Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας να απαξιώσει περαιτέρω, δεδομένου της μη χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης, και την επιστημονική υπόσταση και παραγωγή έργου των εργαζόμενων σε αυτά.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της διεθνούς επιτροπής του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών ...ο Γ. Κωνσταντόπουλος (Υφυπουργός Υγείας) ανέφερε ότι θα ζητηθεί ανάλυση κόστους - οφέλους και από τα Κέντρα Πρόληψης.
Η μη χρηματοδότηση επιχειρείται να συνδεθεί με οικονομικούς όρους κόστους – οφέλους της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, όρους κερδοσκοπικού «πολιτικού» οφέλους στις μη κερδοσκοπικές, κοινωνικού οφέλους και λειτουργίας, δομές της Πρόληψης.
Η αξιολόγηση όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σχετίζεται με την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων και πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητη εποπτεύουσα αρχή που θα αξιολογεί και την διοικητική και οικονομική διαχείριση τους από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τοπικές αυτοδιοικήσεις Α’ και Β’ βαθμού καθώς και τους τοπικούς φορείς.
Την χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να συνδεθεί η χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης με την παραγωγή έργου και την αποτελεσματικότητα τους στην μείωση της ζήτησης για χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, το υπουργείο υγείας διακόπτει την χρηματοδότηση του μόνου ερευνητικού φορέα που συλλέγει και αξιοποιεί τέτοιες πληροφορίες, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του!! Το ίδιο Κέντρο έχει συλλέξει και αξιολογήσει τις δράσεις των Κέντρων Πρόληψης καταδεικνύοντας τόσο την αποτελεσματικότητα τους στη μείωση της ζήτησης, όσο και την ποιοτική και ποσοτική αύξηση της παραγωγής έργου τους!
Στην Ελλάδα τα Κ.Π. είναι ίσως οι μόνες δομές που αξιολογούνται κάθε εξάμηνο με βάση την κατάθεση στον ΟΚΑΝΑ, που αποτελεί και την επιστημονικά εποπτεύουσα αρχή, αναλυτικού απολογισμού επιστημονικού έργου και δράσεων, καθώς και τριετούς επιστημονικού και οικονομικού προγράμματος, βάση των οποίων και χρηματοδοτούνται.
Η τελευταία αξιολόγηση τους από τον ίδιο τον ΟΚΑΝΑ, υπήρξε στο 95% θετική (με έκθεσή του το 2006 στην Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης των Κ. Π. με τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών καθώς και την ΚΕΔΚΕ), ενώ εκεί που διαγνώστηκαν προβλήματα ήταν διοικητικής φύσεως και οφείλονταν στο ασαφές θεσμικό πλαίσιο. Τα τελευταία οφείλει να τα επιλύσει η Πολιτεία ως άμεσα υπεύθυνη και όχι να τα αρνείται, όπως κάνει τελευταία επανειλημμένα όταν τίθενται και καλείται να απαντήσει συγκεκριμένα για αυτά στα αρμόδια θεσμικά όργανα.
Τα Κέντρα Πρόληψης, την τελευταία διετία έχουν στραγγιχτεί οικονομικά και διοικητικά από το υπουργείο υγείας, άρα είναι εκ του πονηρού αυτή την ώρα κάθε σκέψη για αξιολόγηση με επιχειρηματικούς και όχι κοινωνικούς όρους και μάλλον λέγεται για να διασπαστεί το αρραγές μέτωπο των εργαζομένων που έχει δημιουργήσει προβλήματα στην αναλγησία των υπευθύνων.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης

To Δελτίου Tύπου μέχρι τώρα (από μια πρόχειρη έρευνα) γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στον Ριζοσπάστη και στην Αυγή και στην Ιστοσελίδα του Indymedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: