Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2007

Aπάντηση Υφυπουργού Εσωτερικών στις ερωτήσεις ΒουλευτώνΑπαντώντας ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Νάκος στις ερωτήσεις των βουλευτών κ. Αν. Κουράκη (ΣΥΡΙΖΑ) και Δημ. Βαρβαρίγου (ΠΑΣΟΚ), αναφορικά με τα οικονομικά προβλήματα των Κ.Π. επισημαίνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών "θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προς διάθεση 1,2 εκατ. Ευρώ από τους Κ.Α.Π. ευθύς ως ο ΟΚΑΝΑ εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προγραμματική σύμβαση και διαθέσει στο πλαίσιο αυτής, το αντίστοιχο ποσό του 1,2 εκατ. Ευρώ."
Επίσης:
" Όσον αφορά στην υπογραφή νέας Προγραμματικής Σύμβασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της υφιστάμενης, σας γνωρίζουμε ότι το Υπ. Εσωτερικών θα προχωρήσει στη συνυπογραφή αυτής, εφόσον συναινέσουν τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη στην συνέχιση των σχετικών προγραμμάτων.
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υγείας, που έχει την ευθύνη.."Ώρες- ώρες αισθάνεσαι σαν μην έχει η Πολιτεία μια στάση και τα συναρμόδια Υπουργεία να μας παίζουνε μπαλάκι...

Μήπως τελικά η λύση είναι να απευθυνθούμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: