Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Λίγες μέρες έμειναν πριν τη λήξη της πρώτης φάσης του δημόσιου διαλόγου

Σχόλιο ιστολόγου:

Λίγες μέρες έμειναν λίγο πριν τη λήξη (01/04/2017) της πρώτης φάσης του δημόσιου διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η επόμενη Βουλή είναι Αναθεωρητική. 

Αν και καθημερινά "βομβαρδιζόμαστε"από τα ΜΜΕ για έναν σωρό πιθανά και απίθανα πράγματα, το κορυφαίο αυτό ζήτημα έχει παρασιωπηθεί ή υποβαθμιστεί, από τα ΜΜΕ κάθε "απόχρωσης".

Δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε να λάβουμε μέρος στη διαβούλευση, όσο και αν έχουν ευτελιστεί οι δημοκρατικοί θεσμοί - και ακριβώς για αυτό.

Μπείτε στο http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=20111 και ακολουθείστε τις οδηγίες συμμετοχής στον διάλογο.


Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο διάλογο μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση.  Για το λόγο αυτό η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας στοχεύει στην κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των απόψεων των πολιτών.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου όσοι και όσες συμμετέχουν στην διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να δουν το ερωτηματολόγιο εδώ, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
Η πλατφόρμα διαβούλευσης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του κέντρου (www.ekdd.gr).
Για την είσοδο σας στην πλατφόρμα διαβούλευσης θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης που παρέχεται από το TAXIS NET. Κατά την διαδικασία αυθεντικοποίησής σας στην ιστοσελίδα του TAXIS NET θα ζητηθεί η συγκατατάθεση σας για την προσπέλαση των στοιχείων σας ΑΦΜ, Φύλο, Ηλικία, ΤΚ που τηρούνται από τον αρμόδιο φορέα. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή μόνο για στατιστικούς λόγους ενώ το ΑΦΜ θα χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την παροχή της δυνατότητας τμηματικής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου . Τα επιμέρους βήματα που ακολουθούνται για την συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαβούλευση και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι:
Βήμα 1:  Αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση με τους κωδικούς του TAXIS ΝΕΤ
Βήμα 2:  Παροχή εξουσιοδότησης για την προσπέλαση των στοιχείων ΑΦΜ,  φύλο, ηλικία, περιοχή (Ταχυδρομικός  Κώδικας), χαρακτηρισμού «φυσικό» ή «νομικό πρόσωπο».
Βήμα 3:  Επιλογή ερωτηματολογίου θεματικής ενότητας για συμπλήρωση.  Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου καθώς και δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερου κειμένου.  Για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις.  Με την επιλογή της «Υποβολής» του ερωτηματολογίου, το ερωτηματολόγιο της θεματικής κατατίθεται στο σύστημα και χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένο. 
Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε αυτό.
Φυσικά η δυνατότητα συμπλήρωσης επόμενου ερωτηματολογίου δίδεται με την επιλογή «επιστροφή στις θεματικές ενότητες».  Ωστόσο αν ο συμμετέχων /ουσα αποσυνδεθεί από την πλατφόρμα διαβούλευσης μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των υπόλοιπων θεματικών ακολουθώντας τη διαδικασία αυθεντικοποίησης / πιστοποίησης μέσω όπως περιγράφεται στο Βήμα 1.
Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (έξι ενότητες) χωρίς φυσικά την απάντηση στις ανοικτές ερωτήσεις και τον χρόνο που ίσως χρειαστεί για αναφορά στα αντίστοιχα άρθρα του συντάγματος είναι 20 λεπτά.  Ο αντίστοιχος χρόνος κάθε ενότητας κυμαίνεται από 2 έως 5 λεπτά.  Μπορείτε αν θέλετε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο σε μορφή pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: