Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Σχόλιό μας στη διαβούλευση του Σ/Ν «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Σημείωση ιστολόγου:

Αναδημοσιεύουμε το σημερινό σχόλιό μας στη δημόσια διαβούλευση του Σ/Ν «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
Θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στον διάλογο ως προς εκείνα τα σημεία του σχεδίου νόμου που αφορούν την αντιμετώπιση της εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Θεωρούμε ότι ως προς τα σημεία αυτά για πρώτη φορά φαίνεται μια κατανόηση σύγχρονων διαστάσεων γύρω από ζητήματα υγείας και την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το ζήτημα μιας απαιτούμενης διασύνδεσης μεταξύ ενός συστήματος ΠΦΥ και άλλων, συνεργαζόμενων φορέων στους οποίους συγκαταλέγονται τα Κέντρα Πρόληψης [άρθρο 14, παρ. ε].

Η έννοια της συνεργασίας και της διασύνδεσης, πέραν των άλλων θετικών σημαινόντων, δείχνει και μια επιπλέον κατανόηση σύγχρονων φαινομένων και προσεγγίσεων με την έννοια ότι τα συστήματα υγείας είναι πιο αποτελεσματικά εφ’ όσον διατηρείται η αυτοτέλεια κάθε φορέα, κάθε προσέγγισης, εμπειρίας και κουλτούρας. Μέσω μιας τέτοιας συνθετότητας και πολυφωνίας, στον αντίποδα δυσκίνητων συγκεντρωτικών σχημάτων, οι δυνατότητες καλύτερης προσφοράς στην κοινότητα και τον άνθρωπο πολλαπλασιάζονται. 

Τα παραπάνω συνιστούν, σε γραμμές γενικές, κινήσεις προς θετική κατεύθυνση στις πολιτικές υγείας στη χώρα μας και τα στηρίζουμε ως αντίληψη και πρόθεση του νομοθέτη.

Βεβαίως, είναι κατανοητό ότι δεδομένου του υπαρκτού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης (67 αστικές εταιρείες), η ισχύς της συνεργασίας δεν δύναται να αγγίξει τα υψηλά επίπεδα που θα επιθυμούσαμε. Είμαστε, όμως, βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόληψης θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους πανελλαδικά, ελπίζουμε δε ότι σύντομα τα ζητήματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας θα αντιμετωπίζονται στο πιο απλοποιημένο και σταθερό επίπεδο μίας ισχυρής διμερούς συνεργασίας: δηλαδή μεταξύ του συστήματος ΠΦΥ και ενός ζητούμενου ενιαίου φορέα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
 
Η συμβολή των 75 Κέντρων Πρόληψης της χώρας σε μία συνεργασία τους με το σύστημα ΠΦΥ μπορεί να αναπτυχθεί στα ακόλουθα επίπεδα, τα οποία θεωρούμε ότι θα ήταν προωθητικό να αναφέρονται στο σχέδιο νόμου:

α). Συμβολή στην αρχική πληροφόρηση των αρμοδίων για μια νέα δομή ΠΦΥ, σχετικά με τοπικές ιδιαιτερότητες, ανάγκες και αιτήματα, όπως αποτυπώνονται μέσα από το ξεδίπλωμα των παρεμβάσεων των ΚΠ στην κοινότητα.
β). Συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών τοπικών κοινοτήτων, όπου υπάρχει σκέψη ίδρυσης μονάδων ΠΦΥ – καθώς οι δομές αυτές, προκειμένου να ριζώσουν στην κοινότητα, οφείλουν να στηθούν κατόπιν προεργασίας στην κοινότητα και με την κοινότητα.
γ). Συμμετοχή στη βιωματική εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από την αιτιολογία των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων καθώς και γύρω από τη χρήση βιωματικών μεθόδων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στο δικό τους αντικείμενο.
δ). Συμβολή ιδιαιτέρως στην εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία, τις πρακτικές, τις αξίες και αρχές της πρωτογενούς και καθολικής πρόληψης, στην οποία επικεντρώνουν τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
ε). Συμβολή στη στήριξη του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από ζητήματα λειτουργίας, συντονισμού και εποπτείας σύνθετων διεπιστημονικών ομάδων – μοντέλο με το οποίο τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν επί 20ετία και διαθέτουν μια σημαντική τεχνογνωσία.
στ). Συνέργειες με μονάδες ΠΦΥ για κοινές παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην κοινότητα, όπου κρίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για μια σύνθεση ζητημάτων επιπέδου σωματικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υγείας, και στη βάση πρωτοκόλλων συνεργασίας με καθορισμένους τους σχετικούς ρόλους και αρμοδιότητες κάθε συνεργαζομένου μέρους.
ζ). Διάχυση της 20ετούς τεχνογνωσίας των Κέντρων Πρόληψης γύρω από το ζήτημα της δικτύωσης -υψηλότερο επίπεδο της οποίας είναι η διασύνδεση (επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμός, διασύνδεση)- καθότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και των παρεμβάσεων των Κέντρων Πρόληψης.
η). Συμμετοχή σε δίκτυα διερεύνησης αιτημάτων στην κοινότητα και σε δίκτυα παραπομπών, πολλαπλών κατευθύνσεων και επιπέδου τοπικού, περιφερειακού, εθνικού, καθώς και παροχή εκπαίδευσης του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ γύρω από τα ζητήματα αυτά, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των υπαρκτών αναγκών.

Τέλος, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αναλυτική παρουσίαση της φιλοσοφίας, του πεδίου παρεμβάσεων, του έργου και των δυνατοτήτων των Κέντρων Πρόληψης, περιλαμβανομένων αυτών εντός πλαισίου συνεργασίας τους με το σύστημα ΠΦΥ, είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό βιβλίο του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης «Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης» (διαθέσιμο στο http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html). Ιδιαιτέρως, για τους σκοπούς των σχολίων μας στην παρούσα διαβούλευση, στις σελίδες 25-69, όπου η επιστημονική τεκμηρίωση των παραπάνω και η σχετική βιβλιογραφία.

Ευχαριστούμε για το βήμα διαβούλευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχόλιό μας εμφανίζεται στο άρθρο (14.ε), όπου αναφέρονται τα Κέντρα Πρόληψης, το σκεπτικό όμως αφορά και προβλέψεις των άρθρων (4.β), (4.η), (4.ι), (5.ζ), (9.4), (11.2),  (11.3.αζ), (11.3.βστ), (11.3.βθ), (11.3.βι), (11.3.γ), (11.3.δ), (11.3.ε), (11.4.β), (11.5.δ), (14.1), (14.3.γ).


Το Δ.Σ. του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας


Αναδημοσίευση από το http://www.opengov.gr/yyka/?p=2036


Δεν υπάρχουν σχόλια: