Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2007

Η Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου για τις εκπαιδεύσεις των Στελεχών Πρόληψης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Επιστημονική ΕπιτροπήΘεσσαλονίκη 24-07-2007Προς: Πρόεδρο ΟΚΑΝΑ
κ. Κων/ντίνο Ν.Μπάλλα
Υπόψη: Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαιδεύσεων κα Ελένη Τσάφου


Κύριε Πρόεδρε,

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα πεπραγμένα της συνάντησης της Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Ιουλίου στα γραφεία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκτός από τα μέλη της Επιτροπής και η κα Τσάφου Ελένη καθώς το θέμα της συζήτησης ήταν η Εκπαίδευση των στελεχών Πρόληψης, οι προθέσεις και οι προτάσεις του Οργανισμού.
Η εξέλιξη κάθε στελέχους πρόληψης είναι μοναδική και επηρεάζεται από την ιστορία που διαγράφει μέσα στο επάγγελμα, τις επαφές του με τους συναδέλφους, τα χαρίσματα και τις επιθυμίες του.
Η συνεχής επαγγελματική του εκπαίδευση αποτελεί μία από τις κύριες πηγές ανατροφοδότησης σ’ αυτή την πορεία αλλά και ένα εργαλείο που θα τον κρατά ενήμερο για τις εξελίξεις που συμβαίνουν σε επιστημονικό και θεωρητικό επίπεδο, όσο και στην ανανέωση εργαλείων δουλειάς στη καθημερινή του τριβή με το αντικείμενο του.
Για τον λόγο αυτό θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να σχεδιασθεί και να επιχειρηθεί και με τη δική μας συμμετοχή και βοήθεια, μία έρευνα που θα καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών, βάση της οποίας στη συνέχεια, θα είστε σε θέση να καταρτίσετε το εκπαιδευτικό επιχειρησιακό σας σχέδιο, που θα στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων στον τόσο ευαίσθητο και σύνθετο τομέα της Πρόληψης. Αυτή η έρευνα θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα και να υλοποιηθεί άμεσα με τη συμβολή των ενδιαφερομένων φορέων (ΟΚΑΝΑ, Επιστημονική Επιτροπή Σωματείου, Γραμ/τεία Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης).
Θεωρούμε επίσης ότι η καταγραφή των αναγκών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθό σχεδιασμό του προγράμματος μακρόχρονης (περίπου 2 μηνών) εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων στελεχών των Κ.Π. που προετοιμάζει το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ και που πρότεινε να συμβάλλουμε σε αυτόν με τις προτάσεις μας.
Βέβαια, μέχρι την ολοκλήρωση της καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών και την αξιολόγηση αυτής, ώστε να υποβάλουμε προτάσεις ή /και να σχεδιαστούν εκπαιδεύσεις από τον ΟΚΑΝΑ και με δεδομένο ότι οι σύγχρονοι οργανισμοί διεθνώς προσφέρουν τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να βελτιώνει τις γνώσεις του, όπως γινόταν και με το χώρο μας μέχρι πρότινος, θεωρούμε πως είναι αναγκαία η συνέχιση των εκπαιδεύσεων των στελεχών των Κ. Π. ή/και η εποπτεία των επιστημονικών ομάδων των Κ. Π. όπως λάμβανε χώρα σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Κ. Π. και ΟΚΑΝΑ εφόσον προβλέπεται η σχετική δαπάνη στο τριετή προϋπολογισμό.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου και η Γραμ/τεία Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης θα βρισκόμαστε σε συνεργασία με την κα Τσάφου όσον αφορά στην διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών και ορίσαμε εκ νέου συνάντηση για τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.
Ως επιστήμονας γνωρίζετε πως ζούμε στην εποχή που η συνεχής εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε επαγγελματία και ως Πρόεδρος του Οργανισμού διαπιστώνετε πως στην πρόληψη πρέπει να κινούμαστε στα πλαίσια μιας ανανέωσης, μιας αλλαγής, ακολουθώντας τις επιταγές μιας κοινωνίας που εξελίσσεται και ενός συστήματος που προσαρμόζεται στις ανάγκες του ανθρώπου.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε και από κοντά τις προτάσεις μας.


Με εκτίμηση
Η Συντονίστρια της Ε.Ε.

Σοφία Καραβασίλη
Κοινωνική Λειτουργός, Δραματοθεραπεύτρια

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ 23/07/2007

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Θα παρακαλούσαμε να ενημερώσουμε εσάς προσωπικά και το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας σχετικά με τις θέσεις του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης που αφορούν το θεσμικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρωτογενή πρόληψη, τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών με το Υπουργείο Υγείας για τα Κέντρα Πρόληψης (Κ. Π.), καθώς και για το στόχο μας που είναι η εργασιακή εξασφάλιση όλων των εργαζομένων στα Κ. Π. του ΟΚΑΝΑ και της Αυτοδιοίκησης, η οποία με κανένα τρόπο δεν είναι αντίθετη με την συν-ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα Κ. Π. .

Αφορμές για αυτή μας την κίνηση στάθηκαν:
α) Η πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε . με την οποία «αναλαμβάνει η ΚΕΔΚΕ να καλύψει την απόκλιση, ύψους 1,2 εκ. ευρώ , που υπάρχει στον προϋπολογισμό 2007 του ΟΚΑΝΑ για τη χρηματοδότηση των κέντρων πρόληψης».
β) Η κατάθεση προς δημόσια διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) Η επικείμενη συζήτηση στο Δ.Σ. της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε . σχετικά με την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον ΟΚΑΝΑ, το Υπουργείο Υγείας, την ΚΕΔΚΕ & το Υπουργείο Εσωτερικών για 5 χρόνια (2008-2012).

Κύριε Πρόεδρε,
τα Κέντρα Πρόληψης οφείλουν πολλά στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνεπώς, ενώ μεν είναι μια θετική πρόβλεψη για μας η σταδιακή μονιμοποίησή μας που αφήνει να διαφανεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, δεν θέλουμε να χαθεί η σχέση των Κ. Π. με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό άλλωστε είχαμε ζητήσει σε όλες τις επαφές μας με το Υπουργείο Υγείας: Να υπάρξει ένας αναλυτικός διάλογος ανάμεσα στην Κυβέρνηση (που εκπροσωπείται από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών), την Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. (ενδεχομένως και την Ε. Ν. Α. Ε.) και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κ. Π. έτσι ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή θεσμική λύση.
Αποτελεί θετικό προηγούμενο, η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης που αφενός κατέδειξε το ουσιαστικό ενδιαφέρον των αρχών των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου στήριξε οικονομικά τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης με τρόπο που άφησε να διαφανεί ότι πέρα από τη πρόθεση, υπάρχει αποδεδειγμένη βούληση υποστήριξης του ρόλου και του έργου των Κέντρων Πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες. Η θεσμική παγίωση των δομών της πρωτογενούς πρόληψης στην τοπική Αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει το συνακόλουθο της αναγνώρισης τους στη συλλογική συνείδηση των αποδεκτών των υπηρεσιών τους, των τοπικών κοινωνιών.
Η ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, που ρυθμίζει την χρηματοδότηση των Κ. Π. με το παρόν καθεστώς θα θέσει τις βάσεις για έναν δημιουργικό διάλογο, ο οποίος διάλογος δεν θα είναι εφικτός χωρίς τη σταθερή χρηματοδότηση των Κ. Π.

Μια θέση δική μας απλή και εφαρμόσιμη περιλαμβάνει 2 σκέλη :
1. Την εργασιακή εξασφάλισή μας ως Μονίμων Υπαλλήλων της Πολιτείας. Η πρόταση της Κοινωνικής Επιτροπής του προηγούμενου Δ. Σ. της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε να γίνουμε Μόνιμοι Δημοτικοί ή Νομαρχιακοί Υπάλληλοι είναι ενδιαφέρουσα, αλλά οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης πρέπει να παρέμβουν και να πιέσουν πολιτικά, ώστε να αποκτήσει νομοθετική προοπτική. Εμείς βάζουμε βέβαια τις εξής «δικλείδες ασφαλείας» : α) Την εργασιακή εξασφάλιση όλων των εργαζομένων που υπηρετούν σήμερα στα Κ. Π. εκτός διαδικασιών Α. Σ. Ε. Π. , γεγονός που διευκολύνει η εξαίρεση που προβλέπει ο νόμος από τις διαδικασίες του Α. Σ. Ε. Π. για το προσωπικό που ασχολείται με την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και β) την πιστοποίησή μας από το Υπουργείο Υγείας ως ειδικών στον τομέα της Πρωτογενούς Πρόληψης που θα διασφαλίσει την πάγια και ενεργό ενασχόλησή μας εντός των δομών της αυτοδιοίκησης με αυτό το αντικείμενο.
Επίσης, η ένταξή μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι ασύμβατη με την λειτουργία των Κ. Π. με ευθύνη της Αυτοδιοίκησης, αφού θα μπορούσε και πάλι να διατιθέμεθα από το Υπουργείο Υγείας, στην Αυτοδιοίκηση για στελέχωση των Κ. Π. Όλα αυτά βέβαια αν υπάρξει πολιτική βούληση να γίνει η πρόβλεψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης πράξη. Και εδώ πάλι είναι ασφαλιστική δικλείδα η πιστοποίησή μας από το Υπουργείο Υγείας ως ειδικών στον τομέα της Πρωτογενούς Πρόληψης, γεγονός που θα αποτρέψει να μας χρησιμοποιήσουν στο Υπουργείο Υγείας για άλλες ανάγκες.
2. Το δεύτερο σκέλος είναι η παγίωση ως θεσμών των Κέντρων Πρόληψης και η πιστοποίηση τους ως φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον χώρο της Αυτοδιοίκησης καθώς η πάγια χρηματοδότηση τους από το Κράτος για τα άλλα λειτουργικά έξοδα πλην του προσωπικού. Η Χρηματοδότηση αυτών των Υπηρεσιών (που μπορεί να λειτουργούν με την οποιαδήποτε μορφή εμπλέκει τους περισσότερους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους στην πρωτογενή πρόληψη) μπορεί να γίνεται πάγια από τους Κ. Α. Π. . Το μόνιμο προσωπικό θα διατίθεται με νομοθετική πράξη από τους Δήμους και τις Νομαρχίες (ή το ΕΣΥ, στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η πρώτη περίπτωση της μονιμοποίησης μας ως Δημοτικών ή Νομαρχιακών Υπαλλήλων) και θα εποπτεύεται επιστημονικά από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας (αν καταργηθεί ο ΟΚΑΝΑ, διαφορετικά πρέπει να είναι ο τομέας πρόληψης του ΟΚΑΝΑ) Σε αυτές τις υπηρεσίες πρέπει προσληφθούν υπάλληλοι του ΟΚΑΝΑ με εμπειρία στην Πρόληψη ή αντίστοιχοι υπάλληλοι των Κ. Π. που θα το επιθυμήσουν και θα έχουν τα ανάλογα προσόντα.

Αυτό είναι μια πρόταση στην οποία καταλήγουμε αξιοποιώντας της πολύχρονη εμπειρία μας ως εργαζομένων σε αυτό το χώρο.
Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσουμε και άλλες προτάσεις
Το Σωματείο μας βέβαια θα κρίνει και θα τοποθετηθεί απέναντι σε όλες τις προτάσεις με άξονες
Α)την εργασιακή εξασφάλιση του προσωπικού,
Β) την πιστοποίηση των στελεχών και των κέντρων πρόληψης ως φορέων πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικό-κοινωνικής υγείας,
Γ) Την αναγνώριση και συνέχιση του έργου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα,
Δ) την εξασφάλιση της περιφερειακότητας και της ευελιξίας στη λειτουργία τους που βοήθησε ώστε να αναδειχθούν σε πρωτοπόρες κοινωφελείς υπηρεσίες υγείας, αναγνωρισμένες διεθνώς.

Θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε στο Δ.Σ. της 25ης Ιουλίου 2007.

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2007

Δημοσιεύματα με παρουσία μελών του Δ.Σ.

Εθνικό σχέδιο αδράνειας για τα ναρκωτικά
Της ΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΠΑ - ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ
Στις 27 Ιουνίου 2004 ο πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη θεραπευτική μονάδα «Παρέμβαση» είχε αναφέρει: «Δρομολογούμε τις διαδικασίες για τις λίστες ασθενών, που αναμένουν πρόσβαση στις μονάδες αποκατάστασης! Στις αρχές του 2005 θα ολοκληρωθούν οι προσλήψεις προσωπικού για να λειτουργήσουν οι μονάδες με διευρυμένο ωράριο και να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς».Τα χρόνια πέρασαν και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού έμειναν στα λόγια. Το πολυαναμενόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που δόθηκε πρόσφατα από τον υπουργό Υγείας και θέτει 15 δράσεις στην κρίση της κοινωνίας των πολιτών, ουσιαστικά συνιστά μια νέα προεκλογική εξαγγελία για να καλυφθεί η παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης και σ' αυτόν τον τομεά.*Οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ θεωρούν ότι το «νέο» Εθνικό Σχέδιο Δράσης δεν μπορεί να δώσει άλλοθι στη κυβέρνηση και στο υπουργείο Υγείας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Οργανισμό. Πιστεύουν ότι η μετονομασία του ΟΚΑΝΑ και η μεταφορά των προγραμμάτων υποκατάστασης στο ΕΣΥ είναι μόνο μια θεωρητική καινοτομία, αφού κανείς δεν αναφέρει το πώς και πότε θα γίνει αυτό.*Ο πρόεδρος των εργαζομένων Γ. Κακλαμάνης κρίνει την προσπάθεια ελλειμματική, όπως και τη συνολική συμπεριφορά της κυβέρνησης. «Πρωτοφανής έπαρση και πρωτόγνωρος μεγαλοϊδεατισμός απορρέουν από την ανάγκη αποενοχοποίησης των πολιτικών ηγεσιών του υπουργείου Υγείας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που καταθέτουν προς "δημόσια διαβούλευση" πριν τις εκλογές χωρίς τους δύο βασικούς πυλώνες, που είναι το χρονοδιάγραμμά του και οι δεσμευμένοι από τον κρατικό προϋπολογισμό πόροι, συνιστά ουσιαστικά μια απόπειρα συγκάλυψης των τεράστιων πολιτικών ευθυνών απέναντι στους ανθρώπους που "στοιβάζονται" στις λίστες της ντροπής».*Ο διευθυντής του ΚΕΘΕΑ Χαρ. Πουλόπουλος αντιπαραθέτει ότι η πολιτεία μοιάζει να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για την ψυχοκοινωνική θεώρηση και αντιμετώπιση του προβλήματος με έμφαση στην απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη. Επισημαίνει ότι καλύπτονται οι ανάγκες της περιφέρειας και πως συνεχίζεται το έργο των φορέων όπως το ΚΕΘΕΑ και το «18ΑΝΩ». Χωρίς χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμόΠαρατηρεί, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς με ασφάλεια για το σχέδιο καθώς δεν περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. «Η ένταξη των προγραμμάτων υποκατάστασης στο ΕΣΥ μπορεί να δίνει τη δυνατότητα αποκέντρωσης των υπηρεσιών, έχει όμως τον κίνδυνο αυτές να αποτελέσουν ξένο σώμα μέσα στο σύστημα και συγχρόνως να αποκοπούν από την κοινωνία. Από την άλλη, η προβλεπόμενη ένταξη των Κέντρων Πρόληψης στο ΕΣΥ μπορεί να αλλοιώσει το χαρακτήρα τους και να περιορίσει τη δράση τους στις τοπικές κοινωνίες, τα σχολεία κ.λπ.».Οι 400 εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης πιστεύουν ότι οι κινητοποιήσεις τους ήταν αυτές που ανάγκασαν το αγκυλωμένο στη σιωπή υπουργείο, να παρουσιάσει το πρόχειρο γεμάτο αοριστολογίες Σχέδιο Δράσης και φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν.*Ο Τιμ. Στραβοπόδης, κοινωνιολόγος και μέλος του δ.σ. του Πανελλαδικού Σωματείου Στελεχών Πρόληψης, μας είπε: «Πρέπει να υπάρξει διάλογος και ο υπουργός Υγείας να δεχθεί τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς μας και την αποδοχή που μας προσφέρουν οι τοπικές κοινωνίες προκειμένου να βρεθεί βιώσιμη και θεσμική λύση. Ο γ.γ. Αρ. Καλογερόπουλος μας υποσχέθηκε ότι σε 15 ημέρες θα γίνει η πρώτη συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά μας. Ο ΟΚΑΝΑ μας χρωστά 3 εκατ. ευρώ και είμαστε αποφασισμένοι να τα πάρουμε. Υπάρχουν εργαζόμενοι που παραμένουν απλήρωτοι μέχρι και 7 μήνες».
rpsoul@enet.gr

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 08/07/2007

και το άρθρο του Προέδρου του Δ.Σ. στην "Αυγή"

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=3130

29/06/2007
Η εξάρτηση δεν είναι το πρόβλημα είναι το σύμπτωμα(ΑΥΓΗ)

Του Αλέξανδρου ΣΤΑΘΑΚΙΟΥ
Αυτό είναι το «μότο» της Πρωτογενούς Πρόληψης της Εξάρτησης. Τι σημαίνει αυτό; Oι διάφορες τυπολογίες «επικίνδυνων» προς εξάρτηση προσωπικοτήτων, έχουν πολύ μικρή αξία. Στόχος είναι όλη η κοινότητα. Στόχοι είναι χώροι συμβίωσης, κοινωνικοποίησης και νοηματοδότησης της ζωής: Οικογένεια , Σχολείο, Εργασία, Γειτονιά κλπ. Για τα στελέχη πρόληψης η κατάχρηση ουσιών και η εξάρτηση (όπως και πολλές άλλες ψυχολογικές «διαταραχές») αντιμετωπίζονται ως σύμπτωμα πολλών επιβαρυντικών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών & βιολογικών), μοναδικά αλληλοπλεκομένων για το κάθε πρόσωπο. Υπό αυτό το πρίσμα η πρωτογενής πρόληψης ουσιαστικά έχει 2 κύριους σκοπούς: Α. Την ανάδειξη των επιβαρυντικών παραγόντων και την επαρκή ευαισθητοποίηση (όχι απλά την ενημέρωση) όλης της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα κάποιων κεντρικών «ομάδων στόχου» (π.χ. γονείς, εκπαιδευτικοί) Τέτοιοι παράγοντες είναι με μια ενδεικτική σταχυολόγηση ii. Η έλλειψη νοήματος για τη ζωή και αξιών που δημιουργούν κοινωνικούς δεσμούς iii. Η έλλειψη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, που έχει σχέση με μια «εικονική πραγματικότητα» που βιώνουν οι νέοι από βρέφη iv. Η μειωμένη αντοχή στις «ματαιώσεις» v. Η αλλοτρίωση του ανθρώπου κι ο υποβιβασμός του στο ρόλο της μηχανής vi. Ο υπερκατανλωτισμός, που δημιουργεί «νεοάναγκες» και άρα ένα συνεχές στρες για απόκτηση αγαθών vii. Η ανεργία, που «στέκεται» στο υπόβαθρο και οξύνει κάθε προσωπική ή οικογενειακή δυσκολία viii. Τέλος ειδικά για την χώρα μας θα προσέθετα και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ιδιαίτερα στις Λυκειακές Τάξεις. Β. Ο πρώτος σκοπός δεν φτάνει Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση όλων των προστατευτικών παραγόντων που μπορεί να ανιχνευθούν σε μια τοπική κοινωνία: (για παράδειγμα η ενίσχυση της λειτουργικότητας των οικογενειακών σχέσεων, η εισαγωγή δημιουργικών παιδευτικών διαδικασιών, η τόνωση της αλληλεγγύης στο εσωτερικό των κοινωνικών ομάδων κτλ) Είναι λοιπόν φανερό ότι η πρόληψη της εξάρτησης ταυτίζεται στην πραγματικότητα με μια πολιτισμική διαδικασία για την συνολική προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Επιπλέον το έργο της αγγίζει και αυτό που λέγεται «έγκαιρη παρέμβαση». Αυτό αφορά την δυνατότητα που θα μπορούσε να έχει ένα άτομο που δυσφορεί ψυχικά και η χρήση ουσιών φαντάζει ως μια έκφραση αυτής της δυσφορίας του, ή ακόμα βρίσκεται σε ένα στάδιο πειραματισμού με τις ουσίες να «ακουστεί» από κάποιον ειδικό και να στηριχθεί ψυχο-κοινωνικά εντός του Κ.Π., αν αυτό μπορεί να γίνει, ή να παραπεμφθεί στην κατάλληλη δομή. Όλη αυτή τη προσπάθεια ανέλαβαν στην Ελλάδα να συντονίζουν τα Κέντρα Πρόληψης ως καινοτόμες κοινωφελείς υπηρεσίες. Καινοτόμες διότι δεν βασίζονταν σε πυραμιδικές ιεραρχίες, αλλά σε ομαδικές, συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες από την διοίκηση μέχρι την λειτουργία του επιστημονικού προσωπικού. Είναι αλήθεια ότι, όπως κάθε καινοτομία, χρειάζονται τώρα μια παραπάνω αποσαφήνιση και θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας τους. Τα Κ.Π. συστάθηκαν έτσι για να προωθηθεί με τον καλύτερο τρόπο η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, αυτός είναι ο στόχος που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά. Από την άλλη στις τοπικές κοινωνίες υπάρχει και ένα, ας το πούμε, «γραφειοκρατικό» κομμάτι. Ένα τέτοιο κομμάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις αποπειράται παρεμβάσεις ακόμα και στο καθαρά επιστημονικό έργο για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών. Επειδή ως όπλο τέτοιων πόλων χρησιμοποιείται η εργασιακή ανασφάλεια των εργαζομένων στα Κ.Π., το σωματείο μας δέχεται και ευνοεί θεσμικές λύσεις, που χωρίς να χάνεται η πρωτοβουλία από την τοπική κοινότητα, αφαιρούν από το σώμα των αντιπροσώπων τον ρόλο του εργοδότη του προσωπικού. Έτσι η σχέση γίνεται πιο δυνατή. Γιατί οι δυνατές σχέσεις χτίζονται πάνω στην ελευθερία και όχι στην εξάρτηση. Στα Κ.Π. αξιοποιήθηκαν ως επιστημονικό προσωπικό ειδικοί της Ψυχικής Υγείας (γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ), Κοινωνικοί Επιστήμονες, Παιδαγωγοί και πολλές άλλες ειδικότητες, δημιουργώντας την καινοτόμο επαγγελματική ιδιότητα του Στελέχους Πρόληψης συνθέτοντας δεδομένα από διάφορα γνωστικά αντικείμενά, «απεγκλωβίζοντας» χρήσιμες αρχές από διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα. Όλη αυτή η διαδικασία οδήγησε στο να δοκιμαστεί ίσως για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένα σε πρακτικό επίπεδο η διεπιστημονική προσέγγιση, που οι επιστημολόγοι των ημερών μας έντονα συζητούν και αναζητούν. Ποιος ο λόγος λοιπόν να μην υποστηριχθεί και αυτή η καινοτομία; Σ’ όλα αυτά, είναι αλήθεια, μπορεί να υπάρξει μια ένσταση: Απέναντι σε ένα κοινωνικό υπερσύστημα που παράγει και αυξάνει γεωμετρικά την οξύτητα των επιβαρυντικών παραγόντων (π.χ. εργασιακή ανασφάλεια, «θραύση» και μη αντικατάσταση όλων των συλλογικών ταυτοτήτων), τι μπορεί να αντιπαραθέσει μια πολιτισμική διαδικασία στις τοπικές κοινωνίες; Δεν είμαστε μεγαλομανείς , αναγνωρίζουμε όρια στη δουλειά μας, γι’ αυτό μιλάμε για μείωση της ζήτησης και όχι εξάλειψη των αιτιών. Εξάλλου, η συστηματική προσπάθεια για προαγωγή της Υγείας, που μόλις ξεκίνησε στον τόπο μας, έχει μακρόχρονη στρατηγική και χτίζεται με «βαθμίδες» χρησιμοποιώντας τα όποια αποτελέσματα ως βάση για παραπάνω ανάπτυξη. Έτσι, η εμπειρία που κατακτήθηκε όλο αυτόν τον καιρό, μπορεί να «κεφαλαιοποιηθεί» σε παραπέρα δράσεις, πάντα όμως στο περιβάλλον της πρωτογενούς πρόληψης που συνεχίζει να είναι σημαντική. *
Ο Αλ. Σταθακιός είναι πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και της Αυτοδιοίκησης

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΑ Κ. Π.

Στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΚΕ δημοσιεύται η αποφασή της σχετικά με την νέα χρηματοδότηση των Κ.Π. με 1,2 εκ. ευρώ.
Δείτε σχετικά:

http://www.kedke.gr/index.asp?app=newsshow.asp&id=326

Το δημοσίευμα είναι το παρακάτω:

"ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ο.ΚΑ.ΝΑ.


.......Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε ακόμη να αναλάβει η ΚΕΔΚΕ να καλύψει την απόκλιση, ύψους 1,2 εκ. ευρώ , που υπάρχει στον προϋπολογισμό 2007 του ΟΚΑΝΑ για τη χρηματοδότηση των κέντρων πρόληψης. Το ποσό θα καλυφθεί είτε από τις οριζόντιες δράσεις του «ΘΗΣΕΑ», είτε από τα αποθεματικά της ΚΕΔΚΕ ως ελάχιστη συμβολή στη μάχη για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. Παράλληλα περιμένει να υπάρξει αντίστοιχη συνδρομή και από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης κατά των ναρκωτικών αντιμετωπίζουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα."

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2007

Στοιχεία από 2 Ερωτήσεις στη Βουλή για τα Ζητήματά μας

Ερώτηση κ. Χρήστου Πρωτόπαπα, Βουλευτή Β'Αθηνών (2/7/07)

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ερωτάται ο Υπουργός

1. Προτίθεται να προωθήσει ένα συγκεκριμένο και σαφές θεσμικό πλάισιο
για την μόνιμη και πάγια λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης και την διεύρυνση του ρόλου τους;
2. Εάν ναι, πιό θα είναι αυτό; Θα παραμείνουν τα Κέντρα Πρόληψης υπό την εποπτεία του ΟΚΑΝΑ;
3. Θα μεριμνήσει για την ταχεία αποπληρωμή των οφειλών του ΟΚΑΝΑ προς τα Κ.Π., αλλά και για την μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού σε αορίστου χρόνου;

Ερώτηση κ. Γιάννη Δραγασάκη, Βουλευτή Β'Αθηνών (3/7/07)

Προς τους κ.κ. υπουργούς:
- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
- Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα Κέντρα γίνονται περισσότερα και αναπτύσσονται και συνεπώς η ετήσια χρηματοδότησή τους από το Υπουργείο σας πρέπει να αυξάνεται;
2. Τι μέτρα θα ληφθούν για την άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού (το οποίο μπορεί κατά τόπους να εργάζεται και πάνω από 10 χρόνια με αυτό το καθεστώς) στα Κέντρα Πρόληψης σε αορίστου χρόνου, βάζοντάς το ως όρο στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτει ο ΟΚΑΝΑ με τις αστικές εταιρείες;
3. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ειδική εκπαίδευση των νέων στελεχών καθώς και την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και επιστημονική εποπτεία του παρόντος επιστημονικού & διοικητικού προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης;
4. Προτίθενται να προχωρήσουν σε Νομοθετικές Πράξεις που θα προωθούν τη συνεργασία των Κ.Π. με τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Άμυνας και Εργασίας, έτσι ώστε να υποστηριχθούν θεσμικά οι πολυσχιδείς παρεμβάσεις των Κ. Π.;

Αγαπητοί Συνάδελφοι, να έρθετε σε επαφή με τους Βουλευτές όλων των κομμάτων της περιοχής σας.
Αυτοί ξέρουν το πόσο χρήσιμοι είμαστε στις τοπικές κοινωνίες.
Το θέμα μας μπορεί αν γίνει ζήτημα δημόσιου πολιτικού διαλόγου.

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2007

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 6

1. Tην Δευτέρα 09.07.2007 , πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για πρώτη φορά συνάντηση των Σωματείων Εργαζομένων από το χώρο των Υπηρεσιών της αντιμετώπισης των Εξαρτησιoγόνων Ουσιών (Πρόληψη, Θεραπεία και Επανένταξη) .
Πιο συγκεκριμένα στην συνάντηση παραβρεθήκαν , εκτός από το Σωματείο μας , το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ , ο Συλλογος Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ και η Επιτροπή Εργαζομένων του 18ΑΝΩ.
Συζητήσαμε θέματα αναφορικά με το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά και δεσμευτήκαμε να το εξετάσουμε , ειδικότερα ,το κάθε Σωματείο και στη συνέχεια να συνθέσουμε τις παρατηρήσεις μας.
Παράλληλα , γνωριστήκαμε και αποφασίσαμε να έχουμε διαρκή επικοινωνία .
2. Την Τετάρτη 11.0.2007, συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ
κ. Μπάλλα και μας ενημέρωσε , ότι στις 19-20 /09/2007 στην Αθήνα , πρόκειται να πραγματοποιηθεί Συνέδριο με θέμα :
«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πρόληψη των Εξαρτησιογόνων Ουσιών». Ανέφερε, ότι θα προσκληθούν, ως εισηγητές, έγκριτοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ενώ θα κληθούν και κάποια στελέχη από τα Κέντρα Πρόληψης, εφόσον τηρούν «τις προδιαγραφές» , που ο ΟΚΑΝΑ θα θέσει.
Στην συνάντηση, αυτή ο κ. Μπάλλας , έδειξε ξανά σκεπτικισμό για την αποτελεσματικότητα του έργου των Κέντρων Πρόληψης και την μεθοδολογία με την οποία τώρα εφαρμόζεται. Χαρακτηριστικά , ανέφερε ότι είναι "αναχρονιστική", συμπλήρωσε δε, ότι δεν θα έχει χώρο το Σωματείο μας στο συνέδριο, παρόλα αυτά όμως, πρώτα το Σωματείο ενημέρωσε!
Στο Δ.Σ. του σωματείου θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα και θα τοποθετηθούμε.
Καλό είναι να είμαστε σε "επιφυλακή" (εν μέσω ζεστού Θέρους και διακοπών) για το Συνέδριο , προκειμένου να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε.
Τέλος , σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες του ΟΚΑΝΑ στα Κέντρα Πρόληψης , ανέφερε την αδυναμία του Οργανισμού να τις καλύψει και πως με την δική του συμβολή το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε το υπόλοιπο της οφειλής του .

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2007

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5Η επαύριον των κινητοποιήσεων μας δημιούργησε τις προϋποθέσεις και έθεσε τις βάσεις διαπραγμάτευσης των αιτημάτων μας, καθώς τα λίαν ικανοποιητικά ποσοστά συμμετοχής στην απεργία και η δυναμική πορεία μας σε αγαστή συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ, τρόμαξε τους ιθύνοντες που διαχειρίζονται το παρόν και το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης και των εργαζόμενων τους.
Το νέο εθνικό σχέδιο δράσης, προϊόν πολιτικών πιέσεων της επιστημονικής και συνδικαλιστικής κοινότητας στο χώρο αντιμετώπισης της εξάρτησης, χαρακτηρίζεται από μερική υιοθέτηση κάποιων θέσεων μας. Όμως επί της ουσίας δε παύει να παραμένει ένα κείμενο αόριστων διακηρυκτικών αρχών, τις οποίες πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους ιθύνοντες των αρμόδιων θεσμικών φορέων και αρχών, πάντα με γνώμονα τη προώθηση επίλυσης των αιτημάτων μας.
Η ένταξη μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με παράλληλη εργασιακή εξασφάλιση μας, τουτέστιν μονιμοποίηση μας, καταρχήν κρίνεται θετική. Πόσο μάλλον που προβλέπει και συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτή τη σταδιακή ένταξη, γεγονός που πιθανότατα να δίνει ρόλο και να διατηρεί τη σύνδεση των Κ.Π. με τη τοπική κοινωνία. Σε αυτά τα σημεία είχαμε επιμείνει, σε συναντήσεις που είχαμε με εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, ελάχιστες ημέρες πριν την απεργία και λίγο πριν την κατάθεση του Σχεδίου.
Όμως, παρά τη βάση για συζήτηση που μας παρέχει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, δεν αποτελεί παρά μόνο την αφετηρία για να προωθήσουμε τη επίλυση του θεσμικού μας προβλήματος. Η προώθηση του θα χρειαστεί νέους αγώνες και «δουλειά στο δρόμο» προκειμένου ένα ενδεχόμενο άνοιγμα του διαλόγου να θέσει, με μια νέα δυναμική πολιτικής πίεσης, τις κατευθύνσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της βέλτιστης ικανοποίησης των θεσμικών και οικονομικών μας αιτημάτων.
Η προστασία, από την άλλη του έργου της Πρόληψης και ουσιαστικά των εργαζομένων που το παράγουν, θέτει το άμεσο, σε προτεραιότητα επίλυσης, θεσμικό αίτημα αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των στελεχών πρόληψης και της πιστοποίησης των δομών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Η σταδιακή ένταξη μας στο Ε.Σ.Υ., αν δεν προηγηθεί η αναγνώριση μας, θέτει σε κίνδυνο το έργο της πρόληψης καθ’ ότι εάν δεν είμαστε αναγνωρισμένοι ως στελέχη πρόληψης, θα μπούμε στο Ε.Σ.Υ. ως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί και νομικοί, με κίνδυνο, ειδικότητες που δεν θεωρούνται ιατρικογενείς να τεθούν στο περιθώριο και να κληθούν να καλύψουν έλλειμμα προσωπικού του Ε.Σ.Υ. σε άλλες θέσεις, πιθανότατα διοικητικού – οικονομικού. Οι θεραπευτές, του ΟΚΑΝΑ θεραπευτές θα παραμείνουν αλλά τα στελέχη πρόληψης; Δεύτερο, εάν δεν πιστοποιηθούν οι δομές μας, τα Κ.Π., θα βρεθούμε να εργαζόμαστε στα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών μας όσο και για το εάν θα συνεχίσουμε να παράγουμε επί της ουσίας έργο πρόληψης.
Σε ότι αφορά τη πρόταση της ΚΕΔΚΕ, μετά τις νέες εξελίξεις, θα περιμένουμε αντιδράσεις και ίσως νέα, πιο ενισχυμένη σε ότι αφορά το στέρεο θεσμικό της χαρακτήρα, πρόταση. Πρόταση του Σωματείου είναι ο διάλογος και με τα δύο εμπλεκόμενα υπουργεία, όχι σε ξεχωριστές συναντήσεις, αλλά συγχρόνως, στο ίδιο τραπέζι, για να υπάρξει ουσιαστική συνεννόηση και συνεργασία προς την κατεύθυνση της θεσμικής επίλυσης. Εμμένουμε λοιπόν στο πλαίσιο διεκδίκησης, όπως αποφασίστηκε και στη Γ.Σ. μας αμέσως μετά τη πορεία και παράσταση μας στο υπουργείο Υγείας την 26/6/2007.
Και αφού μιλάμε για την απεργία ας δούμε τα καταγραμμένα ποσοστά συμμετοχής, όπως πληροφορηθήκαμε σχεδόν από το σύνολο των Κ.Π. με τα οποία επικοινωνήσαμε. Παρακαλούνται τα Κ.Π. για τα οποία δεν έχουμε ακόμη στοιχεία, όπως για παράδειγμα στα Κ.Π. Αττικής 1ο, 2ο και 3ο Διαμέρισμα, Γλυφάδας, Καστοριάς, να στείλουν τα ποσοστά συμμετοχής των εργαζομένων τους στην απεργία προκειμένου να κοινοποιηθούν, καθώς και όσοι δεν βλέπουν το Κέντρο τους στην παρούσα κατάσταση:
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝΑΠΕΡΓΙΑ
ΕΒΡΟΥ
7
4
3
ΞΑΝΘΗΣ
7
0
7
ΡΟΔΟΠΗΣ
7
7
0
ΚΑΒΑΛΑΣ
5
4
1
ΛΕΣΒΟΥ
6
6
0
ΧΙΟΥ
5
5
0
ΚΩ
6
6
0
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
7
7
0
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
10
0
10
ΠΙΕΡΙΑ
6
3
3
ΛΗΜΝΟΥ
3
3
0
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
6
6
0
ΗΛΕΙΑΣ
6
6
0
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
6
6
0
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
6
3
3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
5
0
5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7
7
0
ΑΡΤΑΣ
5
4
1
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5
1
4 ΕΠΊΣΧΕΣΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5
5
5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
6
6
0
ΗΜΑΘΙΑΣ
6
1
5
ΚΟΖΑΝΗΣ
5
5
0
ΠΕΛΛΑΣ
6
6
0
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
5
5
0
ΑΙΓΑΛΕΩ
9
9
0
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7
7
0
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
5
5
0
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
5
5
0
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
5
5
0
ΕΥΒΟΙΑΣ
6
6
0
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
5
5
0
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
5
5
0
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5
5
0
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6
6
0
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
6
6
0
ΛΑΡΙΣΑΣ
7
7
0
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
5
4
1
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
5
0
5
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
6
6
0
ΑΧΑΙΑΣ
5
5
0
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
5
4
1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
4
4
0
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5
5
0
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΡΟΔΟΥ
3
3
0
ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ
6
5
1
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

6

0

6
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

6

0

6
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
5
5
0
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
7
7
0
ΚΑΒΑΛΑΣ
5
4
1
ΣΥΚΙΕΣ
10
10
0
ΚΙΛΚΙΣ
5
0
5
ΣΕΡΡΕΣ
5
5
0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
5
0
5
ΧΑΝΙΑ
7
7
0
ΕΒΡΟΥ
7
4
3
Ν.ΣΜΥΡΝΗ
5
0
5
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
4
4
0
ΙΛΙΟΝ
5
5
0
ΑΧΑΡΝΕΣ
6
6
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
5
3
2
5Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
5
0
5
ΑΛΙΜΟΣ
5
5
0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
7
7
0
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
5
5
0
KENTΡΑ 65
383
290 76%
93 24%


Η συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ και του Σωματείου μας με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν απέδωσε τα αναμενόμενα παρ’ όλο που όπως φέρεται ο ίδιος να δήλωσε, τα 3.000.000 ευρώ που χρωστάει ο ΟΚΑΝΑ στα Κ.Π. δεν είναι παρά ένα τηλεφώνημα…
Στη Γ.Σ. του Σωματείου, που ακολούθησε στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των κινητοποιήσεων εάν δε κληθούμε σε άμεσο ουσιαστικό διάλογο προς την κατεύθυνση επίλυσης των οικονομικών και θεσμικών προβλημάτων, ενώ η υποστήριξη των αιτημάτων μας, του πλαισίου θεσμικών και οικονομικών διεκδικήσεων μας, θα αποτελεί τη βάση του διαλόγου για οποιαδήποτε σοβαρή θεσμική πρόταση που θα τεθεί από Πολιτειακή θεσμική αρχή προς το Σωματείο για διαπραγμάτευση.
Η συνέντευξη Τύπου υπήρξε άλλη μια ευκαιρία, με τη παρουσία εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σωματείου αλλά και εργαζομένων συναδέλφων, να τεθούν ερωτήσεις προς τον ίδιο το κ. Υπουργό για τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τα Κ.Π.. Ακολουθεί απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης Τύπου του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου (όλο το κείμενο της συνέντευξης, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση την εκκρεμή των Κέντρων Πρόληψης, επειδή είναι εδώ και οι εργαζόμενοι, να μας πείτε πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τη χρηματοδότηση από τον ΟΚΑΝΑ;
Και το δεύτερο είναι το εξής. Με την μεταφορά των θεραπευτικών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ στο ΕΣΥ ενδέχεται να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στη στελέχωση των μονάδων αυτών. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια μακρόσυρτη διαδικασία του ΑΣΕΠ και η χρηματοδότηση του ΕΣΥ δεν είναι ικανοποιητική. Πώς σκέφτεστε να καλύψετε αυτό το πρόβλημα ώστε να μην γίνει τελευταίος τροχός της αμάξης;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα όσα σας είπα πριν, απαντούν στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Για όλα αυτά έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις, έχουν διασφαλιστεί και εξασφαλιστεί και τα κονδύλια που απαιτούνται. Σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, γιατί πράγματι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις πληρωμές των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ. Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να διαψεύσω κατηγορηματικά και απόλυτα αυτό που ελέχθη, ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ έμειναν απλήρωτοι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στα Κέντρα Πρόληψης.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι – ναι, στα Κέντρα Πρόληψης. Τώρα όσον αφορά στους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, ότι ο ΟΚΑΝΑ είναι υπεύθυνος για το ήμισυ αν δεν κάνω λάθος, το 50% της χρηματοδότησης του Κέντρου Πρόληψης. Επιπλέον, ο ΟΚΑΝΑ λόγω του ανεξέλεγκτου και μη ορθολογιστικού γιγαντισμού του, το επεσήμανα και στα εισαγωγικά μου, σήμερα πράγματι αντιμετωπίζει, αυτό εννοούσα πρωτύτερα, ένα συσσωρευμένο έλλειμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτή, λοιπόν, είναι και η ουσιαστική αιτία καθυστέρησης καταβολής των οφειλών του προς τα Κέντρα Πρόληψης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ρώτησα αν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως και θα λυθεί, είναι αυτονόητο. Εγώ σας εξήγησα όμως για ποιο λόγο είμαστε εδώ.
κ. ΜΠΑΛΛΑΣ: Την ερχόμενη Τρίτη η ΚΕΔΚΕ έχει σαν αντικείμενο αυτό ακριβώς, το ποσό που το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει. Εμείς επίσης αυξάνουμε συνέχεια το ποσό, αλλά ασχολείται και η ΚΕΔΚΕ μ’ αυτό το θέμα και που θα πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε το συντομότερο δυνατόν.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σημειώσουμε, ότι με τα όσα σήμερα ανακοινώνουμε, δηλαδή με την μεταρρύθμιση που τελικά γίνεται, πρώτα απ’ όλα εξασφαλίζουμε την απευθείας χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από το Υπουργείο, την μονιμοποίηση των εργαζόμενων, το ενιαίο εργασιακό καθεστώς σε όλα τα κέντρα και επομένως και την εφ’ άπαξ εξασφάλισή τους. Επιπλέον εξασφαλίζουμε, την ανάδειξη, την προαγωγή και ενίσχυση αυτού του πράγματι τόσο σημαντικού έργου που προσφέρουν τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης, καθώς βέβαια και την απαραίτητη πλέον βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να μας διευκρινίσετε, αν έχετε την καλοσύνη, η μεταφορά αυτών των υπαλλήλων του ΟΚΑΝΑ προς τα νοσοκομεία, για 594 άτομα απ’ ότι ακούσαμε, δεν θα αποδυναμώσουν κατά κάποιο τρόπο τον ΟΚΑΝΑ ο οποίος τελικά θα μετονομαστεί σε Εθνικό Κέντρο Απεξάρτησης;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν μετονομάζεται απλώς, ενισχύεται ακόμα περισσότερο, όλες δε οι ρυθμίσεις λύνουν, όπως είπα πρωτύτερα, όλο το φάσμα των εργασιακών προβλημάτων.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Περισσεύουν αυτοί οι υπάλληλοι στον ΟΚΑΝΑ που μεταφέρονται στα νοσοκομεία, για να το καταλάβουμε;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τι σημαίνει περισσεύουν; Κανείς δεν περισσεύει σ’ αυτή την προσπάθεια.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα αποδυναμώνεται ο Οργανισμός.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν αναφέρεστε σε έναν αριθμό που προέρχεται από τις Μονάδες Θεραπείας, ναι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το 1 εκατομμύριο ευρώ επίσης, η χρηματοδότηση με την οποία ενισχύετε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι από κονδύλια του Υπουργείου Υγείας;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πριν από λίγο σας εξήγησα και νομίζω, ότι το διαβάσατε και στους πίνακες, 1 εκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί για μία ενιαία καμπάνια. Ξέρετε τι συμβαίνει μέχρι τώρα; Διατίθενται πάρα πολλά χρήματα αποσπασματικά από διάφορους φορείς. Το ότι θα έχουμε ένα ενιαίο σήμα το οποίο και θα εκπέμπουμε, που θα συντονίζονται οι δράσεις όλων των φορέων, ότι θα έχουμε ενιαία στρατηγική επικοινωνίας για το θέμα των ναρκωτικών είναι η απάντηση. Και αυτά τα χρήματα εξασφαλίζουν και στηρίζουν αυτή την καμπάνια, όπως είπαμε, όλων όμως σε καθαρά συντονισμένο πεδίο συνεργασίας.

Στη συνέλευση της ΚΕΔΚΕ την 4/07/07, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σωματείου, συζητήθηκε ως το 4Ο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, το ζήτημα της χρηματοδότησης των Κ.Π. από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των Κ.Α.Π. Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης που αφορά στα 1,2 εκατομύρια ευρώ, θα καταβληθεί, όπως ομόφωνα αποφασίστηκε, χωρίς όμως να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στην επόμενη συνέλευση της ΚΕΔΚΕ, πιθανότατα στις 25/07/07, θα τεθεί το ζήτημα της ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης χρηματοδότησης των Κ.Π..
Την 2/07/07 κατέθεσε επερώτηση, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κ.Π., προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Πρωτόπαπας Χρ., ενώ είχε προηγηθεί επερώτηση του βουλευτή του Συνασπισμού κ. Κουβέλη Φ., την 26/06/07, προς τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Άμυνας. Την 3/07/07, κατέθεσε επερώτηση για τα προβλήματα των Κ.Π., προς τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών, ο βουλευτής του Συνασπισμού κ. Ι. Δραγασάκης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η δικτύωση του Σωματείου με άλλους Συλλόγους, Πολιτικούς Φορείς και ΜΜΕ, συνεχίζεται προκειμένου να βγούμε από την αφάνεια και να έχουμε λόγο τόσο για τα εργασιακά προβλήματα μας όσο και για τις πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών. Γιατί άποψη για το πρόβλημα πρέπει να έχουν και οι εργαζόμενοι που το βιώνουν καθημερινά και όχι μόνο οι φορείς εξουσίας.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΟΡΦΕΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Εργαζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ροδόπης ΄΄ ΟΡΦΕΑΣ ΄΄ διευκρινίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα στην καταβολή της μισθοδοσίας τους από την σύστασή του.
Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πρόεδρος του κα. Σιμπέλ Μουσταφά Ογλού όσο και τα δύο προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια στέκονται πάντα αρωγοί σε κάθε προσπάθεια του Κέντρου Πρόληψης.
Το ψήφισμα της 26ης Ιουνίου 2007 και η απεργία αφορούσε πάγιες θεσμικές διεκδικήσεις των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης καθώς και ένδειξη συμπαράστασης σε συναδέλφους άλλων Κέντρων Πρόληψης που αντιμετωπίζουν όντως οικονομικά προβλήματα.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΄΄ ΟΡΦΕΑΣ ΄΄