Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

«Σχέδιο Νόμου για το Σύστημα Υγείας - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Κέντρα Πρόληψης»


24/01/2011, 15:44

ΑΝΑΦΟΡΑ Για τον κο. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

.

Ο βουλευτής Ηρακλείου, Μιχάλης Κριτσωτάκης, κατέθεσε αναφορά το Υπόμνημα του «Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών» στο οποίο επισημαίνουν τις σημαντικές υπηρεσίες πρόληψης, παρά το αποτρεπτικό θεσμικό πλαίσιο, που εδώ και χρόνια προσφέρουν τα 71 Κέντρα Πρόληψης της χώρας και τονίζουν την επείγουσα ανάγκη περιγραφής με νομοθετική ρύθμιση ενός σαφούς, ενιαίου και βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας των Κ.Π. στην κατεύθυνση ίδρυσης 13 Αυτοδιοικούμενων Ν.Π.Δ.Δ.

Επισυνάπτεται το Υπόμνημα
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 24.01.2011
Ο καταθέτων βουλευτής


Μιχάλης Κριτσωτάκης


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


Αξιότιμοι,
Εν όψει της συζήτησης -στην αρμόδια Επιτροπή και, στην συνέχεια, στην Ολομέλεια της Βουλής- του πρόσφατα κατατεθειμένου Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες Διατάξεις», θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα εξής:
.
- Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε ισχύ χωρίς τροποποίηση από το 1948: «Υγεία είναι μία κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».
.
- Τα 71 Κέντρα Πρόληψης της χώρας συναποτελούν τον βασικό πυλώνα δημόσιων δωρεάν υπηρεσιών πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, που χαρακτηριστικά συνιστούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
.
- Τέτοιος πυλώνας στην πράξη συγκροτήθηκε/συνδιαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο χάρη στις ενέργειες των ίδιων των εργαζομένων και των τοπικών κοινοτήτων – Συλλόγων Γονέων, Συλλόγων Εκπαιδευτικών, ορισμένων Δήμων και Νομαρχιών με γνήσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση της Πρόληψης. Και τούτο διότι το βασισμένο στο μόρφωμα της Αστικής Εταιρείας θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, δυστυχώς, αντίκειται σε ενιαίες αντιλήψεις (λ.χ. ως προς τα ζητήματα που άπτονται των οικονομικών, της εισροής χρηματοδότησης και της κατανομής της, της μισθοδοσίας, της διοίκησης, της χάραξης κεντρικής πολιτικής που θα συγκεκριμενοποιείται σύμφωνα με τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες) και τείνει εγγενώς και διαρκώς στη δημιουργία «ταχυτήτων».
.
- Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων ενεργειών εργαζομένων και τοπικών κοινοτήτων, συστήθηκε και από τον Ιούλιο του 2010 λειτούργησε με Υπουργική Απόφαση Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την γνωμοδότηση επί της συγκρότησης βιώσιμου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, όπου αποφασίστηκε ως εναλλακτική πρόταση η του Σωματείου Εργαζομένων, για ίδρυση 13 Περιφερειακών Ν.Π.Δ.Δ.

Επειδή δε με το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες Διατάξεις» προβλέπονται:
.
- Η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (άρθρο 17) με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον λειτουργικό συντονισμό και την επίτευξη συνεργασίας «μεταξύ των φορέων που συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» (άρθρο 18), χωρίς να διευκρινίζεται εάν σε αυτούς συγκαταλέγονται και με ποια θεσμική μορφή τα 71 Κέντρα Πρόληψης της χώρας,
.
- Η συγκρότηση της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων από τα Τμήματα «Εξαρτησιογόνων Ουσιών», «Αντιμετώπισης του Καπνίσματος και του Αλκοολισμού», «Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης» (άρθρο 50),
.
- Η χρηματοδότηση πολλών Φορέων, που παρέχουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 50 υπηρεσίες, από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων, άρα ενδεχομένως και ιδιωτικών Φορέων, την στιγμή που τα 71 Κέντρα Πρόληψης της χώρας, παρά το πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας τους, αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα χρηματοδότησης,

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε την επείγουσα ανάγκη περιγραφής με νομοθετική ρύθμιση ενός σαφούς, ενιαίου και βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας των 71 Κέντρων Πρόληψης της χώρας στην κατεύθυνση της πρότασής μας για ίδρυση 13 ευέλικτων Αυτοδιοικούμενων Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς αύξηση του έως σήμερα προβλεπόμενου κόστους λειτουργίας των δομών και με επίσημη αναγνώριση και πιστοποίησή τους ως Φορείς παροχής υπηρεσιών Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Να σας ζητήσουμε δε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου σχετική πρόβλεψη.

Εν κατακλείδι, τα 71 Κέντρα Πρόληψης της χώρας ασκούν δημόσιες υπηρεσίες εδώ και χρόνια με πρωτοπόρα μεθοδολογία και πνεύμα, αλλά εντός ενός αποτρεπτικού θεσμικού πλαισίου, άναρχα και στη βάση αλληλοαναιρούμενων ερμηνειών δομημένου περί του παρωχημένου μορφώματος της Αστικής Εταιρείας. Ώστε με την πρόβλεψη ξεκάθαρου δημόσιου, ενιαίου και βιώσιμου χαρακτήρα των Κέντρων Πρόληψης στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες Διατάξεις» θα δοθεί νόημα περιεχομένου στις προτεινόμενες, πανελλαδικής εμβέλειας αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εξαρτήσεων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έμπρακτη αναγνώριση της υπερδεκαετούς προσφοράς των Κέντρων Πρόληψης στο πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συγκεκριμένα της Πρωτογενούς Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Με τιμή, εκ μέρους του Δ.Σ.
.
Ο Πρόεδρος ....... Αλέξανδρος Σταθακιός

Δεν υπάρχουν σχόλια: