Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Επιχορήγηση Ιουνίου & Ιουλίου 2013 για τα Κέντρα Πρόληψης

Σημείωση Ιστολόγου:

Συνάδελφοι,

Η απόφαση γράφει ξεκάθαρα πως τα χρήματα δίνονται "προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Κέντρων Πρόληψης του Οργανισμού, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο τρέχοντος οικονομικού έτους". 

Αν και "του Οργανισμού" δεν είναι τα Κέντρα Πρόληψης, έχουν ωστόσο όλα ανάγκες να καλύψουν για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Προωθήστε στους εργοδότες σας (Δ.Σ. Κέντρων Πρόληψης) την απόφαση και ζητήστε τους να στείλουν εγγράφως την απαίτησή τους να χρηματοδοτηθούν οι δομές τους. Δεν υπάρχουν σχόλια: