίνεται η γ΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.


Τέλος και περί ώρα 20:40΄ λύθηκε η συνεδρίαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ