Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Συνεδρίαση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (βίντεο): Διατύπωση γνώμης για τον προτεινόμενο, από τον Υπουργό Υγείας, πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια: