Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2007

Η Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου για τις εκπαιδεύσεις των Στελεχών Πρόληψης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Επιστημονική ΕπιτροπήΘεσσαλονίκη 24-07-2007Προς: Πρόεδρο ΟΚΑΝΑ
κ. Κων/ντίνο Ν.Μπάλλα
Υπόψη: Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαιδεύσεων κα Ελένη Τσάφου


Κύριε Πρόεδρε,

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα πεπραγμένα της συνάντησης της Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Ιουλίου στα γραφεία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκτός από τα μέλη της Επιτροπής και η κα Τσάφου Ελένη καθώς το θέμα της συζήτησης ήταν η Εκπαίδευση των στελεχών Πρόληψης, οι προθέσεις και οι προτάσεις του Οργανισμού.
Η εξέλιξη κάθε στελέχους πρόληψης είναι μοναδική και επηρεάζεται από την ιστορία που διαγράφει μέσα στο επάγγελμα, τις επαφές του με τους συναδέλφους, τα χαρίσματα και τις επιθυμίες του.
Η συνεχής επαγγελματική του εκπαίδευση αποτελεί μία από τις κύριες πηγές ανατροφοδότησης σ’ αυτή την πορεία αλλά και ένα εργαλείο που θα τον κρατά ενήμερο για τις εξελίξεις που συμβαίνουν σε επιστημονικό και θεωρητικό επίπεδο, όσο και στην ανανέωση εργαλείων δουλειάς στη καθημερινή του τριβή με το αντικείμενο του.
Για τον λόγο αυτό θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να σχεδιασθεί και να επιχειρηθεί και με τη δική μας συμμετοχή και βοήθεια, μία έρευνα που θα καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών, βάση της οποίας στη συνέχεια, θα είστε σε θέση να καταρτίσετε το εκπαιδευτικό επιχειρησιακό σας σχέδιο, που θα στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων στον τόσο ευαίσθητο και σύνθετο τομέα της Πρόληψης. Αυτή η έρευνα θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα και να υλοποιηθεί άμεσα με τη συμβολή των ενδιαφερομένων φορέων (ΟΚΑΝΑ, Επιστημονική Επιτροπή Σωματείου, Γραμ/τεία Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης).
Θεωρούμε επίσης ότι η καταγραφή των αναγκών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθό σχεδιασμό του προγράμματος μακρόχρονης (περίπου 2 μηνών) εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων στελεχών των Κ.Π. που προετοιμάζει το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ και που πρότεινε να συμβάλλουμε σε αυτόν με τις προτάσεις μας.
Βέβαια, μέχρι την ολοκλήρωση της καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών και την αξιολόγηση αυτής, ώστε να υποβάλουμε προτάσεις ή /και να σχεδιαστούν εκπαιδεύσεις από τον ΟΚΑΝΑ και με δεδομένο ότι οι σύγχρονοι οργανισμοί διεθνώς προσφέρουν τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να βελτιώνει τις γνώσεις του, όπως γινόταν και με το χώρο μας μέχρι πρότινος, θεωρούμε πως είναι αναγκαία η συνέχιση των εκπαιδεύσεων των στελεχών των Κ. Π. ή/και η εποπτεία των επιστημονικών ομάδων των Κ. Π. όπως λάμβανε χώρα σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Κ. Π. και ΟΚΑΝΑ εφόσον προβλέπεται η σχετική δαπάνη στο τριετή προϋπολογισμό.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου και η Γραμ/τεία Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης θα βρισκόμαστε σε συνεργασία με την κα Τσάφου όσον αφορά στην διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών και ορίσαμε εκ νέου συνάντηση για τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.
Ως επιστήμονας γνωρίζετε πως ζούμε στην εποχή που η συνεχής εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε επαγγελματία και ως Πρόεδρος του Οργανισμού διαπιστώνετε πως στην πρόληψη πρέπει να κινούμαστε στα πλαίσια μιας ανανέωσης, μιας αλλαγής, ακολουθώντας τις επιταγές μιας κοινωνίας που εξελίσσεται και ενός συστήματος που προσαρμόζεται στις ανάγκες του ανθρώπου.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε και από κοντά τις προτάσεις μας.


Με εκτίμηση
Η Συντονίστρια της Ε.Ε.

Σοφία Καραβασίλη
Κοινωνική Λειτουργός, Δραματοθεραπεύτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: