Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Προκηρύχθηκαν οι 15 θέσεις στον ΟΚΑΝΑ

.
15 θέσεις αορίστου χρόνου Θεραπευτών, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

.


Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), προκηρύσσει την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:
.
Θεραπευτές (αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς): 5 θέσεις


-Αττική


Τέσσερις (4) θέσεις Θεραπευτών


-Θεσσαλονίκη


Μία (1) θέση Θεραπευτή


.
Θεραπευτικό Προσωπικό : 10 θέσεις


-Πρέβεζα


Μία (1) θέση Ψυχολόγου Π.Ε.


Μία (1) θέση Κοινωνιολόγου Π.Ε. ή Κοινωνικού Λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.-Κέρκυρα


Μία (1) θέση Ψυχολόγου Π.Ε.


Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.


-Ηράκλειο


Μία (1) θέση Ψυχολόγου Π.Ε.


Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.-Κατερίνη


Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.


-Μαγνησία (Βόλος)


Μία (1) θέση Κοινωνιολόγου Π.Ε. ή Κοινωνικού Λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.-Λιβαδειά


Μία (1) θέση Ψυχολόγου Π.Ε.


-Πάτρα


Μία (1) θέση Θεραπευτή Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.


.
Η κατανομή των θέσεων ανά είδος εργασίας και τόπο απασχόλησης, τα γενικά και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, καθώς και ο τρόπος επιλογής,αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, απ’ τα εξής σημεία :


-Στην Αθήνα, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης, Αβέρωφ 21


-Στη Θεσσαλονίκη, από τα γραφεία της Υπηρεσίας Συντονισμού Μονάδων & Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος, Αναγεννήσεως 44Α


-Στην Πρέβεζα, Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, Γ.Ν. Πρέβεζας, Σελευκείας 2


-Στην Κέρκυρα, Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, Ψ.Ν. Κέρκυρας, Πλατεία Ψυχίατρου Τσιριγώτη


-Στο Ηράκλειο, Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, Π.Ν. Ηρακλείου ΠΕ।ΠΑ।Γ।Ν।Η।, περιοχή Βούτες


-Στην Κατερίνη, Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, Ψ.Ν. Πέτρας Ολύμπου, 2ο χλμ Επαρχιακής Οδού Κατερίνης & Νέας Εφέσου


-Στο Βόλο, Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Πλαστήρα 18


-Στη Λιβαδειά, Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων, Γ.Ν. Λιβαδειάς, τέρμα Αγίου Βλασίου-Στην Πάτρα, Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών, Αλ. Υψηλάντου 175-177.

Επίσης, μπορούν να εκτυπώσουν την αναλυτική προκήρυξη, αλλά και το ειδικό έντυπο αίτησης από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.okana.gr/

.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Οι υποψήφιοι για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητακατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση :


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ, Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα,


Για την Προκήρυξη : 382/25-08-2011


Πόλη :


Θέση : (αναλυτικά η ειδικότητα) κατά το χρονικό διάστημα από 01।09।2011 έως και 20।09।2011 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 01.09.2011 ή που θα υποβληθούν μετά τις 20.09.2011, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Επιτρέπεται η υποβολή ΜΙΑΣ (1) αίτησης, για ΜΙΑ (1) πόλη και για ΜΙΑ (1) θέση ανά υποψήφιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν κατατεθείαπό τον ίδιο υποψήφιο περισσότερες της μίας αιτήσεις, τότε θα απορρίπτονται όλες και ο υποψήφιος θα τίθεται εκτός διαδικασίας..
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898237, 236, 233 και 269 και ώρες 10:00 έως 13:00.
..


.


Πηγή:
http://www.diorismos.gr/Dpages/geem/viewitem.php?id=16219&type=procs&position=ext.

Δεν υπάρχουν σχόλια: