Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Ερώτηση Βουλευτών Φ. Κουβέλη, Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη, Γρ. Ψαριανού για οφειλές Υπουργείων και Εσωτερικό Κανονισμό Κέντρων Πρόληψης


.
Σχόλιο Ιστολόγου:
Με αποτέλεσμα άμεσες "διορθωτικές κινήσεις"...
Περισσότερη δουλειά, για να έρθει το ζήτημα του εσωτερικού κανονισμού ως διαδικασία και περιεχόμενο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Και να εξοφληθούν όλα τα χρέη προς τα Κέντρα Πρόληψης. Συνεχίζουμε!

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: