Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση του Σωματείου μας για τους δημοσιογράφους Κ. Αρβανίτη και Μ. Κατσίμη

.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Διεύθυνση Γραμματείας: E.K.A, Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β.  Τηλ.: 2265023590, 2102409015, 2273023443.
Φαξ: 2265072441, 2273023441. Κινητά: 6945833231, 6936828341, 6978741064.  Email: prolipsiworkers@yahoo.gr

Τρίτη, 30 Οκτώβρη 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τομέα Ενημέρωσης της ΕΡΤ για παραμερισμό «μέχρι νεοτέρας» των δημοσιογράφων Κ. Αρβανίτη και Μ. Κατσίμη από την πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ, δείχνει τις αντιδημοκρατικές διαδρομές διασύνδεσης μιας πολιτικά διορισμένης κρατικής γραφειοκρατίας με την μνημονιακή συγκυβέρνηση. Το ξεπούλημα των λιμανιών, αιγιαλών και Κοινωφελών Επιχειρήσεων, η υφαρπαγή της περιουσίας των Δήμων και των συνταξιοδοτικών ταμείων και η μεταφορά τους στο αποικιοκρατικό «Υπουργείο Εκποίησης», ΤΑΙΠΕΔ, πηγαίνουν χέρι-χέρι με την επιχείρηση ισοπέδωσης των συνειδήσεων του καταληστευμένου λαού, που περνά και από την εξαντλητική χειραγώγηση της δημόσιας τηλεόρασης.

Αυτοί, που μέχρι χθες λειτουργούσαν ως υποστυλώματα ενός λασπώδους, αλλοτριωτικού, τάχα «ανέμελου» life style και που ανάμεσα σε άλλα λοιδορούσαν καθετί δημόσιο ως «μπανάλ», σήμερα από τις καλοπληρωμένες κομματικές θέσεις τους στην ΕΡΤ επιδιώκουν τον πνιγμό κάθε δημοσιογραφικής φωνής, που «τολμά» να αναφέρεται ακόμη και σε μια ιατροδικαστική έκθεση, δηλαδή σε ένα επιστημονικό πόρισμα, το οποίο δεν βολεύει την πολιτική ηγεσία.  

Ως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δομών υπό μνημονιακή επίθεση και διάλυση, δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους κκ. Αρβανίτη και Κατσίμη, που η κοινωνική ευαισθησία τους, ιδιαίτερα για ζητήματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων τούς έχει φέρει πλάι μας πολλές φορές, με διάφανο και ευθύ τρόπο.

Με τον ίδιο τρόπο απαιτούμε:

- Την άμεση ανάκληση της απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Τομέα Ενημέρωσης της ΕΡΤ.
- Την επιστροφή των κκ. Αρβανίτη και Κατσίμη στην πρωινή εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης, που αποτελεί δημοκρατική παρένθεση στην ζούγκλα του τηλεκανιβαλισμού.
- Παύση κάθε πολιτικής δίωξης εναντίον δημοσιογράφων επειδή απλά κάνουν την δουλειά τους.
- Δημόσια τηλεόραση με ποιοτικά προγράμματα, για την ψυχική ανάταση και πνευματική καλλιέργεια του λαού και όχι ως γραφείο τύπου της εγχώριας και της διεθνούς τρόικας.
-  Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους δημοσιογράφους που εργάζονται στην δημόσια τηλεόραση με χρήματα του ελληνικού λαού – χωρίς μισθολογικές ή άλλες εργασιακές «ταχύτητες».
- Δημοκρατικά ΜΜΕ για Ανεξάρτητο, Ελεύθερο Λαό.

Το Δ.Σ. του Σωματείου
.

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Προκήρυξη θέσης ενός επιστημονικού στελέχους στο Κέντρο Πρόληψης Θεσπρωτίας

.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 .

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ «ΑΡΙΑΔΝΗ»


Κυρά Βασιλικής 10
46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ : 26650- 25140
Φαξ : 26650- 28885
E-mail: mithos2@otenet.gr  

.


Ηγουμενίτσα 26/10/2012


Αριθ. Πρωτ. : 113

                            

. .
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Νομού Θεσπρωτίας, «ΑΡΙΑΔΝΗ» προκηρύσσει 1 (μία) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του, με σύμβαση ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της με την ειδικότητα κοινωνιολόγου ή κοινωνικού ανθρωπολόγου ή κοινωνικής εργασίας και διοίκησης (Π.Ε. / Τ.Ε.), προκειμένου να στελεχώσει το Κ.Π.
.
Απαραίτητα προσόντα :
1) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης: α. Κοινωνιολογίας β. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας γ. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με άδεια άσκησης επαγγέλματος
2) Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
3) Γνώση χρήσης Η/Υ
.
Επιθυμητά προσόντα :
1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις
2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις
3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σε ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον ιδιωτικό τομέα
4) Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια θεραπευτική μέθοδο, από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
5) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου, τουλάχιστον 100 ωρών, σε θέματα σχετικά με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
.
Επισημάνσεις :
Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται.
   Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν :  Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ.
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ
 Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 .
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν :
1) Βιογραφικό σημείωμα
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης
4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας
5) Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης  χρήσης Η/Υ
6)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (για τις ειδικότητες που απαιτείται)
7) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας ως εξής :
  • Είτε με τυχών υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της
  • Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωσης ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής,
  • Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.
.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 9:00 πμ έως 13:00 μμ, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» (Κυρά Βασιλικής 10 – 46100  Ηγουμενίτσα) με ημερομηνία αποστολής από 26/10/2012 έως 22/11/2012
.
Πληροφορίες στο τηλ. : 2665025140
.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή η οποία ορίστηκε από το Δ.Σ του Κέντρου.
 .
                                                   
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Π. «ΑΡΙΑΔΝΗ»
.
Δηλαβέρης Αναστάσιος
Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας


.

Σύσκεψη για τα Κέντρα Πρόληψης Δυτικής Αθήνας με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής

.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

 .


«Οικονομική συμμετοχή στα Κέντρα Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά(ΚΕΠΕΝ)» 

 .


Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 24-10-2012 σύσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αθήνας με θέμα «Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά Δυτικής Αθήνας» (ΚΕΠΕΝ Περιστερίου «Οδοιπορικό», ΚΕΠΕΝ Αιγάλεω-Αγ. Βαρβάρας-Χαιδαρίου «Άρηξις», ΚΕΠΕΝ Ιλίου-Πετρούπολης-Καματερού-Αγ. Αναργύρων «Φαέθων»).
.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αιγάλεω Χρήστος Καρδαράς, (ως πρόεδρος του ΚΕΠΕΝ «Άρηξις»), οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δυτικής Αθήνας: Πανταλάκη Ιωάννα(μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΠΕΝ «Οδοιπορικό»), Ερμίδου Γεωργία (μέλος Δ.Σ. του ΚΕΠΕΝ «Άρηξις»), και Σαμόλης Αλέξανδρος, (μέλος Δ.Σ. του ΚΕΠΕΝ «Φαέθων»), καθώς επίσης και οι: κ. Κορόγιανη Ξένη, πρόεδρος του ΚΕ.Π.Ε.Ν Περιστερίου, ο κ. Γκιώνης Ιωάννης, πρόεδρος του ΚΕ.Π.Ε.Ν. Ιλίου-Πετρούπολης-Καματερού-Αγ. Αναργύρων και η κ. Φίλιου Ελένη, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου «ΦΑΕΘΩΝ».
.
Στη σύσκεψη έγινε αναφορά στη θλιβερή πρωτιά που κατέχει η χώρα μας σε θανάτους κάτω των 25 ετών από ναρκωτικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Εξάρτησης οι αιφνίδιοι θάνατοι από ναρκωτικά στις ηλικίες 15-39 ανέρχονται στο 7% στην Ελλάδα έναντι του 3% στην Ε.Ε.
.
Στο πλαίσιο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας κ. Παπαντωνίου ανακοίνωσε την απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά για τα έτη 2011-2012 (ΚΕΠΕΝ Περιστερίου: 30.000,00, ΚΕΠΕΝ Αιγάλεω-Αγ. Βαρβάρας-Χαιδαρίου: 24.000,00 και ΚΕΠΕΝ Ιλίου-Πετρούπολης-Καματερού-Αγ. Αναργύρων: 24.000,00).
.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Δυτικής Αθήνας σε αυτό το δύσκολο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να αναπτύξει και να στηρίξει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Θα βοηθήσει αλλά και θα αξιολογήσει προοπτικά , με αυστηρά κριτήρια, τα Κέντρα Πρόληψης για τη συνέπεια, τη συνέχεια, την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και την επιστημονική βοήθεια που παρέχουν σε νέους , γονείς και εκπαιδευτικούς.
.
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αθήνας θα είναι αρωγός των ΚΕΠΕΝ, θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας και θα συμμετέχει σε κοινές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των φορέων και των πολιτών στον αγώνα της πρόληψης κατά των ναρκωτικών.
.
.
Αναδημοσίευση από το: http://dytikeseikones.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3900.html
.

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ερώτηση 56 Βουλευτών ΝΔ προς Υπουργό Υγείας: Θέτουν ζήτημα χρηστής διαχείρισης 10,2 εκ. ευρώ του ΚΕΕΛΠΝΟ από την διοίκηση του ΟΚΑΝΑ

.
.
.
Ερώτηση για τον ΟΚΑΝΑ
.

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζο κατέθεσαν 56 βουλευτές με θέμα την καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΚΑΝΑ καθώς και τον έλεγχο για την απόδοση ευθυνών σε ό,τι αφορά τη «μη ορθή εκτέλεση των όρων σύμβασης και των προβλεπόμενων δαπανών».
.
Συγκεκριμένα, όπως προβλεπόταν από την εν λόγω προγραμματική σύμβαση που αφορούσε στην υποστήριξη –για τρία χρόνια- 24 μονάδων αποκατάστασης, τα χρήματα τα πρώτης δόσης ύψους 10,2 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στον ΟΚΑΝΑ έπρεπε να διατεθούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας των νέων υπαλλήλων του Οργανισμού και των λειτουργικών αναγκών του, όπως φάρμακα, υγειονομικό υλικό κ.α.
.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ ωστόσο καταγγέλλει ότι ενώ διατέθηκαν τα 10,2 εκατ. ευρώ, ο ΟΚΑΝΑ δαπάνησε τα χρήματα αυτά σε «σκοπούς ασύμβατους με την αρχική προγραμματική σύμβαση».
.
Συγκεκριμένα, από τα 10.083.026,77 ευρώ που δαπανήθηκαν -όπως προκύπτει από τον διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε από ορκωτούς λογιστές- τα 3.600.877,39 ευρώ αφορούσαν κατασκευαστικές δαπάνες και κτιριακές υποδομές –δαπάνες δηλαδή πέρα και έξω από τους σκοπούς της σύμβασης που είχε υπογραφεί. Επιπλέον 3.051.746,96 ευρώ φαίνεται να δαπανήθηκαν μόνο για 7 μήνες μισθοδοσίας –ποσό που «κρίνεται υπερβολικό» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ερώτηση.
.
Έτσι η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης με τον ΟΚΑΝΑ, στις 18 Μαΐου του 2012. Μετά την εν λόγω καταγγελία, ακολούθησε μία εξίσου «καινοφανής ενέργεια» -όπως αναφέρουν οι βουλευτές- κατά την οποία ο ΟΚΑΝΑ κατέθεσε νέο οικονομικό απολογισμό που εμφανίζει δαπάνες 5.447.671,95 ευρώ –απόκλιση που προσεγγίζει το 50% της αρχικής χρηματοδότησης.
.
«Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
.
1. Εάν θεωρεί ότι τηρήθηκε το περιεχόμενο της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΟΚΑΝΑ;
2. Εάν προτίθεται να διενεργήσει έλεγχο και να αποδώσει ευθύνες;»
.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
.
.
.
.

Αναδημοσίευση από το:
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=182514&catID=1

.

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ»: Για την υπόσχεση ακύρωσης της παρακράτησης συντάξεων ψυχικά πασχόντων

.
.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ;
.
Στις 13 Ιουλίου, ύστερα από μια συνέντευξη Τύπου και ταυτόχρονη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας, που οργάνωσε η «Πρωτοβουλία ενάντια στην παρακράτηση των συντάξεων» και όπου συμμετείχαν χρήστες των υπηρεσιών και λειτουργοί του δημόσιου και του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα, η υφυπουργός Υγείας κ. Φ. Σκοπούλη έκανε δεκτή αντιπροσωπεία των διαδηλωτών, στην οποία, ύστερα από ενημέρωση που της έγινε και την συζήτηση που ακολούθησε, δήλωσε ότι θεωρούσε ως τελείως άδικο το μέτρο της παρακράτησης και υποσχέθηκε την ακύρωσή του μέσα από νομοθετική ρύθμιση. 
.
Την ίδια δήλωση έκανε και λίγες μέρες αργότερα στην απάντησή της σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.
Εκτοτε, έχουν περάσει περίπου τέσσερις μήνες και ακόμα δεν έχει προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση της ακύρωσης. 
.
Ετσι, εξακολουθεί να ισχύει όχι μόνο η νομοθεσία για την παρακράτηση στο δημόσιο και στις ΜΚΟ, αλλά και η σχετική εφαρμοστική υπουργική απόφαση (του Μ. Μπόλαρη) για το δημόσιο.
Και όπως μαθαίνουμε, σε ορισμένες περιπτώσεις στο Δημόσιο, γίνονται αυτή την περίοδο σχετικές ενέργειες για την προώθηση της παρακράτησης στη βάση της ισχύουσας εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης
.
Είναι πιθανό, σε περιπτώσεις που «δεν ξέρουμε» και που μπορούν να κρύβονται από την όποια δημόσια έκθεση και πληροφόρηση, να έχουν ήδη παρακρατηθεί συντάξεις. 
.
Το ίδιο ισχύει και για τις ΜΚΟ όπου, σε ορισμένες από αυτές, εκτός από την πάγια παλαιόθεν τακτική τους να παρακρατούν με διάφορους άτυπους τρόπους τα εισοδήματα των ενοίκων τους, είχαν ήδη αρχίσει να προχωρούν σε διαδικασίες κανονικής και επίσημης παρακράτησης πριν από την όποια νομοθετική ρύθμιση, γιατί, προφανώς, οι ιδιοκτήτες τους θεωρούσαν το μέτρο σωστό (πιθανώς το είχαν κιόλας εισηγηθεί) ως μερικό αντιστάθμισμα στις περικοπές της χρηματοδότησης. 
.
Αν καθυστερήσει κι΄ άλλο η νομοθετική ακύρωσή της, είναι πιθανόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, εισοδήματα ασθενών να έχουν χαθεί ανεπιστρεπτί. 
..
Το ερώτημα είναι : γιατί αργεί τόσο η νομοθετική ρύθμιση που υποσχέθηκε η κ. Σκοπούλη; 
.
Μήπως η ηγεσία το Υπουργείου το μετάνιωσε και βρήκε ότι πρέπει «να το πάρει κι΄ αυτό» το ποτάμι του μνημονίου και της τρόικας; 
.
Και τι λέει γι΄ αυτό το ζήτημα η Δ/νση Ψυχικής Υγείας, ως αρμόδια επί του θέματος; Εχει πάρει κάποια εισήγηση από την κ. Σκοπούλη, την έχει επεξεργαστεί και προωθήσει, ή είναι αμέτοχη στο όλο ζήτημα; 
.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κρίνεται, εκτός από τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων, που βλάπτονται ανεπανόρθωτα, είναι και η αξιοπιστία της κ. Υφυπουργού. 
.
Ερωτούμε, λοιπόν, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι:
Ισχύει ακόμα η υπόσχεση της κ. Σκοπούλη για την ακύρωση της παρακράτησης ή
έχει παρθεί πίσω;
Αν ισχύει, τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και πού έχει σκαλώσει το θέμα; 
.
Αναμένουμε άμεση απάντηση.
 .
23 Οκτωβρίου 2012

.
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ»
Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας
Ηρακλής Γκώτσης νοσηλευτής, μέλος ΔΣ σωματείου εργαζομένων ΨΝΑ
Μαρίνα Καψοπούλου, κοινωνική λειτουργός, ΨΝΑ
Δώρα Κουτσανέλλου, ψυχολόγος, μέλος ΔΣ σωματείου εργαζομένων Δρομοκαϊτείου
Κατερίνα Μάτσα, Δ/ντρια ψυχίατρος, 18 Ανω
Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου, Δ/ντής ψυχίατρος, ΨΝΑ

.
.
.