Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Παρέμβαση στη Διαβούλευση του ΠΑΣΟΚ για την Ψυχική Υγεία (26/3/09)

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρώην Πρόεδρε του ΟΚΑΝΑ,
Κυρίες και Κύριοι,
Τα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ΟΚΑΝΑ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες που, σύμφωνα με υπογραμμένες συμβάσεις, κανονικά θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ και 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΚΕ μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Αυτοδιοίκησης.
Εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην τοπική κοινωνία με παρεμβάσεις στην ευρύτερη κοινότητα, σε χιλιάδες κάθε χρόνο εκπαιδευτικούς και γονείς, σε μαθητές, , σε στρατευμένους και γενικότερα σε νέους. Επίσης σε επαγγελματίες υγείας, γενικά στους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας τους, αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα κρίνεται σκόπιμη η παρέμβαση, ανάλογα πάντα με την κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση κάθε περιοχής. Ταυτόχρονα στα πλαίσια υποδοχής αιτημάτων βοήθειας, παρέχουν συμβουλευτικής φύσης υπηρεσίες σε ανθρώπους που ζητούν έγκαιρη υποστήριξη για ψυχολογικές και κοινωνικές δυσκολίες οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ουσιοεξαρτήσεις ή άλλες διαταραχές.
Καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της χώρας, καθώς αριθμούν 72 κέντρα που λειτουργούν σε επίπεδο Νομαρχιών, σε συνεργασία όμορων ή ενός Δήμου. Λειτουργούν πλέον των 12 ετών με ιδιαίτερη συνεισφορά στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, όπως πιστοποιούν εθνικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις, ενώ ιδιαίτερα στην περιφέρεια, έχουν ευρύτερη συνεισφορά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας .
Τα τελευταία χρόνια υπο- χρηματοδοτούνται:
Οφείλονται από το Υπ. Υγείας 10 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2007 και 2008, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές για το τρέχον έτος, το 2009.
Το Υπ. Εσωτερικών και η ΚΕΔΚΕ με πρόσχημα την ασυνέπεια του άλλου εταίρου, του Υπουργείου Υγείας δηλαδή, οφείλουν 4 εκατομμύρια ευρώ για το 2008, Δηλαδή συνολική οφειλή των δύο εμπλεκόμενων Υπουργείων για τα έτη 2007, 2008, 14 εκατομμύρια ευρώ.
Τέλος με πρόσχημα την οικονομική δυσπραγία σταμάτησε την λειτουργία του το 2006 το Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Πρόληψης, που λειτουργούσε στο ΕΠΙΨΥ, με την υψηλή εποπτεία του ΟΚΑΝΑ, αλλά και κάθε άλλη εποπτική και εκπαιδευτική υποστήριξη . Αποτέλεσμα η πλήρης απουσία ειδικής εκπαίδευσης για τα νέα στελέχη, η ανυπαρξία συνεχιζόμενης επιστημονικής υποστήριξης, διαρκούς επιμόρφωσης και παρακολούθησης των νέων αναγκών στη δουλειά μας.
Καμία προοπτική επίλυσης του οικονομικού προβλήματος δεν διαφαίνεται, καθ’ ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση, ούτε καν προφορική, από τα αρμόδια υπουργεία. Αποτέλεσμα όλων αυτών, περικοπή δαπανών για δράσεις, που συνεπάγεται υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών, ακάλυπτες ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια κ.α.) και διαρροή εργαζομένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 35% των στελεχών, ειδικώς εκπαιδευμένων στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων από έγκριτους φορείς όπως το ΕΠΙΨΥ και το ΚΕΘΕΑ με χρήματα του Ελληνικού Λαού, έχει αποχωρίσει. Θα σημειώσω ότι υπάρχουν σήμερα Κέντρα Πρόληψης, που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του Νομού τους, έχοντας στη διάθεσή τους δυναμικό ενός ή δύο εργαζομένων: Ένας απλήρωτος εργαζόμενος ανά 42.000 κατοίκους είναι μια συνηθισμένη αναλογία..
Δουλεύοντας στα Κέντρα Πρόληψης, κατανοούμε ότι ιδρύθηκαν αρχικά ως ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα, με ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην νομική μορφή των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, για να προωθηθεί η μέγιστη δυνατή συνεργασία κεντρικών και τοπικών φορέων, η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Αυτός είναι ο στόχος που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά, διότι όντως τα Κέντρα Πρόληψης πέτυχαν σε αυτό το σημείο. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η τοπική κοινότητα σε αρκετές περιπτώσεις προσπαθεί- από το υστέρημα των φορέων της- να ανταποκριθεί στα έξοδα λειτουργίας των κέντρων, όταν η Κυβέρνηση αδιαφορεί. Από την άλλη όμως, οι ασάφειες, η έλλειψη μόνιμων πόρων και η εργασιακή ανασφάλεια των στελεχών τους δυναμιτίζει αυτή την κατάκτηση. Όσο υπήρχαν πόροι και πολιτική διάθεσης τους, η πρόληψη αναπτυσσόταν ταχύτητα, όταν όμως άλλαξαν οι προτεραιότητες η έλλειψη ενός κανονιστικού πλαισίου, οδήγησε τάχιστα το πειραματικό, ευέλικτο Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης στην αποδιάρθρωση και στην αποχώρηση των έμπειρων Στελεχών.
Κύριε Πρόεδρε,
ζητάμε και από εσάς σήμερα, την άσκηση κοινοβουλευτικής και άλλης πίεσης για την άμεση αποπληρωμή των χρεών, αλλά και συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις επί του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης. Το ξεκάθαρο Πλαίσιο πρέπει να συνοδεύεται και από ξεκάθαρη και μόνιμη δημόσια χρηματοδότηση. Αυτά θα αναβαθμίσουν το ρόλο των Κέντρων Πρόληψης, διασφαλίζοντας την επαρκή στελέχωσή τους και την παρακολούθηση των νέων αναγκών. Το Σωματείο μας έχει καταθέσει έγκαιρα προτάσεις οι οποίες αξιοποιούν όλα τα θετικά της διαμορφωμένης κατάστασης που βεβαίως και υπάρχουν, αλλά βάζουν τέρμα στην υποχρηματοδότηση και στη σύγχυση ρόλων, οι οποίες ανοίγουν την όρεξη σε όσους θεωρούν την Πρόληψη Πολυτέλεια

Αλέξανδρος Σταθακιός
Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Κ. Π. ΟΚΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: