Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2007

Πρακτικά συνεδριάσεων ΚΕΔΚΕ: Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ &
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
της 29ης Αυγούστου 2007

Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Αυγούστου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Νικήτα Κακλαμάνη, Δημάρχου Αθηναίων και υπό την προεδρία του.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι: Βιρβιδάκης Κυριάκος Χανίων, Δανιηλίδης Συμεών Συκεών, Ζαφειρόπουλος Γρηγόρης Χαλανδρίου, Καραγιάννης Ιωάννης Λαγκαδά, Κουκουλόπουλος Πάρις Κοζάνης, Κοιμήσης Απόστολος Αμφιλοχίας, Κοτρωνιάς Γεώργιος Λαμιέων, Κουράκης Ιωάννης Ηρακλείου Κρήτης, Κυρίζογλου Λάζαρος Αμπελοκήπων, Μαραβέλιας Δημήτριος Χαϊδαρίου, Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος Θεσσαλονίκης, Ταμήλος Μιχαήλ Τρικκαίων, Τζανακούλης Κων/νος Λαρισαίων, Τουφεγγόπουλος Σταύρος Εξαπλατάνου, Τσιαντής Δημήτριος Πλαστήρα και Φούρας Ανδρέας Πατρέων.
Και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αλευράς Διονύσιος Καλαμάτας, Γκοτσόπουλος Θεόδωρος Παλλήνης, Κορομάντζος Βασίλειος Αθηναίων, Λινάκης Κυριάκος Χολαργού, Μαστοράκος Γεώργιος Ηρακλείου Αττικής, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Ροκοφύλλου Άννα Αθηναίων και Σιώμος Βλάσσης Πεντέλης.
Απόντες οι Δήμαρχοι: Στυλιανίδης Μιχαήλ Ξάνθης, Φασούλας Παναγιώτης Πειραιά,

Και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος Ροδίων, Αμοιρίδης Ιωάννης Κατερίνης και η Μπελώνη-Αράπη Παναγιώτα Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η παρακάτω απόφαση:
............................................................................................................................

Απόφαση 143η

ΘΕΜΑ : Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης με ΟΚΑΝΑ.

(Αριθ.πρωτ. 3201)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, αφού άκουσε εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης, κ. Σίμου Δανιηλίδη, Δήμαρχο Συκεών, για την ανάγκη ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΟΚΑΝΑ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και για τη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και τις θετικές παρεμβάσεις τους στις τοπικές κοινωνίες που απορρέουν από τη λειτουργία τους με την επισήμανση η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος, ύστερα από διαλογική συζήτηση
- 2 -

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΚΑΝΑ για την επόμενη πενταετία.
2. Συνάντηση του Προέδρου της Επιτροπής με τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κατά την οποία θα συζητηθούν όλα τα θέματα συνεργασίας των δύο φορέων.
3. Η ΚΕΔΚΕ να διοργανώσει θεματικό συνέδριο εντός του 2008.


..……………………………………………………….………………………..………………


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Νικήτας Κακλαμάνης Βασίλειος Κορομάντζος
Δήμαρχος Αθηναίων Δημ.Σύμβουλος Αθηναίων

Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος Κων/νος Τζανακούλης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Δήμαρχος Λαρισαίων


Τα Μέλη
ΔΗΜΑΡΧΟΙ: Βιρβιδάκης Κυριάκος Χανίων, Δανιηλίδης Συμεών Συκεών, Ζαφειρόπουλος Γρηγόρης Χαλανδρίου, Καραγιάννης Ιωάννης Λαγκαδά, Κουκουλόπουλος Πάρις Κοζάνης, Κοιμήσης Απόστολος Αμφιλοχίας, Κοτρωνιάς Γεώργιος Λαμιέων, Κουράκης Ιωάννης Ηρακλείου Κρήτης, Κυρίζογλου Λάζαρος Αμπελοκήπων, Μαραβέλιας Δημήτριος Χαϊδαρίου, Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος Θεσσαλονίκης, Ταμήλος Μιχαήλ Τρικκαίων, Τζανακούλης Κων/νος Λαρισαίων, Τουφεγγόπουλος Σταύρος Εξαπλατάνου, Τσιαντής Δημήτριος Πλαστήρα και Φούρας Ανδρέας Πατρέων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αλευράς Διονύσιος Καλαμάτας, Γκοτσόπουλος Θεόδωρος Παλλήνης, Κορομάντζος Βασίλειος Αθηναίων, Λινάκης Κυριάκος Χολαργού, Μαστοράκος Γεώργιος Ηρακλείου Αττικής, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Ροκοφύλλου Άννα Αθηναίων και Σιώμος Βλάσσης Πεντέλης.

Ο Γενικός Διευθυντής
της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.Παναγιώτης Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: