Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Προϋπολογισμός 2016: Κέντρα Πρόληψης, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, δομές ψυχικής υγείας κλπ.


Σχόλιο ιστολόγου:


1). Ολόκληρος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2016 ΕΔΩ

2). Στη σελ. 15 οι προϋπολογισμοί ΚΕΘΕΑ, Κέντρων Πρόληψης και ΟΚΑΝΑ.

3). Για σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014:4). Για σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2015:


*

Για τα Κέντρα Πρόληψης προϋπολογίζονται 6.500.000€ για το 2016, όσα και το 2015. 

Για το ΚΕΘΕΑ προϋπολογίζονται 16.000.000€ για το 2016, όσα και το 2015.

Για τον ΟΚΑΝΑ υπάρχει νέα αύξηση, από τα 21.000.000€ που προϋπολογίστηκαν για το 2015 στα 26.000.000€ για το 2016 (+ 24%). 
Δεν υπάρχουν σχόλια: