Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης: Α). Θεσμικό, Β). Συμβουλευτική
Αθήνα, 12/05/2016
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
(Μάρτιος-Απρίλιος 2016)

Το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών πραγματοποίησε Περιφερειακές Συνελεύσεις των Μελών του, από τις 28/03/2016 έως τις 22/04/2016, με θέμα την Πρόταση του Σωματείου για την επίλυση του θεσμικού προβλήματος των δομών – με ειδικό παράρτημα περί συμβουλευτικής, που τέθηκε ξεχωριστά σε ψηφοφορία, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης έγκρισης ενός πιο αναλυτικού κειμένου στο πλαίσιο του διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχετική ομάδα εργασίας με πρωτοβουλία του ΟΚΑΝΑ, επιστημονικού συνεργάτη των Κέντρων Πρόληψης.


 ***

Ως προς το 1ο Θέμα, το Δ.Σ. του Σωματείου ανέπυξε και έθεσε προς ψήφιση την πρότασή του για επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να επιχειρηματολογεί και να διεκδικεί έναντι κάθε τρίτου

έναν αυτόνομο, ανεξάρτητο Ενιαίο Φορέα των Κέντρων Πρόληψης, με δημόσιο χαρακτήρα, μεταφορά όλων των εργαζομένων στο νέο σχήμα, σεβασμό των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, διατήρηση της σημερινής διασποράς των Κέντρων Πρόληψης που μετεξελίσσονται σε τοπικές μονάδες του Ενιαίου Φορέα και ισότιμη συνεργασία του Ενιαίου Φορέα των Κέντρων Πρόληψης με όλες τις άλλες δομές αντιμετώπισης της εξάρτησης. 

Επισημάνθηκε ότι θα ακολουθήσουν νέες Συνελεύσεις, αμέσως αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των παραπάνω αξόνων σε πιο αναλυτική/λεπτομερή πρόταση, προκειμένου να εγκριθεί αυτή από το Σώμα των Μελών του Σωματείου, αλλά με εξουσιοδότηση να χρησιμοποιηθεί το λεπτομερέστερο κείμενο σε ενδεχόμενη θεσμική διαβούλευση, εφ’ όσον αυτή προκληθεί.

- Υπέρ της πρότασης του Δ.Σ. ψήφισε συνολικά το 84,5% των συμμετεχόντων,
- Κατά της πρότασης του Δ.Σ. ψήφισε συνολικά το 10,6% των συμμετεχόντων,*
- Λευκό ψήφισε συνολικά το 4,9% των συμμετεχόντων.**


* Στη Συνέλευση Αιγαίου τέθηκε προς ψήφιση και δεύτερη πρόταση, από συνάδελφο του Κ.Π. Χίου, που αφορούσε επίσης τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα δημόσιου χαρακτήρα, των Κέντρων Πρόληψης. Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 από τους 9 συναδέλφους που καταψήφισαν την πρόταση του Δ.Σ. του Σωματείου. Κατά της πρότασης του συναδέλφου του Κ.Π. Χίου ψήφισαν 25 συνάδελφοι.  
** Στη Συνέλευση Κεντρικής Μακεδονίας ο συνάδελφος που ψήφισε λευκό τόνισε ότι είναι υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα δημόσιου χαρακτήρα, των Κέντρων Πρόληψης. 

Κατά συνέπεια, ως προς την πρόταση για ίδρυση ενός ανεξάρτητου ενιαίου φορέα δημοσίου χαρακτήρα, των Κέντρων Πρόληψης, τάχθηκαν δια της ψήφου τους: 
- Υπέρ το 90,2% των συμμετεχόντων,
- Κατά το 5,7% των συμμετεχόντων,
- Λευκό το 4,1% των συμμετεχόντων.

***

Ως προς το 2ο θέμα, το Δ.Σ. έθεσε προς ψήφιση το ακόλουθο κείμενο επακριβώς:


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»


 • Βασικοί στόχοι, πεδία σχεδιασμού, εφαρμογής και παρέμβασης των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας είναι η πρωτογενής και η καθολική πρόληψη. 
 • Οι στόχοι αυτοί ενέχουν ακέραιη την προσέγγιση της εξάρτησης ως πολυπαραγοντικό κοινωνικό φαινόμενο, η αντιμετώπιση του οποίου προϋποθέτει και εμπεριέχει μετασχηματισμούς -μικρούς και μεγάλους- σε επίπεδο κοινότητας, δια της ενεργοποίησης των μελών της.
 • Όλες οι δράσεις των Κέντρων Πρόληψης αφορούν τον άνθρωπο ως μέλος μιας κοινότητας και με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζουν και εφαρμόζουν δράσεις τόσο καθολικές (σε κοινωνικές ομάδες ή άτομα χωρίς «καταγεγραμμένη» εξαρτητική συμπεριφορά) όσο και επικεντρωμένες ή ενδεδειγμένες, οι οποίες αφορούν την πρώιμη πρόληψη / έγκαιρη παρέμβαση σε άτομα ή κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, εξ αιτίας παραγόντων οικονομικο-κοινωνικών ή ψυχολογικών-ατομικών.
 • Ως δομές που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, τα Κέντρα Πρόληψης εφαρμόζουν επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές, που ενδυναμώνουν τους υποστηρικτικούς παράγοντες και προσπαθούν να αμβλύνουν τους επιβαρυντικούς παράγοντες, που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον σε εξαρτητικές συμπεριφορές. Δεν είναι θεραπευτικές δομές, δεν είναι συμβουλευτικοί σταθμοί. Προφανώς στα επιστημονικά εργαλεία που χρησιμοποιούν συμπεριλαμβάνουν τεκμήρια της συμβουλευτικής. 
 • Ο χαρακτήρας αυτός των Κέντρων Πρόληψης χρειάζεται να ενισχυθεί, όχι να αλλοιωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι πλέον Κέντρα Πρόληψης, αλλά συμβουλευτικοί σταθμοί ή δομές θεραπείας˙ επιπλέον, δεν θα ασχολούνται πλέον με την ενεργοποίηση της κοινότητας γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο, αλλά με την «εκ των άνω» διαχείριση ενός «προβλήματος».
 • Στα Κέντρα Πρόληψης παρέχουμε ήδη υπηρεσίες συμβουλευτικής: υποδεχόμαστε αιτήματα βοήθειας παντός είδους, ειδικά στην επαρχία, μάλιστα στη συντριπτική πλειοψηφία τους όχι αιτήματα που αφορούν τη χρήση ουσιών (λ.χ. γονεϊκός ρόλος, οικογενειακές κρίσεις, πένθη κ.ο.κ). Για τούτο, άλλωστε, οι εργαζόμενοι/ες είναι ήδη καταρτισμένοι/ες στη συμβουλευτική.
 • Η εξέλιξη αυτή υπήρξε συνδυαστικό «γέννημα» κοινωνικών αναγκών και οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινότητα, μάλιστα εν τη απουσία εξειδικευμένων δομών. Γεννήθηκε και αναπτύχθηκε, άρα, στο κενό που προκύπτει και στην αυτόβουλη συνδρομή των Κέντρων Πρόληψης ώστε να καλυφθεί, χωρίς να χαθεί ο βασικός λόγος ύπαρξης των Κέντρων Πρόληψης, που είναι η πρωτογενής και καθολική πρόληψη.
 • Κατά συνέπεια, η συμβουλευτική συνιστά ήδη  και ορθώς μια πτυχή της παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Πρόληψης.
 • Τα τρία βασικά προβλήματα σε σχέση με τις τέτοιες παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής, συγκεκριμένα στα Κέντρα Πρόληψης:

-         Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στα Κέντρα Πρόληψης -  ούτε καν για την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης, πόσο μάλλον για την παροχή υπηρεσιών «συμβουλευτικού χαρακτήρα»,

-         Παρότι το προσωπικό είναι καταρτισμένο, δεν υφίσταται διαρκής εκπαίδευσή του,

-         Δεν υφίσταται επιστημονική εποπτεία του προσωπικού - ομοίως.

 • Εφ’ όσον γίνονται κατανοητά και κοινώς αποδεκτά αυτά τα πολύ βασικά ζητήματα, ακολουθεί αμέσως η αναγκαιότητα πλήρωσης των εξής προϋποθέσεων, για να μιλάμε για εκπαιδεύσεις περί τη συμβουλευτική που «θα πιάσουν τόπο»:

- Πλήρωση των ελάχιστων θέσεων προσωπικού σε όλα τα Κέντρα Πρόληψης, δηλαδή τέσσερεις εργαζόμενοι/ες ως επιστημονικό προσωπικό ανά Κέντρο Πρόληψης βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών (τη στιγμή αυτή υπάρχουν 23 κενές θέσεις σε Κέντρα Πρόληψης πανελλαδικά, ενώ δεν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόσφατα προκύπτον ζήτημα των νέων διαδικασιών προσλήψεων όπως αυτές απαιτούνται από το πέρασμα των Κέντρων Πρόληψης στα ισχύοντα του δημόσιου λογιστικού).

- Εκπαίδευση τουλάχιστον δύο εκ των τεσσάρων εργαζομένων ανά Κέντρο Πρόληψης, με πρόνοια να μην είναι «μονοθεματικές» οι εκπροσωπήσεις (δηλαδή, να εκπροσωπούνται όλες οι ειδικότητες), βεβαίως δε εάν και εφ’ όσον η επιστημονική ομάδα κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, βοηθά την εύρυθμη λειτουργία της δομής, εξυπηρετεί τη συνολική φιλοσοφία ενός πλουραλιστικού, διεπιστημονικού σχεδιασμού και μιας ανοιχτής εφαρμογής Προγραμμάτων Πρόληψης.

- Ενίσχυση των Κέντρων Πρόληψης με επιπλέον προσωπικό -πρόσθετα στο ελάχιστο προβλεπόμενο- ώστε να μην αποδυναμώνεται η βασική στόχευση των δομών ήτοι η πρωτογενής, καθολική, κοινοτική πρόληψη.

- Ενίσχυση των συνεργασιών -συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, όχι όμως αποκλειστικά αυτής- με όλες τις δομές αντιμετώπισης της εξάρτησης λαμβάνοντας υπ’ όψη και τοπικές ιδιαιτερότητες (λ.χ. γεωγραφική γειτνίαση με δομές του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ, του 18 ΑΝΩ, του ΠΠΑ, των δομών του ΨΝΘ).

 • Είμαστε ανοιχτοί σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για την εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης εφ’ όσον συνομολογηθούν τα παραπάνω.- Υπέρ της πρότασης του Δ.Σ. ψήφισε συνολικά το 98,3% των συμμετεχόντων,

- Κατά της πρότασης του Δ.Σ. ψήφισε συνολικά το 0% των συμμετεχόντων,

- Λευκό ψήφισε συνολικά το 1,7% των συμμετεχόντων.


Εκ μέρους του Δ.Σ.

- Ο πρόεδρος, Νίκος Λάιος

- Ο γενικός γραμματέας, Αλέξανδρος Σταθακιός

Δεν υπάρχουν σχόλια: