Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Συνάντηση με τους βουλευτές Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης


Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ΄Πρόσβαση΄ για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου στα Κέντρα Πρόληψης






Συνάντηση με τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης Χριστίνα Τσολάκη και Σέβη Γεωργιάδου είχαν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσω Καρασαρλίδου, Γιώργος Ουρσουζίδης και Χρήστος Αντωνίου. Οι εκπρόσωποι του σωματείου και εργαζόμενες στην 'Πρόσβαση', ενημέρωσαν τους βουλευτές για τις εντυπώσεις τους σχετικά με τις διαδικασίες και γενικά το επίπεδο της ομάδας εργασίας, που συστήθηκε με σκοπό την επεξεργασία νέου θεσμικού πλαισίου των δομών και στην οποία συμμετείχε το σωματείο. Τόνισαν ότι η εν λόγω ομάδα εργασίας έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της από τις 14 Δεκεμβρίου 2016, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί ακόμη στον υπουργό Υγείας το πόρισμά της, που οι εκπρόσωποι του Σωματείου έλεγξαν και υπέγραψαν, όπως όφειλαν, στις 7 και 10 Φεβρουαρίου.
Τα βασικά αιτήματα, που έθεσαν οι εργαζόμενες, ήταν:
1. Παράδοση του πορίσματος της ομάδας εργασίας για το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης στον υπουργό Υγείας, βάσει των ορθών διαδικασιών.
2. Άμεση συνάντηση του σωματείου με τον υπουργό Υγείας, προκειμένου να του εκθέσουν λεπτομερώς την άποψη της συλλογικότητας για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και να αρχίσει μια διαδικασία εμβάθυνσης του διαλόγου με επίκεντρο την πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των εργαζομένων για ίδρυση ενός ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα των Κέντρων Πρόληψης, του μόνου που στις σημερινές συνθήκες και απαιτήσεις μπορεί να είναι αποδοτικός για τον άνθρωπο και την κοινωνία.
3. Άμεση συνάντηση με την ΕΠΕΚΕ Υγείας των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να παρουσιάσουν την πρόταση αυτή για τη ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης και την τεκμηρίωσή της.
Τα Μέλη του Σωματείου τόνισαν ότι «δεν υπάρχει επιστροφή στις αστικές εταιρείες», γύρω από τις οποίες περιστρέφεται το σημερινό θεσμικό καθεστώς.
Υπογράμμισαν επίσης ότι η συγκρότηση νέου θεσμικού πλαισίου έχει επείγον χαρακτήρα, γιατί τα προβλήματα που γεννά το σημερινό, μεγεθύνονται καθημερινά και έχουν αποσταθεροποιήσει πλήρως τις δομές (π.χ. υποχρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, επειδή ο σημερινός συνεργάτης τους, ΟΚΑΝΑ δεν αποστέλλει τα απαιτούμενα έγγραφα και διαρκώς παραβιάζει θεμελιώδεις όρους της κεντρικής Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, ενώ τα χρήματα υπάρχουν).
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ άκουσαν με ενδιαφέρον την πρόταση των εργαζομένων για αλλαγή θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης και δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να φθάσουν τα αιτήματα τους στον υπουργό Υγείας κ. Ξανθό και στην ΕΠΕΚΕ Υγείας των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα της Ημαθίας Λαός

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Κυκλοφόρησε το τεύχος 140 του ηλεκτρονικού δελτίου "Δίαυλος Επικοινωνίας και Διαλόγου για την Πρόληψη"




Το τεύχος 140 του ηλεκτρονικού δελτίου Δίαυλος Επικοινωνίας και Διαλόγου για την Πρόληψη μπορείτε να διαβάσετε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο



Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Λίγες μέρες έμειναν πριν τη λήξη της πρώτης φάσης του δημόσιου διαλόγου

Σχόλιο ιστολόγου:

Λίγες μέρες έμειναν λίγο πριν τη λήξη (01/04/2017) της πρώτης φάσης του δημόσιου διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η επόμενη Βουλή είναι Αναθεωρητική. 

Αν και καθημερινά "βομβαρδιζόμαστε"από τα ΜΜΕ για έναν σωρό πιθανά και απίθανα πράγματα, το κορυφαίο αυτό ζήτημα έχει παρασιωπηθεί ή υποβαθμιστεί, από τα ΜΜΕ κάθε "απόχρωσης".

Δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε να λάβουμε μέρος στη διαβούλευση, όσο και αν έχουν ευτελιστεί οι δημοκρατικοί θεσμοί - και ακριβώς για αυτό.

Μπείτε στο http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=20111 και ακολουθείστε τις οδηγίες συμμετοχής στον διάλογο.


Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο διάλογο μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση.  Για το λόγο αυτό η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας στοχεύει στην κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των απόψεων των πολιτών.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου όσοι και όσες συμμετέχουν στην διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να δουν το ερωτηματολόγιο εδώ, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
Η πλατφόρμα διαβούλευσης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του κέντρου (www.ekdd.gr).
Για την είσοδο σας στην πλατφόρμα διαβούλευσης θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης που παρέχεται από το TAXIS NET. Κατά την διαδικασία αυθεντικοποίησής σας στην ιστοσελίδα του TAXIS NET θα ζητηθεί η συγκατατάθεση σας για την προσπέλαση των στοιχείων σας ΑΦΜ, Φύλο, Ηλικία, ΤΚ που τηρούνται από τον αρμόδιο φορέα. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή μόνο για στατιστικούς λόγους ενώ το ΑΦΜ θα χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την παροχή της δυνατότητας τμηματικής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου . Τα επιμέρους βήματα που ακολουθούνται για την συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαβούλευση και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι:
Βήμα 1:  Αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση με τους κωδικούς του TAXIS ΝΕΤ
Βήμα 2:  Παροχή εξουσιοδότησης για την προσπέλαση των στοιχείων ΑΦΜ,  φύλο, ηλικία, περιοχή (Ταχυδρομικός  Κώδικας), χαρακτηρισμού «φυσικό» ή «νομικό πρόσωπο».
Βήμα 3:  Επιλογή ερωτηματολογίου θεματικής ενότητας για συμπλήρωση.  Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου καθώς και δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερου κειμένου.  Για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις.  Με την επιλογή της «Υποβολής» του ερωτηματολογίου, το ερωτηματολόγιο της θεματικής κατατίθεται στο σύστημα και χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένο. 
Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε αυτό.
Φυσικά η δυνατότητα συμπλήρωσης επόμενου ερωτηματολογίου δίδεται με την επιλογή «επιστροφή στις θεματικές ενότητες».  Ωστόσο αν ο συμμετέχων /ουσα αποσυνδεθεί από την πλατφόρμα διαβούλευσης μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των υπόλοιπων θεματικών ακολουθώντας τη διαδικασία αυθεντικοποίησης / πιστοποίησης μέσω όπως περιγράφεται στο Βήμα 1.
Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (έξι ενότητες) χωρίς φυσικά την απάντηση στις ανοικτές ερωτήσεις και τον χρόνο που ίσως χρειαστεί για αναφορά στα αντίστοιχα άρθρα του συντάγματος είναι 20 λεπτά.  Ο αντίστοιχος χρόνος κάθε ενότητας κυμαίνεται από 2 έως 5 λεπτά.  Μπορείτε αν θέλετε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο σε μορφή pdf.

Ανάμεσα σε κρότους και σιωπές (συνεργασία του Σωματείου μας με το Νόστιμον Ήμαρ) - Κατερίνα Μάτσα: "Η πρόληψη ως απελευθερωτικό πρόταγμα"


Η πρόληψη ως απελευθερωτικό πρόταγμα








































Της Κατερίνας Μάτσα*


Η πολιτική διάσταση της πρόληψης

Παίρνοντας στα χέρια μου το συλλογικό έργο του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων «Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης» [http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html], περίμενα μια καλή δουλειά γνωρίζοντας το μεράκι που εδώ και χρόνια διακρίνει αυτή τη συλλογικότητα αγωνιζομένων ανθρώπων.

Διαβάζοντάς το, οι προσδοκίες μου ξεπεράστηκαν. Το βιβλίο όχι μόνο τεκμηριώνει την προσφορά των εργαζομένων στην κοινότητα βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά διαπερνιέται από μια αναστοχαστική διάθεση τόσο αναγκαία στις μέρες μας, και, πράγμα δυσεύρετο στους συνδικαλιστικούς χώρους, στηρίζεται σε προτάσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, αντί της διαδεδομένης συντεχνιακής κουλτούρας και στείρας κριτικής απέναντι σε κακώς κείμενα.

Η δική μου συνεισφορά στο αφιέρωμα «Ανάμεσα σε Κρότους και Σιωπές», αποτέλεσμα συνεργασίας της συλλογικότητας με το Νόστιμον Ήμαρ, έχει το χαρακτήρα ανάπτυξης ορισμένων από τους προβληματισμούς που τίθενται στο όμορφο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου τους, με τίτλο «Το Όραμα της Πρόληψης».

Η νεοφιλελεύθερη κατασκευή της πρόληψης


Οποιαδήποτε παρέμβαση στην κοινότητα στο πλαίσιο της πρόληψης αλλά και της φροντίδας (care) γενικά, για να είναι ουσιαστική, πρέπει να θεμελιώνεται στην κριτική του νεοφιλελευθερισμού και της θατσερικής αντίληψης, που αποθεώνει τον homo economicus, ανάγοντας την ανθρώπινη ύπαρξη σε «ανθρώπινο κεφάλαιο», που πρέπει ο καθένας να το διαχειριστεί προς όφελός του ως «επιχειρηματίας του εαυτού του», χωρίς να έχει απαιτήσεις από το κράτος και την κοινωνική πρόνοια. Πρέπει να έρχεται σε διαρκή σύγκρουση με τις κοινωνικές νόρμες και τις κοινωνικές προκαταλήψεις, αποβλέποντας κατά κύριο λόγο στην διαμόρφωση των αναγκαίων όρων για την ευαισθητοποίηση και την ενεργητική συμμετοχή του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται, μέσα από τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης με τους λειτουργούς της πρόληψης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Νόστιμον Ήμαρ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Δελτίο Τύπου: Το θεσμικό παράλογο να είσαι απλήρωτος, ενώ 6.500.000€ υπάρχουν και δεν αποδίδονται


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
23/03/2017


Δελτίο Τύπου
Το θεσμικό παράλογο να είσαι απλήρωτος, ενώ 6.500.000€ υπάρχουν και δεν αποδίδονται 

Συνεχίζει να μεγαλουργεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Για τις φετινές ανάγκες των 75 δομών έχουν δεσμευτεί 6.500.000€ από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών και ΚΕΔΕ. Η πρώτη δόση του ποσού αυτού, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (2014-2020), έπρεπε να έχει καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2017.
Βρισκόμαστε στα τέλη Μαρτίου 2017 και η πρώτη δόση δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί. Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΟΚΑΝΑ, συνεργάτης των Κέντρων Πρόληψης, για μία ακόμη φορά δεν αποστέλλει τα απαιτούμενα πλήρη έγγραφα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ως αποτέλεσμα, ήδη υπάρχουν απλήρωτες συνάδελφοι στο Κέντρο Πρόληψης Χανίων και έπονται οι συνάδελφοι τουλάχιστον δύο Κέντρων Πρόληψης την 1η Απριλίου, εξ όσων γνωρίζουμε.
Αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας στην κοινότητα. Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου κάθε χρονιάς ο όγκος των παρεμβάσεών μας  κορυφώνεται, ενώ φέτος συμπίπτει και με τη συμβολή μας στη θεματική εβδομάδα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την υλοποίηση της οποίας δεχόμαστε καταιγισμό αιτημάτων και καλούμαστε να κινητοποιήσουμε ακόμη μεγαλύτερες δυνάμεις όντας εργαζόμενοι/ες σε υποστελεχωμένες δομές.
Ζητούμε την άμεση παρέμβαση των συναρμόδιων Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, προκειμένου να καταβάλλονται μισθοί και να πιάνουν τόπο τα λεφτά των φορολογουμένων.
Είναι παράλογο και απρεπές να υπάρχουν τα χρήματα για την πρόληψη των εξαρτήσεων και να μην αποδίδονται, επειδή ο ΟΚΑΝΑ δεν διεκπεραιώνει βασικές υποχρεώσεις του. Αφού διαχρονικά ο ΟΚΑΝΑ δεν μπορεί να ακολουθήσει ορθές διαδικασίες και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν ως συνεργάτης των Κέντρων Πρόληψης, ας αναλάβουν την υπόθεση των μισθών μας οι υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων μέχρις ότου δημιουργηθεί ένας νέος, ενιαίος και ανεξάρτητος φορέας των Κέντρων Πρόληψης, που θα μπορεί να υπηρετεί αγόγγυστα την υπόθεση της πρόληψης και θα ελέγχεται για αυτό. 
Αν και το κατεπείγον είναι η πληρωμή δεδουλευμένων σε περίοδο σκληρής δουλειάς, οφείλουμε να καλέσουμε εκ νέου την κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και την πολιτική ηγεσία σε προβληματισμό γύρω από το γεγονός ότι η ηγεσία του ΟΚΑΝΑ προτείνει δημοσίως τη συγχώνευσή του με τα 75 Κέντρα Πρόληψης. Πρόκειται για πρόταση απαράδεκτη από κάθε άποψη: επιστημονική, διοικητική, φιλοσοφίας και κουλτούρας, κάλυψης σύγχρονων κοινωνικών αναγκών με σύγχρονους τρόπους. Αλλά και κάπως κωμική, τη στιγμή που ο προτείνων δεν είναι σε θέση να αναλάβει καν τις ελάχιστα απαιτούμενες ευθύνες του προς τα Κέντρα Πρόληψης, με τα οποία μέχρι σήμερα καλείται απλώς να συνεργάζεται.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Σωματείου μας με τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, Μ. Τζούφη, για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης


Συνάντηση της Μ.Τζούφη (ΣΥΡΙΖΑ) με εκπροσώπους του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης



Από: Γιώργος Γκόντζος (ggontzos@yahoo.gr)
Συνάντηση με εκπροσώπους του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας είχε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, Μερόπη Τζούφη,  το Σάββατο 18 Μαρτίου.
Σε μια αναλυτική και γόνιμη συζήτηση η βουλευτής είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Γραμματέα του Σωματείου, Θανάση Θεοδώρου και το μέλος του Σωματείου, Θεοδοσία Κομηλάγιου, για την πολυδιάστατη προσφορά των εργαζομένων στον άνθρωπο και την κοινωνία,  αλλά και για τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 75 ανά την Ελλάδα Κέντρα Πρόληψης δρώντας ανασταλτικά στις βάθους 20ετίας προσπάθειες των εργαζομένων.
Οι εκπρόσωποι του Σωματείου ανέπτυξαν στη βουλευτή την πρότασή της συλλογικότητας για τη συγκρότηση νέου, ολοκληρωμένου και σταθερού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δομών. Συγκεκριμένα, ενός ενιαίου φορέα των Κέντρων Πρόληψης, αυτοτελούς, ολιγάριθμου, ευέλικτου και μοντέρνου, που θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και στον οποίο θα υπάγονται τα υπάρχοντα 75 Κέντρα Πρόληψης ως τοπικές μονάδες. Η πρόταση αυτή καλύπτει, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των εργαζομένων, την επείγουσα ανάγκη μετάβασης των δομών σε μια εποχή ελάχιστης απαιτούμενης ευστάθειας, που θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά όρους ανάπτυξης, με βασικό ζητούμενο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η κυρία Τζούφη βρήκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την πρόταση των εργαζομένων, δεσμεύτηκε δε ότι θα τη μελετήσει διεξοδικά και θα φροντίσει για την προώθησή του ήδη κατατεθειμένου αιτήματος του Σωματείου, να παρουσιάσουν την πρότασή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την προώθηση του ήδη κατατεθειμένου αιτήματος του Σωματείου, να συναντήσουν τον υπουργό Υγείας ώστε να του θέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τη  λειτουργία τη Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία του Θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης, που συγκροτήθηκε με απόφασή του, ολοκλήρωσε τις εργασίες της και αναμένεται η κατάθεση του πορίσματός της.
Τέλος, η κ. Τζούφη δεσμεύτηκε ότι θα συναντήσει εκ νέου τους εκπροσώπους του Σωματείου, μετά την κατάθεση του προαναφερθέντος πορίσματος.

Αναδημοσίευση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Ανάμεσα σε κρότους και σιωπές (συνεργασία μας με το Νόστιμον Ήμαρ) - Δ. Γιαννάτος (ΚΕΘΕΑ): "Oι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» των Κέντρων Πρόληψης και η ανάγκη καθολικού οράματος"



Oι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» των Κέντρων Πρόληψης και η ανάγκη καθολικού οράματος



























Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου*

Από το τοπικό στο παγκόσμιο, από το προσωπικό στο συλλογικό, από την επιβίωση στις μεγάλες αξίες


«Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, μέσα εις τον οποίον κινιέται η πολιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάζει εις την ατμόσφαιρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας, για την υλική θέση, οπού αξίζει τόσο για εκείνους οπού θέλουν να τη βαστάξουν, όσο για εκείνους οπού θέλουν να την αρπάξουν, – και για την ηθική θέση, τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ανθρωπότητας. Τοιουτοτρόπως η υπόθεση δένεται με το παγκόσμιο σύστημα. – Ιδές τον Προμηθέα και εν γένει τα συγγράμματα του Αισχύλου. – Ας φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος οπού την έχει κλεισμένη. Τοιουτοτρόπως από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες ενάντιες δύναμες, θέλει έβγουν οι Μεγάλες Ουσίες».
«Eλεύθεροι Πολιορκημένοι» – Διονύσιος Σολωμός (Στοχασμοί του ποιητή)
Η δύναμη των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» των Κέντρων Πρόληψης, μέσα στην έρημο της «πεφωτισμένης» δυτικής επιστήμης για την πρόληψη, είναι οι τόποι της. Οι 75 αυτοί τόποι, κεντημένοι στην ελληνική επικράτεια, που παλεύουν με τα θεριά της μετανεωτερικής μηδενιστικής εποχής μας: την μοναξιά, τον καταναλωτικό ναρκισσισμό, την βία, το υπαρξιακό κενό, εντέλει, τις εξαρτήσεις. Με κύριο στόχο, την πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.
Διαβάζοντας, το συλλογικό έργο «Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης» [διαθέσιμο στο http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html], συνειδητοποίησα, για άλλη μια φορά, γιατί στην ομηρική διάλεκτο, η λέξη ήθος, πριν μετεξελιχθεί στο σημερινό της νόημα, σήμαινε: τόπος. Τα Κέντρα Πρόληψης, λοιπόν, είναι οι άνθρωποι και οι τόποι τους.
Κι ενώ, μεθοδολογικά, προτείνουν το συνεκτικό όραμα της Καθολικής πρόληψης -και μάλιστα σε μια χώρα που διαλύεται-μέσα από την ποικιλία που τους προσδίδει το άρωμα του παλιού κοινοτισμού, ανανεωμένου στις νέες εξελίξεις, η Πολιτεία, κάνει αυτή την ευκαιρία, κρίση! Αρχικά, με το χρόνιο πρόβλημα της απουσίας, συμπαγούς θεσμικής συγκρότησης, μετέτρεψε την ποικιλία της σύνθεσης, σε ένα «άναρχο, κατακερματισμένο και δαιδαλώδες, θεσμικό καθεστώς», ενώ εσχάτως, εμφανίζονται «από τα πάνω» σκέψεις για μια «αναδιάρθρωση» συγκεντρωτικού τύπου, περιλαμβάνουσα την αλλαγή του ιδρυτικού ρόλου των Κέντρων Πρόληψης, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την καθολική-κοινοτική πρόληψη στην υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων όπου ήδη έχει εμφανιστεί «το πρόβλημα» ή «ειδικών ομάδων».
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Νόστιμον Ήμαρ



Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Ανάμεσα σε κρότους και σιωπές (συνεργασία μας με το Νόστιμον Ήμαρ): "Για την έννοια της συστημικής προσέγγισης στην καθολική πρόληψη"


Για την έννοια της συστημικής προσέγγισης στην καθολική πρόληψη





Του Γιώργου Λεχουρίτη*
Η Συστημική Προσέγγιση είναι μια εξέλιξη της Θεωρίας των Συστημάτων και της Κυβερνητικής που εμφανίστηκαν την δεκαετία του ‘40 και έστρεψαν την ψυχολογική ματιά από το άτομο, στο «όλον» και από τις προσωπικές ιδιότητες, στις σχέσεις. Αυτή η διευρυμένη Θεώρηση του ανθρώπου εμπλούτισε την ατομική και την οικογενειακή θεραπεία διεθνώς. Σύμφωνα με την συστημική θεώρηση, γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα, δηλαδή, ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια. Σε κάθε σύστημα κάθε μέλος συνδέεται με όλα τα άλλα μέλη με ένα πλέγμα σχέσεων που υπερβαίνει τα μέλη και καθορίζει την πορεία και την εξέλιξη όλων. Η έννοια «σύστημα» είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δίνει μια μέθοδο να καταλάβουμε πολύπλοκα φαινόμενα (Helmut. W, 1997).  [1]
Ορόσημο στη μελέτη του ανθρώπου και της οικογένειας στάθηκε η θεωρία των γενικών συστημάτων. Η συστημική προσέγγιση έρχεται να δώσει μια νέα ολιστική αντίληψη και ένα νέο πρίσμα στο χώρο της πρόληψης και της ψυχικής υγείας, καθώς υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του. Στόχος της συστημικής προσέγγισης δεν είναι το άτομο, αλλά η ανάλυση της δυναμικής των σχέσεων μεταξύ των μερών εντός και εκτός του συστήματος, το οποίο ορίζεται όχι ως άθροισμα αλλά ως το σύνολο των στοιχείων σε αλληλεπίδραση. Η οικογένεια σύμφωνα με την συστημική προσέγγιση αποτελεί το σημαντικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο το άτομο αναπτύσσεται γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά σε συνεχή αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τα άλλα μέλη και το περιβάλλον στο οποίο η οικογένεια ανήκει.
Η ατομική συμπεριφορά και οι αντιδράσεις κάθε μέλους μιας οικογένειας είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από την συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών. Η κάθε συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επικοινωνίας σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο που είναι ταυτόχρονα και σύστημα επικοινωνίας.
Σύμφωνα με την συστημική θεώρηση τα μέλη μιας οικογένειας αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοπροσδιορίζονται έτσι ώστε να γίνεται ανέφικτη και άσκοπη ή εξέταση και η κατανόηση της συμπεριφοράς του ενός ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του άλλου.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Νόστιμον Ήμαρ

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Δελτίο Τύπου: Για τη διεθνή επιτυχία του ΚΕΘΕΑ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
06/03/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τη διεθνή επιτυχία του ΚΕΘΕΑ

Θα θέλαμε να δώσουμε τα εγκάρδια συγχαρητήριά μας στους συναδέλφους του ΚΕΘΕΑ, για τη διεθνή αναγνώριση του Προγράμματος «Προμηθέας» στις φυλακές Διαβατών ως πρότυπο μοντέλο προσφοράς.

Η αναγνώριση από πλευράς ΟΗΕ, αποτύπωμα της δουλειάς και του οράματος που κρατούν ζωντανό οι συνάδελφοι του ΚΕΘΕΑ, αποτελεί τιμή και έμπνευση για όλους τους εργαζομένους στις δομές αντιμετώπισης της εξάρτησης που προσφέρουμε στον άνθρωπο και την κοινότητα.

Μας δίνει δύναμη, γιατί κατορθώθηκε χάρη στην πίστη των συναδέλφων του ΚΕΘΕΑ στην ιδιαίτερη ιστορική κουλτούρα με επίκεντρο τις «στεγνές» θεραπευτικές  κοινότητες, την οποία υπηρετούν και αναπτύσσουν.  

Γιατί κατορθώθηκε, τελικά, χάρη στην προάσπιση της ελευθερίας των συναδέλφων να υπηρετούν μια πρόταση διαφορετική από την κυρίαρχη και στον υψηλό βαθμό δέσμευσης και ευθύνης που απορρέει από αυτή. 

Ανεβάζοντας τον πήχυ ποιότητας και απαιτήσεων της δουλειάς στην κοινότητα, μας δίνει σε καιρούς κρίσιμους ελπίδα ότι οι εργαζόμενοι στις δομές αντιμετώπισης της εξάρτησης μπορούμε να συμβάλουμε στην επιβίωση και ανόρθωση της χώρας, της κοινωνίας, του ανθρώπου, πάνω στην πλατιά βάση της διαφορετικότητας και της πολυφωνίας.  

Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!


Το Δ.Σ. του Σωματείου

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε Συνέλευση Μελών (Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                            

                                                                                                      Αθήνα, 2 Μάρτη 2017
                                                                                     
                                                             
Προς: Μέλη του Σωματείου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας (Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας), την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 πμ., στη Λαμία (Κέντρο Πρόληψης Φθιώτιδας – Λεωνίδου 9-11.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.      «Ενημέρωση για τρέχουσες εξελίξεις».
2.     «Προώθηση της πρότασής μας για συγκρότηση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης».

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη του Σωματείου. 

Εκ μέρους του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας


      Νίκος Λάιος                               Θανάσης Θεοδώρου

Ανάμεσα σε κρότους και σιωπές (συνεργασία μας με το Νόστιμον Ήμαρ): "Με αφορμή το πέρασμα ενός φαραγγιού"



Με αφορμή το πέρασμα ενός φαραγγιού



Από την Μόρφω Παπανώτα*
Το να περάσεις ένα φαράγγι μπορεί να είναι επιλογή ή μπορεί να πρέπει να ακολουθήσεις κάποιους, να τους συνοδεύσεις, να τους συμπαρασταθείς. Αν δεν είναι ένα όνειρο ζωής, ένας στόχος, μπορεί να είναι ένας εξαναγκασμός.
Σίγουρα, πάντως, είναι μια εμπειρία. Όταν βγαίνεις από ένα φαράγγι δεν είσαι ο άνθρωπος που μπήκε.
Κατά το πέρασμα, ο χώρος, ο αέρας, οι σκέψεις, η φαντασία, η αλληλεπίδραση, η αντιμετώπιση νέων συνθηκών / προκλήσεων οδηγούν και σε μια έσω-στροφή. Δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύψεις πτυχές καινούριες του βίου.

Με αφορμή το βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη «Το Φαράγγι», η ομάδα ανάγνωσης που το Κέντρο Πρόληψης «Σταθμός» έχει συνδημιουργήσει με μέλη της τοπικής κοινότητας, συνομίλησε με τη συγγραφέα. Ακολουθώντας τους ήρωες του βιβλίου, αναπνέοντας τις ζωές και τις αλλαγές τους μπήκαμε κι εμείς σ’ ένα συμβολικό φαράγγι, στο δικό μας φαράγγι.
Μέσα από το ζύμωμα των σκέψεων, των συναισθημάτων, των εκμυστηρεύσεων αναπήδησε αυτή η αυθεντική, ανθρώπινη ανάγκη να μπορείς να ακουμπήσεις και να μοιραστείς μια εμπειρία, ίσως μια πληγή, που θα γίνει σεβαστή και θ’ αποτελεί έναν πολύτιμο λίθο της ομάδας. Πλάστηκε ένα λαμπερό σημείο που κάθε φορά θα υπενθυμίζει και θα σηματοδοτεί την κατάθεση μιας ψυχικής εμπειρίας, έγινε ένα βήμα πιο κοντά στην ουσία της ύπαρξης. Ο άνθρωπος μες στην ομάδα, στο συλλογικό. Και η ομάδα των ξεχωριστών ανθρώπων.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Νόστιμον Ήμαρ