Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Ψήφισμα Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής - Ζητά: Κατανομή μη αποδοθέντων επιχορηγήσεων, νομοθετ. ρύθμιση χωρίς αναζήτηση αναδρομικών, παύση διαδικασιών ανανέωσης διμερών συμβάσεων, σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης
Δεν υπάρχουν σχόλια: