Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2007

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ 23/07/2007

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Θα παρακαλούσαμε να ενημερώσουμε εσάς προσωπικά και το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας σχετικά με τις θέσεις του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης που αφορούν το θεσμικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρωτογενή πρόληψη, τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών με το Υπουργείο Υγείας για τα Κέντρα Πρόληψης (Κ. Π.), καθώς και για το στόχο μας που είναι η εργασιακή εξασφάλιση όλων των εργαζομένων στα Κ. Π. του ΟΚΑΝΑ και της Αυτοδιοίκησης, η οποία με κανένα τρόπο δεν είναι αντίθετη με την συν-ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα Κ. Π. .

Αφορμές για αυτή μας την κίνηση στάθηκαν:
α) Η πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε . με την οποία «αναλαμβάνει η ΚΕΔΚΕ να καλύψει την απόκλιση, ύψους 1,2 εκ. ευρώ , που υπάρχει στον προϋπολογισμό 2007 του ΟΚΑΝΑ για τη χρηματοδότηση των κέντρων πρόληψης».
β) Η κατάθεση προς δημόσια διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) Η επικείμενη συζήτηση στο Δ.Σ. της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε . σχετικά με την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον ΟΚΑΝΑ, το Υπουργείο Υγείας, την ΚΕΔΚΕ & το Υπουργείο Εσωτερικών για 5 χρόνια (2008-2012).

Κύριε Πρόεδρε,
τα Κέντρα Πρόληψης οφείλουν πολλά στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνεπώς, ενώ μεν είναι μια θετική πρόβλεψη για μας η σταδιακή μονιμοποίησή μας που αφήνει να διαφανεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, δεν θέλουμε να χαθεί η σχέση των Κ. Π. με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό άλλωστε είχαμε ζητήσει σε όλες τις επαφές μας με το Υπουργείο Υγείας: Να υπάρξει ένας αναλυτικός διάλογος ανάμεσα στην Κυβέρνηση (που εκπροσωπείται από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών), την Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. (ενδεχομένως και την Ε. Ν. Α. Ε.) και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κ. Π. έτσι ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή θεσμική λύση.
Αποτελεί θετικό προηγούμενο, η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης που αφενός κατέδειξε το ουσιαστικό ενδιαφέρον των αρχών των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου στήριξε οικονομικά τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης με τρόπο που άφησε να διαφανεί ότι πέρα από τη πρόθεση, υπάρχει αποδεδειγμένη βούληση υποστήριξης του ρόλου και του έργου των Κέντρων Πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες. Η θεσμική παγίωση των δομών της πρωτογενούς πρόληψης στην τοπική Αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει το συνακόλουθο της αναγνώρισης τους στη συλλογική συνείδηση των αποδεκτών των υπηρεσιών τους, των τοπικών κοινωνιών.
Η ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, που ρυθμίζει την χρηματοδότηση των Κ. Π. με το παρόν καθεστώς θα θέσει τις βάσεις για έναν δημιουργικό διάλογο, ο οποίος διάλογος δεν θα είναι εφικτός χωρίς τη σταθερή χρηματοδότηση των Κ. Π.

Μια θέση δική μας απλή και εφαρμόσιμη περιλαμβάνει 2 σκέλη :
1. Την εργασιακή εξασφάλισή μας ως Μονίμων Υπαλλήλων της Πολιτείας. Η πρόταση της Κοινωνικής Επιτροπής του προηγούμενου Δ. Σ. της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε να γίνουμε Μόνιμοι Δημοτικοί ή Νομαρχιακοί Υπάλληλοι είναι ενδιαφέρουσα, αλλά οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης πρέπει να παρέμβουν και να πιέσουν πολιτικά, ώστε να αποκτήσει νομοθετική προοπτική. Εμείς βάζουμε βέβαια τις εξής «δικλείδες ασφαλείας» : α) Την εργασιακή εξασφάλιση όλων των εργαζομένων που υπηρετούν σήμερα στα Κ. Π. εκτός διαδικασιών Α. Σ. Ε. Π. , γεγονός που διευκολύνει η εξαίρεση που προβλέπει ο νόμος από τις διαδικασίες του Α. Σ. Ε. Π. για το προσωπικό που ασχολείται με την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και β) την πιστοποίησή μας από το Υπουργείο Υγείας ως ειδικών στον τομέα της Πρωτογενούς Πρόληψης που θα διασφαλίσει την πάγια και ενεργό ενασχόλησή μας εντός των δομών της αυτοδιοίκησης με αυτό το αντικείμενο.
Επίσης, η ένταξή μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι ασύμβατη με την λειτουργία των Κ. Π. με ευθύνη της Αυτοδιοίκησης, αφού θα μπορούσε και πάλι να διατιθέμεθα από το Υπουργείο Υγείας, στην Αυτοδιοίκηση για στελέχωση των Κ. Π. Όλα αυτά βέβαια αν υπάρξει πολιτική βούληση να γίνει η πρόβλεψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης πράξη. Και εδώ πάλι είναι ασφαλιστική δικλείδα η πιστοποίησή μας από το Υπουργείο Υγείας ως ειδικών στον τομέα της Πρωτογενούς Πρόληψης, γεγονός που θα αποτρέψει να μας χρησιμοποιήσουν στο Υπουργείο Υγείας για άλλες ανάγκες.
2. Το δεύτερο σκέλος είναι η παγίωση ως θεσμών των Κέντρων Πρόληψης και η πιστοποίηση τους ως φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον χώρο της Αυτοδιοίκησης καθώς η πάγια χρηματοδότηση τους από το Κράτος για τα άλλα λειτουργικά έξοδα πλην του προσωπικού. Η Χρηματοδότηση αυτών των Υπηρεσιών (που μπορεί να λειτουργούν με την οποιαδήποτε μορφή εμπλέκει τους περισσότερους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους στην πρωτογενή πρόληψη) μπορεί να γίνεται πάγια από τους Κ. Α. Π. . Το μόνιμο προσωπικό θα διατίθεται με νομοθετική πράξη από τους Δήμους και τις Νομαρχίες (ή το ΕΣΥ, στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η πρώτη περίπτωση της μονιμοποίησης μας ως Δημοτικών ή Νομαρχιακών Υπαλλήλων) και θα εποπτεύεται επιστημονικά από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας (αν καταργηθεί ο ΟΚΑΝΑ, διαφορετικά πρέπει να είναι ο τομέας πρόληψης του ΟΚΑΝΑ) Σε αυτές τις υπηρεσίες πρέπει προσληφθούν υπάλληλοι του ΟΚΑΝΑ με εμπειρία στην Πρόληψη ή αντίστοιχοι υπάλληλοι των Κ. Π. που θα το επιθυμήσουν και θα έχουν τα ανάλογα προσόντα.

Αυτό είναι μια πρόταση στην οποία καταλήγουμε αξιοποιώντας της πολύχρονη εμπειρία μας ως εργαζομένων σε αυτό το χώρο.
Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσουμε και άλλες προτάσεις
Το Σωματείο μας βέβαια θα κρίνει και θα τοποθετηθεί απέναντι σε όλες τις προτάσεις με άξονες
Α)την εργασιακή εξασφάλιση του προσωπικού,
Β) την πιστοποίηση των στελεχών και των κέντρων πρόληψης ως φορέων πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικό-κοινωνικής υγείας,
Γ) Την αναγνώριση και συνέχιση του έργου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα,
Δ) την εξασφάλιση της περιφερειακότητας και της ευελιξίας στη λειτουργία τους που βοήθησε ώστε να αναδειχθούν σε πρωτοπόρες κοινωφελείς υπηρεσίες υγείας, αναγνωρισμένες διεθνώς.

Θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε στο Δ.Σ. της 25ης Ιουλίου 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια: