Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ Κ.Π. ΚΩ 

1.      Θεσσαλονίκη 26 Νοεμβρίου 2008

(Τακτικό Συνέδριο  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων).

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Απόσπασμα από τα πρακτικά

………Απαιτείται άμεσα επίσης.:

Η αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης μέσα από την αποσαφήνιση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας και την επίλυση των θεσμικών ελλείψεων και προβλημάτων, με την παράλληλη εξασφάλιση της σταθερής χρηματοδότησής τους.

Ειδικότερα τα Κέντρα πρόληψης τα οποία έχουν αναδειχθεί σε πρότυπες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, χρειάζεται να διευρύνουν τη δράση τους και σε άλλους τομείς της υγείας και να συμβάλλουν στην αγωγή υγείας της κοινότητας ευρύτερα.

Σήμερα ζητούμε τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ μέσα από τη νέα πενταετή προγραμματική σύμβαση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η Πολιτεία θα ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις…

2.    Κως 17  Ιανουαρίου 2009 - Δημοτικό Συμβούλιο Κω

( Η Δημοτική αρχή σε αντίθεση με την παραπάνω εκφρασμένη θέληση του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΄΄πρωτοπορεί΄΄)

     Από τους Δήμους που στηρίζουν τα 72 Κέντρα Πρόληψης σ’ όλη την Ελλάδα είναι ο πρώτος Δήμος που  αποφασίζει κατά πλειοψηφία  μετά από πρόταση της Δημοτικής αρχής  την αποχώρηση του  από την Αστική Εταιρεία ΄΄Ιπποκράτης΄΄ Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών.

Χωρίς Σχόλια. Τα συμπεράσματα δικά σας .

 

Κως  21/01/2009                                                                 

 Τα Επιστημονικά Στελέχη της  Αστικής  Εταιρείας

΄΄Ιπποκράτης΄΄ Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών.

1.      Φάρκωνας Νικηφόρος – Κοινωνιολόγος Μ.α

2.      Σεργεντάνη Έλενα – Κοινωνιολόγος

3.      Δρόσου Μαρία – Ψυχολόγος

4.      Λάμπρου Μαρία - Κοινωνιολόγος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: