Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Έγκριση 3ης δόσης επιχορήγησης 2015 του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Πρόληψης

Σημείωση Ιστολόγου:

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης 2014-2020, που έχει τεθεί σε ισχύ βάσει Νόμου και την έχουν συνυπογράψει τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας πρέπει να καταβάλει για το 2015 τέσσερις ισόποσες δόσεις (των 1.625.000 ευρώ καθεμία).

Η πρώτη δόση που καταβλήθηκε είχε ύψος 1.624.999,90 ευρώ.

Η πρώτη δόση που καταβλήθηκε είχε ύψος 1.552.949,30 ευρώ. 

Η παρούσα τρίτη δόση έχει ύψος 1.588.046,46 ευρώ.

Συνολικά, άρα, για το πρώτο 9μηνο του 2015 δεν έχουν αποδοθεί 4.875.000 - 4.765.995,66 = 109.004,34 ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: