Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2007

Αποφάσεις Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (Κάστρο Κυλλήνης 14-16 Νοεμβρίου 2007) που αφορούν τα Κ.Π.

Στις αποφάσεις αυτές υπάρχουν σημεία που αφορούν τα Κέντρα Πρόληψης
  • Πρώτα από όλα αν ενισχυθούν οι Κεντρικοί Αυτελείς Πόροι με την απόδοση μεγαλύτερου μέρους των φορολογικών και δασμολογικών εσόδων στην Αυτοδιοίηκηση, όπως διεκδικεί η ΚΕΔΚΕ, ο σταθερότερος οικονομικός πόρος που είχαν τα τελευταία χρόνια τα Κ.Π., θα γίνει ακόμα πιο σταθερός
  • Στις αποφάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής, μετά και την επιτυχημένη παρέμβαση του Σωματείου μας, δια του Τίμου Στραβοπόδη, Μέλους του Δ. Σ. (Ταμίας και Υπεύθυνος Ενημέρωσης), υπάρχουν σημεία που στηρίζουν τον αγώνα μας και πιστεύουμε ότι θα προσμετρηθούν από τους Υπεύθυνους Υπουργούς.
  • Στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ το σωματείο μας μοίρασε πολυσέλιδο υπόμνημα, το οποίο παρουσιάζει και το πρωτοπόρο έργο των Κ.Π., αναγνωρισμένο από διεθνείς οργανισμούς, αλλά και τα θεσμικά και οικονομικά τους προβλήματα.

Παρακάτω, παρουσιάζονται αποσπάσματα από τις αποφάσεις που έχουν ενδιαφέρον για τα Κ.Π.

…..
2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διεκδικούμε την οριστική λύση των οικονομικών προβλημάτων των Δήμων με την προώθηση ουσιαστικής φορολογικής αποκέντρωσης χωρίς νέους φόρους, θέση που έχουμε διατυπώσει στο προηγούμενο τακτικό μας συνέδριο (2005). Οι ΚΑΠ πρέπει να μετατραπούν σε «Ταμείο Συνοχής», που θα κατευθύνεται κυρίως στους ΟΤΑ που έχουν περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες και αυξημένο κόστος παραγωγής και παροχής, Τοπικών Δημόσιων Αγαθών και Υπηρεσιών.
Απαιτούμε, την άμεση και χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή του άρθρου 102 του Συντάγματος, καθώς και την πλήρη απόδοση, χωρίς αποκλίσεις και παρακρατήσεις των θεσμοθετημένων εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπεται από το Νόμο 1828/89.
Μέχρι την οριστική λύση των οικονομικών προβλημάτων των δήμων και την εφαρμογή της φορολογικής αποκέντρωσης απαιτούμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και σαφή αναφορά ως προς το θεσμοθετημένο τρόπο, με τον οποίο θα επιλυθούν τα οικονομικά προβλήματα του θεσμού.
Συγκεκριμένα ζητάμε:
(α) Παρακρατηθέντα: Άμεση καταβολή των παρακρατηθέντων πόρων, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνεδρίων μας, αρχής γενομένης από το νέο έτος (2008). Η δέσμευση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2008 των παρακρατηθέντων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το 2003 ύψους 1,411 δις ευρώ, καταρχήν μας ικανοποιεί και θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.
(β) ΚΑΠ: Επαναπροσδιορισμό των χρηματοδοτικών πηγών των ΚΑΠ με σκοπό την ενίσχυσή τους, με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης του 1828/89, με την απόδοση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του 90% (αντί 50%) των τελών κυκλοφορίας, με την απόδοση του 10% των φορολογικών εσόδων του ΦΠΑ και του 20% των Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ).
…..

2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δεδομένου ότι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον εγγύτερο στον πολίτη θεσμό και τον κύριο φορέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προκειμένου να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στις αναγκαίες θεσμικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την αποκέντρωση και τον ρόλο των Ο.Τ.Α. στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας, για όλους τα πολίτες.
Συνεπώς η κυβέρνηση οφείλει, σύμφωνα με τη Συνταγματική επιταγή:
Πρώτον, να εξασφαλίσει όλους τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των μεταφερθεισών και μεταφερομένων αρμοδιοτήτων, μέσα από μια αναλυτική κοστολόγησή τους.
Δεύτερον, να διασφαλίσει τη συνέχιση της βιωσιμότητας των επιτυχημένων δομών κοινωνικής φροντίδας, που δημιουργήθηκαν με τα προηγούμενα Κ.Π.Σ. (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΙ, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας κ.λπ.), αλλά και του Εθνικού πιλοτικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των Κέντρων Πρόληψης για τα ναρκωτικά και άλλων αξιόλογων συμβουλευτικών δομών με παράλληλη διασφάλιση της παραμονής του έμπειρου προσωπικού σ΄ αυτά.
Εκτός αυτών ζητάμε:
Επέκταση της νομοθετικής δυνατότητας για μετακίνηση συμβασιούχων του ΠΔ 164/2004 από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις στους Δήμους και στα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλες τις κοινωνικές δομές, όπως ισχύει για τους συμβασιούχους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα ΑΜΕΑ.
Μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση των πόρων, από τους Κωδικούς του Προϋπολογισμού που αντιστοιχούσαν σε δαπάνες κατασκευής υποδομών για μεταφερθείσες αρμοδιότητες (βρεφονηπιακοί, αθλητικά κέντρα κ.λπ.)
.....

.....

Θεσμοθέτηση του ρόλου της ΚΕΔΚΕ ως ισότιμου εταίρου στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
.....

Απόδοση των οφειλομένων και αναγκαίων πόρων από το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης.

.....
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: