Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών στην Αναφορά Βουλευτή Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιου, με θέμα την "Υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων"
Σχόλιο Ιστολόγου:


Για να καταλάβουμε σε τι και σε ποιο βαθμό απαντάται η αναφορά, σημειώνουμε ότι το συνημμένο σε αυτήν ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρρου-Ερμούπολης (στα σημεία του οποίου οφείλει να αποκριθεί το Υπουργείο) ζητούσε:

"- Την άμεση έναρξη της διαδικασίας ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, που λήγει το 2013.

- Την καταβολή όλων των οφειλών του Υπουργείου Εσωτερικών (22,1 εκ. ευρώ) [σ. στις 17/05/2013, διότι σήμερα αγγίζουν τα 25 εκ. ευρώ] και του Υπουργείου Υγείας.

- Τη χρηματοδότησή τους για το 2013 με βάση την Προγραμματική Σύμβαση για τη Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

- Την επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης με μετεξέλιξή τους σε 13 ΝΠΔΔ, τα οποία θα ενσωματώνουν όλες τις έως σήμερα θετικές κατακτήσεις της λειτουργίας τους, εισάγοντας ταυτόχρονα την ενιαιοποίησή τους και εξασφαλίζοντας το δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα τους, προκειμένου να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των κατοίκων της χώρας χωρίς εξαιρέσεις."

Η ουσία της απάντησης βρίσκεται στις τελευταίες 4 παραγράφους - όλες οι προηγούμενες αναφέρονται στο άρθρο 58 ν. 3966/2011 (άρθρο 61 ν. 3459/2006) και θεωρείται ότι με την αναφορά αυτή απαντάται το ερώτημα περί του θεσμικού προβλήματος...

Τονίζεται ξανά ότι οι ΚΑΠ μειώνονται και ότι η πορεία της επιχορήγησης των Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης θα εξαρτηθεί (εύστοχο...) από την πορεία των εσόδων του κράτους [κατά τα άλλα, το θεσμικό πρόβλημα είναι λυμμένο με το άρθρο 58 ν. 3966/2011...]

Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών "θα εξετάσει τη δυνατότητα ανανέωσης της" Προγραμματικής Σύμβασης, που λήγει τον Δεκέμβρη του 2013, και μάλιστα "σε συνάρτηση πάντα με την πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε."

Περιμένουμε και την απάντηση του Υπουργείου Υγείας, αφού η Αναφορά του Βουλευτή ζητούσε και από αυτό απάντηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: