Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007

Το "Πλαίσιο Διεκδίκησης" (Αιτήματα) του Σωματείου μας

Ως Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης, μετά από μια δεκαετή προσπάθεια συνεννόησης για την υλοποίηση ορισμένων βασικών θεσμικών λύσεων σχετικών με την εργασιακή μας ασφάλεια και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε στην τοπική κοινωνία και παρότι τo έργο μας αναγνωρίζεται ακόμη και διεθνώς ως πρωτοποριακό, άρτια οργανωμένο, επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο και εξαιρετικά παραγωγικό, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρονικό σημείο που απειλεί ακόμη και την βιωσιμότητα μας, καθώς κάποιοι συνάδελφοί μας παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι.

Γι’ αυτό σθεναρά διεκδικούμε:

Ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει
:

1.Την αναγνώριση με νομοθετική πράξη των Κέντρων Πρόληψης ως περιφερειακών φορέων πρωτογενούς πρόληψης μέσα από τη θεσμική ένταξη τους στην άμεση διοικητική ευθύνη και εποπτεία της Πολιτείας (Υπουργείο/Ν.Π.Δ.Δ./Ο.Τ.Α./Δημόσιο Οργανισμό). Ταυτόχρονα την εξασφάλιση μέσα από το ίδιο πλαίσιο της αυτονομίας των επιστημονικών ομάδων των Κέντρων Πρόληψης να προγραμματίζουν και να υλοποιούν δράσεις ακολουθώντας τις τοπικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν τα κέντρα τους.
2. Την αναγνώριση με ισχυρό νομικό πλαίσιο κι όχι με εγκύκλιο / απόφαση Δ.Σ. Οργανισμού ο οποίος δεν αποτελεί τον εργοδότη μας, ότι οι Εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και άρα είναι εργαζόμενοι αόριστου χρόνου. Η αλλαγή αυτή πρέπει να σημάνει την ένταξη όλων των εργαζομένων σε μόνιμες θέσεις εργασίας εντός του πλαισίου ενός σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας.
3. Την κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων μέσα από την επαγγελματική μας αναγνώριση ως επιστημονικό και διοικητικό στελεχιακό δυναμικό που εργάζεται στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων και την πιστοποίηση των δομών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
4.Την θεσμική εισαγωγή βαθμίδων εξέλιξης ανάλογα με τις επιστημονικές και διοικητικές θέσεις / ειδικότητες. Εξέλιξη που θα οδηγεί και σε ανάλογες μισθολογικές αναπροσαρμογές.
Την σύναψη κλαδικής σύμβασης εργασίας με συγκεκριμένο εθνικό θεσμικό φορέα στην οποία θα ορίζεται κατώτατος μισθός και αυξήσεις με αναπροσαρμογές καθ’ έτος.
5. Τη πάγια και συνεχή δωρεάν επιμόρφωση / εκπαίδευση / εποπτεία του επιστημονικού / διοικητικού προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης. Επιμόρφωση που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ανάγκες, ανάλογα με τον σχεδιασμό των επιστημονικών ομάδων των Κέντρων Πρόληψης και συνάπτοντας στο πλαίσιο της συνεργασίες με καταξιωμένους στο χώρο φορείς και φυσικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου.
6. Τη χορήγηση στο επιστημονικό προσωπικό επιπλέον 4 ημερών αδείας το τρίμηνο για την πρόληψη του burn out (θεσμικά κατοχυρωμένο στις συλλογικές συμβάσεις άλλων φορέων που ασχολούνται με τις εξαρτήσεις π.χ. ΟΚΑΝΑ).


Δυναμικά και άμεσα απαιτούμε:

Την άμεση επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης όπως:

1. Την πάγια χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από την Πολιτεία. Ως ελάχιστο δείγμα καλής θέλησης θα δεχτούμε την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον ΟΚΑΝΑ, το Υπουργείο Υγείας, την ΚΕΔΚΕ & το Υπουργείο Εσωτερικών για 5 χρόνια με την διαβεβαίωση μέσα στην ίδια την σύμβαση, αφού πραγματωθούν εντός αυτού του ορίζοντα όλες οι θεσμικές αλλαγές, το τέλος αυτής της σύμβασης θα σημαίνει και την παγίωση της χρηματοδότησης.
2. Την ταχεία αποπληρωμή των τεράστιων οφειλών του ΟΚΑΝΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ προς τα Κέντρα Πρόληψης.
3. Άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης σε αορίστου χρόνου και την ενσωμάτωση, στην όποια προσωρινή σύμβαση, διάταξης που θα ορίζει μέχρι την τελική θεσμική λύση ότι μετά από 1 έτος εργασίας όλοι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης γίνονται «αορίστου χρόνου», όπως επίσης πρόβλεψη για αξιοπρεπή ελάχιστο βασικό εισαγωγικό μισθό για όλους τους εργαζομένους, με επιπλέον προσαυξήσεις ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και τα κοινωνικά τους κριτήρια. Η ίδια διάταξη να περιέχει πρόβλεψη για την ετήσια αύξηση των μισθών, όχι κατώτερη της Ε.Σ.Σ.Ε., πράγμα που γίνεται σήμερα παρατύπως σε πολλά Κέντρα Πρόληψης εις βάρος των εργαζομένων. Η ίδια διάταξη να περιέχεται στις επιμέρους συμβάσεις που υπογράφει ο ΟΚΑΝΑ με τις αστικές εταιρίες, ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση.
4. Νομοθετικές Πράξεις και όχι μνημόνια που θα προωθούν τη συνεργασία των Κέντρων Πρόληψης με τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Άμυνας και Εργασίας.


Προς την κατεύθυνση υποστήριξης των αιτημάτων και διεκδίκησης επίλυσης των χρονιζόντων, σχεδόν πάγιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, σας ενημερώνουμε ότι αν τα αιτήματα αυτά δεν τύχουν σοβαρής αντιμετώπισης, θα προχωρήσουμε σε κλιμακούμενες κινητοποιήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: