Κυριακή, 22 Απριλίου 2007

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
στην προσπάθεια του νέου διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση αποφασίστηκε η λειτουργία ηλεκτρονικού ιστολογίου (blog), στο οποίο θα καταχωρούνται τα ενημερωτικά σημειώματα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., τα πορίσματα της επιστημονικής επιτροπής που θα ανακοινώνονται στο Δ.Σ., η αλληλογραφία του Δ.Σ. (όταν κρίνεται απαραίτητο να ανακοινωθεί), ψηφίσματα των Γ.Σ. και ότι άλλο η πορεία θα δείξει χρήσιμο.
Η ανάρτηση στο ιστολόγιο θα γίνεται από τον διαχειριστή μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Σχόλια (ή και προτάσεις) θα μπορεί να κάνει το κάθε μέλος ως επισκέπτης, ή λαμβάνοντας από τον πάροχο (www.blogspot.com) ηλεκτρονική ταυτότητα.
Σύντομα όλα τα μέλη του Δ.Σ. , όπως και οι συντονιστές της επιστημονικής επιτροπής, θα λάβουν ηλεκτρονικές ταυτότητες για να μπορούν να απαντούν στα σχόλια.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι μετά την απόκτηση ΑΦΜ, που θα διευκολύνει την χορηγία να αποτανθεί σε τυχόν ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε επίσημη ιστοσελίδα.
Επίσης αποφάσισε, εξετάζοντας και το οικονομικό κόστος, να προωθήσει την έκδοση ενημερωτικού εντύπου.
Η ενημέρωση και η αλληλεπίδραση των μελών κρίνονται ως εργαλεία απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων μας.

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρούσα φάση, η λειτουργία είναι δοκιμαστική.
Περιμένουμε προτάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: