Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Το Σάββατο,18-01-2020, στο ΕΚΑ, μέσα από διαλογική συζήτηση των μελών της συγκροτήθηκαν σε σώμα οι ακόλουθες επιτροπές του Σωματείου μας:
1) Η Τριμελής Συντονιστική Επιτροπή που θα συντονίζει το συνολικό έργο της Επιστημονικής Επιτροπής. Στην Τριμελή συμμετέχουν οι: Τίμος Στραβοπόδης(Πρόεδρος), Παναγιώτης Τριανταφύλλου(Αντιπρόεδρος) και Γιώργος Λεχουρίτης (Γραμματέας).
2)Στην Επιτροπή Συνεργασιών Προβολής και Εκδόσεων θα συμμετέχουν οι: Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Σέβη Γεωργιάδου, Κερασιώτη Ελένη.
3) Στην Επιτροπή Μελέτης Θεμάτων Τεκμηρίωσης συμμετέχουν οι: Βαζαίου Αύρα, Σασσάνης Σπύρος,Τριανταφύλλου Παναγιώτης.
4) Τέλος στην Επιτροπή Εκπαιδεύσεων και Θεμάτων Διαρκούς Επιμόρφωσης Εργαζομένων στα Κ.Π.  συμμετέχουν οι: Χατζηνικήτα Άννα, Λεχουρίτης Γιώργος και Στραβοπόδης Τίμος.
Στην σύσκεψη συμμετείχε ως συντονίστρια από μεριάς  του Δ.Σ. η Μαρίνου Ιωάννα.
Στην ομάδα συζητήθηκε η δυνατότητα επιστημονικής εκδήλωσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και την παρουσίαση της δουλειάς στην Πρόληψη.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
Σέβη Γεωργιάδου
Τίμος Στραβοπόδης
Ιωάννα Μαρίνου
Σπύρος Σασσάνης
Ελένη Κερασιώτη
Γιώργος Λεχουρίτης
Παναγιώτης Τριανταφύλλου
Αύρα Βαζαίου
Άννα Χατζηνικήτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: