Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

« ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

ΠΡΟΛΗΨΗ

Ο ΟΚΑΝΑ στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής για την Πρόληψη συνέχισε τη δημιουργία νέων Κέντρων Πρόληψης με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ανά την Ελλάδα.
Κατά το έτος 2008 ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών ενέκρινε την δημιουργία τριών (3) νέων Κέντρων Πρόληψης στο Δήμο Αθηναίων καθώς και ένα (1) στον Δήμο Αναβύσσου, τα οποία θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους έχοντας την επιστημονική και οικονομική τους εποπτεία και επομένως καλύπτονται όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων.
Για θέματα πρόληψης υπεγράφη Μνημόνιο Ανανέωσης της Συνεργασίας μεταξύ ΟΚΑΝΑ και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στις στρατιωτικές μονάδες καθώς και προληπτική ενημέρωση των στρατευσίμων.
Περατώνονται οι εργασίες για την ανανέωση του Μνημονίου Ανανέωσης της Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στοχεύοντας στην εφαρμογή από κοινού προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Έχουμε έλθει σε επικοινωνία με την «Αλληλεγγύη Εκκλησίας», στοχεύοντας στην εκπαίδευση των κατηχητών σε θέματα πρόληψης.
Πολύ σημαντική δράση αναπτύσσεται μέσω του Σταθμού Φροντίδας με την «δουλειά στο δρόμο - streetwork» που περιλαμβάνει διανομή υλικού προφύλαξης (σύριγγες, προφυλακτικά), συμβουλευτική σε θέματα ασφαλούς χρήσης και ασφαλούς σεξ, κινητοποίηση των χρηστών για αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ και άλλων φορέων.
Έχοντας ως βασικό στόχο την έγκυρη πληροφόρηση από αξιόπιστους φορείς γύρω από τα θέματα πρόληψης και θεραπείας ο ΟΚΑΝΑ το 2008 δημιούργησε διαδραστική πύλη (portal) για ενημέρωση και πληροφόρηση (www.okana-portal.gr), απευθυνόμενη τόσο σε επαγγελματίες του χώρου πρόληψης όσο και σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς Α’& Β’θμιας Εκπαίδευσης.
http://www.okana.gr/uploads/files/2008122215032.doc

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: