Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

"Λουκέτο" σε 23 φορείς - οι ΙΔΑΧ των ΝΠΙΔ πάνε κατ' ευθείαν σπίτι τους, οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ πάνε πρώτα σε κινητικότητα


"Η" 13/2

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Οριστικό «λουκέτο» σε 23 δημόσιους φορείςΤου Ηλία Μπενέκου

Προ των πυλών βρίσκεται πλέον το «λουκέτο» σε 23 φορείς του Δημοσίου οι οποίοι κρίθηκαν ως μη απαραίτητοι καθώς και η απόλυση του προσωπικού τους, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήρθε χθες στη Βουλή.
Παράλληλα με το ίδιο νομοσχέδιο αλλάζει εκ βάθρων ο τρόπος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με τη θέσπιση ποσόστωσης στη βαθμολόγια που παίρνουν και προωθούνται μέτρα πάταξης της γραφειοκρατίας, ενώ στο... παρά πέντε προστέθηκε μία ακόμη διάταξη που ανοίγει τον δρόμο για επανέλεγχο των μονιμοποιήσεων συμβασιούχων με το Π.Δ. Παυλόπουλου.
Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις που ήρθαν προς ψήφιση, οι ΙΔΑΧ υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που καταργούνται οδηγούνται σε υποχρεωτική αποχώρηση, ενώ οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το σύνολο των υπαλλήλων που θα απολυθούν ξεπερνά τους 200 με την πλειονότητα (περίπου 130) να προέρχονται από το ΤΕΟ.

Ποσόστωση 
Το σχέδιο νόμου εισάγει, εξάλλου, την ποσόστωση -τη συγκριτική δηλαδή αξιολόγηση στον προσδιορισμό των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. Στο εξής, βάσει των προβλέψεων του νομοσχεδίου, τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται καθορίζονται ως εξής:

Με 9 έως 10 αξιολογείται έως και 25% των υπαλλήλων, με 7 έως 8 αξιολογείται έως και 60% των υπαλλήλων και με 1 έως 6 αξιολογείται έως και 15% των υπαλλήλων. Επιπλέον με την προσθήκη του άρθρου 43 δημιουργείται μηχανισμός επανελέγχου κάθε είδους μετατροπής σύμβασης ή εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ και προβλέπεται αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά τον χρόνο της μετατροπής δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ή δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.
Τέλος, προωθείται δέσμη διοικητικών απλουστεύσεων, που μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο, την κατάργηση από 1ης Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ, καθώς και την κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.

Οι πιο γνωστοί φορείς που βάζουν «λουκέτο»
 • «Aνώνυμη Eταιρεία Eκμετάλλευσης και Διαχείρισης Eλληνικών Aυτοκινητοδρόμων (TEO A.E.)»
 • «Aνώνυμη Eταιρεία Eνοποίησης Aρχαιολογικών Xώρων και Aναπλάσεις A.E. (EAXA AE)»
 • «Eθνικό Iνστιτούτο Eργασίας και Aνθρώπινου Δυναμικού (EIEAΔ)»
 • «Eθνικό Kέντρο Bιβλίου»
 • «Oργανισμός Pυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Aθήνας»
 • «Oργανισμός Pυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης»
 • «Oργανισμός Pυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των Iωαννίνων (OPΣI)»
 • «Oργανισμός Kωπαΐδας»
 • «Kεντρική Aγορά Πατρών»
 • «Eθνικό Iδρυμα Mελετών Θεόδωρος Kολοκοτρώνης 'O Γέρος του Mοριά'»
 • «Kέντρο Eρευνας και Tεχνολογίας Στρατού»
 • «Γραφείο Eρευνας και Tεχνολογικών Eξελίξεων Nαυτικού»
 • Συγχωνευόμενα σε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία Eνιαίο Tαμείο Eθνικής Aμυνας τα εξής:
 • «Tαμείο Eθνικής 'Aμυνας»
 • «Tαμείο Eθνικού Στόλου»
 • «Tαμείο Aεροπορικής 'Aμυνας»

Αναδημοσίευση από την Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: