Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

ΙΔΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ! ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Μια απλή και συνοπτική ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Του ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΠΟΛΑ από την Ισκρα

(Σημ Ιστολόγου: για να ξέρουμε τι μας περιμένει)

ΑΡΜΑΓΕΔΟΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ! Σύνδεσμος

........

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ–ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Το μαύρο μέτωπο επιχειρεί με φαστ-τράκ διαδικασίες να περάσει αυτά τα μέτρα με όχημα το νέο μνημόνιο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

1. Μείωση κατά 22% όλων των κατώτερων μισθών (ΕΓΣΣΕ, κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές). Αυτό σημαίνει ότι ο σημερινός κατώτατος μισθός από 751,40 μεικτά θα γίνει 585,80 μεικτά. Μετά την αφαίρεση των κρατήσεων(15,7)και των φόρων που αναλογούν θα διαμορφωθεί στα 480,40 καθαρά. Αυτή η μείωση, θα επιφέρει αυτόματα ανάλογη μείωση κατά 22% σε όλα τα επίπεδα μισθών.

2. Μείωση κατά 32% του κατώτερου μισθού για τους νέους έως 25 ετών. Ο μισθός ενός 25χρονου θα είναι 430€ καθαρά, λιγότερα δηλαδή και από το σημερινό επίδομα ανεργίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η μείωση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που εξαρτώνται από αυτόν, όπως το επίδομα ανεργίας που θα γίνει 323€ από 461€ που είναι σήμερα, το επίδομα ειδικής άδειας μετά την άδεια λοχείας, την αμοιβή μαθητείας του ΟΑΕΔ, τα κατώτατα όρια των συντάξεων από 1/1/2015 κ.λ.π.

3. Κατάργηση ουσιαστικά των κλαδικών συμβάσεων, μέσω του περιορισμού και της διαφαινόμενης κατάργησης της μετενέργειας. Δηλαδή κατάργηση της δυνατότητας που υπήρχε μέχρι σήμερα , οι όροι αμοιβής και εργασίας της κλαδικής σύμβασης να μεταφέρονται σε ατομικό επίπεδο μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη λήξη της. Με το νέο μνημόνιο η διάρκεια της μετενέργειας μειώνεται από τους 6 μήνες στους 3. Παράλληλα, μετά την παρέλευση των τριών μηνών από το μισθό και του άλλους όρους που ορίζει η Κλαδική , μένουν μόνο ο βασικός μισθός και τα επιδόματα εκπαίδευσης, οικογενειακής κατάστασης και επικινδυνότητας. Μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη λήξη της σύμβασης, αφαιρούνται και τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης και επικινδυνότητας και μετά από 9 μήνες μένει μόνο ο βασικός κλαδικός μισθός.

4. Πάγωμα όλων των μισθών μέχρι το 2015.

5. Μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης, με απόφαση της εργοδοσίας, μέσα από την εξασφάλιση του διευθυντικού δικαιώματος στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

6. Πάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων μέχρι να μειωθεί η ανεργία κάτω του 10%.

7. Όλες οι συμβάσεις που είναι σε ισχύ λήγουν σε ένα έτος μετά την ψήφιση του νέου μνημονίου.

8. Μέγιστη διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων θα είναι τα 3 χρόνια.

9. Αναθεώρηση της ΕΓΣΣΕ μέχρι τα τέλη Ιούλη, για ευθυγράμμιση του κατώτερου μισθού με τις ανταγωνιστικές χώρες(Πορτογαλία, Τουρκία, Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη).

10. Κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία. Στη διαιτησία θα μπαίνουν μόνον οι βασικοί μισθοί και θα λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Β. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Μείωση κατά 15% των επικουρικών συντάξεων όλων των ταμείων με αναδρομική ισχύ από 1.1.2012. Αυτό σημαίνει , ότι αν συνυπολογισθούν και οι περικοπές που έγιναν τα δύο προηγούμενα χρόνια τότε οι μειώσεις κυμαίνονται από 45% έως 55% συνολικά.

2. Μείωση κατά 15% των κύριων συντάξεων των ταμείων ασφάλισης των ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ και Τραπεζών και κατά 7% του ΝΑΤ με αναδρομική ισχύ από 1.1.2012.. Στα συγκεκριμένα ταμεία είναι γνωστό ότι έχουν προηγηθεί περικοπές το 2010 και το 2011, οι οποίες έφταναν έως 40%.

3. Μείωση κατά 2% των εργοδοτικών εισφορών, μέσω της κατάργησης των εισφορών για ΟΕΚ και ΟΕΕ. Οι συγκεκριμένοι 2 οργανισμοί θα κλείσουν, στερώντας παροχές(στεγαστικά-επισκευαστικά δάνεια, επιδότηση ενοικίου, κοινωνικός τουρισμός, βιβλία, εισιτήρια θεάτρου κ.λ.π), που απευθύνονταν κυρίως στα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Επιπλέον το κλείσιμο των 2 οργανισμών θα επιφέρει σημαντικές παρενέργειες στη λειτουργεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

4. Νέα μείωση κατά 3% των εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ από 1.1.2013, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Εάν από τη μείωση των εισφορών προκύψει επιπρόσθετο κόστος στο προϋπολογισμό, τότε προβλέπεται «αναπροσαρμογή» (κόψιμο δηλαδή) όλων των συντάξεων.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1. Κατάργηση με νόμο της μονιμότητας στις ΔΕΚΟ και στις κρατικές Τράπεζες. Προβλέπεται σαφώς η ανατροπή των κανονισμών προσωπικού , οι οποίοι ενσωματώνουν τις ΣΣΕ που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν και περιελάμβαναν προστατευτικές διατάξεις που κατοχύρωναν ως μόνιμες τις θέσεις προσωπικού. Από τώρα και στο εξής οι εργαζόμενοι θα απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα.

2. Απολύσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων μέσα στο 2012, κύρια από υπηρεσίες και οργανισμούς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν, με ένταξη στην «εργασιακή εφεδρεία», πέραν της εφεδρείας του 2011.

3. Απολύσεις συμβασιούχων του Δημοσίου.

4. Μειώσεις ύψους 636 εκ. € των αποδοχών των υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, έως τον Ιούνιο του 2012. Οι μειώσεις μισθών υπολογίζονται ότι σε πρώτο στάδιο, θα κυμανθούν μεταξύ 20-25% και αφορούν 300.000 δημόσιους υπαλλήλους(δικαστικοί λειτουργοί, πυροσβέστες , λιμενικοί, διπλωματικοί υπάλληλοι, μόνιμα στεάχη των ενόπλων δυνάμεων, της ΕΛΑΣ Κ.Α). Η γενική κατεύθυνση είναι σε δεύτερο στάδιο οι μισθοί τους να ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο των Δ.Υ, λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιαίτερο καθεστώς απασχόλησης.

5. Επανεξέταση των μισθολογικών κλιμακίων του προσφάτως ψηφισθέντος ενιαίου μισθολογίου με στόχο και νέες μειώσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.

6. Μείωση κατά 150.000 του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015 και διατήρηση της αναλογίας 1 προ 5.

7. Περιορισμός των εισακτέων που εξασφαλίζουν αυτόματη πρόσληψη στο δημόσιο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ Η ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ!

Δ. Πρόσθετα μέτρα εντός του 2012 που αφορούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές παροχές, εξοπλιστικές δαπάνες και λοιπές δαπάνες.

1. Περικοπές 1,1 δις. € από τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών δαπανών, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα του 2011 και τυχόν αστοχίες του 2012. Από αυτά τα 800 αφορούν τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω των φαρμακείων και τα 300 τη μείωση δαπανών στα δημόσια νοσοκομεία. Όλα τα παραπάνω ποσά θα καλυφθούν από την επιβάρυνση των εισοδημάτων των ασφαλισμένων.

2. Μαχαίρι σε πλήθος κοινωνικών επιδομάτων. Αυτή η κατηγορία περικοπών αφορά τα «προνοιακά» επιδόματα, τα οποία δίνονται κυρίως σε άτομα που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς εξαθλίωσης.

3. Περικοπή των πολυτεκνικών επιδομάτων.

4. Μείωση των λειτουργικών και καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου κατά 300 εκ. €

5. Περικοπή 200 εκ. € από επιχορηγήσεις σε φορείς που υπάγονται στα υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού.

6. Μείωση κατά 50 εκ. € του κονδυλίου για τις εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ. Αυτές οι μειώσεις σε συνδυασμό με τις χιλιάδες απολύσεις προσωπικού των νοσοκομείων που περιλαμβάνουν τα σχέδια της εφεδρείας στο δημόσιο, θα φέρουν άθλιες καταστάσεις στην νοσοκομειακή περίθαλψη για τους ασφαλισμένους.

7। Νέα μείωση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 400 εκ. €, με άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της χώρας.

.....

όλο το άρθρο εδώ :

ΙΔΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ! ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!