Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2007

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007

Η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ τα εξής ζητήματα: _

ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Τη λήψη απόφασης για άμεση συνάντηση του προεδρείου της Επιτροπής και του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ, ει δυνατόν, με τη νέα Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για την έγκαιρη επεξεργασία και. υπογραφή νέας Προγραμματικής Σύμβασης για τη συνέχεια λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Η παρούσα λήγει τον Ιανουάριο του 2008.

2. Τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ για άμεση επαφή με την ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ. για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 16 του Νόμου 3491/06 από μέρος των Περιφερειακών Διοικήσεων της χώρας.
(Δεν εντάσσουν, ως οφείλουν, το προσωπικό των δομών Α.Μ.Ε.Α. Κ.λπ. των οποίων οι συμβάσ_ις εργασίας των κρίθηκαν ως αορίστου χρόνου, - σύμφωνα με το Π.Δ. 164/04).

3. Τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ για την εξαίρεση από τους περιορισμούς του Π.Δ. 164, ως εκπαιδευτικών, του προσωπικού που απασχολείται σε καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δoμές_ των Δήμων (ζωγράφοι, μουσικοί, γυμναστές κ.λπ.).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Χαμαλίδη, Δημοτικού Συμβούλου Ν.lωνίας)
4. Τη λήψη απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ για την διασφάλιση από το ΥΠ.ΕΣ., με Υπουργική Απόφαση, της υλοποίησης των νέων κύκλων προγραμμάτων μερικής απασχόλησης από τους Ο.Τ.Α., ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: