Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΝΔ Φωκίδας για ίδρυση 13 ΝΠΔΔ

.

Στο διαδίκτυο: Amfissa Press
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: