Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

"Οι κύκλοι ανοιχτών εκπαιδευτικών συναντήσεων του ΟΚΑΝΑ δεν μας καλύπτουν "

Κατερίνη, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008
Αριθ. Πρωτ. 2126

Προς

Πρόεδρο ΟΚΑΝΑ, Γεώργιο Φωτεινόπουλο

Κοινοποίηση
Τμήμα Πρόληψης και Εφαρμογών, Βάνια ΦισούνΘΕΜΑΤΑ: Απάντηση για την πρόσκληση στους κύκλους ανοικτών
εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Αξιότιμε,
κύριε πρόεδρε μετά την επιστολή μας με αριθμό πρωτοκόλλου 2124 συνεχίζουμε την έγγραφη επικοινωνία μαζί σας διότι θεωρούμε ότι αποτελεί ένα τρόπο ανάδειξης των θεμάτων που μας απασχολούν και των προτάσεων μας σχετικά με αυτά. Η παρούσα επιστολή στοχεύει να θίξει το ζήτημα των εκπαιδεύσεων των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης.
Καταρχήν, να σας ενημερώσουμε ότι δεν ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του οργανισμού για συμμετοχή στις εκπαιδευτικές συναντήσεις που γι αυτή τη χρονική περίοδο μας ενημερώσατε με έγγραφο σας, με αριθμό πρωτοκόλλου :3200, διότι η θεματολογία τους δεν συνάδει με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών μας.
Τα περισσότερα στελέχη των Κέντρων μας έχουν μεταπτυχιακές σπουδές- και αρκετά στις εξαρτήσεις- ή εργάζονται χρόνια στο χώρο των εξαρτήσεων και γνωρίζουν αυτά τα θέματα πολύ καλά. Οι εκπαιδευτικές αναγκαιότητες των στελεχών μας συνδέονται με επιστημονικές εξελίξεις που συμβαίνουν στις ανθρωπιστικές επιστήμες και η γνώση αυτών υπαγορεύεται από τους επιστημονικούς σχεδιασμούς μας. Μάλιστα μια καταγραφή αυτών των αναγκών είχε κάνει το ΕΠΙΨΥ πριν κλείσει. Όμως, πέρα από αυτό, οι εκπαιδευτικές ανάγκες αναδεικνύονται και από έγγραφα -αιτήματα μας προς τον ΟΚΑΝΑ να στηρίξει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Δικτύου μας (εκκρεμεί απάντηση από τον οργανισμό σε έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου: 27 και ημερομηνία 5-3-2007)
Κατόπιν όλων αυτών σας ενημερώνουμε ότι αναμένουμε από τον οργανισμό μια εκπαίδευση οργανωμένη στις ανάγκες των στελεχών Πρόληψης με τέτοιο τρόπο που να προδίδει τη πρόθεση του ΟΚΑΝΑ για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Πρόληψης με βάση τις εξελίξεις στο ζήτημα της τοξικοεξάρτησης και των παραγόντων που την ευνοούν.
Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τον Οργανισμό θα μπορούσε να δοθεί η άδεια στα Κέντρα Πρόληψης να αξιοποιούν το ποσό του οικονομικού τους προϋπολογισμού για την εκπαίδευση συμμετέχοντας σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από άλλους-σχετικούς με τον αντικείμενο της δουλειάς τους - φορείς.
Με εκτίμηση

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των Κέντρων Πρόληψης Κεντρική Μακεδονίας


ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: