Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή Δημάρχου Χανίων για νομοθετική κατοχύρωση και επαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης (προς Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών & Υγείας)

ΑΝΑΤΟΛΗ online

.
Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2012 13:01

.


.
Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Χανίων στους κ. Μ. Παπαϊωάννου Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Α. Λοβέρδο Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Γιαννίτση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα την «νομοθετική κατοχύρωση και θεσμική ενδυνάμωση Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας»

.
Αναφέρει:

.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

.
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγράμματα για την αποτροπή κάθε μορφής εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των πολιτών, μέσα από την επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και εκπαίδευσή τους, επιδιώκοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών στον αγώνα της πρόληψης των Εξαρτήσεων

.
Ωστόσο, το σημαντικό έργο που επιτελείται από τα Κέντρα Πρόληψης – ένα εκ των οποίων είναι και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Χανίων με έδρα την πόλη των Χανίων – δυσχεραίνεται από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω δομές.

.
Στα παραπάνω προσετέθη πρόσφατα και η «θεσμική αγνόηση» των Κέντρων Πρόληψης μια και στην επικείμενη ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κώδικας Ναρκωτικών» του Υπουργείου Δικαιοσύνης - και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 55 «Προγράμματα Πρόληψης» - δεν γίνεται καμία αναφορά στα Κέντρα Πρόληψης ως θεσμοθετημένους φορείς πρόληψης των εξαρτήσεων (σύμφωνα και με το άρθρο 58 παρ. 4 του Ν.3966/2011) και κατά συνέπεια απουσιάζει από το υπό ψήφιση σ/ν οποιαδήποτε ρητή αναφορά στη λειτουργία, χρηματοδότηση, επιστημονική παρακολούθηση και εποπτεία τους, στους σκοπούς τους καθώς και στην διοικητική και λειτουργική σχέση τους με την Πολιτεία.

.
Με δεδομένα τα παραπάνω, θεωρούμε επιβεβλημένο οι συναρμόδιοι φορείς, ιδιαιτέρως τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και η Πολιτεία συνολικά - ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο βαθειάς κρίσης και συνακόλουθης όξυνσης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των εξαρτήσεων - όπως μεριμνήσουν για:

.
1. τη ρητή νομοθετική κατοχύρωση και παραπέρα θεσμική ενδυνάμωση των Κέντρων Πρόληψης και των σκοπών τους, που είναι η Πρόληψη των Εξαρτήσεων και η Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, μέσα από το υπό ψήφιση σ/ν «Κώδικας Ναρκωτικών»,

.
2. την επαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση Λειτουργίας τους, προκειμένου αυτά να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους το οποίο έχει αναγνωρισθεί τόσο πανευρωπαϊκά - μέσα από τις ειδικές αναφορές στις ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) - όσο και από τα μέλη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιούνται.

.
Με εκτίμηση

.
Μανώλης Σκουλάκης
Δήμαρχος Χανίων

.
Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΧΑΝΙΑ
.

Αναδημοσίευση από το:

Δεν υπάρχουν σχόλια: