Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Σχόλιό μας στη διαβούλευση του Σ/Ν «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Σημείωση ιστολόγου:

Αναδημοσιεύουμε το σημερινό σχόλιό μας στη δημόσια διαβούλευση του Σ/Ν «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
Θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στον διάλογο ως προς εκείνα τα σημεία του σχεδίου νόμου που αφορούν την αντιμετώπιση της εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Θεωρούμε ότι ως προς τα σημεία αυτά για πρώτη φορά φαίνεται μια κατανόηση σύγχρονων διαστάσεων γύρω από ζητήματα υγείας και την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το ζήτημα μιας απαιτούμενης διασύνδεσης μεταξύ ενός συστήματος ΠΦΥ και άλλων, συνεργαζόμενων φορέων στους οποίους συγκαταλέγονται τα Κέντρα Πρόληψης [άρθρο 14, παρ. ε].

Η έννοια της συνεργασίας και της διασύνδεσης, πέραν των άλλων θετικών σημαινόντων, δείχνει και μια επιπλέον κατανόηση σύγχρονων φαινομένων και προσεγγίσεων με την έννοια ότι τα συστήματα υγείας είναι πιο αποτελεσματικά εφ’ όσον διατηρείται η αυτοτέλεια κάθε φορέα, κάθε προσέγγισης, εμπειρίας και κουλτούρας. Μέσω μιας τέτοιας συνθετότητας και πολυφωνίας, στον αντίποδα δυσκίνητων συγκεντρωτικών σχημάτων, οι δυνατότητες καλύτερης προσφοράς στην κοινότητα και τον άνθρωπο πολλαπλασιάζονται. 

Τα παραπάνω συνιστούν, σε γραμμές γενικές, κινήσεις προς θετική κατεύθυνση στις πολιτικές υγείας στη χώρα μας και τα στηρίζουμε ως αντίληψη και πρόθεση του νομοθέτη.

Βεβαίως, είναι κατανοητό ότι δεδομένου του υπαρκτού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης (67 αστικές εταιρείες), η ισχύς της συνεργασίας δεν δύναται να αγγίξει τα υψηλά επίπεδα που θα επιθυμούσαμε. Είμαστε, όμως, βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόληψης θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους πανελλαδικά, ελπίζουμε δε ότι σύντομα τα ζητήματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας θα αντιμετωπίζονται στο πιο απλοποιημένο και σταθερό επίπεδο μίας ισχυρής διμερούς συνεργασίας: δηλαδή μεταξύ του συστήματος ΠΦΥ και ενός ζητούμενου ενιαίου φορέα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
 
Η συμβολή των 75 Κέντρων Πρόληψης της χώρας σε μία συνεργασία τους με το σύστημα ΠΦΥ μπορεί να αναπτυχθεί στα ακόλουθα επίπεδα, τα οποία θεωρούμε ότι θα ήταν προωθητικό να αναφέρονται στο σχέδιο νόμου:

α). Συμβολή στην αρχική πληροφόρηση των αρμοδίων για μια νέα δομή ΠΦΥ, σχετικά με τοπικές ιδιαιτερότητες, ανάγκες και αιτήματα, όπως αποτυπώνονται μέσα από το ξεδίπλωμα των παρεμβάσεων των ΚΠ στην κοινότητα.
β). Συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών τοπικών κοινοτήτων, όπου υπάρχει σκέψη ίδρυσης μονάδων ΠΦΥ – καθώς οι δομές αυτές, προκειμένου να ριζώσουν στην κοινότητα, οφείλουν να στηθούν κατόπιν προεργασίας στην κοινότητα και με την κοινότητα.
γ). Συμμετοχή στη βιωματική εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από την αιτιολογία των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων καθώς και γύρω από τη χρήση βιωματικών μεθόδων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στο δικό τους αντικείμενο.
δ). Συμβολή ιδιαιτέρως στην εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία, τις πρακτικές, τις αξίες και αρχές της πρωτογενούς και καθολικής πρόληψης, στην οποία επικεντρώνουν τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
ε). Συμβολή στη στήριξη του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από ζητήματα λειτουργίας, συντονισμού και εποπτείας σύνθετων διεπιστημονικών ομάδων – μοντέλο με το οποίο τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν επί 20ετία και διαθέτουν μια σημαντική τεχνογνωσία.
στ). Συνέργειες με μονάδες ΠΦΥ για κοινές παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην κοινότητα, όπου κρίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για μια σύνθεση ζητημάτων επιπέδου σωματικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υγείας, και στη βάση πρωτοκόλλων συνεργασίας με καθορισμένους τους σχετικούς ρόλους και αρμοδιότητες κάθε συνεργαζομένου μέρους.
ζ). Διάχυση της 20ετούς τεχνογνωσίας των Κέντρων Πρόληψης γύρω από το ζήτημα της δικτύωσης -υψηλότερο επίπεδο της οποίας είναι η διασύνδεση (επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμός, διασύνδεση)- καθότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και των παρεμβάσεων των Κέντρων Πρόληψης.
η). Συμμετοχή σε δίκτυα διερεύνησης αιτημάτων στην κοινότητα και σε δίκτυα παραπομπών, πολλαπλών κατευθύνσεων και επιπέδου τοπικού, περιφερειακού, εθνικού, καθώς και παροχή εκπαίδευσης του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από τα ζητήματα αυτά, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των υπαρκτών αναγκών.

Τέλος, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αναλυτική παρουσίαση της φιλοσοφίας, του πεδίου παρεμβάσεων, του έργου και των δυνατοτήτων των Κέντρων Πρόληψης, περιλαμβανομένων αυτών εντός πλαισίου συνεργασίας τους με το σύστημα ΠΦΥ, είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό βιβλίο του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης «Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης» (διαθέσιμο στο http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html). Ιδιαιτέρως, για τους σκοπούς των σχολίων μας στην παρούσα διαβούλευση, στις σελίδες 25-69, όπου η επιστημονική τεκμηρίωση των παραπάνω και η σχετική βιβλιογραφία.

Ευχαριστούμε για το βήμα διαβούλευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχόλιό μας εμφανίζεται στο άρθρο (14.ε), όπου αναφέρονται τα Κέντρα Πρόληψης, το σκεπτικό όμως αφορά και προβλέψεις των άρθρων (4.β), (4.η), (4.ι), (5.ζ), (9.4), (11.2),  (11.3.αζ), (11.3.βστ), (11.3.βθ), (11.3.βι), (11.3.γ), (11.3.δ), (11.3.ε), (11.4.β), (11.5.δ), (14.1), (14.3.γ).


Το Δ.Σ. του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας


Αναδημοσίευση από το http://www.opengov.gr/yyka/?p=2036


Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Δελτίο Τύπου: Απάντηση σε δημοσίευμα του κ. Βασίλη Βενιζέλου στο «Υγεία360»


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
20/04/2017


Δελτίο Τύπου
Απάντηση σε δημοσίευμα του κ. Βασίλη Βενιζέλου στο «Υγεία360o»

Τη Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2017, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα «Υγεία360o» άρθρο με τίτλο «Την... κρατικοποίηση των Κέντρων Πρόληψης προωθεί το υπουργείο Υγείας!», το οποίο υπογράφει ο κ. Βασίλης Βενιζέλος.

Στο εν λόγω δημοσίευμα (http://www.ygeia360.gr/health-politics/item/25079-tin-kratikopoiisi-ton-kentron-prolipsis-proothei-to-ypourgeio-ygeias-sigontarei-i-dioikisi-tou-okana), εμφανίζεται αυθαίρετα φωτογραφία από κινητοποίηση του Σωματείου μας, αλιευμένη από το ιστολόγιό μας δίχως άδεια και δίχως καν επικοινωνία του αρθρογράφου με μέλη του Δ.Σ.

Στη βάση των αυθαιρεσιών αυτών χτίζεται μια σεναριολογία δίχως κατονομασία των «πηγών» του αρθρογράφου, κατασκευάζονται εντυπώσεις και, τελικά, αλλοιώνονται οι θέσεις της συλλογικότητάς μας που εκπροσωπεί τους/τις εργαζόμενους/ες των Κέντρων Πρόληψης.  

Καταδεικνύοντας την απρέπεια αυτή, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1). Ως γνωστό, από τον Αύγουστο του 2017 έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την επεξεργασία πρότασης συγκρότησης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας και κατόπιν διαχρονικών αγώνων της συλλογικότητάς μας για ριζική αλλαγή του σημερινού πλαισίου, δηλαδή για οικοδόμηση της πρόληψης σε θεμέλια εντελώς άλλα από τα «θεμέλια» των αστικών εταιρειών.

2). Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών, της ΕΝ.Π.Ε., της Κ.Ε.Δ.Ε., του Ο.ΚΑ.ΝΑ., της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του Σωματείου μας – κανενός δε άλλου φορέα, υπαρκτού, ανύπαρκτου ή «ημι-υπαρκτού».

3). Στην ομάδα εργασίας κατατέθηκαν επισήμως προτάσεις τριών φορέων: του Σωματείου μας, της ΚΕΔΕ και του ΟΚΑΝΑ.

4). Η επίσημη πρόταση του Σωματείου μας, η οποία δεν αναφέρεται καν στο άρθρο του κ. Βενιζέλου, αφορά επιγραμματικά: την ίδρυση ενός αυτόνομου, ανεξάρτητου και ενιαίου Φορέα των Κέντρων Πρόληψης, με δημόσιο χαρακτήρα που θα αντικαταστήσει τις 67 αστικές εταιρείες και θα συνεργάζεται με όλους τους άλλους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης για την καλύτερη δυνατή και πολυφωνική αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.

5). Η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε από τους/τις εργαζόμενους/ες στις Συνελεύσεις Μαρτίου-Απριλίου 2016, σε ποσοστό 84,5%. Υπερψηφίστηκε εκ νέου στις Συνελεύσεις Οκτωβρίου 2016, σε ποσοστό 81,6% – μαζί με την ανάλυσή της, έκτασης 19 σελίδων.

6). Η ψηφισμένη ανάλυση της πρότασής μας κατετέθη στην ομάδα εργασίας ως επίσημη πρόταση των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.

7). Η τεκμηρίωση της πρότασής μας -έκτασης 178 σελίδων- επίσης κατετέθη επισήμως στην ομάδα εργασίας και είναι ελεύθερα διαθέσιμη, σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, στο http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html

8). Όπως καταθέσαμε εγγράφως στην ομάδα εργασίας, διαφωνούμε πλήρως με την πρόταση του ΟΚΑΝΑ, η οποία αφορά συγχώνευσή του με τα Κέντρα Πρόληψης.

9). Όπως καταθέσαμε εγγράφως και τεκμηριωμένα στην ομάδα εργασίας, διαφωνούμε πλήρως με την πρόταση της ΚΕΔΕ, η οποία αφορά τη διατήρηση των αστικών εταιρειών και σύσσωμου του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

10). Από πλευράς των υπολοίπων συμμετεχόντων φορέων δεν κατετέθησαν επίσημες προτάσεις, αλλά απόψεις των εκπροσώπων τους σε ορισμένες περιπτώσεις, ως προς τις οποίες επίσης έχουμε καταθέσει την πλήρη διαφωνία μας εγγράφως και τεκμηριωμένα στην ομάδα εργασίας.

Κατανοούμε πως διάφορα «κέντρα» έχουν κλονιστεί από τη σταθερότητα και τεκμηρίωση των θέσεων του Σωματείου μας για μετεξέλιξη των κρατικοδίαιτων αστικών εταιρειών σε έναν ενιαίο φορέα των Κέντρων Πρόληψης, σύγχρονο, ευέλικτο, διαφανή και δημόσιου χαρακτήρα.

Κατανοούμε την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η πρότασή μας αυτή δεν χωράει στο απατηλό δίπολο «κρατικό / μη κρατικό», αλλά διαρθρώνεται με τρόπο ρεαλιστικό γύρω από το όραμα να κάνουμε τη δουλειά μας ως εργαζόμενοι, επιστήμονες και ανήσυχοι πολίτες, με τον άνθρωπο και την κοινότητα σε μια εποχή καθολικής κρίσης και αποσταθεροποίησης.

Περισσότερο απ’ όλα, κατανοούμε την απορία και την ταραχή τους μπρος στο γεγονός ότι αυτός ο αγώνας μας γίνεται με το χαμόγελο στα χείλη και όχι στη σκιά της φοβέρας.

Ας προσπαθήσουν να κατανοήσουν με τη σειρά τους, πως τέτοια «περίεργα φαινόμενα» δεν είναι μεταφυσικά, αλλά απόρροια της δουλειάς μας μες στην κοινωνία επί 20ετία – στη φιλοσοφία της οποίας ευχαρίστως θα τους εκπαιδεύσουμε, εφ’ όσον ποτέ επιθυμήσουν αληθινά να την ανακαλύψουν, πράγμα που προαπαιτεί προβάδισμα της έγνοιας για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη χώρα, στη θέση των ιδιοτελών μικροσυμφερόντων.

Κλείνοντας, ζητούμε:

1). Τη δημοσίευση του παρόντος Δελτίου Τύπου στην ιστοσελίδα «Υγεία360o» με την ανάδειξη «Απάντηση σε άρθρο του κ. Βασίλη Βενιζέλου στο “Υγεία360o».

2). Την απομάκρυνση της φωτογραφίας κινητοποίησης του Σωματείου μας από το εν λόγω άρθρο του κ. Βασίλη Βενιζέλου, καθότι η αυθαίρετη εμφάνισή της σε αυτό συνιστά απαράδεκτη ύβρι εις βάρος των πολύμορφων αγώνων των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης για μια νέα πνοή στον χώρο αντιμετώπισης της εξάρτησης, ενώ το άρθρο του κ. Βενιζέλου αναπαράγει τις βαριές οσμές μουχλιασμένων διαδρόμων και στερεμένων «πηγών».

3). Την τοποθέτηση της φωτογραφίας κινητοποίησης του Σωματείου μας στη δημοσίευση της παρούσας απάντησής μας στο «Υγεία360o» με την άδειά μας.

 

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Ανάκτηση του ιστολογίου

_


Πριν λίγες ώρες το ιστολόγιό μας "ανέβηκε" ξανά. Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί ένα τεράστιο υλικό 10 χρόνων είχε χαθεί από το μεσημέρι της Τρίτης και, πλέον, ανακτήθηκε. 

Το τελευταίο διήμερο στείλαμε δύο μηνύματα στην αγγλική γλώσσα προς τους κεντρικούς διαχειριστές του blogger, όπου φιλοξενούνταν το ιστολόγιό μας που διαγράφηκε αιφνιδιαστικά. 

Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε και ένα σχετικό δημοσίευμα στο Virus.com για το συμβάν.

Αν και έχουμε ξανά το υλικό μας, μιας και δημιουργήσαμε μια νέα ιστοσελίδα την Τρίτη, θα την κρατήσουμε ενημερώνοντάς την κανονικά και διασυνδέοντάς τη με το ιστολόγιο, ώστε να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα ως συλλογικότητα. 

Οπότε, χρησιμοποιείτε και το prolipsiworkers.blogspot.gr και το prolipsiworkers.wordpress.com/blog για την ενημέρωσή σας.

_
_

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Ανάμεσα σε κρότους και σιωπές (συνεργασία του Σωματείου μας με το Νόστιμον Ήμαρ) - Συλλογικό Μελών του Σωματείου: "Αξίες και αρχές της πρόληψης"


Αξίες και αρχές της πρόληψηςΣυλλογικό*
Οι προηγούμενες δεκαετίες ιστορίας της ελληνικής κοινωνίας χρειάζεται να ιδωθούν και ως εποχή βαρειών πληγμάτων σε παραδοσιακά «οχυρά» της τής αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της αυτοργάνωσης, τα οποία κατάφεραν οι υποσχέσεις ενός «θαυμαστού καινούριου κόσμου» βασισμένου στην εξατομίκευση και τον οικονομισμό (Κονδύλης, Π., 2007: 1995). Παράλληλα, όπως δείχνουν οι αυθόρμητες απαντήσεις που επιχειρήθηκαν στην περίοδο όξυνσης της κρίσης, τα πλήγματα δεν επέφεραν κατάρρευση. Τα «οχυρά» συνεχίζουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης -λιγότερο ή περισσότερο συνειδητής- νέων τρόπων συλλογικών συγκροτήσεων και ενεργειών, όπως λ.χ. τα κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φροντιστήρια, εναλλακτικά δίκτυα ανταλλαγής, πολιτιστικοί σύλλογοι γειτονιάς κ.ά. Ένα σημαντικό έργο των λειτουργών πρόληψης πρέπει και μπορεί να είναι η συμβολή στην ενίσχυση των υπαρχόντων δεσμών και δικτύων, στην κινητοποίηση και συνένωσή τους ή στη δημιουργία τους, όπου δεν υπάρχουν.
Συμπληρώνοντας 20 χρόνια λειτουργίας, τα Κέντρα Πρόληψης (εφ’ εξής ΚΠ) οφείλουν να έχουν ως κύριο στόχο την ενεργοποίηση στην κατεύθυνση της συν-δημιουργίας ενός κοινωνικού μετώπου αντίστασης απέναντι στα φαινόμενα κοινωνικής αποδιοργάνωσης, διάλυσης δεσμών και σχέσεων, όχι μέσα από προβληματικές, δυσλειτουργικές αναβιώσεις, αλλά μέσα από νέες, σύγχρονες, πρωτότυπες συνθέσεις, θετικές προτάσεις και βιώσιμες πρακτικές. Η τέτοια ζητούμενη συμβολή των ΚΠ περνά και από φρέσκες προτάσεις στο επίπεδο των ιδεών, με ειλικρινά κριτικό-αναστοχαστικό πνεύμα, που θα αφορά μεν την πρόληψη και την εν γένει αντιμετώπιση της εξάρτησης, αλλά κυρίως θα βρίσκει σε αυτό νόημα η κοινωνία κατά το δυνατό συνολικά.
Η κωδικοποίηση των βάσεων αυτής της ζητούμενης πορείας θεωρούμε ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί στη βάση των αξιών και αρχών πρόληψης, που θα χαρακτηρίζουν έναν νέο, ενιαίο και αυτόνομο φορέα των ΚΠ.
Κάθε άνθρωπος και κάθε συλλογικότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί στους όρους της καθημερινότητάς του/της, αντλεί από συστήματα αρχών και αξιών. Στις αρχές και αξίες συμπεριλαμβάνονται ηθικοί κανόνες, εμπειρικές γνώσεις, επιστημονικά δεδομένα, αναπαραστάσεις, προκαταλήψεις κλπ. Σε αυτές αναζητούνται -λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, αλλά αδιάλειπτα- «αλήθειες», με τις οποίες κάθε υποκείμενο συνδέεται με τον περιβάλλοντα κόσμο σε όλες τις εκδοχές του, σκέφτεται γύρω από αυτόν και «νομιμοποιεί» τη δράση του μέσα σε αυτόν.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Νόστιμον Ήμαρ
_

Δημοσίευμα για την κατάσταση στο Κέντρο Πρόληψης Χίου

Σημείωση ιστολόγου:

Για αποφυγή παρερμηνειών χρειάζεται να σημειωθεί ότι, την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκε το Δελτίο Τύπου των συναδέλφων του Κέντρου Πρόληψης Χίου, καταβλήθηκε η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών στα Κέντρα Πρόληψης (συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Πρόληψης Χίου), χάρις στις ενέργειες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της ΕΕΤΑΑ, που προσπάθησαν και κατάφεραν να μην υποστούν μεγαλύτερη επιβάρυνση οι απλήρωτοι/ες συνάδελφοι.

Το Δελτίο Τύπου των συναδέλφων της Χίου έχει, ωστόσο, την αξία του.
Απλήρωτοι Πασχαλιάτικα οι εργαζόμενοι στο Κέντρο ΠρόληψηςΜε ευθύνη του ΟΚΑΝΑ
Πέμ, 13/04/2017


Απλήρωτοι είναι παραμονές του Πάσχα, οι εργαζόμενοι του Κέντρου Πρόληψης Χίου, οι οποίοι σε κοινή ανακοίνωσή τους με τη Διοίκηση του Κέντρου, διαμαρτύρονται  για τη μη καταβολή της χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας, με ευθύνη και του ΟΚΑΝΑ, με συνέπεια να μένουν απλήρωτες οι ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις και οι ίδιοι.
Αναλυτικά σημειώνουν:
«Με βάση την 5ετή προγραμματική σύμβαση που έχουν υπογράψει τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας με ΟΚΑΝΑ και Κέντρα Πρόληψης, τα Υπουργεία έχουν αναλάβει την υποχρέωση της χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης κατά 50% έκαστο.
Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως, ενώ θα έπρεπε τον Ιανουάριο του 2017 να καταβάλλει την πρώτη δόση, δεν το έπραξε επικαλούμενο το γεγονός ότι ο ΟΚΑΝΑ δεν απέστειλε κάποια δικαιολογητικά που προβλέπονταν από την προγραμματική σύμβαση, κάτι που ο ΟΚΑΝΑ αρνείται. Παρόλο που δημοσιεύθηκε πριν από 1 εβδομάδα στο Διαύγεια, προφασιζόμενοι διαδικαστικούς λόγους (άδειες, βαλέρ τραπεζών, κοκ) δεν έχουν καταθέσει ακόμη τα χρήματα στα Κέντρα Πρόληψης. Σημειωτέον, αρχές Απριλίου το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε ήδη να έχει καταθέσει και τη δεύτερη δόση του 2017!
Ο έτερος συμβαλλόμενος της Προγραμματικής Σύμβασης, το Υπουργείο Υγείας, με καθυστέρηση ενός μήνα κατάθεσε τα χρήματα στον ΟΚΑΝΑ, που είναι ο φορέας που εποπτεύει και χρηματοδοτεί εκ μέρους του Υπουργείου τα Κέντρα Πρόληψης. Ο οποίος με τη σειρά του, επικαλείται κι εδώ διαδικαστικούς λόγους, για να καθυστερήσει τελικά την καταβολή των χρημάτων αυτών στα Κέντρα για τουλάχιστον 20 ημέρες.
Σε μια εποχή που βάλλεται η ψυχική υγεία του πληθυσμού και πολλαπλασιάζονται οι παράγοντες που οδηγούν σε εξαρτητικές συμπεριφορές, οι παραπάνω πολιτικές δυσκολεύουν το έργο της πρόληψης.
Για τους λόγους αυτούς διεκδικούμε:
Καταβολή των παρακρατηθέντων χρημάτων στα Κέντρα από τον ΟΚΑΝΑ
Τήρηση των όσων ορίζει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείων, ΟΚΑΝΑ και Κέντρων Πρόληψης
Σταθερή και διαρκής χρηματοδότηση
Οι προσαυξήσεις από τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές να καλυφθούν από τους υπεύθυνους (ΟΚΑΝΑ και Υπουργεία)
Τέλος, πιστεύουμε ότι λύση θα δοθεί όταν οι εργαζόμενοι πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και διεκδικήσουν άμεσα την επίλυση του θεσμικού ζητήματος.»

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Αλήθεια

Δημοσιευμένο, επίσης, στο Chios Press

_

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Ανάμεσα σε κρότους και σιωπές (συνεργασία του Σωματείου μας με το Νόστιμον Ήμαρ) - Αικατερίνη Τεμπέλη: "Πρόληψη, αίτια των εξαρτήσεων, κοινωνικός έλεγχος και κοινωνική αλλαγή: Ο ρόλος των ειδικών"

Πρόληψη, αίτια των εξαρτήσεων, κοινωνικός έλεγχος και κοινωνική αλλαγή: Ο ρόλος των ειδικών

Της Αικατερίνης Τεμπέλη*
Το άρθρο αυτό γράφεται σε διάλογο με το κριτικό συλλογικό έργο του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων, με τίτλο «Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης». Ιδιαίτερα με το Κεφάλαιο Ε΄ και τα υποκεφάλαια «Σύγχρονες απαιτήσεις: το χάσμα μεταξύ διαπίστωσης και απάντησης» και «Ο “ειδικός” προ των ευθυνών του», που χαρακτηρίζονται από ένα συνδυασμό πραγματιστικής ειλικρίνειας και οραματικού στοιχείου.
Σε μια εποχή που για κάθε πόνο, για κάθε απώλεια, για όποια κοινωνική δυσφορία και προσωπική ματαίωση οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν να προτείνουν πληθώρα “νόμιμων” ουσιών (συνταγογραφούμενων φαρμάκων), δεν είναι καθόλου παράξενο που και η χρήση των “παράνομων” ακολουθεί ανάλογη πορεία. Η κουλτούρα της μη-βίωσης οποιασδήποτε οδύνης, συνεπικουρούμενη απ’ τα ισχυρότατα καταναλωτικά πρότυπα επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες και επηρεάζει μοιραία τη στάση των εξαρτημένων ατόμων.
Αλλά ο πόνος, η οδύνη, η υπαρξιακή αγωνία, οι απώλειες κι οι ματαιώσεις είναι απαραίτητα συστατικά της ζωής, κρίκοι μιας αλυσίδας που μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Είναι συνθήκες της πραγματικότητας κι αφύσικο να θέλουμε να τ’ αρνηθούμε. Κι όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν ακριβώς αυτό.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Νόστιμον Ήμαρ


Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                            

                                                                                                      Αθήνα, 7 Απρίλη 2017
                                                                                     
                                                             
Προς: Μέλη του Σωματείου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 


Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 και ώρα 11.00 πμ., στην Αθήνα (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας - οδός 3ης Σεπτεμβρίου 48Β.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.      «Απολογισμός».
2.     «Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής».

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη του Σωματείου. 

Εκ μέρους του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας


      Νίκος Λάιος                               Θανάσης Θεοδώρου


Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Απόφαση κατανομής 1ης δόσης 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών προς τα Κέντρα Πρόληψης

Σχόλιο Ιστολόγου:


Με καθυστέρηση 3 μηνών εξ αιτίας του γεγονότος ότι ο ΟΚΑΝΑ καταστρατηγεί όρους της κεντρικής Προγραμματικής Σύμβασης για τη Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, 

και μετά από πιέσεις της συλλογικότητάς μας, 

υπογράφηκε η Απόφαση για την κατανομή της 1ης δόσης επιχορήγησης 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών για τα Κέντρα Πρόληψης. 

Παρακάτω η Απόφαση όπως αναρτήθηκε σήμερα στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".


Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Ανάμεσα σε κρότους και σιωπές (συνεργασία του Σωματείου μας με το Νόστιμον Ήμαρ) - Δημήτρης Υφαντής (18 ΑΝΩ): "Ταυτότητα. Η σχέση ομοιότητας και διαφοράς"Ταυτότητα: Η σχέση ομοιότητας και διαφοράςΤου Δημήτρη Υφαντή*
Στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 τέθηκε στο δημόσιο διάλογο με μεγάλη ένταση, ίσως και υπερβολή, το ζήτημα των «ναρκωτικών». Την περίοδο αυτή γράφτηκαν και ακούστηκαν απίθανα πράγματα. Μεταξύ των οποίων προτάθηκε και η λοβοτομή ως μέθοδος αντιμετώπισης της εξάρτησης. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα όλοι αναγνώριζαν την ανάγκη της Πρόληψης. Όμως, χωρίς θεωρητική κατάρτιση, εμπειρία, συνέπεια και συνέχεια ενεργειών από την πλειονότητα των ειδικών και μη, διατυπώθηκαν οι πλέον αντιφατικές προτάσεις καθώς στον όρο Πρόληψη προσδιδόταν κάθε φορά διαφορετικό περιεχόμενο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μάλλον να δημιουργείται σύγχυση, αβεβαιότητα και πανικός στους αποδέκτες της ενημέρωσης.
Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Πρόληψης, όπου νέοι επιστήμονες αντιμέτωποι αφενός με δυσεπίλυτα διοικητικά και θεσμικά προβλήματα και αφετέρου με ελλιπή θεωρητικά εφόδια λόγω της ταχύρυθμης εξειδίκευσής τους σε τυποποιημένα μοντέλα Πρόληψης, από τους εμπνευστές του εγχειρήματος, κλήθηκαν να «κάνουν Πρόληψη» σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, χάρις στο προσωπικό ενδιαφέρον, τις άοκνες προσπάθειες, ενίοτε την αυτοθυσία αλλά και την συλλογική δράση, οι επιστήμονες αυτοί όπως και το λοιπό προσωπικό κατόρθωσαν να λειτουργήσουν τα Κέντρα Πρόληψης, να προσφέρουν υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία, να εξελιχθούν θεωρητικά οι ίδιοι και να αποκτήσουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.
Στο βιβλίο που εξέδωσαν με τίτλο: «Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης» (http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html), από τη μία πλευρά συμπυκνώνεται η εμπειρία και οι θεωρητικές αναζητήσεις εικοσαετίας, οι οποίες είναι πολύτιμες στον σύγχρονο δημόσιο διάλογο για την Πρόληψη. Από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι συγγράφηκε από μια μεγάλη ομάδα «μάχιμων» επιστημόνων δίνει το ζωντανό παράδειγμα αυτού που οι ίδιοι λειτουργούν και προτρέπουν στην καθημερινή τους δουλειά, την Συλλογικότητα.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Νόστιμον Ήμαρ