Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Ανάλυση του πρώην Υ.ΜΑ.Θ. για το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης"- ΣχόλιαΨάχνοντας στο διαδίκτυο, μήπως τελικά η Κυβέρνηση έδωσε την εδώ και καιρό εξαγγελόμενη  "άμεση χρηματοδότηση" στα Κ.Π. (ως μικρό μέρος των τεράστιων χρεών της), ανακαλύψαμε το πρόσφατο άρθρο του Βουλευτή και πρώην Υπουργού κ. Μ Τζίμα για το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά". 
Ο κ. Βουλευτής ανακαλύπτει στις γραμμές του, όσον αφορά το μέλλον των Κ.Π. "κεντρικό σχεδιασμό των δράσεων", "ομογενοποίηση"και"παράδοση έτοιμου υλικού", πράγματα τα οποία και εμείς διαισθανόμαστε ως προθέσεις πίσω από τις γραμμές. 
Ως Σωματείο προωθούμε την ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης, μέσα από την νομοθέτηση ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου δημοσίου χαρακτήρα, την αποσαφήνιση ρόλων, την καθιέρωση  κοινών ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης του έργου. Ζητάμε συνεχώς την παρακολούθηση των νέων αναγκών και η διαρκής επικαιροποίηση του τρόπου παρέμβασης είναι "ίδιον" των Κέντρων Πρόληψης για όσους γνωρίζουν τα πράγματα από κοντά. 
Ωστόσο όλα αυτά από την  "ομογενοποίηση" και την "παράδοση έτοιμου υλικού" απέχουν όσο η μέρα με τη νύχτα....
Μια τέτοια πυραμιδοειδής αντίληψη θα καταστρέψει ότι δυναμικό έχουν τα Κέντρα Πρόληψης σήμερα. 
Οι επιστημονικές ομάδες τους δημιουργούν εκπαιδευτικά και άλλα υλικά, δημιουργούν πρότυπα προγράμματα εστιασμένα σε τοπικές πραγματικότητες για τα οποία συχνά παίρνουν συγχαρητήρια και βραβεία από διεθνείς οργανισμούς. 
Τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους, τα αναπροσαρμόζουν (το κάθε κέντρο ανάλογα τις ανάγκες του) και περιμένουν από τον ΟΚΑΝΑ, ή τον όποιον συνεχιστή του, να μπορέσει να παίξει το ρόλο του ικανού Συνδέσμου και Συντονιστή... 
Ο πλούτος αυτός, του πρότυπων προγραμμάτων και υλικών και των των πολλών παραλλαγών τους, θα μπορούσε να "εκδοθεί" από κάποιον κεντρικό συντονιστή και να αποτελέσει ακόμα και "εξαγώγιμο προϊόν" της χώρας.  Δεν είναι δυνατόν μετά από το δίχρονο πάγωμα της διαρκούς επιμόρφωσης που μας υποστήριζε σε αυτές μας τις δεξιότητες, να ζητείται η εφαρμογή "έτοιμων υλικών". 
Ικανό συντονιστή χρειάζονται τα Κέντρα Πρόληψης και όχι "Ομογενοποιητή"...
Η Πρόληψη των Εξαρτήσεων, όταν δεν είναι απλά ενημέρωση, αλλά πραγματική κοινωνική παρέμβαση χρειάζεται, ευελιξία, πρωτοβουλίες, διάλογο με την τοπική κοινότητα.
Ας γνωρίζουν από τώρα λοιπόν, ότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση, αν μετατραπούμε σε απλούς εκτελεστές "έτοιμων" σχεδίων, επειδή αυτό επιβάλει η ανάγκη "μείωσης του κόστους". 
Δεν μπορεί να υπάρχουν τεράστιες ασάφειες σχετικά με το εργασιακό καθεστώς, τη χρηματοδότηση, τον τρόπο διοίκησης του "Εθνικού" λεγομένου "Δικτύου Πρόληψης" και το μόνο που τελικά να εξασφαλίζεται να είναι ο ασφυκτικός έλεγχος των Επιστημονικών Δράσεων, για τις οποίες όταν το υφιστάμενο Δίκτυο Πρόληψης υποστηρίζονταν - όχι επαρκώς αλλά απλά ανεκτά- η Ελλάδα έπαιρνε "εύφημο μνεία" από Διεθνείς Οργανισμούς!
Να ξανασημειώσουμε: Το σωματείο μας έχει κάνει γραπτές προτάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα και είναι ευκαιρία να κληθούμε στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής όταν κατατεθεί και συζητείται το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης" για να συμβάλουμε στον διάλογο. 
Α.Σ.

Εδώ ηοικονομικοτεχνική μελέτη του σχεδίου αυτού 

από το 

06/04/2009

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΜια ανάλυση από τον Μαργαρίτη Τζίμα
Βουλευτή Νομού Δράμας
Η κατακόρυφη αύξηση της χρήσης ναρκωτικών τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδείξει το πρόβλημα των ναρκωτικών σε ένα καίριο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως. Η παραγωγή, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών είναι ένα φαινόμενο άμεσα συναρτούμενο με την εξέλιξη των οικονομικών, πολιτισμικών και κοινωνικών δομών της παγκόσμιας κοινωνίας.

Το άνοιγμα των συνόρων, η εντατικοποίηση του παγκόσμιου μεταναστευτικού ρεύματος, η ραγδαία ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και η διάδοση του καταναλωτικού τρόπου ζωής, παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, αλλά και νέους κινδύνους στον αγώνα που καταβάλουν οι σύγχρονες κοινωνίες για την καταπολέμηση της εξάρτησης.
Η διαιώνιση του φαινόμενου σχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση νέων πηγών προσφοράς και νέων μεθόδων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και με την εξέλιξη της ζήτησης που υποστηρίζεται από νέες πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες που ευνοούν την χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σε μια εποχή που σηματοδοτείται από την εμβάθυνση της αλληλεξάρτησης των κοινωνιών, καμία στρατηγική αντιμετώπισης των ναρκωτικών δε θα επιτύχει αν δε λάβει υπόψη της τις παγκόσμιες τάσεις, αλλά και την προοπτική της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του φαινόμενου της εξάρτησης. 

Τα ναρκωτικά είναι ένα βαθύτατα κοινωνικό πρόβλημα. Πέρα των επιβλαβών επιδράσεων στον ίδιο το χρήστη, η χρήση ναρκωτικών έχει παράλληλα και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον του χρήστη και στο κοινωνικό σύνολο. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται πολυάριθμα ατυχήματα, αυτοκτονίες, εγκληματικότητα, αποχή από την εργασία και μείωση παραγωγικότητας, διάλυση οικογενειών, δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη των παιδιών με ναρκομανείς γονείς κ.λπ. Τα προβλήματα αυτά οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο, που επιδεινώνει και το ίδιο το πρόβλημα της προβληματικής χρήσης, δημιουργώντας κρίση στον κοινωνικό ιστό, η οποία διακυβεύει την αρχή της ισονομίας, την κοινωνική συνοχή και τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας.

Για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά ως κοινωνία στην κρίση των ναρκωτικών οφείλουμε να ξεπεράσουμε τη στενή ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματος και να θεμελιώσουμε μια πολυδιάστατη Εθνική Στρατηγική, που στοχεύει ταυτόχρονα στην καταπολέμηση των κοινωνικών αιτιών του φαινόμενου, αλλά και στους παράγοντες που εκδηλώνουν την κρίση.
Η αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της χρήσης ναρκωτικών παραμένει ένας τομέας υψηλής προτεραιότητας, η σημασία του οποίου επεκτείνεται και στην αποτελεσματικότητα των ίδιων των μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος.
Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2008 - 2012 το οποίο αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας για τη χάραξη εθνικής βιώσιμης και στοχευμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας.

Η διάρκεια και η στόχευση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έχει πενταετή ορίζοντα. Μετά το πέρας της πενταετίας, η ελληνική πολιτεία οφείλει να αναθεωρήσει το Σχέδιο Δράσης και να το προσαρμόσει στα νέα υγειονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Η στρατηγική του Σχεδίου Δράσης ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ουσιών και τις συστάσεις της διακομματικής επιτροπής της Βουλής, τοποθετώντας στο επίκεντρο της εθνικής μας στρατηγικής την ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων της πολιτείας για τη Δημόσια Υγεία και με αυτή την φιλοσοφία στρέφει κυρίως την προσοχή του σε πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση της ζήτησης και στην αναβάθμιση των θεραπευτικών δομών.
Η μείωση της προσφοράς εντάσσεται στον τομέα που αφορά στην ανάπτυξη σταθερού και αποτελεσματικού πλαισίου διυπουργικής συνεργασίας. Πρώτιστο μέλημα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η αποσαφήνιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ανάπτυξη ενός ποιοτικού υγειονομικού και κοινωνικού δικτύου για την περίθαλψη των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν το φάσμα της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες.
Οι άξονες δράσης του Σχεδίου είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η επανένταξη, η έρευνα, η εκπαίδευση, η τεκμηρίωση, η πιστοποίηση, η δημόσια διαβούλευση και η κοινωνική συμμετοχή.

Οι κυρίαρχες μεταρρυθμιστικές τομές που προτείνει το Σχέδιο Δράσης είναι η ανάπτυξη οριζόντιας πολιτικής για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων, η αποσαφήνιση και η δημιουργία ενός σταθερού κύκλου θεραπείας που σηματοδοτείται από την οργανική σύνδεση των προγραμμάτων υποκατάστατων με τα «στεγνά» προγράμματα, η ένταξη των προγραμμάτων υποκατάστατων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο Ε.Σ.Υ., η δημιουργία ενός ενιαίου και εθνικού προϋπολογισμού για τα ναρκωτικά, που θα ξεπερνά τις αδιέξοδες και κοστοβόρες αλληλοεπικαλύψεις, και η θεμελίωση σταθερών και στοχευμένων εκστρατειών πρόληψης και ενημέρωσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται η μετεξέλιξη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε κεντρικό όργανο για την υλοποίηση της πολιτικής κατά των εξαρτήσεων, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η αφοσίωσή του στην ενεργητική πολιτική πρόληψης και η αποσύνδεσή του από τη θεραπευτική διαδικασία. Το Σχέδιο Δράσης προτείνει επίσης τη δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου παρά τω Πρωθυπουργώ με κύρια αρμοδιότητα το συντονισμό της αναγκαίας διυπουργικής συνεργασίας που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων του σχεδίου δράσης και την συνεχή αξιολόγηση της πορείας του έργου.

Αναλυτικότερα
1. Εθνική πολιτική για τα Ναρκωτικά

Σε αρμονία με την πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής, το Σχέδιο Δράσης προβλέπει την σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου παρά τω Πρωθυπουργώ, με την συμμετοχή των Υπουργείων, που καλούνται να υλοποιήσουν πολιτικές στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.
Επικεφαλής του οργάνου θα είναι ο Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά, που θα αναλάβει επίσης και το σημαντικό μέρος της εκπροσώπησης της χώρας στα διεθνή φόρα και Οργανισμούς.

2. Οικονομικός προγραμματισμός
Η δεύτερη τομή, που προβλέπει το σχέδιο δράσης, είναι η εξασφάλιση βιώσιμου οικονομικού προγραμματισμού, όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Προβλέπουμε συνεπώς, τη δημιουργία για πρώτη φορά ενιαίου και ολιστικού προϋπολογισμού για τα ναρκωτικά, σε συνάρτηση με τους στόχους που θέτει το σχέδιο δράσης.

Η σύσταση Επιτροπής Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και με την συμμετοχή του ΟΚΑΝΑ, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, των Ψυχιατρικών Μονάδων και της κοινωνίας των πολιτών, θα αναλάβει το έργο παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, της αξιολόγησης των δράσεων όλων των φορέων και την εξασφάλιση ύπαρξης ενιαίου και στοχευμένου προϋπολογισμού.
Οι οικονομίες κλίμακας, που μπορούμε να εξασφαλίσουμε με αυτό τον τρόπο, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην χρηματοδότηση του αγώνα κατά των ναρκωτικών.

3. Ο νέος ρόλος του ΟΚΑΝΑ
Η τρίτη μεγάλη τομή του σχεδίου δράσης αφορά τη νέα αποστολή του ΟΚΑΝΑ και την μετεξέλιξή του σε Εθνικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων.
Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα ευέλικτο Οργανισμό, που θα αποτελέσει την πρώτη γραμμή στην μάχη κατά των εξαρτήσεων συνολικά.

Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα Οργανισμό που θα αναλάβει την καθοριστική αποστολή της πρόληψης, και της ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας, για τις υπηρεσίες θεραπείας που προσφέρει η ελληνική πολιτεία.
Το έργο αυτό από μόνο του είναι πρωταρχικής σημασίας.
Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΚΑΝΑ αποσυνδέεται από την θεραπευτική διαδικασία και εξοικονομεί παράλληλα πολύτιμους οικονομικούς πόρους για τη χάραξη και την υλοποίηση προληπτικής πολιτικής. 

4. Το Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης (Κέντρα Πρόληψης)
Η τέταρτη σημαντική παρέμβαση του σχεδίου δράσης αφορά τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης και την εξέλιξή τους σε ένα ενιαίο και ισχυρό δίκτυο πρόληψης, που θα μεταφέρει το μήνυμα της πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει μεταξύ άλλων:
 • Τον κεντρικό σχεδιασμό από τον ΟΚΑΝΑ των δράσεων των κέντρων πρόληψης και την παράδοση έτοιμου υλικού από τον ΟΚΑΝΑ στα κέντρα, με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 • Την αξιολόγηση του έργου των στελεχών των κέντρων πρόληψης κεντρικά από τον ΟΚΑΝΑ και την συνεχή τους εκπαίδευση από τον ΟΚΑΝΑ.
 • Την ομογενοποίηση της εικόνας των κέντρων και την ριζική αναβάθμιση των υποδομών τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως "ΚΕΠ" κατά των εξαρτήσεων στις τοπικές κοινωνίες.
5. Ο ρόλος του ΕΣΥ στην θεραπεία
Η πέμπτη σημαντική τομή του σχεδίου δράσης είναι η ενίσχυση του ρόλου του ΕΣΥ στο θεραπευτικό άξονα της μάχης κατά των εξαρτήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το σχέδιο δράσης προγραμματίζει:
 • Την ένταξη των προγραμμάτων υποκαταστάτων στο ΕΣΥ, με στόχο μέσα στην πενταετία την ολοκληρωτική εξαφάνιση της λίστας αναμονής και την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου της συνοσηρότητας. Ήδη, ο ΟΚΑΝΑ εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και θεμελιώνει νέες μονάδες υποκαταστάτων σε επιλεγμένα νοσοκομεία της χώρας.
 • Την ανάπτυξη των υπηρεσιών πρώτης φροντίδας για τις εξαρτήσεις, με στόχο την καλύτερη περίθαλψη και διάγνωση περιστατικών που σχετίζονται με την εξάρτηση.
 • Και τη δημιουργία δημόσιων κλινικών αποτοξίνωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, για την αντιμετώπιση κυρίως των βλαβερών συνεπειών της χρήσης αλκοόλ και των λεγόμενων νέων ναρκωτικών.
Τέλος, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει την ενίσχυση του έργου των στεγνών προγραμμάτων που λειτουργούν στα πλαίσια του ΕΣΥ και των ψυχιατρικών μονάδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

6. Εθνικός θεραπευτικός κύκλος
Η έκτη σημαντική παρέμβαση του Σχεδίου Δράσης, είναι η σταδιακή θεμελίωση εθνικού θεραπευτικού κύκλου για τις εξαρτήσεις. Η σύνδεση δηλαδή των στεγνών προγραμμάτων με τα προγράμματα υποκαταστάτων, η συμβολή των στεγνών προγραμμάτων στην κάλυψη των θέσεων της λίστας αναμονής και η χορήγηση μεθαδόνης με αυστηρές προδιαγραφές.
Με αυτή την παρέμβαση, στην ουσία, θεμελιώνουμε μία εθνική θεραπευτική προσέγγιση, που ως στρατηγικό στόχο έχει την συνολική απεξάρτηση, συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της λίστας αναμονής και πετυχαίνουμε σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

7. Πιστοποίηση και Αξιολόγηση
Η έβδομη παρέμβαση αφορά τις δράσεις του σχεδίου, που αφορούν την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των θεραπευτικών δομών της χώρας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι άμεση προτεραιότητα η ολοκλήρωση του Προεδρικού διατάγματος αναφορικά με την πιστοποίηση.
Είναι πρώτη προτεραιότητα για την Επιτροπή Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης η ολοκλήρωση του προεδρικού διατάγματος με την συμμετοχή όλων των φορέων, του ΟΚΑΝΑ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους εξαρτημένους και τις οικογένειες τους από φαινόμενα εκμετάλλευσης.

8. Παραγωγή και διάδοση νέας γνώσης
Αποτελεσματικό ρόλο στη μάχη κατά των εξαρτήσεων, διαδραματίζει επίσης η θωράκιση της χώρας μας με αξιόπιστα επιδημιολογικά στοιχεία για τις εξαρτήσεις, καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει σε αυτό τον τομέα.
Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει εξειδικευμένα νέα προγράμματα για το στελεχιακό δυναμικό του ΕΣΥ, για τους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης, για το υποψήφιο στελεχιακό δυναμικό των θεραπευτικών προγραμμάτων αλλά και για τις οικογένειες που σηκώνουν το πιο σημαντικό βάρος της κοινωνικής αυτής κρίσης.
Επίσης, το Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένο προγραμματισμό, αναδεικνύει και κατοχυρώνει την αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, ως το κύριο ερευνητικό εργαλείο στην Ελλάδα για το ζήτημα των εξαρτήσεων.

9. Κοινωνική επανένταξη
Όσον αφορά, την κοινωνική επανένταξη, το σχέδιο δράσης στηρίζει πολλά στην αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του συνηγόρου στο πλαίσιο του ΟΚΑΝΑ, την αποτελεσματική επικοινωνία με τους εργοδοτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών για την άρση του κοινωνικού στιγματισμού, την προώθηση ειδικών ρυθμίσεων με συναρμόδια Υπουργεία και την σημαντική ενίσχυση των ειδικών προγραμμάτων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων που έχουν προσφέρει σημαντικές νίκες στον αγώνα για την κοινωνική επανένταξη πρώην χρηστών.

10. Νέα νομοθετική ρύθμιση
Τέλος, με την νομοθετική ρύθμιση, που προτάσσει ως αναγκαιότητα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, δημιουργούμε ένα σύγχρονο θεσμικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σε συνέχεια με τις κατευθύνσεις που έδωσε η διακομματική επιτροπή, χρειαζόμαστε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις εξαρτήσεις για να:
 • Κατοχυρώσουμε το δικαίωμα στη θεραπεία.
 • Εγγυηθούμε με τον αντικειμενικό προσδιορισμό της ελάχιστης ποσότητας κατοχής παράνομων ουσιών την θεραπεία των εξαρτημένων συνανθρώπων μας και όχι τον εγκλεισμό τους.
 • Εξασφαλίσουμε με τη διάφανη λειτουργία των τοξικολογικών εργαστηρίων την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων εμπορεύονται την ανθρώπινη ζωή.
 • Θεσμοθετήσουμε την νέα αποστολή του ΟΚΑΝΑ ως Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων.
 • Θεμελιώσουμε την συνεργασία όλων των θεραπευτικών δομών, με στόχο τον ορθολογικό οικονομικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη εθνικού θεραπευτικού προγράμματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: