Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2007

Πρακτικά Συνεδριάσεων ΚΕΔΚΕ: Έγκριση καταβολής ποσού 1,2 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη της χρηματοδοτικής απόκλισης έτους 2007

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ &
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
της 4ης Ιουλίου 2007

Στην Αθήνα, σήμερα, 4 Ιουλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Νικήτα Κακλαμάνη, Δημάρχου Αθηναίων και υπό την προεδρία του.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι: Βιρβιδάκης Κυριάκος Χανίων, Δανιηλίδης Συμεών Συκεών, Ζαφειρόπουλος Γρηγόρης Χαλανδρίου, Καραγιάννης Ιωάννης Λαγκαδά, Κοιμήσης Απόστολος Αμφιλοχίας, Κοτρωνιάς Γεώργιος Λαμιέων, Κουκουλόπουλος Πάρις Κοζάνης, Κουράκης Ιωάννης Ηρακλείου Κρήτης, Κυρίζογλου Λάζαρος Αμπελοκήπων, Μαραβέλιας Δημήτριος Χαϊδαρίου, Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος Θεσσαλονίκης, Στυλιανίδης Μιχαήλ Ξάνθης, Ταμήλος Μιχαήλ Τρικκαίων, Τζανακούλης Κων/νος Λαρισαίων, Τουφεγγόπουλος Σταύρος Εξαπλατάνου, Τσιαντής Δημήτριος Πλαστήρα, Φασούλας Παναγιώτης Πειραιά και Φούρας Ανδρέας Πατρέων.
Και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αλευράς Διονύσιος Καλαμάτας, Αμοιρίδης Ιωάννης Κατερίνης, Γιαννόπουλος Γεώργιος Ροδίων, Γκοτσόπουλος Θεόδωρος Παλλήνης, Κορομάντζος Βασίλειος Αθηναίων, Λινάκης Κυριάκος Χολαργού, Μαστοράκος Γεώργιος Ηρακλείου Αττικής, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Μπελώνη-Αράπη Παναγιώτα Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ροκοφύλλου Άννα Αθηναίων και Σιώμος Βλάσσης Πεντέλης.
Απών ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Στυλιανίδης Μιχαήλ.
Γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η παρακάτω απόφαση:
............................................................................................................................

Απόφαση 98η

ΘΕΜΑ : Οργανισμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

(Αριθ. Πρωτ. 2493)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, αφού άκουσε εισήγηση από το μέλος του κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη, μέλος του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., σχετικά με το αίτημα του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ για επιπλέον χρηματοδότηση από την ΚΕΔΚΕ των Κέντρων Πρόληψης για το έτος 2007, ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη της απόκλισης του προϋπολογισμού του Ο.ΚΑ.ΝΑ. έτους 2007, που αφορά στη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης που αντιμετωπίζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, σε εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης έτους 2007.

- 2 -


Το ποσό θα καλυφθεί από τις οριζόντιες δράσεις του Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», σαν ελάχιστη συμβολή της Τ.Α. στη μάχη για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών.

Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αποδώσει την αντίστοιχη συνδρομή, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Απασχόλησης, να μεριμνήσει για τη συνολική πρόταση και εισήγηση προς το Δ.Σ. ώστε να συζητηθεί συνολικά το θέμα λειτουργίας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. όπου θα εξετασθούν επί της ουσίας τα επιστημονικά αποτελέσματα, η ποιότητα των υπηρεσιών του και άλλα θέματα.
..…………………………………………………………………………………
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Νικήτας Κακλαμάνης Βασίλειος Κορομάντζος
Δήμαρχος Αθηναίων Δημ.Σύμβουλος Αθηναίων

Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος Κων/νος Τζανακούλης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Δήμαρχος Λαρισαίων

Τα Μέλη

ΔΗΜΑΡΧΟΙ: Βιρβιδάκης Κυριάκος Χανίων, Δανιηλίδης Συμεών Συκεών, Ζαφειρόπουλος Γρηγόρης Χαλανδρίου, Καραγιάννης Ιωάννης Λαγκαδά, Κοιμήσης Απόστολος Αμφιλοχίας, Κοτρωνιάς Γεώργιος Λαμιέων, Κουκουλόπουλος Πάρις Κοζάνης, Κουράκης Ιωάννης Ηρακλείου Κρήτης, Κυρίζογλου Λάζαρος Αμπελοκήπων, Μαραβέλιας Δημήτριος Χαϊδαρίου, Ταμήλος Μιχαήλ Τρικκαίων, Τουφεγγόπουλος Σταύρος Εξαπλατάνου, Τσιαντής Δημήτριος Πλαστήρα, Φασούλας Παναγιώτης Πειραιά και Φούρας Ανδρέας Πατρέων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αλευράς Διονύσιος Καλαμάτας, Αμοιρίδης Ιωάννης Κατερίνης, Γιαννόπουλος Γεώργιος Ροδίων, Γκοτσόπουλος Θεόδωρος Παλλήνης, Λινάκης Κυριάκος Χολαργού, Μαστοράκος Γεώργιος Ηρακλείου Αττικής, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Μπελώνη-Αράπη Παναγιώτα Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ροκοφύλλου Άννα Αθηναίων και Σιώμος Βλάσσης Πεντέλης.

Ο Γενικός Διευθυντής
της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.Παναγιώτης Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: