Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση Ομάδας Εργασίας για το θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης


Οι αγώνες χρόνων της συλλογικότητάς μας, για ανάδειξη του εσκεμμένα "γκρίζου" θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, αρχίζουν να πιάνουν τόπο.

Ο Υπουργός Εσωτερικών τήρησε τη δέσμευση, που μας έδωσε στη συνάντησή μας της 10/12/2015, στέλνοντας επιστολή/πρόσκληση για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας που θα αναζητήσει λύση στο πρόβλημα.

Περιμένουμε και ζητούμε από τους υπόλοιπους φορείς, που εμπλέκονται στη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, να αρθούν στο ύψος της κατάστασης που επικρατεί στην κοινωνία και στις δομές μας: Ορίζοντας εκπροσώπους στην Ομάδα Εργασίας και συμμετέχοντας εποικοδομητικά στην επεξεργασία και την προώθηση μιας ριζικής αλλαγής στο καθεστώς των Κέντρων Πρόληψης, με τη δημιουργία ενός δημόσιου, ενιαίου και αυτόνομου φορέα που θα συνεργάζεται επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης, βγάζοντας απ' τη μέγγενη μικροσυμφερόντων τις υπηρεσίες και τις σχέσεις μας με περισσότερους από 100.000 ανθρώπους πανελλαδικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: