Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Αυτός είναι ο «κόφτης» δημοσιονομικών δαπανών


Αυτός είναι ο «κόφτης» δημοσιονομικών δαπανών

Κατατέθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και η τροπολογία για τον «Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης», τον «κόφτη» που θα μειώνει αυτόματα τις δαπάνες σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Δείτε τι προβλέπει και τι εξαιρείται από τις περικοπές
Διαβάζουμε και σχολιάζουμε ζωντανά το πολυνομοσχέδιο. Δείτε πώς 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση , κάθε χρόνο θα συντάσσεται από τον υπουργό Οικονομικών έκθεση και, εφόσον διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση μεταξύ του στόχου του πρωτογενούς ισοζυγίου του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και του αποτελέσματος που πραγματοποιήθηκε στο οικονομικό έτος που προηγείται, θα εκδίδεται μέχρι την 31η Μαΐου, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα περιορίζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, με μείωση των δαπανών που θα ορίζονται σε αυτό.


Συγκεκριμένα έως τις 10 Μαΐου κάθε έτους, ο υπουργός Οικονομικών θα συντάσσει έκθεση στην οποία μεταξύ άλλων θα διαπιστώνονται τυχόν αποκλείσεις ενώ από την 1η Ιουνίου του ίδιου οικονομικού έτους, θα γίνεται μείωση των δαπανών κατά ανώτατο όριο 2% του ΑΕΠ σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 • Εάν η απόκλιση είναι ίση με 0,25% δεν θα λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής
 • Για απόκλιση από 0,26% έως 0,75% τα μέτρα θα είναι 0,5% του ΑΕΠ
 • Για απόκλιση από 0,76% έως 1,25% τα μέτρα θα είναι 1% του ΑΕΠ
 • Για απόκλιση από 1,26% έως 1,75% θα μέτρα θα είναι 1,5% του ΑΕΠ ενώ αν
 • Η απόκλιση είναι 1,76% έως 2,25% τα μέτρα θα είναι 2% του ΑΕΠ.


Οι εξαιρέσεις του «κόφτη»


Παράλληλα στην τροπολογία αναφέρονται συγκεκριμένα και οι δπάνες που δεν θα μειώνονται σε περίπτωση που ο Μηχανισμός τεθείς σε λειτουργία. Αυτές είναι:
 • όσες σχετίζεται με αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
 • δαπάνες  ύδρευσης, ενέργειας και χρήσης φυσικού αερίου
 • συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών
 • το σύνολο των δαπανών της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων
 • το σύνολο των δαπανών υγείας
 • δαπάνες για επιδόματα πολυτέκνων, ανεργίας και προνοιακά επιδόματα
 • δαπάνες για ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα, για  υποχρεωτική εκπαίδευση  μακριά του τόπου κατοικίας
 • δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
 • δαπάνες για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι
 • δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων


Ολόκληρη η τροπολογία στην ιστοσελίδα του ThePressProject

Δεν υπάρχουν σχόλια: