Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΟ 2009- Υπάρχει ποσό για τα Κ.Π.

Από το Α.Π.Ε.(Ξένη δημοσίευση)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΥΠ.ΕΣ.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

   

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

    ΤΗΛ: 210 3744916-7

    Αθήνα, 9 Απριλίου 2009

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

    Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υφυπουργών Εσωτερικών Θανάση Νάκου και Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Λέγκα, κατανέμονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2009, που φτάνουν συνολικά το ποσό των 3.019.750.000 ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 538.557.000 ευρώ σε σχέση με το 2008. Η κατανομή γίνεται ως εξής:

    1) Ποσό 2.076.066.500 ευρώ διατίθεται σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της χώρας ως τακτική επιχορήγηση, βάσει του πληθυσμού, του αριθμού των τοπικών διαμερισμάτων τους και κυρίως του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών ποσών που τους αποδόθηκαν κατά το έτος 2008. Από το παραπάνω ποσό γίνεται παρακράτηση 41.521.330 ευρώ (ποσοστό 2%), το οποίο κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα υπέρ του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο - συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών με την αιτιολογία έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπουργείου Εσωτερικών ?Κεφάλαια προς Τεχνικό εξοπλισμό Δήμων και Κοινοτήτων άρθρου 68 Ν.Δ. 3033/54?».

    2) Ποσό 310.000.000 ευρώ αποδίδεται με την τακτική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και, κατά προτεραιότητα, δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, βάσει των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 αντίστοιχα, και των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του ν. 3106/2003.

    3) Ποσό 80.000.000 ευρώ αποδίδεται με την τακτική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των κατατασσόμενων, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζόμενων - σχολικών φυλάκων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ.

    4) Ποσό 266.325.500 ευρώ αποδίδεται στους ΟΤΑ α’ βαθμού, ενισχυτικά για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.

    5) Ποσό 179.301.000 ευρώ διατίθεται σε ΟΤΑ α’ βαθμού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών σχολείων, καθώς και για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο.

    6) Ποσό μέχρι 35.500.000 ευρώ διατίθεται για τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ της χώρας.

    7) Ποσό μέχρι 4.900.000 ευρώ διατίθεται για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

    8) Ποσό μέχρι 1.910.000 ευρώ διατίθεται για την οικονομική ενίσχυση Αναπτυξιακών Συνδέσμων.

    9) Ποσό μέχρι 6.100.000 ευρώ διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος, που συστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 και λειτουργούν, καθώς και αυτών που συστάθηκαν έκτοτε, λαμβανομένου υπόψη του εξυπηρετούμενου από αυτά πληθυσμού.

    10) Ποσό μέχρι 5.987.000 ευρώ διατίθεται για την απόδοση στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του άρθρου 18 του ν. 3345/2005, των προβλεπόμενων πόρων.

    11) Ποσό από 53.660.000 ευρώ διατίθεται για λοιπές οριζόντιες δράσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως τη χρηματοδότηση πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας, για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και για την υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων, όπως:

    - την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας,

    - την οργάνωση επισκέψεων αποδήμων στην Ελλάδα,
- την υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης κατά των ναρκωτικών,

    - την υλοποίηση του προγράμματος ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ και άλλων.

        Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος δήλωσε:

    «Η κυβέρνηση, συνεπής στις δεσμεύσεις της, και παρά την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, συνεχίζει τη μεγάλη τομή στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην οικονομική ενίσχυσή της, προκειμένου να μπορέσουν οι ΟΤΑ να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν.

    Για τον σκοπό αυτό, μεταβιβάσαμε φέτος στους ΟΤΑ επιπλέον 40% των τελών κυκλοφορίας -πρόσθετα στο 50% που μεταβιβαζόταν έως τώρα. Παράλληλα, για τη χρονιά αυτή δεν θα παρακρατηθεί το 10% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για το Πρόγραμμα «Θησέας». Με τον τρόπο αυτό, οι αυτοτελείς πόροι για τους ΟΤΑ α’ βαθμού είναι για το 2009 αυξημένοι κατά 538,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, δίνοντας τη δυνατότητα στην Αυτοδιοίκηση να αναπτύξει δράσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης».

   

    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΗΜ: ΜΟΛΙΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑΝΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 9 εκ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: