Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Παρουσίαση του προγράμματος "Κάπνισμα; Όχι εμείς" των Κέντρων Πρόληψης Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Ροδόπης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ξεκινούν το κάπνισμα από... 11 ετών!


Από την ηλικία των 11 ετών ξεκινά το κάπνισμα ένα μικρό ποσοστό (0,5%) των παιδιών αλλά το ποσοστό αυτό στην ηλικία των 13 αυξάνεται στο 3%. Η καπνιστική συμπεριφορά τυπικά εδραιώνεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας, καθώς οι περισσότεροι ενήλικοι καπνιστές κάπνισαν το πρώτο τους τσιγάρο ή είχαν εθιστεί στη νικοτίνη ήδη μέχρι την ηλικία των 18 ετών.
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 1.600 μαθητές δημοτικού και της πανελλαδικής παρέμβασης ”Κάπνισμα; Όχι εμείς” των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας για την πρόληψη του καπνίσματος στα σχολεία. Το υλικό της παρέμβασης είναι υποψήφιο για το βραβείο European Drug Prevention 2014 του Pompidou Group. Στο πλαίσιο της παρέμβασης δημιουργήθηκε και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στα ελληνικά και στα αγγλικά ενώ πρόκειται να μεταφραστεί και στα τουρκικά για τα παιδιά της μειονότητας στη Θράκη.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 σε 57 σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Ροδόπης και μετείχαν συνολικά 1491 μαθητές και έδειξε ότι η παρέμβαση “Κάπνισμα; Όχι εμείς”:
*Συνέβαλε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που συμβάλουν στην πρόληψη του καπνίσματος. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα φαίνεται ότι εφοδιάστηκαν με στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων ομαδικής πίεσης και ανακάλυψαν τρόπους έκφρασης και υπεράσπισης των προσωπικών τους αποφάσεων και επιλογών. Οι μαθητές που συμμετείχαν φαίνεται να υπερέχουν στις δεξιότητες αυτές σε σχέση με τους μαθητές που δεν συμμετείχαν σε κάποια παρέμβαση πρόληψης και παρακολούθησαν το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.
*Άλλαξαν οι αντιλήψεις των παιδιών για το περιστασιακό κάπνισμα έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται περισσότερο τους κινδύνους του.
*Άλλαξε η πρόθεση και ενισχύθηκαν τα κίνητρα των παιδιών για να μην καπνίσουν στο μέλλον. Οι μαθητές που συμμετείχαν έχουν 45% περισσότερες πιθανότητες να αλλάξουν τα κίνητρα και την πρόθεσή τους για να καπνίσουν στο μέλλον σε σχέση με τους μαθητές που ακολουθούσαν το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τους.
*Ανέκοψε την αυξητική τάση των παιδιών που ξεκινούν την επαφή τους με τον καπνό.
Το υλικό της παρέμβασης απευθύνεται στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Δ', Ε' & ΣΤ') και ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών. Η επιλογή αυτής της ηλικιακής ομάδας έγινε εξαιτίας των ερευνητικών στοιχείων σχετικά με την ηλικία έναρξης της επαφής των παιδιών με τον καπνό. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου υλικού, έγκειται στον ολιστικό του χαρακτήρα καθώς προσφέρει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης που απευθύνεται στα παιδιά και παράλληλα προβλέπει την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την ευαισθητοποίηση του συλλόγου των εκπαιδευτικών με τη διαμόρφωση μιας πολιτικής πρόληψης του καπνίσματος στο σχολείο και την ευαισθητοποίηση των γονέων τους οποίους εμπλέκει στο πρόγραμμα με την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων ανάλογων με αυτές που κάνουν τα παιδιά.
“Το πρόγραμμα πρόληψης “Κάπνισμα; Όχι εμείς” φαίνεται να είναι αποτελεσματικό στην ενίσχυση δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην πρόληψη του καπνίσματος, καθώς και στη διαμόρφωση αντιλήψεων και στάσεων που λειτουργούν προστατευτικά. Επιπλέον το πρόγραμμα επηρεάζει θετικά την πρόθεση για τη χρήση καπνού στο μέλλον, ωθώντας τα παιδιά να είναι πιο επιφυλακτικά ως προς αυτό” ανέφερε η επιστημονική διευθύντρια του Κέντρου Πρόληψης «Ελπίδα», Βάσω Ασκητοπούλου.
Να σημειωθεί ότι στόχος για τον επόμενο χρόνο, είναι η προσέγγιση 500 σχολικών μονάδων περίπου 10.000 μαθητών και ενός αντίστοιχου αριθμού γονέων, ενώ ο στόχος για την 5ετία που ακολουθήσει είναι να εκπαιδευτούν 50.000 μαθητές δημοτικού (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού).
Ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μιχάλης Κατρίνης από την πλευρά του επισήμανε ότι στην χώρα μας υπήρξε καθυστέρηση στην πρόληψη των εξαρτήσεων από νόμιμες και παράνομες ουσίες τονίζοντας ότι συνήθως οι εξαρτημένοι ξεκινούν από τη χρήση νόμιμων ουσιών για δοκιμή η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε εξάρτηση. Διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει και θα προωθήσει την προσπάθεια “Κάπνισμα: Όχι εμείς” σε όλα τα Κέντρα Πρόληψης προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να μπει και στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ως μάθημα επιλογής. Επίσης ανακοίνωσε ότι η ταλαιπωρία που υφίστανται οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης λόγω της καθυστέρησης της καταβολής των αμοιβών τους θα λήξει εντός 10 ημερών καθώς το θέμα ρυθμίστηκε με τροπολογία και ήδη έχει υπογραφεί επταετής προγραμματική σύμβαση. 

Αναδημοσίευση από την Ημερησία

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Έλεγχος των συμβάσεων εργαζομένων που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου


Επανέλεγχος συμβάσεων: Ποιοι γλιτώνουν την απόλυση
Περισσότερες από 32.000 συμβάσεις δημοσίων υπαλλήλων θα περάσουν από την «κρησάρα» του ΑΣΕΠ, για να διαπιστωθεί εάν συνέτρεχαν οι μόνιμες προϋποθέσεις κατά την μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που αποδειχθούν παρατυπίες, ο υπάλληλος θα απολύεται αυτοδικαίως, χωρίς μάλιστα να λαμβάνει αποζημίωση. Ο επανέλεγχος αφορά κυρίως μετατροπές του «νόμου Παυλόπουλου».
Με κατεύθυνση αναζήτησης υπαλλήλων προς απόλυση, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπέγραψε προσφάτως υπουργική απόφαση που εφαρμόζει τον σχετικό ψηφισθέντα νόμο. Πρόκειται για το ν. 4250/2014. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42, απόλυση προβλέπεται απόλυση για τον υπάλληλο για τον οποίο διαπιστωθεί ότι με υπαιτιότητά του δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, νόμιμες προϋποθέσεις στην μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου.
Στις ίδιες διατάξεις αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον επανέλεγχο και στις οποίες δεν αναφέρεται ο σχετικός νόμος. Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου η αναγνώριση της σχέσης εργασίας ως αορίστου χρόνου έχει γίνει με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, καθώς και στις περιπτώσεις που η μετατροπή των συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου έγινε με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα πρόσληψης με βάση διάταξη νόμου η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν τη μετατροπή τους.

Αναδημοσίευση από το aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Έγκριση Επιχορήγησης Κέντρων Πρόληψης από το Υπουργείο Υγείας: 2.500.000€

Σχόλιο Ιστολόγου:

Τα καταφέραμε! 

Δεν αναφέρει το χρονικό διάστημα, που αφορά η επιχορήγηση, προκύπτει, όμως, μαθηματικά πως πρόκειται για το πρώτο 5μηνο του 2014.

Είμαστε σε επιφυλακή, γιατί οι ηγεσίες του ΟΚΑΝΑ, μέχρι τώρα, βάζουν χοντρό χέρι στα λεφτά μας.
Αναδημοσίευση από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

31 Μάη: Πορεία και Εκδήλωση Ενάντια στο Βίαιο Κλείσιμο των Ψυχιατρείων και τη Διάλυση της Ψυχικής Υγείας - Για μια Κοινοτική-Χειραφετητική Ψυχική Υγεία

Γ. Στουρνάρας: Μισθοί με βάση την απόδοση στο Δημόσιο


ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Γ. Στουρνάρας: Μισθοί με βάση την απόδοση στο Δημόσιο


Υπέρ της εφαρμογής συστήματος αμοιβών βάσει της απόδοσης των δημοσίων λειτουργών, τάσσεται ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, και σημειώνει ότι εφόσον εφαρμοστεί προσεκτικά και σχεδιασμένα ένα τέτοιο σύστημα θα μπορέσει να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων.
«Η εφαρμογή ενός προσεκτικά σχεδιασμένου, δυναμικού και ευέλικτου, προσαρμοσμένου στην ελληνική δημοσιονομική πραγματικότητα, αλλά και βασισμένου στα βέλτιστα παραδείγματα που τηρούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διεθνώς, συστήματος αμοιβών βάσει απόδοσης των δημοσίων λειτουργών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων» είναι η άποψη που διατυπώνει ο υπουργός Οικονομικών.
Τη θέση του αυτή διατυπώνει ο κ. Στουρνάρας με αφορμή μια ερώτηση που είχε κατατεθεί από τους ανεξάρτητους βουλευτές Γιάννη Κουράκο και Νίκο Νικολόπουλο και με την οποία ζητούσαν από τον κ. Στουρνάρα να απαντήσει αν στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, καταβάλλεται bonus.
Στο απαντητικό του έγγραφο ο υπουργός Οικονομικών παραθέτει τα στοιχεία που αφορούν στο μισθολογικό κόστος του γενικού γραμματέα Εσόδων και διευκρινίζει ότι πέραν των 4.750 ευρώ (σσ είναι οι αποδοχές του από βασικό μισθό, επίδομα θέσης και έξοδα παράστασης) δεν καταβάλλεται επί πλέον καμία άλλη αμοιβή, όπως ορίζεται από τον Ν. 4093/2012 και την υποπαράγραφο Ε2 (εδάφιο 6β). Πρόκειται για τη διάταξη που αναφέρει ότι «με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ως ποσοστό επί των εισπράξεων της Γενικής Γραμματείας που υπερβαίνουν τον ετήσιο στόχο».
Οι δύο βουλευτές στην ερώτησή τους είχαν επισημάνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη που κινείται στο πλαίσιο της κινητροδότησης για την αύξηση εσόδων από φόρους, μεταλλάσσει το θεσμικό ρόλο της θέσης του Γενικού Γραμματέα Εσόδων.

Αναδημοσίευση από την Ημερησία

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Η Προγραμματική Σύμβαση για την Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης (2014-2020): Από σήμερα σε ισχύ


Χίλια μπράβο σε όλες και όλους, που πιστέψαμε, αγωνιστήκαμε και καταφέραμε για μια ακόμα φορά να κρατήσουμε τις δομές μας ανοιχτές και να δεσμεύσουμε την Πολιτεία σε πρόνοια για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων και την Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας πανελλαδικά.

Ολόκληρη η Προγραμματική Σύμβαση στη Διαύγεια

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ενημέρωση για Προγραμματική Σύμβαση & Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης των Κέντρων Πρόληψης από το Υπουργείο Υγείας

Σημείωση Ιστολόγου:

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μας με το Υπουργείο Υγείας μάθαμε τα εξής:

1). Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε από όλους τους συμβαλλόμενους (Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, ΚΕΔΕ, ΟΚΑΝΑ, ΕΕΤΑ).

2). Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη νομική σύμβουλο του Υπουργού Υγείας, που θα ελέγξει αν όλες οι υπογραφές και οι μονογραφές έχουν μπει.

3). Οι μονογραφές αφορούν στα σημεία, που το Υπουργείο Εσωτερικών άλλαξε στη Σύμβαση

4). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την νομικό σύμβουλο, η Σύμβαση θα αναρτηθεί στη "Διαύγεια" και τίθεται σε ισχύ

Παρακάτω η Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης Κέντρων Πρόληψης (για την οποία σας ενημερώσαμε την προηγούμενη Πέμπτη).

Μπράβο σε όλες και όλους, που εδώ και μήνες τα δώσαμε όλα για αυτή τη Σύμβαση!
Αναδημοσίευση από τη Διαύγεια

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Προκήρυξη Εκλογών για τα Όργανα του Σωματείου μας
Ψήφισμα υποψήφιου Δημάρχου, Γ. Τσιανάκη, και Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Κ. Τζουμέρκων για τα Κέντρα Πρόληψης
Ψήφισμα υποψήφιου Δημάρχου Ν. Προποντίδας, Δ. Τσιούφη, για τα Κέντρα ΠρόληψηςΨήφισμα συνδυασμού "Νέα Προποντίδα Σύγχρονος Δήμος" για τα Κέντρα ΠρόληψηςΨήφισμα υποψήφιας Δημάρχου Ν. Προποντίδας, Μ. Σαρίδου, για τα Κέντρα ΠρόληψηςΨήφισμα υποψήφιου Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Στ. Βαλιάνου, για τα Κέντρα ΠρόληψηςΨήφισμα υποψήφιου Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Ι. Γιώργου, για τα Κέντρα ΠρόληψηςΕπίσκεψη Αντιπροσωπείας της ΔΗΜΑΡ στο Κέντρο Πρόληψης Ρόδου


Επίσκεψη της ΔΗΜΑΡ στο κέντρο Δίοδος

15 Μαΐου 2014
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, «Δίοδος» επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της ΔΗΜΑΡ με επικεφαλής τον κύριο Θεοχαρόπουλο, γραμματέα του κόμματος, τον κ. Σαββή (υποψήφιο Ευρωβουλευτή) και κ. Καλαποδάκη (γραμματέα της ΔΗΜΑΡ στη Ρόδο).
Αφού ενημερώθηκαν από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης, κα Μαρίνου και τους εργαζόμενους, για τα άλυτα θεσμικά ζητήματα των Κέντρων ανά την Ελλάδα, καθώς και το γεγονός πως οι ίδιοι μένουν απλήρωτοι για τους τελευταίους τρεις μήνες, ο κ. Θεοχαρόπουλος δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του, την οποία αποδεικνύει η ΔΗΜΑΡ όπου μπορεί κυρίως σε κεντρικό επίπεδο τους τελευταίους μήνες, γεγονός που παραδέχτηκαν τα στελέχη.
Τόνισε πως η στήριξη στις δομές των Κέντρων θα έπρεπε να είναι αυτονόητη και ανέφερε πως «αν τέτοιες υπηρεσίες περνούν κρίση, μπορεί ένα φανταστεί κανείς πού βρισκόμαστε ως κοινωνία», θέτοντας παράλληλα την δυσαρέσκεια του αναφορικά με τους ρυθμούς υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης των Κέντρων Πρόληψης ανάμεσα στα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, απαραίτητη για την περαιτέρω λειτουργία τους.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου

Ψήφισμα του Δημάρχου Αρταίων για τα Κέντρα Πρόληψης
Nίκη για τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών


15 Μάιος. 2014

Nίκη για τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών

Δικαίωση


Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τις καθαρίστριες που παραμένουν μέχρι σήμερα έξω από το υπουργείο Οικονομικών και έκρινε παράνομη τη διαθεσιμότητά τους. 

Το δικαστήριο, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος, έκανε δεκτή την αίτηση για ακύρωση της κοινής υπουργικής απόφασης και διέταξε την επαναπρόσληψη των καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών.
Στο δικαστήριο είχαν προσφύγει 397 από τις 465 καθαρίστριες που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα τονίζοντας πως η διαθεσιμότητα ισοδυναμεί με απόλυση. Σημειώνεται πως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή ή όχι. 
Σημειώνεται πως την Παρασκευή 16 Μαϊου επρόκειτο να ολοκληρωθεί η περίοδος της διαθεσιμότητας των καθαριστριών και από την επομένη θα βρίσκονταν εκτός δημοσίου τομέα.
«Ύστερα από την απόφαση- σταθμό στον στενό δημόσιο τομέα, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών, τίθεται εκ ποδων ο θεσμός της διαθεσιμότητας και αποδεικνύεται απολύτως αντισυνταγματικός», δήλωσε δικηγόρος των καθαριστριών, Γιάννης Καρούζος.

Αναδημοσίευση από το tvxs.gr

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Υπουργός Διοικ. Μεταρρύθμισης: Συνεχίζεται η "διαθεσιμότητα" ως "κινητικότητα"


Κ. Μητσοτάκης: Μηδενική ανοχή στις παράνομες προσλήψεις – όχι άλλες απολύσεις«Θα επιβάλουμε νομιμότητα στο Δημόσιο» δεσμεύτηκε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στον επανέλεγχο των συμβάσεων που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου. Μιλώντας στον Σκάι είπε ότι χρειάζεται χρόνος, «δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα άμεσα», υπογραμμίζοντας ότι έχει σημασία το μήνυμα, ότι δεν γίνονται πλέον δεκτές πρακτικές του παρελθόντος.
Κατά τα άλλα ο ΥΠΔΜ ανέφερε τα εξής:
-Αλλες απολύσεις πέραν των 15.000 απολύσεων για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί ως χώρα έναντι των πιστωτών δεν υπάρχουν ως ποσοστικός στόχος. Απομακρύνσεις υπαλλήλων, όμως, θα γίνονται στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας (πλαστά δικαιολογητικά κοκ).
-Η διαθεσιμότητα θα πάψει να υπάρχει με τη μορφή που την ξέρουμε, θα εφαρμόζεται δηλαδή πρόγραμμα κινητικότητας, αλλά αποσυνδεδεμένο από τις απολύσεις.
-Προσλήψεις γίνονται στο Δημόσιο, αλλά με διαφορετική διαδικασία απ ό,τι γίνονταν μέχρι τώρα, υπάρχει δηλαδή κεντρικός έλεγχος από το ΥΠΔΜ για τους διορισμούς που γίνονται οπουδήποτε στη δημόσια διοίκηση. Προτεραιότητα δίνεται στους διοριστέους του ΑΣΕΠ.
-Εγιναν προσλήψεις δίμηνες ορισμένου χρόνου στον οργανισμό Κωπαίδας για τις ανάγκες της αρδευτικής περιόδου, ο οργανισμός καταργήθηκε από τον Σεπτέμβριο 2014.
-Το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό σωστά αποσύρθηκε, δεν θα μπορούσε να περάσει και δεν θα έπρεπε να περάσει.
-Οι ευρωεκλογές δεν πρέπει να οδηγήσουν σε πρόωρες εθνικές εκλογές.
-Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να αλλάξει όνομα. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά δεν πρέπει να συζητάμε αλλαγή ονόματος.


Αναδημοσίευση από το aftodioikisi.gr


Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Σάμου, Κ. Τζίχας, για το Κέντρο Πρόληψης Σάμου και όλα τα Κέντρα Πρόληψης


Τρίτη 13 Μάη 2014
ΣΑΜΟΣ
Να κατοχυρωθούν θεσμικά τα Κέντρα Πρόληψης

Απαντώντας σε ανοιχτή επιστολή του Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΡΟΣ», ο υποψήφιος δήμαρχος Σάμου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», Κώστας Τζίχας επαναβεβαίωσε τη σταθερή και αμετάβλητη θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και του ΚΚΕ, για τα Κέντρα Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, που αφορά στην άμεση θεσμική κατοχύρωση των Κέντρων Πρόληψης με την ένταξή τους σε αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα θεραπείας - επανένταξης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Εξέφρασε την απαίτηση για άμεση κάλυψη όλων των υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα λειτουργικά και άλλα έξοδα και την υποστήριξη με κάθε τρόπο, τη συνέχιση της λειτουργίας τους, την υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης, την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωσή τους, ώστε να αντιμετωπίζουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας.

Αναδημοσίευση από τον Ριζοσπάστη

Ψήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης από τον υποψήφιο Δήμαρχο Καρδίτσας, Β. ΒαρελάΨήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης από τον Δήμαρχο Καρδίτσας, Κ. Παπαλό
Ψήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης του υποψήφιου Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, Στ. Αναστασόπουλου
Ψήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης του υποψήφιου Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, Μ. ΜπόλαρηΔευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Δελτίο Τύπου του συνδυασμού "Σαμιακή Πολιτεία" για το Κέντρο Πρόληψης ΣάμουΤρίτη, 6 Μαΐου 2014

Ο «Φάρος» να συνεχίσει να δίνει το φως του!


Ανυπόγραφη παραμένει εδώ και μήνες η σύμβαση που εξασφαλίζει τη συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και Αγωγής Υγείας όλης της χώρας με ευθύνη των υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών, σύμφωνα με επιστολή που κοινοποίησαν σε όλους τους υποψήφιους αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς, οι απλήρωτοι από την αρχή της  χρονιάς εργαζόμενοι στον «Φάρο».

Η ΣΑΜΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ανατροπής και Δημιουργίας, δεσμεύεται ενώπιον της κοινωνίας, να προασπιστεί τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης «Φάρος» καθώς αποτελεί μία από τις πλέον αναγκαίες δομές ψυχοκοινωνικής μέριμνας που  λειτουργεί  στη Σάμο. 

Στοχεύουμε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, στη διεκδίκηση θεσμικής κατοχύρωσης του Κέντρου Πρόληψης, την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με ισχύ από την πρώτη μέρα του τρέχοντος έτους και την άμεση αποπληρωμή των οφειλόμενων στους εργαζόμενους.

Δίνουμε τη μάχη για αξιοπρεπή διαβίωση και με γνώμονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, διεκδικούμε να παραμείνει ανοικτό το Κέντρο Πρόληψης της Σάμου ώστε να συνεχίσει να αποτελεί έναν φωτεινό «Φάρο» προστασίας των πολιτών από τις εθιστικές ουσίες, προάγοντας ταυτόχρονα την ψυχοκοινωνική υγεία


Ψήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης από τον υποψήφιο Δήμαρχο Δ. Δελφών, Π. ΜέγκοΨήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Δημ. Σχολείου Άρνισσας