Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Προκήρυξη θέσης ψυχολόγου στο Κέντρο Πρόληψης Ζακύνθου


Ψυχολόγος σε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στην Ζάκυνθο


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου "Η Στοργή" (σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ) προκηρύσσει μία θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού - Ψυχολόγου για 6 μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-06-2015
Πληροφορίες: τηλ. 26950 41210, 26950 24963
Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: