Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΤHΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.05΄, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής η Υποεπιτροπή για τη μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Παναγιώτη Μελά, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), κ. Γεώργιο Φωτεινόπουλο, για τη λειτουργία και το έργο του Ο.ΚΑ.ΝΑ.».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει συνεδρίαση της Υποεπιτροπής μας για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών. Σήμερα στη δεύτερη συνεδρίαση που κάνουμε έχουμε καλέσει τον Πρόεδρο του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κ. Γεώργιο Φωτεινόπουλο, για να μας ενημερώσει για το έργο, τη δράση και τους στόχους που έχει αυτός ο Οργανισμός. Γνωρίζετε όλοι ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι ο μόνος κρατικός οργανισμός που ασχολείται με τα ναρκωτικά και συγκεκριμένα με τη θεραπεία των ατόμων που έχουν εμπλακεί στα δίκτυα των ναρκωτικών, δηλαδή, με την απεξάρτηση, καθώς, επίσης και με την πρόληψη, δηλαδή, με την ενημέρωση της κοινωνίας για τις επιπτώσεις που έχει η εμπλοκή στα ναρκωτικά. Γνωρίζετε, επίσης, ότι υπάρχουν αρκετά κέντρα και απεξάρτησης και πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο κ. Φωτεινόπουλος.
Το λόγο έχει ο κ. Φωτεινόπουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαιρετίζω την επανασύσταση της Υποεπιτροπής που για αρκετό χρονικό διάστημα είχε σταματήσει τις εργασίες της. Θεωρώ ότι το έργο της είναι απαραίτητο για ένα αντικείμενο όπως είναι τα ναρκωτικά που, αντί να καλυτερεύει η κατάσταση, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, χειροτερεύει. Είναι καλό να σας ενημερώνουμε, αλλά και να αντλούμε και από εσάς πληροφορίες και εμπειρίες και να δουλεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα, πιο σύγχρονα μαζί για το κοινό αποτέλεσμα που είναι να μειώσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, που είναι και μάστιγα της εποχής μας.
Είναι η πέμπτη φορά που βρίσκομαι ενώπιον σας, ως Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ., σε συζήτηση για θέματα που αφορούν τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και ειδικότερα για τα ναρκωτικά και για την πολιτική αντιμετώπισής τους. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της χρήσης των ναρκωτικών θίγει όλο και περισσότερους και όλο και πιο νέους ανθρώπους. Αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την υγεία και την ασφάλεια όλης της κοινωνίας, ανεξαρτήτως φύλου, προέλευσης και οικονομικής κατάστασης. Η χρήση των ναρκωτικών έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και εθνικό επίπεδο. Υπονομεύει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα και παρεμποδίζει κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη της φτώχιας και των διακρίσεων. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτεί ένα πολυφασικό σύστημα υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, έρευνας και αξιολόγησης. Οι πολιτικές και οι στρατηγικές που επιλέγονται πρέπει να αναπτύσσονται σε σταθερή και μακροχρόνια βάση σε συνεργασία με τις διεθνείς και εθνικές υπηρεσίες. Οι ποικίλου τύπου παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν σε κάθε ομάδα του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε αυτές που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς, που δεν έχουν προσεγγιστεί επαρκώς από τις υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας και πρόνοιας.
Στις ομάδες αυτές πρέπει να εντάσσονται οι γυναίκες, οι έφηβοι, οι έγκυοι, οι άνθρωποι με ψυχιατρικά και ιατρικά προβλήματα, όσοι έχουν προβλήματα οικονομικής επιβίωσης ή σταθερότητας, τα εκδιδόμενα άτομα, οι απόγονοι των εξαρτημένων, οι μετανάστες με έλλειψη προοπτικών ενσωμάτωσης και οι εθνικές και φυλετικές και σεξουαλικές μειονότητες. Στους στόχους των παρεμβάσεών μας πρέπει να περιλάβουμε επίσης όχι μόνο τα άτομα αυτά, αλλά και τις οικογένειές τους, τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, τους εργοδότες και τις τοπικές οργανώσεις. Η δράση της αντιμετώπισης πρέπει να αφορά σε όλα τα στάδια και φορείς του προβλήματος των ναρκωτικών, πριν, στη διάρκεια και μετά τη χρήση και την εξάρτηση. Οι επιμέρους δραστηριότητες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης που αναπτύσσονται, θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες και διαπιστωμένες ανάγκες της κάθε φάσης και της κάθε ομάδας. Επίσης, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι πολλοί από τους εξαρτημένους ανθρώπους μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από μια ομάδες. Κατά συνέπεια, μπορεί να έχουν περισσότερες ανάγκες που χρήζουν άμεσης και ταυτόχρονης αντιμετώπισης. Το ευκταίο και επιθυμητό αποτέλεσμα των προσπαθειών είναι η πλήρης ανατροπή και αποτροπή της έναρξης οποιασδήποτε χρήσης, ως προς τον τομέα της πρόληψης και η πλήρης διακοπή της χρήσης ως προς τον τομέα της θεραπείας.
Ο βαθμός και η φάση ετοιμότητας του ατόμου και γενικότερα οι κοινωνικές συνθήκες οδηγούν στην υιοθέτηση πολιτικών πρακτικών και μέτρων που αποσκοπούν αρχικώς και κυρίως στη μείωση της βλάβης για το άτομο καθώς και για άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του. Αυτός ο σκοπός δεν αποδυναμώνει τη γενικότερη προοπτική της λήξης της εξάρτησης. Βασικοί πυλώνες της παγκόσμιας στρατηγικής κατά των ναρκωτικών είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναθεώρηση της οποίας συζητούνται από τις 11 Μαρτίου και για ένα δεκαήμερο στην Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ, δηλαδή, στη Βιέννη τον επόμενο μήνα, είναι η μείωση της προσφοράς και η μείωση της ζήτησης. Η μείωση της ζήτησης αφορά τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και τους άλλους φορείς κατά των ναρκωτικών και επιτυγχάνεται μέσω της πρόληψης, αλλά και μέσω της θεραπείας.


(Συνέχεια ομιλίας κ. Γεωργίου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Η μείωση της προσφοράς, όπως ξέρετε, είναι θέμα των κατασταλτικών αρχών. Η μείωση της ζήτησης αφορά τον ΟΚΑΝΑ και τους άλλους φορείς κατά των ναρκωτικών και επιτυγχάνεται μέσω της πρόληψης, αλλά και μέσω της θεραπείας. Σήμερα η πρόληψη στην Ελλάδα γίνεται μέσα από 72 κέντρα πρόληψης που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα σε δήμους. Τα κέντρα πρόληψης, όπως γνωρίζετε, είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από τοπικούς φορείς κατά νόμο, έχουν τοπικό διοικητικό συμβούλιο και η λειτουργία τους καλύπτεται, ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει λήξει αυτές τις μέρες που μιλάμε, από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΚΕ, τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και την ΕΕΤΑΑ. Αυτή η σύμβαση, όπως σας είπα, έχει λήξει. Έχουμε καταλήξει στην ανανεωμένη σύμβαση. Έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες, πέρασε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αυτή τη στιγμή είναι στο Υπουργείο Υγείας και εντός των ημερών, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, όπως προηγουμένως τους ανέφερα.
Βέβαια για την υπογραφή αυτής της σύμβασης υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχουν προβλήματα και το βασικό πρόβλημα είναι η οφειλή που υπάρχει από το Υπουργείο Υγείας προς τα κέντρα πρόληψης. Η οφειλή αυτή, δυστυχώς, έχει συμπαρασύρει και την ΚΕΔΚΕ, με αποτέλεσμα η ΚΕΔΚΕ να μην έχει εξοφλήσει ούτε αυτή μέρος των οφειλών της το 2008, βάζοντας ως προϋπόθεση για να εξοφλήσει το 2008 την εξόφληση από το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΟΚΑΝΑ, των οφειλών προς τα κέντρα πρόληψης, έως και 31/12/2007. Αν και είχε συμφωνηθεί, το Υπουργείο Υγείας κατάφερε πριν από ένα μήνα να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ έναντι αυτής της οφειλής. Η οφειλή ήταν 5.300.000 ευρώ, μείον τα 2.000.000 ευρώ που δόθηκαν πριν ένα μήνα, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή η οφειλή για το 2007 μέχρι τέλη του 2007 είναι 3 εκατ., 300 περίπου χιλιάδες ευρώ.. Το 2008 οφείλεται ολόκληρο. Αυτό είναι για την πρόληψη το τμήμα που έπρεπε να σας ανακοινώσω και το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας.
Τι κάνει τώρα ο Οργανισμός με τα κέντρα πρόληψης. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει, σύμφωνα με τη σύμβαση την προηγούμενη, αλλά και τη νέα που θα υπογραφεί, την εποπτεία των κέντρων πρόληψης. Δηλαδή εποπτεύει τις εργασίες των κέντρων πρόληψης, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό και στα πεπραγμένα για κάθε έτος. Εντός του 2008 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τρία νέα κέντρα πρόληψης στο δήμο Αθηναίων και ένα στο δήμο Αναβύσσου. Εάν τα κέντρα πρόληψης σας φαίνονται λίγα, θα σας πω ότι τα κέντρα πρόληψης είναι λίγα, γιατί έχει καλυφθεί πλέον όλη η χώρα πλην δύο νομών, οπότε η δημιουργία νέων κέντρων πρόληψης γίνεται σε μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, που έχουν ανάγκη όχι από ένα, αλλά από περισσότερα κέντρα πρόληψης.
Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι σύμφωνα με τον τελευταίο κώδικα δήμων και κοινοτήτων, απαγορεύεται πλέον από τους δήμους να δημιουργούν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, που σημαίνει ότι πλέον κανένας δήμος δεν μπορεί να φτιάξει αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική με το αντικείμενο που κάνουν και οι υπόλοιπες αυτές οι εταιρείες, τα κέντρα πρόληψης, τα ναρκωτικά.
Έχουμε εισηγηθεί, ως Ο.ΚΑ.ΝΑ., με ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, την τροποποίηση αυτού του όρου, ούτως ώστε αποκλειστικά και μόνο όταν μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία θα ασχολείται με τα ναρκωτικά, αυτή είναι επιτρέπεται να δημιουργείται από τους δήμους. Το έχουμε εισηγηθεί εδώ και περίπου 4-5 μήνες, ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα γίνει και έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για καινούργια κέντρα πρόληψης, που χρειάζονται οι μεγάλες πόλεις.
Στην πρόληψη, λοιπόν, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., πέρα από αυτό που σας είπα, τη δημιουργία των τριών και του ενός στην Ανάβυσσο, έχει υπογράψει πέρυσι, το 2008, μνημόνιο ανανέωσης συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, έτσι ώστε στελέχη των κέντρων πρόληψης από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. μεταβαίνουν όταν ζητείται από στρατόπεδα και ενημερώνουν τους στρατεύσιμους για τον πόλεμο που γίνεται στη χώρα μας κατά των ναρκωτικών, τις επιβλαβείς επιπτώσεις που έχουν τα ναρκωτικά, τους τρόπους αποφυγής, για να μην μπει κάποιος νέος ακόμα επιπλέον στα ναρκωτικά.
Συζητούμε με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία του καινούργιου μνημονίου. Λειτουργούμε σήμερα με το παλαιό μνημόνιο, αλλά ευελπιστούμε ότι σύντομα θα υπογράψουμε καινούργιο μνημόνιο. Παρόλα αυτά, όμως, οι επισκέψεις από στελέχη της πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., μεταβαίνουν σε σχολεία και γίνεται η διαδικασία της πρόληψης προς τα παιδιά.
Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. το 2008 δημιούργησε διαδραστική πύλη – portal για ενημέρωση και πληροφόρηση, απευθυνόμενη τόσο σε επαγγελματίες του χώρου πρόληψης όσο και σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, α΄ και β΄ εκπαίδευσης.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Για την θεραπεία, όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, ακολουθούνται δύο φιλοσοφίες: Η φιλοσοφία της ιατροφαρμακευτικής θεραπείας, που γίνεται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., αποκλειστικά, στη χώρα μας και αυτή της ψυχοκοινωνικής θεραπείας, που γίνεται από το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι η εξής. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., δηλαδή, η ιατροφαρμακευτική φιλοσοφία - θεραπεία, χρησιμοποιεί υποκατάστατα ναρκωτικών ουσιών, ενώ το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ ακολουθούν θεραπεία με ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ενδιαφερομένων να θεραπευτούν.
Στη θεραπεία, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, η πολιτεία είχε μείνει και ακόμα είναι πίσω, αλλά κάνει σταθερά και μεγάλα βήματα μπροστά. Αυτό το λέω, γιατί μέχρι τα τέλη του 2007, από το 1993, στην Ελλάδα υπήρχαν 17 μονάδες θεραπείας και εντός του 2008, παραδόθηκαν σε λειτουργία πέντε καινούριες μονάδες και ένα απογευματινό τμήμα στον Πειραιά, ενώ ετοιμάζεται και απογευματινό τμήμα στην Καποδιστρίου, στην Αθήνα.
Άρα, έχουμε έξι νέες μονάδες μέσα στο 2008, που σημαίνει ότι και οι πέντε μονάδες έγιναν στην Περιφέρεια -στην Πιερία, στην Κατερίνη, στο Βόλο, στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα και στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης-, απορρόφησαν, μέχρι στιγμής, περί τους 600 νέους ασθενείς και υπάρχει πρόοδος για να μπουν καινούριοι. Το ίδιο συμβαίνει και στην απογευματινή μονάδα του Πειραιά, όπου πλησιάζουμε τους 200 ασθενείς. Αποτέλεσμα αυτής της έντονης δραστηριότητας του 2008, από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ήταν ότι αυξήθηκε κατά 62% η είσοδος νέων ασθενών στις μονάδες μας. Έχουμε, λοιπόν, στην θεραπεία, αύξηση μονάδων και αύξηση εισερχομένων.
Εντός του 2009, προγραμματίζουμε να ιδρύσουμε άλλες έξι μονάδες, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στον Πύργο Ηλείας, στην Μυτιλήνη και στα Γιάννενα. Από αυτές τις έξι, ήδη, στο Ηράκλειο Κρήτης έχουν ξεκινήσει εργασίες, με δέσμευση του εργολάβου, εντός δύο μηνών, να παραδώσει το κτίσμα, που σημαίνει ότι τους επόμενους δύο μήνες από την παράδοση, η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία. Δηλαδή, ως το καλοκαίρι φέτος, το Ηράκλειο Κρήτης θα έχει μία καινούρια μονάδα, που θα λειτουργεί. Λέω δύο μήνες, επειδή οι διαδικασίες του Ο.ΚΑ.ΝΑ., λόγω του ότι είναι ιδιωτικού δικαίου, είναι πολύ πιο εύκολες από του δημοσίου και μπορεί να προσλάβει, με συμβάσεις, άμεσα γιατρούς και θεραπευτές, οπότε μέσα σε ένα - ενάμισι μήνα –εξαρτάται από τις υπηρεσίες μας– μπορεί μία μονάδα, αφού υπάρχει το κτίσμα, να μπει σε λειτουργία. Η Μυτιλήνη, ήδη, βρήκε το χώρο, το νοίκιασε το νοσοκομείο Μυτιλήνης. Αυτές τις μέρες ανταλλάσσουμε έγγραφα, δηλαδή, σχέδια καταλληλότητας χώρων ή δημιουργίας και διαμόρφωσης χώρων, ούτως ώστε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και στην Μυτιλήνη μία δεύτερη μονάδα. Άρα, ευελπιστούμε, πριν το καλοκαίρι, να έχουμε Μυτιλήνη και Ηράκλειο Κρήτης σε λειτουργία.
Οι άλλες τέσσερις μονάδες έχουν αρκετά προβλήματα, που μας δυσκολεύουν. Στην Καβάλα, το νοσοκομείο μόλις τελείωσε και είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσουμε εμείς τη διαδικασία κατασκευής της δικής μας μονάδας. Στην Ξάνθη, έχουμε πρόβλημα με το Διοικητικό Συμβούλιο, να μας παραχωρήσει το χώρο, γιατί άλλαξε ο χώρος που θα γινόταν η μονάδα, διότι δεν είχε υποδομές και ήταν δύσκολο να πάνε εκεί υποδομές. Δημιουργούνται, λοιπόν, ορισμένα προβλήματα. Στον Πύργο Ηλείας έχουμε προβλήματα με τον δήμο, γιατί κάποια στιγμή ο δήμος σκέφτηκε να φτιάξει ένα πολύ πιο σύγχρονο κτίριο –τα γνωρίζετε, κ. Αδρακτά-, οπότε μπήκε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έμπλεξε με το Δ΄ ΚΠΣ και ακόμα δεν ξέρουμε πού έχει φτάσει. Πιστεύω ότι εάν δεν γυρίσετε, κύριε Αδρακτά, εδώ, στα δικά μας, να κάνουμε ό,τι κάνουμε και στις άλλες μονάδες, θα αργήσει πάρα πολύ. Στα Γιάννενα, το έχει αναλάβει ο Νομάρχης. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε. Έχουμε βρει το κτίριο, είναι στο παλιό νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
Το 2010, υπάρχει προοπτική να κάνουμε άλλες τέσσερις μονάδες, μία στις Κυκλάδες, μία στη Δυτική Μακεδονία, μία στο νομό Έβρου και μία στη νότια Πελοπόννησο, στην Τρίπολη ή στην Καλαμάτα. Έχουμε στο Ρίο, θα φτιάξουμε στον Πύργο Ηλεία, θα κάνουμε και μία στην Τρίπολη ή στην Καλαμάτα και έτσι, θα καλύψουμε την Πελοπόννησο. Με όλες αυτές τις μονάδες, που σας είπα μέχρι τώρα, θα έχουμε καλύψει γεωγραφικά όλη τη χώρα. Δεν θα υπάρχει, δηλαδή, γεωγραφική περιφέρεια, που να μην έχει κοντά της μονάδα θεραπείας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Τόνισα τη λέξη γεωγραφικά, γιατί δυστυχώς, στη χώρα μας, ακόμα δεν έχουμε κάνει επιδημιολογική μελέτη, για να γνωρίζουμε πού υπάρχουν χρήστες και πού πρέπει να ανοίξουμε μονάδες. Γι’ αυτό το λόγο, αναγκαστικά, δημιουργούμε μονάδες σε γεωγραφικές περιφέρειες.
Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., μέχρι και πέρσι, δεν είχε τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί ούτε να χειριστεί ευρωπαϊκά ούτε να προβλέψει ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα σε αυτόν. Ήδη πέρυσι, παράτυπα, με δική μου απόφαση, φτιάξαμε ένα γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ήδη, αυτό το γραφείο λειτουργεί άριστα. Λέω άριστα, γιατί έκανε αίτηση, μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και σε δέκα μέρες περιμένουμε την απόφαση.
Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. πιστοποιείται, πλέον, ο ίδιος ως διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Άρα, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., μετά το επόμενο δεκαήμερο, θα μπορεί μόνος του να παίρνει έργα από ευρωπαϊκά προγράμματα, όχι μόνο από τα Υπουργεία στην Ελλάδα, αλλά και από την ίδια την Ε.Ε. και να τα χειρίζεται μόνος του. Μάλιστα πήραμε, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. πήρε ένα πρώτο έργο, ως leader σε αυτό το πρόγραμμα, για την κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με το κέντρο πρόληψης της Πάτρας και με μία ιδιωτική εταιρεία της Πάτρας.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίου Γεώργιου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Ν.Α.)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πρόγραμμα αυτό είναι ύψους 750.000 ευρώ. Στην αρχή, όταν πρωτοπήγα στον Ο.Κ.Α.Ν.Α., πριν ένα χρόνο και κάτι μήνες περίπου, πίστεψα ότι με τη δημιουργία των νέων μονάδων, όπως προανέφερα, θα λυνόταν το πρόβλημα της λίστας αναμονής. Από τις έξι καινούριες μονάδες που δημιουργήσαμε, ενώ απορροφήσαμε τα 500 άτομα στην επαρχία και αρκετά στην Αθήνα και είχαμε αύξηση 62% στους ασθενείς, η λίστα ξαναγέμισε και φτάσαμε περίπου στους 5.000 ασθενείς. Γιατί; Γιατί υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι εκτός λίστας και λόγω του μεγάλου αριθμού της αναμονής δεν μπαίνουν καν στον κόπο να κάνουν την αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες δέκα μονάδες, που προβλέπεται να λειτουργήσουν, θα καλύψουν έναν αριθμό, ο οποίος πάλι θα δημιουργήσει τον ίδιο αριθμό…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, χρειάζονται άλλοι χειρισμοί, θα πρέπει να κάνετε λίστα συνταγογράφησης…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Γι’ αυτό και το ανέφερα.
Στον Ο.Κ.Α.Ν.Α. έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με μία υποτυπώδη βέβαια στρατηγική, γιατί δεν έχουμε ούτε τους κατάλληλους ανθρώπους, αλλά ούτε και τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλη στρατηγική για τον Ο.Κ.Α.Ν.Α.. Με εισήγηση, λοιπόν, μελών του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Ν.Α. δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Π.Ε.Δ.Π.Ο. (Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης Ουσιοεξαρτημένων) και να λειτουργεί, κατά κάποιο τρόπο, όπως λειτουργεί σήμερα το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Β.Ε.. Να έχουμε, δηλαδή, υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, τόσα όσα χρειάζονται για να καλύψουν και τον τελευταίο ασθενή που θέλει να θεραπευτεί. Πώς θα γίνει αυτό; Τέσσερις κατηγορίες γιατρών, ψυχίατροι, νευροψυχίατροι, νευρολόγοι και παθολόγοι θα μπορούν με μία αίτησή τους να απευθυνθούν στον Ο.Κ.Α.Ν.Α. και να ζητήσουν να γίνουν συμβαλλόμενοι, εξαρτώμενοι όμως γιατροί του Ο.Κ.Α.Ν.Α.
Στη σημερινή πρωτοβάθμια μονάδα του Ο.Κ.Α.Ν.Α., όπως είναι μέχρι τώρα, όταν κάποιος ασθενής διανύσει ένα εξάμηνο και οι γιατροί της θεραπευτικής μονάδας κρίνουν ότι αυτός έχει καλή πορεία, δηλαδή δεν κάνει παράλληλη χρήση και ότι αυτός είναι κατάλληλος να μπει σε δευτεροβάθμιο στάδιο, τότε αυτός ο ασθενής πάει στο συμβεβλημένο γιατρό του Ο.Κ.Α.Ν.Α., ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Στις μονάδες μας έχουμε δύο στάδια θεραπείας. Το πρώτο είναι η λήψη του υποκατάστατου και το υποκατάστατο είναι η μεθαδόνη ή η βουπρενορφίνη που δίνουμε πιο πολύ σήμερα. Η βουπρενορφίνη έχει διάρκεια σαράντα οκτώ ωρών και όποιος ασθενής την πάρει, δεν χρειάζεται να ξαναπάρει δόση για δύο ημέρες, οπότε αυτός είναι ήσυχος, ήρεμος και ικανός να αντιμετωπίσει την ψυχοκοινωνική παθολογική του θεραπεία. Άρα, αυτός ο ασθενής θα πηγαίνει στο γιατρό και ο γιατρός για να μη μπει στον πειρασμό, όπως έγινε στη Γερμανία, να κάνει κακή χρήση των φαρμάκων που θα έχει στο ιατρείο του ή τον ληστέψει κάποιος και του πάρει τα φάρμακα, θα υπάρχει συνταγή του Ο.Κ.Α.Ν.Α., όπου θα τον παραπέμπει στο φαρμακείο του νοσοκομείου για να πάρει πέντε ή έξι δόσεις. Παράλληλα, στην ίδια συνταγή θα αναγράφεται να γίνει η ψυχολογική ή ψυχιατρική ή παθολογική θεραπεία που χρειάζεται ο ασθενής και θα είναι το δεύτερο στάδιο της θεραπείας του.
Επίσης, ο κάθε γιατρός θα έχει έναν υπολογιστή, όπου σε παράλληλη γραμμή θα παρακολουθείται από τον Ο.Κ.Α.Ν.Α. και με μία κάρτα θα σβήνεται η δόση που θα παίρνει ο κάθε ασθενής του, ώστε με την ίδια κάρτα να μη μπορεί ο ασθενής να πηγαίνει σε άλλο γιατρό και να παίρνει επιπλέον δόση. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει, κατ’ αρχήν, πιλοτικά με 2-3 μονάδες στη Θεσσαλονίκη, άλλες τόσες στην Αθήνα, θα δούμε πώς εξελίσσεται, ώστε να κάνουμε και τις διορθωτικές κινήσεις αν χρειαστεί. Όταν δούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε αυτό το σχέδιο, τότε αυτό θα γίνει κτήμα όλης της χώρας και θα εκλείψουν, πλέον, οι λίστες αναμονής. Αυτό το σχέδιο έχει δοθεί στο Υπουργείο Υγείας, έχουμε πάρει το «πράσινο φως» από τον Υπουργό να το μελετήσουμε καλύτερα, έχουμε επαφές με το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., το οποίο προτείνει συνεργασία και είναι δεκτή από εμάς, δηλαδή αντί το δεύτερο στάδιο θεραπείας να γίνεται στο νοσοκομείο, να γίνεται στις μονάδες του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.. Η θεραπεία θα είναι δωρεάν για όλους τους ασθενείς.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίου Γεώργιου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Άλλες ενέργειες που έχει κάνει ο ΟΚΑΝΑ για το 2008 είναι ότι έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το «Αλεξάνδρα» για τις εγκύους χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ασθενείς του ΟΚΑΝΑ να πηγαίνουν και να κάνουν δωρεάν τις εξετάσεις τους και τις θεραπείες που χρειάζονται. Επίσης, στο «Αγλαΐα Κυριακού» τα παιδιά των χρηστών ναρκωτικών ουσιών, μελών του ΟΚΑΝΑ, μπορούν να πηγαίνουν και να κάνουν δωρεάν τις εξετάσεις και τις θεραπείες τους. Όπως σας είπα, προωθείται βιβλιάριο υγείας για όλα τα μέλη των μονάδων μας και με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προχωρήσαμε σε πρωτοποριακή και βελτιωμένη έκδοση του φακέλου ασθενούς. Φτιάξαμε ένα φάκελο ασθενούς, για τον οποίο μπορούμε να καυχηθούμε ότι είναι πρωτοποριακός στη χώρα. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα πουθενά αλλού. Η έξυπνη κάρτα ασθενούς είναι ήδη σε λειτουργία. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό όλης της χώρας, με σεμινάρια που γίνονται στον ΟΚΑΝΑ, έτσι ώστε μέχρι τον Μάιο να έχουμε μπει στη σύγχρονη τεχνολογία για όλα τα μέλη των μονάδων μας.
Το τρίτο στάδιο η επανένταξη. Το 2008 τελείωσε το πρόγραμμα «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» μέσω του οποίου εκπαιδεύσαμε σε 29 επαγγέλματα 600 ασθενείς – μέλη των μονάδων μας, οι οποίοι είχαν περάσει μερικώς το στάδιο της θεραπείας, δεν είχαν θεραπευτεί πλήρως και μπήκαν στο στάδιο της επανένταξης. Πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση που τους κάναμε, προβάλαμε αυτή τη δουλειά μέσω του τύπου, της τηλεόρασης και με φυλλάδια, ζητώντας από εταιρείες και επιχειρηματίες να προσλάβουν σε κάθε εταιρεία έναν τουλάχιστον ασθενή του ΟΚΑΝΑ, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία, αλλά και να παραμείνουν έχοντας μία εργασία για να μπορούν να επιβιώσουν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Είχατε κάποια ανταπόκριση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ελάχιστη. Δυστυχώς. Ενώ η κοινωνία είναι εύκολη στη συμπαράσταση σε τέτοια θέματα και όπου και να ρωτήσετε διατείνονται και κόπτονται υπέρ αυτών των ανθρώπων, όταν πλησιάσει δίπλα τους μονάδα ή ασθενής, τότε εξεγείρονται και φτιάχνουν συλλόγους συμπαράστασης προς τους πολίτες και εκδίωξης των μονάδων. Τώρα τελευταία σε μία από τις μονάδες που σας ανέφερα που φτιάξαμε στην επαρχία, μας ήρθε επιστολή από τον Συνήγορο του Πολίτη, δεν την υπογράφει βέβαια ο ίδιος, αλλά βοηθοί, όπου μας ζητάει αν έχουμε πολεοδομική άδεια, αν εξαντλήθηκαν τα μέτρα ή αν πήραμε περισσότερα. Για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του 2008 δεν χρειάζεται να σας πω. Θα σας πω μόνο για τη διεθνή. Αυτά που είπα προηγουμένως για τη διεθνή πραγματικότητα. Αρχές Μαρτίου μετέχει ο ΟΚΑΝΑ και είναι σε επίπεδο Υπουργών η αναθεώρηση της Ανγκας από τα Ηνωμένα Έθνη. Το 1998 σε ειδική σύνοδο ο ΟΗΕ έφτιαξε μία διακήρυξη για όλα τα κράτη – μέλη του, για να εφαρμόσουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης των ναρκωτικών για μία δεκαετία. Την στρατηγική αυτή την ονόμαζε «ένας κόσμος χωρίς ναρκωτικά εντός δέκα ετών». Η άποψη που επικρατεί είναι ότι η πολιτική για τα ναρκωτικά δεν λειτουργεί σωστά και η διαδικασία αναθεώρησης που γίνεται τώρα πρέπει να είναι δραστικότερη και συγκεκριμένη. Αυτά λέει ο εκτελεστικός διευθυντής της Ανγκας Da Costa.
Η σύμβαση ψηφίστηκε ήδη όπως σας είπα. Ο ΟΗΕ επηρεασμένος από τον τρόπο που ως τώρα λειτούργησαν οι ασκούμενες πολιτικές δείχνει να βάζει νερό στο κρασί του και να αναθεωρεί την άποψη ότι , τα υποκατάστατα νομιμοποιούν και συντηρούν τη χρήση. αυτή ήταν η θέση του ΟΚΑΝΑ. Τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτή την αναθεώρηση είναι η μείωση της ζήτησης, η μείωσης της προσφοράς, η καταπολέμηση ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος, προώθηση δικαστικής συνεργασίας των κρατών – μελών, διεθνής συνεργασία για την εκρίζωση των παράνομων φυτειών, εναλλακτική ανάπτυξη. Δηλαδή, στα κράτη όπου παράγεται η κοκαΐνη και η ηρωίνη, να χρηματοδοτηθούν προγράμματα εναλλακτικής καλλιέργειας. Να καλλιεργούν άλλα φυτά με χρηματοδότηση των Ηνωμένων Εθνών για να σταματήσει η παραγωγή αυτών των ναρκωτικών.
Τέλος, ο έλεγχος των πρόδρομων ουσιών και αμφεταμινών. Οι πρόδρομες ουσίες είναι χημικές ουσίες οι οποίες προστιθέμενες στα βασικά ναρκωτικά δημιουργούν το ναρκωτικό που χρησιμοποιούμε σήμερα. Η ηρωίνη είναι πρόσμιξη της μορφίνης που φτιάχνουν στο Αφγανιστάν με τον όξινο ανιδρίτη, ο οποίος παράγεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, λοιπόν, παράγει τεράστιες ποσότητες όξινου ανιδρίτη χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ το Αφγανιστάν να παράγει το 93% της παγκόσμιας παραγωγής της ηρωίνης. Και όμως παράγονται και αυτές οι πρόδρομες ουσίες.
Οι Η.Π.Α., η Ρωσία και το Ιράν έχουν στόχο σε αυτή τη σύνοδο την μηδενική ανοχή, ενώ η Ε.Ε. τη μείωση της βλάβης. Δυστυχώς, οι Η.Π.Α. αντιδρούν σε αυτή τη φράση «μείωση της βλάβης». Δεν θέλουν καν να περιληφθεί στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση και μαζί με την Αμερική είναι η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα. Δε δέχονται τον όρο «μείωση της βλάβης». Θεωρούν την Ε.Ε. ως «μαύρο πρόβατο» λόγω των όρων που χρησιμοποιεί και προβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σας λέω ότι ο πόλεμος είναι μεγάλος. Όσο και να καταπολεμούμε αυτή τη μάστιγα, οι έμποροι των ναρκωτικών λόγω του τεράστιου κέρδους – 12.500 δολάρια το δευτερόλεπτο βγάζουν – βρίσκουν νέους δρόμους και νέους τρόπους διακίνησης των ναρκωτικών. Αν είδατε πρόσφατα έχουν μέχρι και ιδιωτικά υποβρύχια. Κατασκευάζουν 72 υποβρύχια το χρόνο, τα οποία κινούνται 2 – 3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και φέρνουν στην Ισπανία και την Πορτογαλία την κοκαΐνη από την Κολομβία. Η Ισπανία σήμερα είναι η πρώτη αγορά, είναι μεγαλύτερη και από τις Η.Π.Α. στην κατανάλωση και εμπορία της κοκαΐνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ τον κύριο Φωτεινόπουλο για την πλήρη ενημέρωση που μας έκανε για αυτό το μεγάλο πρόβλημα των ναρκωτικών, για τη δράση του ΟΚΑΝΑ μέχρι σήμερα, αλλά και για τους στόχους που έχει βάλει προκειμένου αυτή η μεγάλη λίστα απεξάρτησης που υπάρχει να ελαττωθεί όσο είναι δυνατό. Είναι γεγονός ότι η θεραπεία είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσφέρουμε προς τα άτομα που έχουν εμπλακεί στα δίχτυα του λευκού θανάτου, αλλά είναι γεγονός ότι πρέπει να λειτουργήσει και η πρόληψη όσο το δυνατό περισσότερο αποτελεσματικά γίνεται, αλλά και η καταστολή. Φυσικά για την καταστολή θα καλέσουμε φορείς που εμπλέκονται σε αυτό τον τομέα.
Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Είχαν έρθει προ ημερών και με επισκέφθηκαν οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης. Εσείς είπατε ότι πράγματι υπάρχει μία μεγάλη οφειλή προς αυτούς.


(Συνέχεια ομιλίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΑ, Προέδρου της Επιτροπής)
Μου είπαν, πώς να λειτουργήσουμε, πώς να δουλέψουμε αν δεν παίρνουμε τα λεφτά μας. Εάν κανείς δει αυτό το θέμα από την λογική πλευρά, είναι σωστό. Επειδή γνωρίζω ότι το 50% των χρημάτων δίνεται από τον ΟΚΑΝΑ, το υπόλοιπο δίνεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλαδή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν έχετε ασκήσει κάποια πίεση να μας πείτε, ούτως ώστε να δοθούν αυτά τα χρήματα, να πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσουν να δουλέψουν περισσότερο αποτελεσματικά.
Πράγματι, όλη η κοινωνία εκφράζει την ευαισθησία της προς τα άτομα που έχουν εμπλακεί με τα ναρκωτικά. Όλοι θέλουν την απεξάρτηση, αλλά όλοι θέλουν τα κέντρα απεξάρτησης μακριά από την εργασία τους, μακριά από τα σπίτια τους. Στον Πειραιά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Έχουν διαμαρτυρηθεί εμπορικοί σύλλογοι, ο ιατρικός σύλλογος και άλλοι φορείς, αν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος ή αν υπάρχουν κάποιες σκέψεις μεταφοράς του κέντρου σε άλλους χώρους.
Το λόγο έχει ο κ. Γρηγοράκος.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το έργο που κάνετε και που μας αναλύσατε είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο. Γίνεται σε δύσκολες εποχές, όταν σε όλο τον κόσμο, είναι περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις για τέτοιες δράσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε την εμπειρία να επισκεφθούμε και χώρες της Ε.Ε. και να δούμε, τι γίνεται στη δράση εναντίον των ναρκωτικών, σε κάποιες χώρες που θέλουν να λένε και να πιστεύουν ότι έχουν προχωρήσει αρκετά μπροστά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.
Πιστεύω, ότι η Ελλάδα είναι σε καλό δρόμο. Δεν διεκδικώ σαν άτομο, σαν επιστήμονας, σαν γιατρός και σαν Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα να λέμε, ότι εμείς τα κάναμε καλά και κανείς άλλος δεν μπορεί να τα κάνει καλύτερα. Διεκδικώ το δικαίωμα μόνο να λέω ότι μπορούμε να πάμε πιο μπροστά χωρίς να αμφισβητώ την ικανότητα, την πρόθεση και την πολιτική βούληση κανενός να προχωρήσει στη λύση του προβλήματος των ναρκωτικών.
Κύριε Πρόεδρε του ΟΚΑΝΑ, σας γνωρίζω από την επιτυχή θητεία σας σαν Πρόεδρος του Α΄ ΠΕΣΥΠ στην Αθήνα. Άκουσα την εισήγησή σας με πολύ προσοχή. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά, εφόσον υπάρχουν άξιοι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Είμαι υπέρμαχος της πρόληψης, στην οποία δώσατε και εσείς μεγάλη έμφαση. Ο κ. Πρόεδρος βέβαια είπε ότι, μια άλλη φορά, θα μιλήσουμε για την καταστολή. Εγώ είμαι υπέρ της πρόληψης. Η πρόληψη είναι κάτι που μπορεί να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και θα έχουμε, αφού στο μέλλον, φαίνεται ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Διότι οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα εσωτερικής και ψυχικής ισορροπίας. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή, κατά πόσο το ανθρώπινο γένος οδηγείται σε κάποιες τέτοιες λύσεις και καταστάσεις, αφού πιστεύει ότι μπαίνοντας σ’ αυτό τον κόσμο των ουσιών που έχουν μια πλασματική κατάσταση και εικόνα της εσωτερικής ψυχικής διάθεσης, μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους παίρνοντας αυτές τις ουσίες. Η καταστολή πιστεύω ότι είναι το έσχατο σημείο αντιμετώπισης των ναρκωτικών.
Ο λεγόμενος πολιτισμένος δυτικός κόσμος δυστυχώς, όσο και αν εμείς θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ μπασμένος σ’ αυτή την ιστορία. Οι νέοι άνθρωποι μέσα από την φοβερή πληροφόρηση που υπάρχει στο διαδίκτυο αλλά και από την εικονική πραγματικότητα που τους παρουσιάζουν τα ΜΜΕ πιστεύουν, ότι υπάρχει ένας διαφορετικός κόσμος.
Εμείς σαν πολιτική ηγεσία και σαν άνθρωποι που προσπαθούμε να δώσουμε πραγματικές και όχι εικονικές λύσεις στα παιδιά μας αλλά και σ’ αυτούς που μας παρακολουθούν είμαστε υποχρεωμένοι, πάνω από όλα, να τους λέμε τον κίνδυνο ο οποίος ελοχεύει πίσω απ’ αυτές τις καταστάσεις, όταν κάποιοι μπουν σ’ αυτό το δρόμο που λέγονται ναρκωτικά.
Δεν ξέρω κατά πόσο η χρηματοδότηση είναι επαρκής για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω κατά πόσο η στρατηγική των τελευταίων χρόνων από πλευράς κυβέρνησης θεωρείται επαρκής. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα είναι επαρκές το χρηματικό ποσό το οποίο διατίθεται γι’ αυτές τις δράσεις. Πιστεύω, ότι όλα αυτά που ανάγονται στον κοινωνικό παράγοντα κοστίζουν. Όπως κοστίζει η υγεία, τόσο κοστίζει και η πρόληψη ειδικά σ’ αυτές τις κοινωνικά ομάδες που είχαν την ατυχία να εμπλακούν σ’ αυτό τον μεγάλο λαβύρινθο των ναρκωτικών. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν καλές προθέσεις και από την νυν Κυβέρνηση, όπως είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν και καλές προθέσεις και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να δοθεί μια αξιοπρεπής λύση σε αυτούς τους πολύ ταλαιπωρημένους ανθρώπους και οι οποίοι έχουν ταλαιπωρήσει συναισθηματικά, οικονομικά, ψυχικά τις οικογένειές τους οι οποίες ζουν ένα δράμα.
Τον τελευταίο καιρό, ασχολούμαι με μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο, με μια ομάδα αξιόλογων στελεχών. Κάνουμε μια αναδρομική μελέτη για τα παιδιά που έκαναν overdose και βρέθηκαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Την τελευταία οκταετία, δεν αναφέρονται πια και ούτε διασωληνώνονται παιδιά που έκαναν overdose στους δρόμους και είχαν μεταφερθεί με το 166 στις ΜΕΘ του λεκανοπεδίου και σε κάποιες άλλες μονάδες της Ελλάδας. Αυτό μας έχει προβληματίσει. Γιατί; Τι συμβαίνει; Δεν προλαβαίνουν να πάνε; Πεθαίνουν πριν κάποιος φροντίσει να ειδοποιήσει το 166; Πεθαίνουν πριν δράσει κάποια μονάδα βοηθείας στο δρόμο; Το ποσοστό που εμφανίζεται στη μελέτη μας φθάνει σε σημείο εξαφάνισης. Δηλαδή, να μην υπάρχουν θάνατοι στις ΜΕΘ από ναρκωτικά, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν διότι προλαβαίναμε κάποιον ο οποίος έπαιρνε τη δόση του. Υπήρχε, όμως, ένα περιθώριο βοήθειας και να τον φέρουμε πίσω.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ)

Φαίνεται ότι τώρα δεν προλαβαίνουν, γιατί τα ναρκωτικά είναι πιο σκληρά, πιο δυνατά και πιο θανατηφόρα. Δείτε το αυτό. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να το πούμε, αλλά μας έχει εντυπωσιάσει ως γιατρούς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει το ποσοστό των θανάτων της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Έχει μειωθεί στο ελάχιστο στις μονάδες εντατικής θεραπείας το ποσοστό όχι μόνο των θανάτων, αλλά και των εισαγωγών λόγω υπερβολικής δόσης. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί όχι μόνο την ελληνική κοινότητα, αλλά και τη διεθνή. Αυτό σημαίνει ότι έχει αλλάξει εντελώς το προφίλ των ναρκωτικών. Χρησιμοποιούνται πιο σκληρά ναρκωτικά, πολύ ισχυρά, όπως είναι το ice, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να μπουν καν τα παιδιά, όταν μπουν σ’ αυτά τα κέντρα και πάρουν αυτή τη φοβερή δόση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα παιδιά πεθαίνουν, πριν προλάβει να τα βοηθήσει κάποιος. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει και επιστημονικά, στο πλαίσιο της έρευνας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Οι δυο πυλώνες, για να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη εξάπλωση, είναι φυσικά η πρόληψη και καλό είναι η κοινωνία και ο καθένας να συνειδητοποιήσει ότι η χρήση ναρκωτικών είναι μια οικονομική και κοινωνική καταστροφή και του χρήστη και της οικογένειας και θάνατος του χρήστη. Όμως, ας μην υποτιμάμε την καταστολή. Πρέπει να λειτουργήσουν και αυτοί οι φορείς και οι υπηρεσίες εκείνες, ώστε να συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν μικρότερη εξάπλωση.
Το λόγο έχει ο κ. Βαγιωνάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Φωτεινόπουλε, συγχαρητήρια για το έργο σας, αλλά εγώ θα είμαι ακόμα πιο συγκεκριμένος. Το 99% σχεδόν είναι η πρόληψη, το 0,1 τοις χιλίοις είναι η θεραπεία και το 0,9% είναι η καταστολή.
Το έγκλημα των ναρκωτικών είναι πολύ πιο μπροστά από τις κοινωνίες. Πέφτουν πολλά χρήματα και από το εμπόριο των ναρκωτικών υπάρχει και το εμπόριο των υποκατάστατων. Είναι πολλά τα χρήματα που κυκλοφορούν για τα υποκατάστατα. Ας μην τα βοηθούμε με τη συμπεριφορά μας. Όταν παρακαλούν ολόκληρες οικογένειες, για να βρουν μια γουλιά μεθαδόνης ή οποιοδήποτε άλλο υποκατάστατο και δεν μπορούν, όσες προτάσεις και να κάνουμε, αν δεν απλοποιήσουμε την υπόθεση των υποκατάστατων, δεν θα βρούμε λύση και οι λίστες θα μεγαλώνουν. Γιατί φοβόμαστε μήπως γίνει εμπόριο υποκατάστατων; Αφού είναι αισχρό λαθρεμπόριο. Ξεπερνούν τα 5000 ευρώ το μήνα οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Ξέρω ότι δεν θα υπάρξει θεραπεία με το υποκατάστατο, αλλά αυτό που θα γίνει σίγουρα είναι ότι η οικονομική αιμορραγία των οικογενειών θα σταματήσει. Πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, σας λέω, ας γίνει και λίγο εμπόριο. Όταν ξέρετε όμως ότι από το νοσοκομείο και την ψυχιατρική κλινική θα πάει ο εγνωσμένης σημασίας ναρκομανής άρρωστος να πάρει τη δώσει της εβδομάδος, η μάνα ή ο πατέρας που θα πάρουν από τον προμηθευτή, δεν θα το δώσουν σε άλλους, παρά στο παιδί τους.
Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και αυτήν πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα μεγαλόπνοα σχέδια θα είναι πάντα πολύ πιο καθυστερημένα από τα μέσα που έχουν, αυτοί που θέλουν να φροντίσουν για τη διάδοση των ναρκωτικών. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση αυτού που λέγεται θεραπεία. Οι τοξικομανείς λένε «εμείς είμαστε κατεστραμμένοι, φροντίστε να μην καταστραφούν άλλοι». Δεν ξέρω γιατί τους φωνάζουμε. Την ιστορία αυτή τη βιώνουμε επί δεκαετίες στα νοσοκομεία όλοι οι γιατροί. Ακούστε τη φωνή των ανθρώπων που ξέρουν το πρόβλημα και ξέρουν περισσότερα για την αντιμετώπισή του. Όχι ότι είναι θεραπεία το υποκατάστατο, παρηγοριά είναι, αλλά μπορεί κάποιος να σωθεί.
Επιχορηγείστε όσο θέλετε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν θα πάρουν ούτε έναν, διότι ο επιχειρηματίας έχει τα δικά του προβλήματα, ιδιαίτερα σήμερα, που είναι σκληρότερα τα προβλήματα και γι’ αυτόν. Δεν θα καταστρέψει τη δουλειά τους. Δεν είναι απάνθρωπο αυτό που λέω, διότι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε στην κοινωνία είναι γνωστός και ξέρουμε τις ευαισθησίες. Αν πάτε να στήσετε κέντρο στην Κηφισιά, θα ξεσηκωθούν οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το αν κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Άκουσα να λέγεται ψιθυριστά «ό,τι γίνεται με τα σκουπίδια και τις χωματερές». Προβλέπεται βαρύ πρόστιμο από την Ε.Ε., ιδιαίτερα στην εκλογική μου περιφέρεια. Κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια στη γειτονιά του. Να φάει ο καθένας τα δικά του, αν είναι δυνατόν. Αυτοί που προσφέρονται, αν δεν πάρουν ανταλλάγματα, δεν κάνουν χωματερές, που δεν είναι χωματερές, είναι τόποι καλύτερης περιβαλλοντολογικής σημασίας, απ’ ό, τι είναι η βρωμερή Αθήνα.
Άρα, πρέπει να δούμε τη μεθαδόνη και τα άλλα υποκατάστατα να χορηγούνται πιο εύκολα ναι να μην θέλουμε να βγάζουμε παιδιά 25 ετών ανάπηρα 67%, για να προηγηθούν στις λίστες. Είναι απαράδεκτη η σημερινή κατάσταση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ): Το σχέδιο που προτείνουμε κάνει αυτό που λέτε. Να το κάνουμε πιο εύκολο. Δεν είμαστε φωστήρες, κάνουμε μια πρόταση, για να το διορθώσουμε όλοι μαζί και να σωθούν τα παιδιά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σκουλάκης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ακούγοντας από τον κ. Πρόεδρο και τους συναδέλφους το πόσο μεγάλη σημασία έχει η πρόληψη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όχι να κάνετε κάτι, για να λήξει αυτή η περιπέτεια της ελλιπούς χρηματοδότησης των κέντρων πρόληψης, η οποία έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους σε απόγνωση. Την περασμένη βδομάδα μου είπαν 5 εργαζόμενοι ότι ετοιμάζονται να βρουν αλλού δουλειά, γιατί έχουν να πληρωθούν 10 μήνες. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι είναι δέκτες των ίδιων τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων από τα 72 κέντρα πρόληψης σε όλη την Ελλάδα.
Κύριε Πρόεδρε, μην αναλαμβάνετε ευθύνες, που δεν σας αναλογούν. Εγώ δεν δέχομαι να γίνει όλη αυτή η ιστορία των κέντρων πρόληψης μπαλάκι μεταξύ ΟΚΑΝΑ, Υπουργείου Υγείας και ΚΕΔΚΕ. Είναι ντροπή. Κάντε σε επόμενη συνεδρίαση μια πρόταση, ώστε να δοθεί λύση. Είναι δυνατόν, να μην έχουν χρηματοδοτηθεί τα κέντρα πρόληψης όλο το 2008 και να υπάρχουν υπολειπόμενα του 2007; Νομίζω ότι 13 εκατομμύρια είναι όλα κι όλα τα υπόλοιπα, ΚΕΔΚΕ το 2008. Έτσι λένε οι εργαζόμενοι. Δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να γίνει. Είπε συνάδελφος, και το πιστεύω, ότι το 99% της αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Αφού έχουμε αυτά τα 72 κέντρα πρόληψης, ας τα ενισχύσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν υπάρχει κανένα αισιόδοξο μήνυμα. Πρέπει να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Να μην αναλάβετε τις ευθύνες, γιατί κυκλοφόρησαν πράγματα, που δεν τα πιστεύω. Υπήρξαν συνδικαλιστές, που άκουσαν μέσα στον ΟΚΑΝΑ- όχι εσάς, το διευκρίνισα, γιατί την προηγούμενη φορά είπα ότι εσείς το είπατε- ότι ελέχθη από στέλεχος του ΟΚΑΝΑ για μας « εσείς δεν υπάρχετε».


(Συνέχεια ομιλίας κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη)
Πάνε στο Υπουργείο και λένε ότι εμείς ψάχνουμε να δούμε τι δουλειά κάνετε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο στην Έκθεση του 2006 αναφέρει ότι στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια λειτουργίας των κέντρων πρόληψης, άρχισαν να υπάρχουν μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα. Αν υπάρχει άλλη πρόταση να τη συζητήσουμε στην Επιτροπή μας.
Εμείς είχαμε πει για αστικές εταιρείες, στις οποίες θα συμμετέχει ο κεντρικός δήμος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και όποιοι άλλοι φορείς θέλουν. Υπάρχει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ο.ΚΑ.ΝΑ. και αστικής εταιρείας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε αν χρηματοδοτείται το ΕΚΤΕΠΝ. Είχε σταματήσει η χρηματοδότηση του, έγινε μια επαναχρηματοδότηση, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πάλι προβλήματα. Επίσης, υπάρχει πρόθεση να ξαναλειτουργήσει το Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Πρόληψης του ΕΠΙΨΥ; Αν δεν υπάρχει πρόθεση να ξαναλειτουργήσει το Κέντρο και θέλετε εσείς να το λειτουργήσετε, πρέπει να εκπαιδεύετε τα στελέχη όχι μόνο στο ξεκίνημά τους, αλλά να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση, μετεκπαίδευση των στελεχών, γιατί το έχουν ανάγκη.
Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης; Έχετε άποψη; Εδώ και 4 – 5 χρόνια ακούω για το Σχέδιο Δράσης. Ήρθε στη Βουλή, στην παλιά Διακομματική Επιτροπή, κάναμε παρατηρήσεις πριν 2 – 3 χρόνια, το πήρε πίσω ο Υπουργός με τη δέσμευση ότι θα το δώσει στους φορείς και έκτοτε εξαφανίστηκε. Συμβάλλετε εσείς με τον τρόπο σας να έρθει το Σχέδιο στην Επιτροπή, να το συζητήσουμε και να το υιοθετήσει η Κυβέρνηση.
Άκουσα με πολλή προσοχή την πρόταση που υποβάλλατε σχετικά με την ελεγχόμενη δευτεροβάθμια περίθαλψη ουσιοεξαρτημένων και η οποία είναι στη διάθεση, απ’ ό,τι κατάλαβα, όλων των φορέων. Θα πω δυο κουβέντες για τις Μονάδες που λειτουργούν. Γνωρίζω ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες, όσον αφορά το χωροταξικό, τη χωροθέτηση. Συνεχίζεται η ίδια νοοτροπία της κοινωνίας και όλοι είμαστε υπέρ της θεραπείας, αλλά μακριά από το σπίτι μας, μακριά από τη γειτονιά μας.
Όσον αφορά την ψυχοκινητική στήριξη, έχω διαπιστώσει ότι για λόγους οικονομικούς δεν γίνεται η σωστή δουλειά, εξαιτίας της μη καλής στελέχωσης των Μονάδων. Χρειάζεται απαραίτητα ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας κοινωνιολόγος, διότι η απλή χορήγηση, χωρίς να συνοδεύεται από ψυχοκινητική στήριξη δεν έχει κανένα νόημα.
Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με το πρόγραμμα απεξάρτησης των φυλακισμένων χρηστών στον Ελαιώνα. Δεν θέλω να πω υπερβολές, αλλά και αυτά τα γεγονότα που είδαμε στον Κορυδαλλό, πιθανόν δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά συνεχώς βλέπουμε γεγονότα στις φυλακές, τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι ο πληθυσμός είναι ανάμεικτος, δηλαδή μαζί τοξικομανείς και άλλοι κατάδικοι. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα απεξάρτησης για 350 θέσεις τοξικομανών, αλλά έχουν κολλήσει στους 50 από το 2004. Αυτό είναι ένα θέμα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Είναι πρόγραμμα του Υπουργείο Δικαιοσύνης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τότε ήμουν εξ εκείνων που είχαμε πάρει την κοινή απόφαση να είναι συναρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Υγείας με εμπλοκή και του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το ΚΕ.ΘΕ.Α.. Δεν συμμετέχετε καθόλου εσείς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Ο νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι για τη μείωση των φυλακισμένων προβλέπει συνεργασία και ήδη συζητάμε. Υπάρχει μια λογική, τουλάχιστον από τους γιατρούς του Ο.ΚΑ.ΝΑ., οι οποίοι ασχολούνται με τα υποκατάστατα, ότι η είσοδος θεραπείας υποκατάστατων στις φυλακές σημαίνει ότι νομιμοποιούμε την παρουσία των ναρκωτικών στις φυλακές και ότι πρέπει να τους θεραπεύσουμε. Από την έλλειψη ναρκωτικού δεν πεθαίνει κανένας. Άρα, λοιπόν, είναι απαραίτητη η ψυχοκοινωνική θεραπεία στις φυλακές. Έτσι λένε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τα προγράμματα αυτά ήταν εθελοντικά. Οι πληροφορίες που είχα και έχω από τις φυλακές είναι ότι υπάρχουν αιτήματα από όλες τις φυλακές της χώρας που επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτό το πρόγραμμα και αυτό έχει κολλήσει.
Έρχομαι στην πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι σοβαρό το θέμα προτείνω να μελετήσουμε το κείμενο που μας διανεμήθηκε και να γίνει μια συνεδρίαση μόνο γι’ αυτό. Προσέξτε το είναι πάρα πολύ λεπτό. Έχουμε ασχοληθεί και κατά το παρελθόν στη Διακομματική Επιτροπή. Μπορεί να πετύχει, αλλά θέλει ασφαλιστικές δικλείδες. Κυρίως πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όπου ξεκινήσει το πρόγραμμα, οι υποδομές θα είναι όπως λέτε. Δηλαδή, σε ένα νοσοκομείο να υπάρχουν τέσσερεις γιατροί και η δυνατότητα ψυχοκοινωνικής στήριξης. Αυτό δεν μπορεί να το εξασφαλίσει κανείς. Βλέπετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Αυτό το εξασφαλίζει το ΚΕ.ΘΕ.Α..
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Απ’ ό,τι κατάλαβα η συνταγογράφηση θα γίνεται 2 με 3 φορές το μήνα. Κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τι θα γίνεται στο ενδιάμεσο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Ελέγχεται. Αν κάνει παράλληλη χρήση θα επιστρέψει στη Μονάδα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Το ευχάριστο είναι ότι η διαδικασία θα γίνει μέσα από τη λειτουργία των ήδη λειτουργούντων μονάδων και από τους θεραπευτές. Εμείς τότε στο ξεκίνημα χορήγησης μεθαδόνης, συστήσαμε μια επιστημονική διακομματική επιτροπή παρακολούθησης αυτής της διαδικασίας αποτελούμενη απο την κυρία Γιαννάκου, τον κ. Στεφανή και την κυρία Σπινέλη. Η επιτροπή αυτή, παρακολούθησε επιστημονικά το ξεκίνημα και για ένα ή δύο χρόνια έκανε αξιολόγηση των προγραμμάτων υποκατάστασης.(Συνέχεια ομιλίας κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ)

Δείτε το μήπως μπορείτε. Τα πρόσωπα ήταν τυχαία. Βρείτε άλλα. Εγώ σας προτείνω να έχετε μια τριμελή ή πενταμελή επιστημονική επιτροπή, η οποία θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία και προτείνω, κύριε Πρόεδρε, στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει, να έρθει και ο διευθυντής θεραπευτικών προγραμμάτων του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Εμείς θα έχουμε διαβάσει και ενημερωθεί για την πρότασή σας για να σας βοηθήσουμε με το δικό μας τρόπο. Όμως, βρείτε τρόπο για τα κέντρα πρόληψης, ώστε να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο, στο οποίο βρισκόμαστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Αυτό, κύριε Σκουλάκη, θα το μοιράσουμε σε όλους τους συναδέλφους, γιατί τώρα μας το έδωσε ο κ. Φωτεινόπουλος και θα κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση εδώ για να καταθέσει ο καθένας τις απόψεις του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.): Είναι και η πρόταση του Υπουργείου μετά τη συνάντηση, που έγινε με το ΚΕΘΕΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Θα το δούμε αυτό και αν χρειαστεί θα γίνει και βελτίωση, γιατί όχι, να γίνει.
Το λόγο έχει η κυρία Καφαντάρη.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Φωτεινόπουλε, αυτό που εμείς λέμε και χρησιμοποιώ το «εμείς», γιατί οι διακομματικές επιτροπές έχουν χάσει τη φωτεινότητά τους με την έννοια ότι τα πορίσματα αυτών των επιτροπών δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη από την πολιτεία. Θα σας φέρω ως παράδειγμα το σωφρονιστικό, όπου στο πόρισμα που βγήκε πριν από 14 χρόνια βασίστηκε ο Σωφρονιστικός Κώδικας, που δημιουργήθηκε. Αυτός ο Σωφρονιστικός Κώδικας δεν εφαρμόζεται σε κανένα επίπεδο, με αποτέλεσμα η κατάσταση στο σωφρονιστικό να είναι έως και χειρότερη από την κατάσταση, που ήταν τα πράγματα, όταν ξεκίνησε η τότε επιτροπή και άρχισε τις συνεδριάσεις της.
Νιώθω την ανάγκη να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, όπως π.χ. το ρόλο που παίζει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. που κατά τη γνώμη μας δεν παίζει. Υποχρέωση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. θα ήταν να ασχολείται με την πρόληψη, τη θεραπεία και την απεξάρτηση, την αποκατάσταση. Εδώ, λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε καν σ’ αυτή την διαδρομή. Μιλήσαμε για θεραπεία και μάλιστα κάτι που στα δικά μου μάτια φαίνεται σκανδαλώδες είναι ότι μιλάμε για υποκατάστατα ως μία δεδομένα πετυχημένη διαδικασία θεραπευτική, όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Ακόμα και στην έκθεσή του ο ΟΗΕ μιλάει για το αποτυχημένο ιρλανδικό μοντέλο που βασίστηκε και στην ελευθερία των ναρκωτικών και στα υποκατάστατα. Βλέπουμε ότι το ΚΕΘΕΑ έχει μία τεράστια επιτυχία, η οποία βασίζεται στα στεγνά προγράμματα. Θα ήθελα να μου πείτε αριθμητικά πόσα άτομα και σε τι ποσοστό απεξαρτήθηκαν πλήρως μέσω των υποκαταστάτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Μιλάτε για κοινωνική επανένταξη.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Μιλάω για πλήρη …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Για αποθεραπεία μιλάτε.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Μιλάω για αποθεραπεία. Πόσα άτομα απεξαρτήθηκαν και σε τι ποσοστό; Γιατί το ΚΕΘΕΑ έχει τεράστιο ποσοστό επιτυχίας με το στεγνό πρόγραμμα. Πώς, λοιπόν, αγνοεί ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. τις επιστημονικές αποκαλύψεις βάσει της Έκθεσης του ΟΗΕ, αλλά και βάσει της δικής εμπειρίας ως χώρα μέσω των πετυχημένων στεγνών προγραμμάτων.
Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ελεγχόμενης δευτεροβάθμιας περίθαλψης ουσιοεξαρτημένων, το οποίο βασίζεται πέρα από τις διαφωνίες που μπορεί να έχει κανείς, στην αφελώς δεδομένη κατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος υγείας, γιατί χωρίς αυτό δεν υφίσταται αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε ότι έρχεται στα χέρια μας τη στιγμή που έχουμε την απόλυτη διάλυση του συστήματος υγείας με τα δημόσια νοσοκομεία σχεδόν να κλείνουν, με τις μονάδες τους σε κατάσταση απελπισίας, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να μην ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους, τη δουλειά τους και τους ασθενείς τους, των οποίων των ευθύνη έχουν, όταν πεθαίνουν στα χέρια τους. Φαίνεται τρομερά αφελές αυτή την περίοδο, όταν έρχεται ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. που έχει απλήρωτους τόσους ανθρώπους χρόνια πια …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς έχουμε απλήρωτους; Πείτε μου έναν μόνο.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τα κέντρα πρόληψης δεν είναι ξένα προς τον ΟΚΑΝΑ. Επομένως, έχετε την ευθύνη. Μπορεί να έχετε την ευθύνη κατά 50% …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το 50% το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Οι πληροφορίες που έχω είναι, ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει πάρει τα χρήματα, απλώς δεν τα δίνει. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι παιδί της πολιτείας, άρα δεν καλύπτουμε το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και των χρεωστούμενων, γιατί εδώ μιλάμε για χρήματα που οφείλει η πολιτεία και δεν τα δίνει, πόσο μάλλον για την υποχρηματοδότηση που ξέρουμε ότι θα συναντήσετε από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά, τούτο εδώ δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί ακόμα κι αν συμφωνήσουμε που εμείς δεν συμφωνούμε έτσι και αλλιώς, γιατί η βάση του είναι επίσης τα υποκατάστατα, με αποτέλεσμα ένα ολόκληρο σύστημα να καταρρέει και να μιλάμε για συνταγογραφήσεις, όταν από την Έκθεση του ΟΗΕ του 2008 φαίνεται ότι στις ΗΠΑ παραμένει το πρόβλημα της κατάχρησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων με τον αριθμό των χρηστών να είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό ατόμων που κάνουν χρήση κοκαΐνης, ηρωίνης, παραισθησιογόνων, έκσταση και εισπνεόμενων.
Τα συνταγογραφούμενα είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη κατηγορία ναρκωτικών με πρώτη τη κάνναβη. Το 2007 περίπου 16,6 εκατ. άνθρωποι, το 6,6% του πληθυσμού ανέφεραν κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση τους από τους νέους, καθώς και οι θάνατοι που συνδέονται με τη χρήση τους.
Όταν, λοιπόν, η τελευταία Έκθεση του ΟΗΕ γράφει τέτοιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ως προς τις συνταγογραφήσεις και όταν ξέρουμε ότι εδώ ήδη υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα αποτοξίνωσης με 10μηνα προγράμματα με 50.000 ευρώ το κεφάλι κοροϊδεύοντας ασφαλώς τους τοξικομανείς και γίνονται για άλλη μια φορά εμπόρευμα οι τοξικομανείς, δεν μπορούμε να μιλάμε πια για υποκατάστατα.


(Συνέχεια ομιλίας κ. Ευθαλίας (Λίλας) Καφαντάνη)

Δηλαδή, ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω με ποια λογική γίνεται….
Όσον αφορά στην ερώτηση που έκανε ο κ. Σκουλάκης, που είναι αυτό το εθνικό σχέδιο για τα ναρκωτικά από την Κυβέρνηση και επειδή εσείς έχετε τη θέση που έχετε, απευθυνόμαστε και σε εσάς. Είστε, λογικά, ο αποδέκτης αυτού του ερωτήματος, που είναι αυτό το περιβόητο σχέδιο για τα ναρκωτικά. Είναι χρόνια πια αυτή η ιστορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το εθνικό σχέδιο δράσης το έχυμε συζητήσει προ μηνός – δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία – στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Το γνωρίζετε το εθνικό σχέδιο δράσης.
ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Βεβαίως. Δεν είχε έρθει ο κ. Αβραμόπουλος και μίλησε, να το διερευνήσουμε.
ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Θα έπρεπε να το διερευνήσουμε, γιατί αγνοούμε δύο κόμματα τώρα. Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι δύο κόμματα εδώ δεν έχουν κάτι σχετικό. Δεν έχουμε εμείς στα χέρια μας αυτό το σχέδιο.
Πρέπει να σταθούμε, και εδώ θα κλείσω αμέσως μετά, ότι μιλάμε συνέχεια για εμπόρους ναρκωτικών και βλέπουμε ότι το πρόβλημα αυξάνεται και εδώ σε αυτή την αίθουσα, από όλους τους συναδέλφους και από εσάς, ακούστηκε ως πρόβλημα εξέλιξης της δυνατότητας των εμπόρων ναρκωτικών να κάνουν όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερα και με περισσότερα μέσα, το εμπόριο ναρκωτικών. Λέω, ότι αν ήταν απλώς και μόνο θέμα εμπορίου και εμπόρων, κ. Φωτεινόπουλε, δεν θα είχε αποτύχει το ολλανδικό μοντέλο, γιατί ακριβώς αυτό χτύπησε η ελευθερία των ναρκωτικών στην Ολλανδία, δηλαδή τη δυνατότητα των εμπόρων να λειτουργούν….
Δεν συμφωνείτε ότι… Τέλος πάντων. Τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό που γνωρίζω εγώ ότι ένας κύριος στόχος, αν όχι ο μόνος, της απελευθέρωσης στην Ολλανδία, ήταν το χτύπημα του εμπορίου των ναρκωτικών. Είδαμε ότι αυξάνεται στην Ολλανδία η χρήση ναρκωτικών και δεν αναφερθήκαμε στους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όταν δεν είναι λογικό, όταν αυξάνεται η ανεργία, η φτώχια και η έλλειψη στοιχειώδους κάλυψης βασικών αναγκών των ανθρώπων, να οξύνεται το πρόβλημα; Και αν δεν μιλήσουμε μέσα στη Βουλή για τους παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αυξάνεται η χρήση ναρκωτικών και αν δεν συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, πως είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για εμπόρους; Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Καταρχήν, κ. Φωτεινόπουλε, να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου, για την παρουσίαση που μας κάνατε. Αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών, πράγματι είναι και πρόληψη και καταστολή που ειπώθηκε, πρώτα από όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
Εγώ θεωρώ ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση στο θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών. Ίσως να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά το θεωρώ μια πραγματικότητα. Το φαινόμενο στα Ζωνιανά, λόγου χάρη, που όλοι γνώριζαν τι γινόταν και το ανεχόταν η πολιτεία για κάποιες δεκαετίες. Φαινόμενα σε περιοχές που είναι γνωστές ότι κυκλοφορούν ναρκωτικά και βλέπουμε να μην αντιδρά η πολιτεία, δείχνει ότι δεν υπάρχει, για μένα, η πραγματική πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, διότι τα λεφτά από τα ναρκωτικά είναι πάρα πολλά. Εάν κάποια στιγμή, δεν καταλάβουμε ότι αυτά τα λεφτά δεν μένουν σε ένα επίπεδο διοικητικό, αλλά φτάνουν και πάρα πολύ ψηλά, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών. Μη νομίζουμε, δηλαδή, ότι οι έμποροι πληρώνουν 3-4 ανθρώπους της χαμηλής κλίμακας της διοικητικής στην αστυνομία, στο λιμενικό, κλπ και εκεί εξαντλείται το θέμα και τα λεφτά από τα ναρκωτικά δεν φτάνουν πιο ψηλά και δεν ακουμπούν και παρυφές πολιτικών πραγμάτων, ώστε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
Αυτό για εμάς είναι το πιο βασικό θέμα. πράγματι, για να το συνδυάσω με αυτό που ειπώθηκε, όταν διαμαρτύρονται κάποιοι πολίτες εκεί που υπάρχουν οι Ο.ΚΑ.ΝΑ., πολλές φορές διαμαρτύρονται εύλογα, διότι δεν ενοχλούνται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ως Ο.ΚΑ.ΝΑ., που θα πάνε οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τους, αλλά ενοχλούνται από το γεγονός ότι έξω από τους ΟΚΑΝΑ ουσιαστικά δρουν ανενόχλητοι οι έμποροι ναρκωτικών. Στα τρία Ο.ΚΑ.ΝΑ. τουλάχιστον που γνωρίζω στην Αθήνα, όπου κινούμε λόγω εκλογικής περιφέρειας και ειδικά στην Σοφοκλέους, απ’ έξω γίνεται κανονικό εμπόριο ναρκωτικών. Αυτό ενοχλεί τους πολίτες. Αν υπήρχε ένα κτίριο και πήγαιναν και έμπαιναν μέσα και δεν υπήρχε καμία επαφή με αυτούς τους περίεργους τύπους που πουλάνε τα ναρκωτικά απ’ έξω, μην νομίζετε ότι οι πολίτες θα ενοχλούνταν. Πηγαίνετε, τρόπος του λέγειν, γιατί έχετε πάει σίγουρα και πολλές φορές, δεν βλέπετε ότι εκεί έχουμε κανονική διακίνηση ναρκωτικών απ’ έξω. Είναι δυνατόν ο πολίτης να μην διαμαρτυρηθεί για αυτό το θέμα; Απλά είναι τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην ενοχληθεί ο πολίτης, όταν βλέπει να γίνεται έξω από το σπίτι του διακίνηση ναρκωτικών και να βλέπει πληθώρα, δυστυχώς, πολιτών μας που βρίσκονται εκεί για να αγοράσουν ναρκωτικά.
Συνεπώς, να δούμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση και μάλιστα επ’ αυτού, επειδή έχω κάνει και διάφορες ερωτήσεις και έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα να πάνε κάποια από τα Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε νοσοκομεία, γιατί αν οι άνθρωποι είναι ασθενείς, όπως το ξέρουμε ότι είναι ασθενείς, είναι λογικό ότι πρέπει να βρίσκονται σε ένα χώρο που να μπορεί να ελέγχεται η όλη διαδικασία της τυχόν θεραπείας τους, γιατί δυστυχώς τα ποσοστά στη θεραπεία των ναρκωτικών είναι – νομίζω – τα χειρότερα μαζί με την θεραπεία κάποιων μορφών καρκίνου. Είναι τραγικά μικρά τα ποσοστά πραγματικής θεραπείας. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε, τουλάχιστον, τα κέντρα του Ο.ΚΑ.ΝΑ., ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στους εμπόρους.
Εγώ θα συμφωνήσω δηλαδή ότι είναι θέμα πρόληψης και θεραπείας, αλλά πιστεύω ότι η καταστολή, όχι αν θέλετε με την καταστολή της έννοιας που λέμε, αλλά εάν καταφέρουμε κάποια στιγμή πραγματικά το εμπόριο των ναρκωτικών να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο εμπόρων, που αυτή είναι η τελείως καταστολή και αν θέλετε στα πλαίσια του ελευθέρου ανταγωνισμού, αν το κάνουμε ασύμφωρο αυτό το εμπόριο, αν κάποιον δεν τον συμφέρει είτε γιατί θα υπάρχει ποινική καταστολή, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει και το γνωρίζετε και από την επαγγελματικής σας ιδιότητα, ότι τελικά σε πραγματικά επίπεδα εμπόρων ναρκωτικών, πόσες υποθέσεις έφτασαν στο δικαστήριο, αλλά να είναι ασύμφωρο το ναρκωτικό.
Το μοντέλο της Ολλανδίας που ειπώθηκε πριν, απέτυχε για πολλούς λόγους. Κατά την άποψη μου, όσο το μελέτησα, απέτυχε στον εξής παράγοντα, ότι καταρχήν ασχολήθηκε μόνο με το χασίς, με αποτέλεσμα να γίνει πηγή πολλών άλλων ναρκωτικών και δεύτερον προσπάθησε, όχι να αντιμετωπίσει το ναρκωτικό στην έννοια της αποποινικοποίησης ως ότι έχουμε ένα ασθενή και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, προσπάθησε να το αντιμετωπίσει ως ένα μέσο διασκέδασης. Οπότε σε αυτό το μέσο διασκέδασης, λογικό είναι τελικά κοινωνικά να νομιμοποιηθεί αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε. Θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει συζήτηση στο αν τα νοσοκομεία ή ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. να φτάσουν στο σημείο πώς θα χτυπήσουν και ανταγωνιστικά τα ναρκωτικά. Δεν ξέρω αν είναι πρόσφορη λύση, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε σοβαρά, αν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα, ότι προκειμένου να έχουμε μια ελευθερία ναρκωτικών, να μπορούσαν να υπάρχουν χώροι που να μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ασθενής αποδεδειγμένα, να μπορέσει να μπει σε μια μορφή αποτοξίνωσης ακόμα και ξεκινώντας, αυτό είναι ιατρικό θέμα, δεν το γνωρίζω εγώ, και από το ναρκωτικό το οποίο έπαιρνε.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΕΥΡΗ)

Εγώ το θέτω σαν προβληματισμό. Εάν μπορεί να οδηγηθεί σε μία αποτοξίνωση ξεκινώντας από το ναρκωτικό που έπαιρνε και πηγαίνοντας μετά σε άλλες μορφές, ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε και αυτό. Δεν μιλάω για θέμα αποποινικοποίησης. Μιλάω για αν η θεραπεία, χρήζει ότι κάποιος που παίρνει κοκαΐνη σε ένα αρχικό στάδιο θεραπείας του, ας την παίρνει αυτή την κοκαΐνη στην μονάδα του ΟΚΑΝΑ που θα κάνει τον τρόπο για να υπάρχει απεξάρτηση. Τότε, πετυχαίνουμε να κάνουμε το εμπόριο ναρκωτικών να μην συμφέρει και θα πάψει να υπάρχει. Εγώ, θεωρώ ότι είναι πάλι θέμα πολιτικής βούλησης, η οποία δεν ξεκινάει από έναν στενό κύκλο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός που δεν θέλει να το λύσει.
Όταν οι Αμερικάνοι μπήκαν στο Αφγανιστάν και οι φυτείες αυξήθηκαν κατά 1.000%, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο που ξεκινάει από συγκεκριμένες πολιτικές. Συμφέρει αυτή η παραοικονομία του εμπορίου των ναρκωτικών. Για να το «χτυπήσουμε», εγώ, θεωρώ ότι το επίπεδο της πρόληψης είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, αλλά τελικά τι γίνεται; Θεωρείτε ότι στη σημερινή εποχή, όταν λέμε πρόληψη, υπάρχει κάποιος νέος άνθρωπος που πριν αρχίσει τα ναρκωτικά δεν έχει πλήρη γνώση των συνεπειών των ναρκωτικών;
Στο κομμάτι της καταστολής, εάν δεν υπάρχει το ναρκωτικό, ο άλλος και να θέλει να το πάρει δεν θα το βρει. Πρέπει να χτυπηθεί, γιατί τα ναρκωτικά στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιος, όπως λέμε και έξω από τον ΟΚΑΝΑ κάποιος μπορεί να τα βρει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η πολιτεία δεν το γνωρίζει και δεν μπορεί να το κόψει. Θεωρώ, όταν αποκτήσουμε την πραγματική πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα και αντιμετωπίσουμε και σε ποινικό επίπεδο τα ναρκωτικά και σε επίπεδο τα ναρκωτικά να είναι ασύμφορα, δεν θα υπάρχουν στην αγορά.
Θέλω να μου πείτε, εάν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μεταφερθούν οι μονάδες ΟΚΑΝΑ σε νοσοκομεία. Ειδικά αναφέρομαι και για τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ στη Σοφοκλέους, όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008 – 2012, το έχουμε συζητήσει στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου ήταν παρόν και ο κ. Αβραμόπουλος και ο κ. Φωτεινός.
Το λόγο έχει ο κ. Κοσμίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο σας. Δεν θα τοποθετηθώ για το έργο του ΟΚΑΝΑ και της μεθόδους απεξάρτησης που χρησιμοποιούνται, διότι είναι ένα θέμα που έχει διχάσει και την επιστημονική κοινότητα, στην πατρίδα μας ο καθένας μας έχει καταλάβει τους ρόλους του. Θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το υπόλοιπο της οφειλής για το 2007 και 2008, για τα Κέντρα Πρόληψης.
Με ποιο τρόπο θα μπορούσε μία τοπική κοινωνία να ζητήσει τη σύσταση μία νέας μονάδας του ΟΚΑΝΑ στην Περιφέρεια. Όσο για την πρόταση της ελεγχόμενης δευτεροβάθμιας περίθαλψης, θα ήθελα να σας προτείνω, η συζήτηση να γίνει αφού εξεταστεί και η γνώμη του ΚΕΕΘΑ έως ότου να κάνουμε μία συζήτηση που θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Λαμπίρης.
ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με το κείμενο που μας κατατέθηκε. Έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Βλέπω ότι έχετε βάλει υψηλούς στόχους.
Το Κέντρο Πρόληψης στο Ρέθυμνο, είναι ένα από τα καλύτερα. Οι εργαζόμενοι επισκέπτονται όλα τα χωριά και ιδιαίτερα τα ορεινά. Προσφέρουν μεγάλο έργο, όμως για το 2007 – 2008 δεν έχουν πληρωθεί. Το Μάρτιο τελειώνουν τα χρήματα που έχουν για να πληρώνουν τους μισθούς και το δώρο του Πάσχα. Φτιάχνουμε κέντρα, αλλά δεν θα πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους;

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΗΛΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ)

Χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση πώς θα λειτουργήσουν; Είπατε ότι δεν είναι αποκλειστικά δικό σας θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι στις εισηγήσεις σας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Δεν μπορεί να γίνονται κέντρα και μετά να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Την Παρασκευή έχω προγραμματίσει να επισκεφθώ το Κέντρο Πρόληψης στο Ρέθυμνο και έχω αρκετά στοιχεία να τα θέσω υπόψη σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Χριστοφιλογιάννης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούσθηκαν διάφορα για το μοντέλο της Ολλανδίας, ότι απέτυχε ότι είχε κάποιο συγκεκριμένο στόχο κ.λπ.. Στην Ολλανδία δεν γίνεται μονοσήμαντη αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Όλες οι επιστημονικές μέθοδοι που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο, τμηματικά εφαρμόζονται και στην Ολλανδία. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία. Λειτουργούν τα coffee shops, όπου καταναλώνεται χασίς, κάνναβη, την οποία την εμπορεύονται έμποροι. Επομένως, δεν πατάσσεται το εμπόριο και μάλιστα γίνεται εκεί με την ανοχή και με τον στρουθοκαμηλισμό της ολλανδικής πολιτείας η εμπορία των ναρκωτικών. Υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες υποκατάστατων, με μεθαδόνη και με συνταγογράφηση ελεύθερη. Την συνταγογράφηση την κάνουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων και όχι μόνο ψυχίατροι.
Βεβαίως, δεν αντιμετωπίσθηκε ριζικά το πρόβλημα των ναρκωτικών, αντιμετωπίζεται όμως καθημερινά. Ένα Κέντρο μόνο, μιας πόλεως μόνο έχει προϋπολογισμό δύο φορές μεγαλύτερο από όσα έξοδα γίνονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση ολόκληρη. Ο Δήμος σ’ αυτό το Κέντρο δίνει 50 εκατ. ευρώ. Αυτά τα χρήματα τα δίνει μόνο ο Δήμος, άλλο το τι δίνει το κράτος και άλλο το τι δίνουν οι ιδιώτες. Μιλούμε για τεράστια ποσά προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των ναρκωτικών. Ακούσθηκε από την κυρία Καφαντάρη, ότι τα υποκατάστατα δεν κάνουν τίποτα και είναι επιβλαβή. Με το υποκατάστατο φέρνουμε τον χρήστη σε επαφή με το ΕΣΥ, που σημαίνει ιατρική παρακολούθηση. Αυτό σημαίνει ανίχνευση, διάγνωση και προσπάθεια πρόληψης σε νοσήματα παράπλευρα που παρουσιάζονται συνεχώς στους χρήστες των ναρκωτικών. Ο χρήστης απαλλάσσεται από το καθημερινό κυνήγι της δόσης, της εξασφάλισης χρημάτων για τη δόση, άρα η παραβατικότητα μειώνεται. Υπάρχει και η παράπλευρη χρήση της ηρωίνης. Ψάχνουν και βρίσκουν ηρωίνη. Αυτό αντιμετωπίζεται με το να γυρίσεις τον χρήστη εκεί που πρέπει. Το κυριότερο απ’ όλα είναι ότι δεν είναι ανάγκη αυτός να είναι αποφασισμένος να αποτοξινωθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να αποτοξινωθούν. Αυτοί ας πάνε στα «στεγνά» προγράμματα, να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτός που δεν έχει αποφασίσει να αποτοξινωθεί πρέπει να παραμείνει έρμαιο του παράνομου εμπορίου; Κάπου πρέπει να τον τακτοποιήσει η Πολιτεία. Αυτό είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης. Όταν αποφασίσει να αποτοξινωθεί θα είναι πιο έτοιμος να το κάνει.
Να μην πιστεύουμε ποτέ ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και μεθοδολογία να απαλλαγούμε από τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε η καταστολή, κύριε Πλεύρη, είναι η πανάκεια. Ακόμα και οι καλύτερες κατασταλτικές μονάδες δεν μπορούν να εξουδετερώσουν το πρόβλημα των ναρκωτικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σκουλάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τι γίνεται με τα δύο «στεγνά» προγράμματα του ΟΚΑΝΑ; Πείτε μας εάν λειτουργούν αυτά. Το ένα αν δεν κάνω λάθος είναι στην Πάτρα και το άλλο στο κέντρο της Αθήνας. Πείτε μας αν έχετε προγραμματίσει και κάποιο άλλο «στεγνό» για τα επόμενα χρόνια. Τι γίνεται με το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στην Ομόνοια, εάν λειτουργεί και πώς λειτουργεί και εάν το προγραμματισμένο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στη Θεσσαλονίκη από το 2003 πρόκειται την επόμενη περίοδο να λειτουργήσει. Είναι μέγιστη η προσφορά γιατί απευθύνεται σε χρήστες μη ενταγμένους σε προγράμματα. Το Κέντρο της Ομόνοιας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Φωτεινόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ): Με τα παιδιά έχω καλή σχέση αν και στην αρχή είχαμε κάποιες προστριβές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Τώρα έχουμε και συχνή επαφή. Αντιλαμβάνονται ποιο είναι το πρόβλημα αλλά έχω την εντύπωση και την πεποίθηση ότι πρέπει να βάζουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια και να την αντιμετωπίζουμε. Όταν παρόλα αυτά επί ένα έτος προσπαθώ να πείσω ποια είναι η πραγματικότητα, ακόμα και σήμερα ακούω ότι ο ΟΚΑΝΑ οφείλει στα Κέντρα Πρόληψης. Να το δεχθώ; Τι να κάνω; Υπάρχει μια σύμβαση που λέει τι κάνουν τα Κέντρα Πρόληψης και πώς χρηματοδοτούνται. Αυτή η σύμβαση λέει ότι 50% χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών και 50% χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας. Ένα χρόνο γίνεται αυτή η ιστορία. Ο ΟΚΑΝΑ πιέζει. Αυτό που είπατε, έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι η δουλειά μας. Τα Κέντρα Πρόληψης είναι ένα δικό μας κομμάτι, η πρόληψη γενικά. Προσπαθούμε κάθε μέρα και το γνωρίζετε. Προσωπικά ο κ. Αβραμόπουλος παίρνει κάθε τρεις μέρες τηλέφωνο στο Υπουργείο Οικονομικών να του δώσουν έκτακτη επιχορήγηση. Από πέρσι γίνεται, όπως και μας έδωσε πριν από ένα μήνα, γιατί άκουσα ότι το Ρέθυμνο δεν έχει πληρωθεί το 2007 και το 2008. Το 2008 δεν έχει πληρωθεί αλλά για το 2007 έχει πάρει και πριν ένα μήνα χρήματα. Με τα χρήματα που μας έδωσε το Υπουργείο Υγείας δίνουμε για να μην υπάρχουν παράπονα αναλογικά με ποσοστό, σε όλα τα Κέντρα Πρόληψης. Άρα, και εμείς πιέζουμε καθημερινά και το Υπουργείο Υγείας και ειδικά ο κ. Σαλμάς που είναι τώρα ο νέος Υπουργός που έχει αρμοδιότητα για τα ναρκωτικά, σήμερα συζητούσαμε αυτό το θέμα. Το Κέντρο Πρόληψης τί θα γίνει με την οφειλή. Πιστεύω ότι λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει για όλα τα θέματα παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις των χρημάτων. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα τα δώσουν αυτά τα χρήματα.
Ο ΟΚΑΝΑ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θεωρούμε τα Κέντρα Πρόληψης ως πρώτο και μεγαλύτερο ανάχωμα κατά των ναρκωτικών. Επίσης, και η καταστολή είναι ένα ανάχωμα. Επιπλέον, τα περισσότερα κέντρα πρόληψης κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχουν πολύ καλούς επιστήμονες τους οποίους τους χάνουμε σιγά – σιγά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
(Συνέχεια ομιλίας κ. Γεωργίου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Ο άλλος επιστήμων έχει σπουδάσει στο εξωτερικό αυτό το κομμάτι και δεν πληρώνεται και όταν πληρώνεται, πληρώνεται ελάχιστα. Και, δυστυχώς, τους χάνουμε. Πιστεύω να λυθεί το θέμα. Πιέζουν όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, για τον Πειραιά, που ανέφερε και ο κ. Πλεύρης, όλοι λένε «να βοηθήσουμε», αλλά όλοι λένε «μακριά από μένα». Και λέτε ότι ορισμένες μονάδες, οι τρεις τουλάχιστον, έχουν πρόβλημα και έξω από αυτές γίνεται εμπόριο ναρκωτικών ουσιών. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δεν έχει αστυνομική δύναμη, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προστατεύσει το δρόμο ή το πεζοδρόμιο έξω από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι μονάδες θεραπείας και η θεραπεία γίνεται εντός της μονάδας, αφού εισέλθει ο ασθενής μέσα στη μονάδα. Δυστυχώς, απέξω δεν έχουμε δυνατότητα να παρέμβουμε και δεν έχουμε δυνατότητα να συλλάβουμε ούτε να εκδιώξουμε βιαίως τους εμπόρους ναρκωτικών ή όποιους μαζεύονται έξω από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Γι' αυτό λέω η κοινωνική ευθύνη πόσο εύκολα αποδόθηκε στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Όμως, δίπλα στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., που έγινε το επεισόδιο, στα 100 μέτρα, πιο κοντά είναι τα δικαστήρια, όπου καθημερινώς, στο αυτόφωρο, δικάζονται χρήστες, έμποροι, όλοι μαζεύονται εκεί στα δικαστήρια. Γιατί, λοιπόν, είναι υπεύθυνος ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. και προτρέχουμε όλοι, η κοινωνική ομάδα, να φύγει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. και να μη φύγουν τα δικαστήρια; Εγώ, βέβαια, δεν λέω να φύγουν τα δικαστήρια ούτε ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., όμως, αναρωτιέμαι γιατί με τέτοια ευκολία φταίει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.; Τη στιγμή, μάλιστα, που αυτοί που συμμετείχαν στο γεγονός ούτε μέλη μας ήταν ούτε καμία σχέση είχαν με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο ένας ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε οικονομικές διαφορές με τον άλλον και τον πυροβόλησε.
Αυτά, βέβαια, γίνονται σε ορισμένες μονάδες. Περάστε, όποιος θέλει από εσάς, όποια μέρα θέλει, Αβέρωφ 17 απέναντι από το διοικητικό κτίριο του Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπάρχει μία μονάδα. Κακώς είπα και τον αριθμό. Περάστε από την οδό Αβέρωφ και εάν δείτε πού υπάρχει μονάδα, θα είμαι πάλι μπροστά σας εδώ να σας πω ότι ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. φταίει και δημιουργεί εστία τριβών, προστριβών, ανωμαλιών στην περιοχή. Δεν θα καταλάβετε πού είναι η μονάδα. Τόσο όμορφη είναι. Τόσο ήσυχα δουλεύει, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Μάλιστα από χθες άρχισαν να συγκεντρώνονται οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και να έχουν πλέον αιτήματα για πρώτη φορά. Έφτιαξαν ένα διοικητικό συμβούλιο μεταξύ τους, μαζεύτηκαν κάτω από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. μπροστά στην άλλη μας μονάδα, γύρω στα είκοσι άτομα και λόγω και της κατάστασής τους, μιλούν πολύ δυνατά. Ανησύχησε όλη η γειτονιά. Όταν μετά ήρθαν μέσα για να συζητήσουν μαζί μου, τους είπα ότι με αυτό που κάνουν, κάνουν ζημιά στον εαυτό τους, διότι με πήραν ήδη δύο τηλέφωνα από τη γειτονιά και με ρώτησαν εάν θα έχουμε τα ίδια και στην Αβέρωφ. Έφυγαν μέσα σε τρία λεπτά. Κατέβηκαν πρώτα να διώξουν τους συγκεντρωμένους και μετά ανέβηκαν για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που δημιουργείται και προστατεύουν τον εαυτό τους. Μάλιστα, λέω ότι οι απέξω από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. δυσφημούν το έργο αυτών των καημένων παιδιών της πλειοψηφίας, που θέλουν να γίνουν καλά.
Η μεταφορά μονάδων, πράγματι, έγινε σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά, που παρότι δεν έχει προχωρήσει, όπως λέτε, εμείς αυτό το τηρούμε. Λέει ότι όλες οι μονάδες θεραπείας θα μπουν μέσα στα νοσοκομεία. Γι' αυτό και αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως, οι πέντε καινούργιες μονάδες, που παραδόθηκαν το 2008, είναι μέσα στα νοσοκομεία -και στην Κατερίνη είναι μέσα στο νοσοκομείο και στην Πρέβεζα μέσα στο νοσοκομείο και στο Βόλο είναι μέσα στο νοσοκομείο. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. κάνει μόνο υποκατάστατα. Τα στεγνά προγράμματα να κάνει το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω. Κάθε μονάδα θεραπείας έχει ψυχίατρο, εκτός εάν δεν βρίσκουμε. Εάν, δηλαδή, είναι στην επαρχία και δεν υπάρχει ψυχίατρος. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει ψυχίατρο. Παρόλα αυτά, κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες κάνουμε ανακοινώσεις από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για να βρούμε ψυχιάτρους. Συγκεκριμένα πριν τρεις μέρες βρήκαμε και πήραμε στο Περιστέρι. Το λέω και σε εσάς, αν γνωρίζετε ψυχιάτρους στις περιοχές σας, εμείς παρακαλούμε να βρούμε και τον διορίζουμε, λόγω του ότι είμαστε ιδιωτικού δικαίου, την επόμενη μέρα. Όπου, λοιπόν, υπάρχουν ψυχίατροι, υπάρχουν και στις μονάδες μας. Όπου δεν υπάρχουν, υπάρχουν, όμως, ψυχολόγοι, παθολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί.
Τώρα, το ότι δεν γίνεται εκατό τοις εκατό η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, οφείλεται και στους ασθενείς και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κάποια στιγμή παραστράτησε η διαδικασία της θεραπείας. Συγκεκριμένα, το 2002, από ένα γεγονός που συνέβη στην Αθήνα από έναν θεραπευόμενο, ο οποίος τιμωρήθηκε. Πρέπει να ξέρετε ότι ο κάθε θεραπευόμενος που μπαίνει στη μονάδα, υπογράφει ένα συμβόλαιο, τι κάνει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Όταν τις παραβεί, φεύγει από τη μονάδα και ανάλογα την παράβαση που κάνει, η θεραπευτική μονάδα του δίνει τιμωρία π.χ. τρεις μήνες εκτός, έξι μήνες εκτός, ένα χρόνο εκτός. Ένας, λοιπόν, τιμωρημένος, αν θυμάστε, πριν από κάποια χρόνια, πήγε με ένα όπλο και πυροβολούσε στο Κολωνάκι, το 2002. Κατόπιν αυτού του γεγονότος και λόγω του ότι αυτός είχε διωχθεί, είχε τιμωρηθεί, έγινε μια μείωση της αυστηρότητας για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτό γίνεται μόνον όταν έχει κάποιος καρκίνο, έχει AIDS, είναι γυναίκα έγκυος ή έχει ανήλικα παιδιά. Υπήρχε και ένας όρος, τον οποίο τον έχουν καταργήσει, ο οποίος έλεγε, «για ανθρωπιστικούς λόγους». Για να είμαστε δίκαιοι με όλους, δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο πλέον. Οι όροι είναι συγκεκριμένοι.
Άρα, λοιπόν, οι μονάδες θεραπείας από το 2002 και μετά, για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως σας είπα, άρχισαν να είναι πιο διαλλακτικές, πιο ήπιες, με αποτέλεσμα να είναι ανεκτικές σε ορισμένα γεγονότα. Έκτοτε, λοιπόν, δυστυχώς, λόγω και της πληθώρας των ασθενών, δεν μπορεί να γίνει η αρχική σκέψη, που είχε γίνει το 1995 που άρχισαν να δουλεύουν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μπορεί, όμως, με αυτό το σχέδιο, το οποίο θα διαβάσετε και το οποίο, ασφαλώς δέχεται διορθώσεις, γι' αυτό και το συζητάμε, να φτιάξουμε τέτοιες δικλίδες ασφαλείας, ούτως ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας.
Με αυτό το σχέδιο δράσης, λοιπόν, το ΠΕΔΠΟ το δευτεροβάθμιο, θα αποσυμφορηθούν οι μονάδες, με αποτέλεσμα να μπορεί πλέον να γίνει αυστηρή δουλειά στις μονάδες. Αλλά, παράλληλα, για να μην πετάμε τον άνθρωπο στο δρόμο, όπως είπατε, κύριε Χριστοφιλογιάννη, θα υπάρχουν μονάδες συντήρησης, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, απλώς δεν λειτουργούν σήμερα. Εάν κάποιος δεν μπορεί να γίνει καλά, ας πάει σε αυτή τη μονάδα, να έχει τη θεραπεία του, το γιατρό του, να έχει το φάρμακο του, να μην είναι έρμαιο και υποχείριο των εμπόρων ναρκωτικών.
Τη θεραπεία, την χωρίζουμε σε δύο κομμάτια, για να ξέρουμε όταν λέμε θεραπεία, τι εννοούμε. Πολλοί ρωτούν, όταν κάποιος μπει στη μονάδα, γίνεται κατά; Ναι, γίνεται καλά. Άλλο αποθεραπεύθηκε, μπήκε στην κοινωνία, επανεντάχθηκε και άλλο «γίνεται καλά». Όταν μπει σε μονάδα γίνεται καλά. Και γίνεται καλά γιατί παίρνει ή μεθαδόνη υγρό ή βουπρενορφίνη, ένα χάπι και σταματάει το τρύπημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 2-3 μήνες έχει αποκαταστήσει τη σωματική του υγεία. Είναι καλά. Δεν έχει ανάγκη να πιει ηρωίνη, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ένας χρήστης έχει ανάγκη κάθε 6 ώρες να πιει ηρωίνη, ενώ με την βουπρενορφίνη, έχει ανάγκη κάθε 48 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι για 48 ώρες αυτός ο άνθρωπος είναι φυσιολογικός και υγιής.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Γεώργιου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Σας λέω – δεν μπορώ να πω ονόματα λόγω της θέσης μου – ότι υπάρχουν άνθρωποι, που δουλεύουν ανάμεσά μας, δουλεύουν σε σημαντικές επιχειρήσεις έξω και δεν τους καταλαβαίνει κανείς. Γίνονται καλά, αλλά δεν έχουν αποθεραπευτεί, για να επανενταχθούν στην κοινωνία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σε τι ποσοστό κάνουν και χρήση ηρωίνης;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω υπολογίσει το ποσοστό. Είναι μικρό. Πιο πολύ κάνουν χρήση κάνναβης και μπαίνουν στα χασισοειδή, στα χάπια. Ο πληθυσμός της ηρωίνης, σιγά – σιγά, γερνάει. Η ηρωίνη φεύγει από το προσκήνιο σιγά – σιγά, μπαίνουν τα άλλα ναρκωτικά. Ο πληθυσμός της ηρωίνης θεωρείται, πλέον, γερασμένος, φεύγει,
Για τη χρηματοδότηση, που ανέφερε ο κ. Γρηγοράκος, μιλήσαμε. Για το over dose γιατί σταμάτησε, κάναμε, απ’ ό,τι είπε, μια μελέτη. Για το πώς προσμετρούνται οι θάνατοι, με τα ίδια ποσοστά που μετρούνταν και παλιά, μετριούνται και σήμερα. Απλώς, σήμερα, φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία ότι μειώνονται κάθε χρόνο οι θάνατοι. Το 2007, είχαμε 178 καταγεγραμμένους θανάτους, το 2006 είχαμε 252, το 2005 είχαμε 324, το 2004 είχαμε 255 και είχαμε φτάσει στους 321 θανάτους το 2001, που ήταν το pick. Τώρα, κατεβαίνουμε συνέχεια.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτά είναι τα αποτελέσματα των Μονάδων Υποκατάστατων. Θα είχαμε αποτύχει, εάν δεν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό το στόχο είχαν οι Μονάδες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μίλησε ο κ. Βαγιωνάς για το εμπόριο των υποκατάστατων. Πράγματι, υπάρχει εμπόριο υποκατάστατων. Βρίσκουμε διάφορους τρόπους, που ασθενείς μας καταφέρνουν να βγάζουν στη μαύρη αγορά χάπια. Προσπαθούμε να το κόψουμε, προσπαθούμε να τους ελέγξουμε, αλλά βρίσκουν διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος, που γίνεται αυτό, είναι να καπνίζουν πριν χασίς, να στεγνώνει το στόμα, να μην έχει καθόλου σάλιο, να μπαίνουν στη Μονάδα, να κάθονται 10 λεπτά μπροστά στο γιατρό -κάθονται πεντάδες, παίρνουν το χάπι τους και μετά να τους λένε να φύγουν-, αλλά σε 10 λεπτά έχει λιώσει το χάπι. Όταν έχει πάρει χασίς και έχει ξεραθεί το στόμα και δεν έχει σάλιο, δεν λιώνει το χάπι. Βγαίνει έξω, λοιπόν, το βγάζει και το πουλάει. Έχει άλλη τιμή το σαλιωμένο και άλλη τιμή το καθαρό.
Τι κάναμε, όμως, γι’ αυτό; Για να αποφύγουμε αυτό, εισαγάγαμε ένα καινούργιο χάπι, ιδίως για το take home, το οποίο λέγεται suboxone. Αυτό το χάπι, για να αποφύγουμε τη μαύρη αγορά των υποκατάστατων, που βγαίνουν από τις μονάδες, πέρα από το ότι οι εισαγωγές γίνονται και από το διαδίκτυο και από παντού πλέον, εισαγάγαμε για το take home ένα καινούργιο σκεύασμα, το οποίο λέγεται suboxone. Αυτό το σκεύασμα έχει μέσα δύο ουσίες. Η μια ουσία είναι η βουπρενορφίνη και η άλλη είναι η ναλοξόνη. Η ναλοξόνη είναι ανταγωνιστής της ηρωίνης. Όταν, λοιπόν, κάνει θεραπεία, παίρνει το χάπι suboxone, το βάζει στο στόμα του και ο οργανισμός απορροφά μόνο τη βουπρενορφίνη. Εάν αυτός το βγάλει έξω, το πουλήσει ή όταν το παίρνει take home στο σπίτι του και το πουλήσει, αν κάποιος το βάλει στο στόμα του, θα κάνει θεραπεία. Δεν είναι κακό. Εάν, όμως, το τρίψει και κάνει ενέσιμη χρήση, τότε μέσα στο αίμα δεν λειτουργεί η βουπρενορφίνη, αλλά λειτουργεί η ναλοξόνη και του έρχεται στερητικό σύνδρομο, τόσο σοβαρό, τόσο ακαριαίο και τόσο τραγικό γι’ αυτόν, που δεν το ξαναδοκιμάζει. Κυκλοφορεί, λοιπόν, πλέον στην αγορά, το ότι «αυτό το χάπι μην το πάρετε ενέσιμο».
Σχετικά με αυτό, που είπε ο κ. Βαγιωνάς, να δίνουμε υποκατάστατα από τα νοσοκομεία, είναι αυτό που θα κάνουμε στο νέο πρόγραμμα και που κακώς ονομάστηκε συνταγογράφηση. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι το πρόγραμμα αυτό συνταγογράφηση. Η συνταγή δίνεται, απλώς, για να προστατεύσουμε το γιατρό, να μην του πάρουν τα χάπια, που έχει στο γραφείο του ή να μην μπει στον πειρασμό, όπως στη Γερμανία, που έκλεισαν τόσο κόσμο στη φυλακή -πήγαιναν στα ποινικά, τουλάχιστον, τους γιατρούς- και το πουλάει στη μαύρη αγορά.
Γι’ αυτό λέμε να μην μπορεί να το δίνει αυτός, αλλά να είναι στο φαρμακείο του νοσοκομείου και εκεί, να πηγαίνει να το παίρνει ο χρήστης για το take home. Δεν θα είναι εκπαιδευμένος ο γιατρός. Οι εκπαιδευμένοι θα μπορούν να δώσουν τη συνταγή. Θα του κάνουν ανάλυση ούρων ή ακόμη πιο εύκολα θα βάζουν το ξυλάκι στο στόμα και με το σάλιο θα βρίσκουν αμέσως οι γιατροί αν κάνει παράλληλη χρήση και αν την επαναλάβει, θα γυρίζει πίσω στη Μονάδα. Θα μένουν μόνο άνθρωποι, οι οποίοι θα θέλουν να θεραπευτούν στη δευτεροβάθμια.
Δεν δίνεται σε ιδιώτες, όπως ακούστηκε προηγουμένως, ότι όσο και να επιδοτούμε τους ιδιώτες γιατρούς, δεν γίνεται θεραπεία. Αυτοί είναι ιδιώτες, αλλά σε σχέση με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., θα είναι εξαρτώμενοι από αυτόν, θα έχουν μισθό, γιατί αλλιώς απαγορεύεται από το νόμο. Σύμφωνα με το νόμο του 1993, που όλοι ψηφίσατε ομόφωνα, απαγορεύεται κανένας στη χώρα να κάνει θεραπεία με υποκατάστατα, πλην του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Άρα, ο γιατρός θα πρέπει να είναι εξαρτώμενος από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ελεγχόμενος από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Δεν θα πάρουμε ιδιώτες να μοιράζουν ναρκωτικά. Είναι εναντίον, τουλάχιστον της δικής μας φιλοσοφίας.
Γι’ αυτό, που είπε ο κ. Σκουλάκης ότι χάνουμε στελέχη, το απήντησα. Λέτε να μην αναλαμβάνουμε ευθύνες, που δεν έχουμε εμείς. Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Σας χρεώνουν ότι δεν ενδιαφέρεστε για τα Κέντρα Πρόληψης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ενδιαφέρομαι. Τι να κάνω, πλέον, εάν κάποιοι, που πιστεύω ότι είναι κακόπιστοι, έρχονται και σας λένε διάφορα. Εάν κάποιος υπάλληλος του Υπουργείου είπε μια φράση, δεν εκπροσωπεί τον Υπουργό ούτε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. αυτό. Δεν είναι στις προθέσεις μας.
Σχετικά με το ΕΚΤΕΠΝ, πέρα από τα Κέντρα Πρόληψης, υπάρχει και η οφειλή στο ΕΚΤΕΠΝ. Το ΕΚΤΕΠΝ, το 2007, έκανε μια ανανέωση σύμβασης με το Υπουργείο, την οποία έχει υπογράψει ο κ. Γιαννόπουλος, που λέει ότι παρατείνεται η λειτουργία του ΕΚΤΕΠΝ για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το 2009, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 750.000 ευρώ το 2007, 800.000 ευρώ το 2008 και 850.000 ευρώ το 2009. Ήδη, το 2007, το Υπουργείο έδωσε στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. 750.000 ευρώ, που δώσαμε στο ΕΚΤΕΠΝ. Το 2008, λοιπόν, το ΕΚΤΕΠΝ μας έφερε ένα λογαριασμό, μέχρι σήμερα, περίπου 200.000 ευρώ. Ήδη, έχουν έρθει από το Υπουργείο 125.000 ευρώ, δώσαμε και 35.000 ευρώ από τα δικά μας, δηλαδή, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Έχει πάρει 150.000 ευρώ. Άρα, μένει ένα υπόλοιπο οφειλής 50.000 ευρώ. Έχουμε αρχίσει και έχουμε φτιάξει πολύ καλή σχέση με το ΕΚΤΕΠΝ.
Την εκπαίδευση στελεχών θα την κάνουμε εμείς, δεν γίνεται αλλιώς. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι λόγω των οφειλών προς τα Κέντρα Πρόληψης, δεν ανέχονται τα Κέντρα Πρόληψης να τους κάνουμε εκπαίδευση. Επιχειρήσαμε 2 φορές και τις 2 φορές αρνήθηκαν. Μάλιστα, τώρα ζητήσαμε στοιχεία, τα οποία και αυτά αρνούνται. Εγώ δε λέω δικαιολογημένα ή όχι, αλλά λόγω της οφειλής, λένε ότι δεν μας δίνουν ούτε στοιχεία και απηύθυναν και επιστολή στο ΕΚΤΕΠΝ ότι ούτε εκεί στέλνουν στατιστικά στοιχεία, εάν δεν εξοφληθούν από το Υπουργείο Υγείας.
Ψυχολογική υποστήριξη γίνεται στις μονάδες, θεραπεία στον Ελαιώνα, θεραπεία στις φυλακές. Μέχρι στιγμής γίνεται. Είναι στεγνό πρόγραμμα. Δεν μετέχει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Στο νέο νόμο, όμως, που ψηφίστηκε πριν κάποιους μήνες, τουλάχιστον στους καινούργιους, που θα μπαίνουν, λέει ότι θα υπάρξει μια μονάδα, η οποία θα τους κάνει, τουλάχιστον, σωματική αποτοξίνωση, φαρμακευτική, πριν μπουν μες στη φυλακή. Εκεί, μπορεί να μετέχουμε. Ήδη, το συζητήσαμε, αλλά τώρα άλλαξε ο Υπουργός και πρέπει να δούμε με τον καινούργιο Υπουργό, πλέον, τι θα γίνει και πιστεύω ότι σύντομα θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.


(Συνέχεια ομιλίας κ. Γεώργιου Φωτεινόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ)

Κύριε Σκουλάκη, αναφέρατε ότι πρέπει να υπάρξει για το ΠΕΔΠΟ Διακομματική Επιτροπή. Εγώ θα ευχόμουν να γίνει αυτό ….
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ : Να είστε βέβαιος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό….
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ : Το πιστεύω αυτό και πρέπει να ξέρετε ότι ο στόχος μας είναι κοινός.
Τα στεγνά προγράμματα του ΟΚΑΝΑ γίνονται από όλες τις μονάδες εφήβων και στις μονάδες μας παίρνουμε νέους πάνω από 21 ετών. Δυστυχώς, όμως, η μονάδα των εφήβων στην Περιφέρεια, όπως και στην Κρήτη, δεν πάει καλά, δηλαδή, την επισκέπτονται πέντε άτομα, τρεις γονείς κ.λπ., εν αντιθέσει με την Αθήνα και τη μονάδα «ΑΤΡΑΠΟΣ», όπως και στην Πάτρα η μονάδα «ΓΕΦΥΡΑ» κάνουν σημαντική δουλειά. Στην «ΑΤΡΑΠΟ» της Αθήνας το Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ έκανε ειδική πρόβλεψη και επιτρέψαμε να παίρνει άτομα από 21 έτη έως 24, για να τους κάνουμε πρωτοποριακά, πιλοτικά, σωματική αποτοξίνωση. Πέρυσι είχαμε γιορτή αποφοίτησης στον ΟΚΑΝΑ από την «ΑΤΡΑΠΟ» έξι νέων παιδιών και φέτος θα έχουμε νέα αποφοίτηση, με παιδιά που θα βγουν έξω στην κοινωνία και θα μετέχουν στις διαδικασίες. Αυτό που συμβαίνει είναι ενθαρρυντικό. Στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου γίνεται πολύ καλή δουλειά, παρότι έχουμε προβλήματα, διότι το κτίριο ανήκει στον Ερυθρό Σταυρό και κατά καιρούς ο Πρόεδρος μας επισημαίνει το γεγονός ότι πρέπει να φύγουμε, γιατί χρειάζονται το κτίριο, αλλά εμείς είμαστε εκεί και επαναλαμβάνω γίνεται καλή δουλειά.
Όσον αφορά στην τοποθέτηση της κυρίας Καφαντάρη για τη συνταγογράφηση, ότι είναι αποτυχημένο μοντέλο και ανέφερε σαν παράδειγμα την Αμερική, θέλω να πω ότι είναι άλλο η συνταγογράφηση που γνωρίζουμε όλοι και άλλο είναι το σύστημα που κάνουμε εμείς. Εμείς, δεν κάνουμε συνταγογράφηση, διευκολύνουμε το γιατρό για να μη γίνει μαύρη αγορά στα φάρμακα που δίνουμε. Παρόλα αυτά, η μείωση της βλάβης, που συζητείται και από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι πλέον παγκόσμιο γεγονός, παρότι η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν, αρνούνται να μπει στην καινούργια σύμβαση και την επόμενη δεκαετία, οι ίδιες στη χώρα τους κάνουν μείωση βλάβης, φροντίζουν με υποκατάστατα τους ανθρώπους τους. Έτσι, προστατεύουν τη δημόσια υγεία, δεν μεταφέρονται ασθένειες στην κοινωνία.
Εμείς με το ΚΕΘΕΑ δεν ανταγωνιζόμαστε, έχουμε άριστες σχέσεις. Η διαφορά είναι ότι το ΚΕΘΕΑ σήμερα κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν έχει καμία λίστα αναμονής, ενώ εμείς κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε και έχουμε μεγάλη λίστα αναμονής ….
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ : Έχει λίστα αιτημάτων από πολλά σημεία της Ελλάδας, για τη δημιουργία στεγνών προγραμμάτων, τα οποία δυστυχώς δεν περπατούν ….
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ : Το ίδιο έγινε και στη Μυτιλήνη, όπου εκεί εγκαταστάθηκε το ΚΕΘΕΑ και έκτοτε ζητούν και από εμάς να κάνουμε το ίδιο. Αυτό που κάναμε με τη μονάδα «ΑΤΡΑΠΟΣ» πηγαίναμε να την κάνουμε με το ΚΕΘΕΑ, αλλά μας μπλόκαρε η «ΑΤΡΑΠΟΣ» και κράτησε αυτή το πρόγραμμα.
Αναφέρθηκε το ζήτημα της κοκαΐνης και θέλω να σας πω ότι ο ΟΚΑΝΑ κάνει θεραπεία μόνο στην ηρωίνη, γιατί για την κοκαΐνη δεν έχει βρεθεί ακόμη θεραπεία. Τώρα τελευταία ψάχνουν να βρουν κάποιο φίλτρο, το οποίο θα μπαίνει στο αίμα και να συγκεντρώνει την κοκαΐνη από αυτό.
Για τις μονάδες δράσης και πότε αυτές θα μεταφερθούν, στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Πλεύρης, θέλω να πω ότι, πέρα από το σχέδιο δράσης που σε όλη την Ελλάδα ήδη έχουν μεταφερθεί, δεν έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δύο είναι ήδη μέσα σε νοσοκομεία. Στην Αθήνα, πριν από δύο μήνες, έγινε μια διαδικασία, σε συνεργασία με το Υπουργείο, έχουν γίνει τρεις συναντήσεις, έχουν «στοχοποιηθεί» νοσοκομεία, ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν τέτοιες μονάδες.
Όσον αφορά στο θέμα της αποποινικοποίησης, θέλω να σας πω ότι ο χρήστης δεν τιμωρείται σήμερα, αλλά μόνον όταν συλληφθεί για κατοχή και με ποσότητα, για δική του χρήση πάνω από 2 γραμμάρια ηρωίνης και 1,5 γραμμάρια κοκαΐνης.
Κύριε Κοσμίδη, η δημιουργία των νέων μονάδων, στις οποίες αναφερθήκατε, απαιτεί μία γεωγραφική κατανομή, ούτως ώστε να καλύψουμε όλη τη χώρα. Δηλαδή, στο Βόρειο Αιγαίο, πρωτεύουσα η Μυτιλήνη, στο Νότιο Αιγαίο είναι η Ρόδος, όπου εκεί έχουμε μονάδα, στις Κυκλάδες είναι η Σύρος ….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ : Έχετε κάποια στοιχεία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ : Τώρα κάνουμε γεωγραφική κατανομή. Γίναμε φορείς ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θα την κάνουμε εμείς αυτή τη μελέτη.


(Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Προβλέπονται αυτά μέσα. Είπατε να συζητήσουμε στη Βουλή για το ΠΕΔΠΟ. Να κάνουμε μία συζήτηση, το θέλει και το Υπουργείο. Είναι το δεύτερο βήμα μετά τη συνάντηση που κάναμε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Η δεύτερη συνάντηση που θα γίνει με το ΚΕΘΕΑ, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, είναι στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Σχετικά με αυτό που είπε ο κ. Λαμπίρης να βάλουμε ψηλά τον πήχη, πράγματι πρέπει να τον βάλουμε ψηλά, γιατί όπως είπατε όλοι κάποιοι από αυτούς που επανεντάσσονται στην κοινωνία, γυρίζουν πίσω. Πρέπει να γίνει μονάδα στήριξης αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Δηλαδή, αν αυτός αδυνατήσει κάποια στιγμή, δεν έχει πού να πάει και αρχίζει και παίρνει πάλι ναρκωτικά. Ενώ αν υπάρχει μία μονάδα, θα πάει και θα πει ότι έχει πρόβλημα και θα ρωτήσει τι πρέπει να κάνει. Θα ζητήσει βοήθεια.
Κύριε Χριστοφιλογιάννη, είπατε να μπουν και άλλες ειδικότητες γιατρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι δεν είπα να μπουν. Είπα τι γίνεται στην Ολλανδία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στην αρχή έτσι ξεκίνησε, αλλά οι γιατροί είπαν ότι δεν μπορούμε για παράδειγμα να πάρουμε ένα γυναικολόγο. Γι’ αυτό το περιορίσαμε στις 4 ειδικότητες. Η αρχική πρόταση ήταν ότι όλοι οι γιατροί μπορούν να το κάνουν αυτό.
Σχετικά με τη Θεσσαλονίκη, για το πρώτων βοηθειών σας λέω ότι για να απελευθερώσουμε κυρίως τη Σταυρούπολη έχουμε φτιάξει έναν καινούργιο όροφο, ο οποίος τελείωσε αυτές τις μέρες και σε ένα μήνα περίπου θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Στην πλατεία Βαρδάρη έχουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης και από κάτω νοικιάσαμε έναν ολόκληρο όροφο και τον διαμορφώσαμε σε γραφεία. Εκεί θα μεταφερθεί το οδοντιατρείο, το γραφείο αιτήσεων για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, σκεφτόμαστε να εντάξουμε εκεί …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ομιλεί μη ακουόμενος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, το είχατε ζητήσει όταν είχα γίνει Πρόεδρος, στη συνάντηση που κάναμε με την ομάδα που εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ, στο γραφείο μου. Είχατε ζητήσει κάποια πράγματα και μέσα σε αυτά ήταν και αυτό που είπατε τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Κύριε Φωτεινόπουλε σας ευχαριστούμε.
Στο σημείο αυτό γίνεται η γ΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.


Τέλος και περί ώρα 20:40΄ λύθηκε η συνεδρίαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: